فهرست ستاره‌های سگ بزرگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی سگ بزرگ است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
شباهنگ (ستاره) α 9 48915 32349 06h 45m 09.25s ‏ 47.3″ 42′ ‎−16° −1.44 1.45 9 A0m... Dog Star, Aschere, Canicula, Al Shira, Sothis, Mrgavyadha, Lubdhaka, Tenrōsei, Cheonlangseong, Aoboshi; درخشان‌ترین ستاره, ۵مین ستاره نزدیک star system; دوتایی
ε CMa ε 21 52089 33579 06h 58m 37.55s ‏ 19.5″ 58′ ‎−28° 1.50 −4.10 431 B2II Adhara, Adara
δ CMa δ 25 54605 34444 07h 08m 23.49s ‏ 35.5″ 23′ ‎−26° 1.83 −6.87 1791 F8Ia Wezen, Wesen
β CMa β 2 44743 30324 06h 22m 41.99s ‏ 21.3″ 57′ ‎−17° 1.98 −3.95 499 B1II/III Murzim, Murzam, Mirza; β Cep variable
η CMa η 31 58350 35904 07h 24m 05.71s ‏ 11.2″ 18′ ‎−29° 2.45 −7.51 3196 B5Ia Aludra; متغیر آلفا ماکیانی
ζ CMa ζ 1 44402 30122 06h 20m 18.79s ‏ 48.2″ 03′ ‎−30° 3.02 −2.05 336 B2.5V Furud, Phurud; دوتایی طیفی
ο2 CMa ο2 24 53138 33977 07h 03m 01.47s ‏ 59.9″ 49′ ‎−23° 3.02 −6.46 2567 B3Ia Menkelb Posterior, Afaf; α Cyg متغیر
σ CMa σ 22 52877 33856 07h 01m 43.15s ‏ 05.4″ 56′ ‎−27° 3.49 −4.37 1216 K4III متغیر نامنظم
κ CMa κ 13 50013 32759 06h 49m 50.47s ‏ 30.6″ 30′ ‎−32° 3.50 −3.42 789 B1.5IVne γ Cas variable
ο1 CMa ο1 16 50877 33152 06h 54m 07.95s ‏ 03.2″ 11′ ‎−24° 3.89 −5.02 1976 K3Iab Menkelb Prior؛ متغیر نامنظم
ν2 CMa ν2 7 47205 31592 06h 36m 41.00s ‏ 20.6″ 15′ ‎−19° 3.95 2.46 65 K1III+...
ω CMa ω 28 56139 35037 07h 14m 48.66s ‏ 21.7″ 46′ ‎−26° 4.01 −3.25 924 B2IV/Ve γ Cas variable
θ CMa θ 14 50778 33160 06h 54m 11.48s ‏ 18.9″ 02′ ‎−12° 4.08 −0.36 252 K4III
γ CMa γ 23 53244 34045 07h 03m 45.49s ‏ 59.7″ 37′ ‎−15° 4.11 −1.34 402 B8II Muliphein, Isis
ξ1 CMa ξ1 4 46328 31125 06h 31m 51.37s ‏ 06.4″ 25′ ‎−23° 4.34 −4.65 2050 B1III β Cep variable
ι CMa ι 20 51309 33347 06h 56m 08.23s ‏ 15.3″ 03′ ‎−17° 4.36 −5.51 3075 B3Ib/II β Cep variable
τ CMa τ 30 57061 35415 07h 18m 42.49s ‏ 15.8″ 57′ ‎−24° 4.37 −5.59 3196 O9Ib member of the NGC 2362 خوشه ستاره‌ای; β Lyr variable
ν3 CMa ν3 8 47442 31700 06h 37m 53.43s ‏ 14.8″ 14′ ‎−18° 4.42 −1.35 464 K0II/III
27 CMa 27 56014 34981 07h 14m 15.22s ‏ 09.1″ 21′ ‎−26° 4.42 −4.00 1575 B3IIIe EW CMa; binary, component A spectroscopic binary, component B γ Cas variable
λ CMa λ 45813 30788 06h 28m 10.22s ‏ 48.5″ 34′ ‎−32° 4.47 −1.01 406 B4V
ξ2 CMa ξ2 5 46933 31416 06h 35m 03.38s ‏ 53.4″ 57′ ‎−22° 4.54 −0.97 412 A0III
π CMa π 19 51199 33302 06h 55m 37.40s ‏ 11.7″ 08′ ‎−20° 4.66 2.33 95 F2IV/V
56618 35205 07h 16m 35.00s ‏ 52.6″ 52′ ‎−27° 4.66 −1.05 453 M2III
47667 31827 06h 39m 16.72s ‏ 44.7″ 08′ ‎−14° 4.82 −3.60 1575 K2III
