پرش به محتوا

فهرست ستارگان نزدیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست‌های ستاره‌شناسی

این صفحه فهرست ستاره‌های نزدیک به زمین است.

فهرست[ویرایش]

# نامگذاری رده‌بندی 'mV 'MV Teff
K(±err)
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی) اختلاف منظر[۱][۲]
ثانیه قوسی(±err)
فاصله[۳]
سال نوریs(±err)
Additional
references
سامانه ستاره بعد[۱] میل[۱]
منظومه خورشیدی خورشید (Sol) G2V[۱] −26.72[۱] 4.85[۱] 5,778[۴] ۱۸۰° ۰٫۰۰۰۰۱۵8(3)
or approx.
8 light-minutes
۱ آلفا قنطورس
(Rigil Kentaurus; Toliman)
پروکسیما قنطورس (V645 Centauri) M5.5Ve 11.09[۱] 15.53[۱] 3,040[۵] 14h 29m 43.0s ‏ ۴۶″ ۴۰′ ‎−۶۲° 0.768 87(0 29)″[۶][۷] ۴٫۲۴۲1(16) [۸]
α Centauri A (HD 128620) G2V[۱] 0.01[۱] 4.38[۱] 5,790[۵] 14h 39m 36.5s ‏ ۰۲″ ۵۰′ ‎−۶۰° 0.747 23(1 17)″[۶][۹] ۴٫۳۶۵0(68)
α Centauri B (HD 128621) K0V [۱] 1.34[۱] 5.71[۱] 5,260[۵] 14h 39m 35.1s ‏ ۱۴″ ۵۰′ ‎−۶۰°
۲ ستاره بارنارد (BD+04°3561a) M4.0Ve 9.53[۱] 13.22[۱] 3,134(102)[۱۰] 17h 57m 48.5s ‏ 36″ 41′ ‎+04° 0.546 98(1 00)″[۶][۷] ۵٫۹۶۳0(109)
۳ Wolf 359 (CN Leonis) M6.0V[۱] 13.44[۱] 16.55[۱] 2,800(100)[۱۱] 10h 56m 29.2s ‏ 53″ 00′ ‎+07° 0.419 10(2 10)″[۶] ۷٫۷۸۲5(390)
۴ Lalande 21185 (BD+36°۲۱۴۷) M2.0V[۱] 7.47[۱] 10.44[۱] 3,400[۱۲] 11h 03m 20.2s ‏ 12″ 58′ ‎+35° 0.393 42(0 70)″[۶][۷] ۸٫۲۹۰5(148)
۵ شباهنگ (ستاره)
(α Canis Majoris)
Sirius A A1V [۱] −1.43[۱] 1.47[۱] 9,940(210)[۱۳] 06h 45m 08.9s ‏ ۵۸″ ۴۲′ ‎−۱۶° 0.380 02(1 28)″[۶][۷] ۸٫۵۸۲8(289)
Sirius B DA2[۱] 8.44[۱] 11.34[۱] 25,000(200)[۱۴]
۶ Luyten 726-8 Luyten 726-8 A (BL Ceti) M5.5Ve 12.54[۱] 15.40[۱] 2,670 01h 39m 01.3s ‏ ۰۱″ ۵۷′ ‎−۱۷° 0.373 70(2 70)″[۶] ۸٫۷۲۸0(631)
Luyten 726-8 B (UV Ceti) M6.0Ve 12.99[۱] 15.85[۱] ~۲٬۶۰۰
۷ Ross 154 (V1216 Sagittarii) M3.5Ve 10.43[۱] 13.07[۱] 2,700 18h 49m 49.4s ‏ ۱۰″ ۵۰′ ‎−۲۳° 0.336 90(1 78)″[۶][۷] ۹٫۶۸۱3(512)