15 CMa 15 50707 33092 06h 53m 32.91s ‏ 27.3″ 13′ ‎−20° 4.82 −3.65 1614 B1IV EY CMa; β Cep variable
145 CMa 145 56577 35210 07h 16m 36.84s ‏ 56.2″ 18′ ‎−23° 4.83 −6.59 6269 K4III
29 CMa 29 57060 35412 07h 18m 40.38s ‏ 31.3″ 33′ ‎−24° 4.88 −4.93 2991 O7Ia:fp UW CMa; β Lyr variable
57821 35727 07h 22m 13.53s ‏ 59.7″ 00′ ‎−19° 4.94 −1.06 517 B5II/III
43445 29735 06h 15m 44.88s ‏ 06.2″ 43′ ‎−13° 5.00 −0.30 375 B9V
μ CMa μ 18 51250 33345 06h 56m 06.65s ‏ 36.4″ 02′ ‎−14° 5.00 −2.22 908 B9.5V
43827 29895 06h 17m 41.73s ‏ 57.3″ 48′ ‎−16° 5.15 −1.05 567 K1III
46184 31084 06h 31m 23.02s ‏ 30.9″ 23′ ‎−12° 5.16 0.05 343 K1III
58343 35951 07h 24m 40.19s ‏ 05.1″ 12′ ‎−16° 5.18 −2.13 945 B2Vne
44951 30457 06h 24m 10.35s ‏ 48.0″ 31′ ‎−11° 5.21 −0.34 420 K3III
10 CMa 10 48917 32292 06h 44m 28.47s ‏ 13.9″ 04′ ‎−31° 5.23 −4.29 2608 B2V FT CMa; γ Cas variable
HD 47536 47536 31688 06h 37m 47.54s ‏ 23.6″ 20′ ‎−32° 5.25 −0.17 396 K1III دو سیاره دارد(b & c)
11 CMa 11 49229 32492 06h 46m 51.09s ‏ 33.6″ 25′ ‎−14° 5.28 −1.19 642 B8/B9III
51283 33316 06h 55m 46.93s ‏ 29.2″ 56′ ‎−22° 5.29 −3.82 2159 B2/B3III
57146 35427 07h 18m 51.28s ‏ 09.1″ 35′ ‎−26° 5.29 −2.80 1353 G2II
49048 32411 06h 45m 59.40s ‏ 45.9″ 47′ ‎−14° 5.30 −0.13 398 A1IV/V
58535 35957 07h 24m 43.87s ‏ 32.1″ 48′ ‎−31° 5.35 −0.79 552 K1III
56342 35083 07h 15m 21.08s ‏ 11.3″ 41′ ‎−30° 5.36 −1.12 646 B2V
58215 35848 07h 23m 28.97s ‏ 03.4″ 50′ ‎−27° 5.37 −0.76 549 K4III
49662 32677 06h 48m 57.74s ‏ 41.0″ 08′ ‎−15° 5.39 −0.96 607 B7IV
58155 35795 07h 23m 00.70s ‏ 25.6″ 55′ ‎−31° 5.40 −2.81 1430 B3V
53974 34301 07h 06m 40.77s ‏ 38.5″ 17′ ‎−11° 5.41 −4.29 2835 B0.5IV
58286 35855 07h 23m 31.90s ‏ 07.5″ 12′ ‎−32° 5.41 −2.34 1156 B2/B3II/III
51733 33478 06h 57m 33.97s ‏ 51.8″ 37′ ‎−24° 5.45 2.52 126 F3V
55070 34624 07h 10m 19.33s ‏ 29.5″ 29′ ‎−27° 5.46 −1.01 643 G8III
56405 35180 07h 16m 14.58s ‏ 08.4″ 35′ ‎−15° 5.46 0.82 277 A1V
FR CMa 44458 30214 06h 21m 24.72s ‏ 23.7″ 46′ ‎−11° 5.48 −3.07 1672 B1Vpe SB رده‌بندی ستارگان
43955 29941 06h 18m 13.73s ‏ 01.2″ 58′ ‎−19° 5.51 −1.91 994 B2/B3V
56160 35044 07h 14m 51.19s ‏ 16.5″ 02′ ‎−27° 5.58 0.97 273 K3III
52018 33575 06h 58m 35.90s ‏ 51.0″ 24′ ‎−25° 5.59 −1.93 1042 B2V
57478 35615 07h 20m 58.29s ‏ 37.8″ 21′ ‎−14° 5.59 −0.57 556 G8/K0III
58954 36186 07h 27m 07.99s ‏ 53.5″ 51′ ‎−17° 5.60 0.93 280 F2V
45018 30436 06h 23m 55.91s ‏ 39.1″ 34′ ‎−25° 5.61 −1.04 697 K5III
46936 31362 06h 34m 35.33s ‏ 58.5″ 42′ ‎−32° 5.62 −0.25 487 B9V
49131 32385 06h 45m 31.19s ‏ 56.4″ 56′ ‎−30° 5.62 −2.81 1583 B+...
52670 33804 07h 01m 05.95s ‏ 56.3″ 12′ ‎−25° 5.64 −1.85 1028 B2/B3III/IV
50644 33077 06h 53m 18.84s ‏ 58.0″ 01′ ‎−19° 5.65 0.63 329 A9/F0III
58978 36168 07h 26m 59.49s ‏ 09.7″ 05′ ‎−23° 5.65 −2.54 1417 B1II
54912 34579 07h 09m 43.03s ‏ 51.8″ 13′ ‎−25° 5.69 −3.06 1831 B2V
47946 31870 06h 39m 42.67s ‏ 12.1″ 28′ ‎−30° 5.70 1.36 241 K1III
R CMa 57167 35487 07h 19m 28.08s ‏ 41.7″ 23′ ‎−16° 5.70 2.48 144 F2III/IV متغیر الغولی
ν1 CMa ν1 6 47138 31564 06h 36m 22.86s ‏ 35.8″ 39′ ‎−18° 5.71 1.07 277 G8III/F3V...
46547 31190 06h 32m 38.98s ‏ 49.6″ 01′ ‎−32° 5.73 −1.32 838 B2V
45871 30840 06h 28m 39.24s ‏ 16.7″ 22′ ‎−32° 5.74 −1.27 823 B5IV
50123 32810 06h 50m 23.35s ‏ 21.9″ 42′ ‎−31° 5.74 −0.97 718 B3V
54309 34360 07h 07m 22.59s ‏ 26.6″ 50′ ‎−23° 5.75 −4.04 2964 B2V:nn
45765 30836 06h 28m 37.41s ‏ 57.7″ 27′ ‎−17° 5.76 0.19 424 K0III
49980 32809 06h 50m 21.77s ‏ 04.4″ 05′ ‎−17° 5.77 −2.62 1552 K3III
55589 34888 07h 13m 07.20s ‏ 04.9″ 15′ ‎−11° 5.77 −0.77 661 K0
44081 30011 06h 18m 58.98s ‏ 32.2″ 55′ ‎−20° 5.79 −2.97 1842 B3II/III
58461 35998 07h 25m 08.44s ‏ 07.1″ 45′ ‎−13° 5.79 3.08 114 F3V
58612 36024 07h 25m 25.27s ‏ 04.0″ 13′ ‎−25° 5.79 −4.19 3228 B5III
59067 36251 07h 27m 51.66s ‏ 24.7″ 33′ ‎−11° 5.79 −1.66 1009 B8Vv comp VB
17 CMa 17 51055 33248 06h 55m 02.74s ‏ 17.5″ 24′ ‎−20° 5.80 −0.54 605 A2V
55344 34758 07h 11m 41.61s ‏ 59.2″ 52′ ‎−20° 5.84 −0.04 489 A0IV/V
57615 35626 07h 21m 04.34s ‏ 30.0″ 53′ ‎−25° 5.87 −0.86 723 M3III
43396 29679 06h 15m 08.40s ‏ 20.1″ 16′ ‎−20° 5.88 −1.39 929 K2III
26 CMa 26 55522 34798 07h 12m 12.22s ‏ 33.4″ 56′ ‎−25° 5.91 −0.80 718 B2IV/V MM CMa; long-period pulsating متغیر
46189 31037 06h 30m 46.29s ‏ 10.5″ 46′ ‎−27° 5.92 −1.78 1128 B3IV/V
49095 32366 06h 45m 23.08s ‏ 34.5″ 47′ ‎−31° 5.92 3.99 79 F7V
47182 31599 06h 36m 46.60s ‏ 15.5″ 19′ ‎−13° 5.95 −0.91 769 K4/K5III
43544 29771 06h 16m 07.70s ‏ 04.8″ 37′ ‎−16° 5.97 −1.07 836 B2/B3V
43429 29692 06h 15m 17.71s ‏ 37.2″ 28′ ‎−18° 5.99 1.96 208 K1III
55762 34914 07h 13m 24.01s ‏ 26.9″ 40′ ‎−22° 5.99 −0.90 780 K4III
54764 34561 07h 09m 33.37s ‏ 04.2″ 14′ ‎−16° 6.00 B1Ib/II
57593 35611 07h 20m 54.92s ‏ 49.9″ 57′ ‎−26° 6.00 −2.71 1801 B3V
47561 31758 06h 38m 35.43s ‏ 24.6″ 52′ ‎−16° 6.01 0.26 460 A0IV
56578 35213 07h 16m 38.38s ‏ 39.8″ 18′ ‎−23° 6.02 1.53 258 A5m...
44021 29993 06h 18m 48.79s ‏ 30.0″ 01′ ‎−15° 6.04 −0.73 738 M1III:
49001 32368 06h 45m 23.38s ‏ 45.0″ 27′ ‎−23° 6.04 0.15 492 K2III
58585 36017 07h 25m 19.98s ‏ 57.4″ 58′ ‎−21° 6.04 −3.90 3165 A6II
43745 29843 06h 17m 03.52s ‏ 52.6″ 42′ ‎−22° 6.05 3.04 130 F8/G0V
45588 30711 06h 27m 11.48s ‏ 21.5″ 51′ ‎−25° 6.05 3.67 97 F8/G0V
47827 31859 06h 39m 36.22s ‏ 44.3″ 41′ ‎−23° 6.05 −0.32 614 A0V
50806 33094 06h 53m 33.76s ‏ 19.4″ 32′ ‎−28° 6.05 3.99 84 G3/G5V
57118 35442 07h 19m 01.92s ‏ 49.1″ 16′ ‎−19° 6.06 F2Ia
12 CMa 12 49333 32504 06h 47m 01.49s ‏ 55.5″ 00′ ‎−21° 6.07 −0.49 668 B7II/III HK CMa; α 2 CVn variable
53629 34142 07h 04m 47.04s ‏ 53.8″ 01′ ‎−22° 6.09 1.07 330 K2IIICN...
54173 34318 07h 06m 52.48s ‏ 38.1″ 57′ ‎−24° 6.09 −1.28 970 K2III
55568 34782 07h 12m 04.12s ‏ 17.1″ 49′ ‎−30° 6.10 2.71 155 A8III/IV
47366 31674 06h 37m 40.79s ‏ 05.3″ 59′ ‎−12° 6.11 1.46 277 K1III:
44996 30468 06h 24m 20.58s ‏ 43.0″ 57′ ‎−12° 6.12 −2.73 1918 B4V
55857 34924 07h 13m 36.45s ‏ 22.9″ 21′ ‎−27° 6.12 −4.88 5175 B2II
50643 33079 06h 53m 21.85s ‏ 58.5″ 55′ ‎−18° 6.13 0.39 458 A3III
46064 31024 06h 30m 34.89s ‏ 53.4″ 08′ ‎−13° 6.16 −1.57 1148 B2III
58346 35920 07h 24m 17.24s ‏ 46.0″ 54′ ‎−22° 6.20 −0.31 652 B8/B9V
51823 33492 06h 57m 42.64s ‏ 15.1″ 32′ ‎−27° 6.22 −1.25 1019 B2/B3V
50853 33126 06h 53m 55.46s ‏ 19.5″ 32′ ‎−24° 6.23 0.43 472 A0V
54958 34617 07h 10m 09.36s ‏ 08.1″ 41′ ‎−18° 6.23 2.74 162 F3V
58439 35975 07h 24m 50.88s ‏ 44.2″ 00′ ‎−19° 6.24 −2.45 1781 A2Ib/II
48501 32144 06h 42m 46.08s ‏ 55.8″ 26′ ‎−22° 6.26 2.81 159 F2V
52273 33666 06h 59m 39.26s ‏ 10.4″ 36′ ‎−21° 6.26 −1.90 1399 B2III
44891 30420 06h 23m 46.14s ‏ 16.5″ 04′ ‎−15° 6.27 −2.15 1575 K2/K3III
52619 33760 07h 00m 42.53s ‏ 22.1″ 29′ ‎−28° 6.28 2.11 222 F3/F5V
44225 30062 06h 19m 38.19s ‏ 11.3″ 06′ ‎−22° 6.29 −0.61 784 K3III
46407 31205 06h 32m 46.88s ‏ 59.0″ 09′ ‎−11° 6.30 0.88 395 K0III:...
56731 35241 07h 16m 57.22s ‏ 49.0″ 53′ ‎−30° 6.30 0.46 481 A9II
44956 30376 06h 23m 14.50s ‏ 25.1″ 47′ ‎−31° 6.31 1.27 332 G8III
46347 31086 06h 31m 24.01s ‏ 06.8″ 52′ ‎−32° 6.31 −1.10 988 M4III
49891 32744 06h 49m 44.00s ‏ 33.7″ 04′ ‎−24° 6.31 0.04 584 A0/A1V
44394 30190 06h 21m 05.43s ‏ 02.4″ 49′ ‎−11° 6.32 −1.70 1309 K5
45420 30669 06h 26m 42.66s ‏ 12.2″ 36′ ‎−14° 6.32 0.14 560 K0/K1III
47012 31469 06h 35m 30.81s ‏ 32.4″ 06′ ‎−22° 6.32 0.33 513 K0III
50093 32827 06h 50m 36.96s ‏ 42.3″ 46′ ‎−25° 6.32 −1.52 1203 B2III/IV
52348 33703 07h 00m 08.29s ‏ 30.4″ 09′ ‎−20° 6.32 −1.50 1194 B3V
55985 34954 07h 13m 57.34s ‏ 23.3″ 20′ ‎−30° 6.32 −1.92 1449 B2III
58766 36045 07h 25m 42.99s ‏ 19.4″ 44′ ‎−31° 6.32 −1.09 988 B2/B3III
50648 33040 06h 53m 00.31s ‏ 26.9″ 57′ ‎−26° 6.33 −0.70 830 M6III
54031 34248 07h 06m 00.49s ‏ 20.6″ 39′ ‎−30° 6.34 −0.69 830 B3V
55856 34940 07h 13m 48.39s ‏ 20.8″ 54′ ‎−22° 6.34 −2.08 1575 B2IV
56341 35132 07h 15m 47.30s ‏ 25.1″ 44′ ‎−23° 6.34 −0.89 911 A0V
47247 31593 06h 36m 41.07s ‏ 53.1″ 36′ ‎−22° 6.35 −0.46 751 B3V
51411 33330 06h 55m 54.78s ‏ 24.7″ 47′ ‎−31° 6.36 −1.83 1417 B3V
51925 33532 06h 58m 07.56s ‏ 51.8″ 09′ ‎−27° 6.36 −1.89 1455 B2V
43162 29568 06h 13m 45.33s ‏ 43.9″ 51′ ‎−23° 6.37 5.26 54 G5V
45184 30503 06h 24m 43.99s ‏ 47.3″ 46′ ‎−28° 6.37 4.65 72 G2V
46602 31266 06h 33m 26.68s ‏ 26.0″ 55′ ‎−20° 6.39 1.12 368 K0III+...
52140 33591 06h 58m 43.70s ‏ 53.0″ 59′ ‎−30° 6.41 −0.46 771 B3V
48938 32322 06h 44m 51.96s ‏ 32.6″ 20′ ‎−27° 6.43 4.31 87 F7V
46037 30988 06h 30m 11.81s ‏ 53.4″ 12′ ‎−19° 6.44 −1.49 1259 M0/M1III
56876 35326 07h 17m 48.01s ‏ 51.2″ 47′ ‎−26° 6.45 −0.80 921 B5Vn
47579 31736 06h 38m 22.91s ‏ 49.1″ 34′ ‎−23° 6.48 −0.07 667 A2V
53975 34297 07h 06m 35.97s ‏ 38.2″ 23′ ‎−12° 6.48 −4.42 4939 B7Iab...
44379 30141 06h 20m 35.17s ‏ 16.1″ 38′ ‎−23° 6.49 0.03 639 K0III
SN 1975A 06h 16m 26s ‏ 24″ 21′ ‎−21° 14.16 114.000.000 S host galaxy ان‌جی‌سی ۲۲۰۷ و آی‌سی ۲۱۶۳
SN 1999ec 06h 16m 16.16s ‏ 9.8″ 22′ ‎−21° 114.000.000 S host galaxy ان‌جی‌سی ۲۲۰۷ و آی‌سی ۲۱۶۳
SN 2003H 06h 16m 25.68s ‏ 23.8″ 22′ ‎−21° 114.000.000 S host galaxy ان‌جی‌سی ۲۲۰۷ و آی‌سی ۲۱۶۳
VY CMa 58061 35793 07h 22m 58.29s ‏ 03.5″ 46′ ‎−25° 9.75 -9.4 5000 M3Ie–4Ie بزرگترین ستاره شناخته شده

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.