۸ Ross 248 (HH Andromedae) M5.5Ve 12.29[۱] 14.79[۱] ؟ 23h 41m 54.7s ‏ 30″ 10′ ‎+44° 0.316 00(1 10)″[۶] ۱۰٫۳۲2(36)
۹ اپسیلون جوی (BD−۰۹°۶۹۷) K2V [۱] 3.73[۱] 6.19[۱] 5,100 03h 32m 55.8s ‏ ۳۰″ ۲۷′ ‎−۰۹° 0.309 99(0 79)″[۶][۷] ۱۰٫۵۲2(27)
۱۰ Lacaille 9352 (CD−۳۶°۱۵۶۹۳) M1.5Ve 7.34[۱] 9.75[۱] 3,340 23h 05m 52.0s ‏ ۱۱″ ۵۱′ ‎−۳۵° 0.303 64(0 87)″[۶][۷] ۱۰٫۷۴2(31)
۱۱ Ross 128 (FI Virginis) M4.0Vn 11.13[۱] 13.51[۱] 2,800 11h 47m 44.4s ‏ 16″ 48′ ‎+00° 0.298 72(1 35)″[۶][۷] ۱۰٫۹۱9(49)
۱۲ EZ Aquarii
(GJ 866, Luyten 789-6)
EZ Aquarii A M5.0Ve 13.33[۱] 15.64[۱] ؟ 22h 38m 33.4s ‏ ۰۷″ ۱۸′ ‎−۱۵° 0.289 50(4 40)″[۶] ۱۱٫۲۶6(171)
EZ Aquarii B M? 13.27[۱] 15.58[۱] ؟
EZ Aquarii C M? 14.03[۱] 16.34[۱] ؟
۱۳ شعرای شامی
(α Canis Minoris)
Procyon A F5V-IV[۱] 0.38[۱] 2.66[۱] 6,650 07h 39m 18.1s ‏ 30″ 13′ ‎+05° 0.286 05(0 81)″[۶][۷] ۱۱٫۴۰2(32)
Procyon B DA[۱] 10.70[۱] 12.98[۱] 9,700
۱۴ 61 Cygni 61 Cygni A (BD+۳۸°۴۳۴۳) K5.0V [۱] 5.21[۱] 7.49[۱] 4,640 21h 06m 53.9s ‏ 58″ 44′ ‎+38° 0.286 04(0 56)″[۶][۷] ۱۱٫۴۰3(22)
61 Cygni B (BD+۳۸°۴۳۴۴) K7.0V [۱] 6.03[۱] 8.31[۱] 4,440 21h 06m 55.3s ‏ 31″ 44′ ‎+38°
۱۵ Struve 2398
(GJ 725, BD+59°۱۹۱۵)
Struve 2398 A (HD 173739) M3.0V[۱] 8.90[۱] 11.16[۱] ؟ 18h 42m 46.7s ‏ 49″ 37′ ‎+59° 0.283 00(1 69)″[۶][۷] ۱۱٫۵۲5(69)
Struve 2398 B (HD 173740) M3.5V[۱] 9.69[۱] 11.95[۱] ؟ 18h 42m 46.9s ‏ 37″ 37′ ‎+59°
۱۶ Groombridge 34
(GJ 15)
Groombridge 34 A (GX Andromedae) M1.5V[۱] 8.08[۱] 10.32[۱] ؟ 0h 18m 22.9s ‏ 23″ 01′ ‎+44° 0.280 59(0 95)″[۶][۷] ۱۱٫۶۲4(39)
Groombridge 34 B (GQ Andromedae) M3.5V[۱] 11.06[۱] 13.30[۱] ؟
۱۷ Epsilon Indi
(CPD−۵۷°۱۰۰۱۵)
Epsilon Indi A K5Ve [۱] 4.69[۱] 6.89[۱] 4,280 22h 03m 21.7s ‏ ۱۰″ ۴۷′ ‎−۵۶° 0.275 84(0 69)″[۶][۷] ۱۱٫۸۲4(30)
Epsilon Indi Ba T1.0V >۲۳ >۲۵ 1,280 22h 04m 10.5s ‏ ۵۸″ ۴۶′ ‎−۵۶°
Epsilon Indi Bb T6.0V >۲۳ >۲۵ 850
۱۸ DX Cancri (G 51-15) M6.5Ve 14.78[۱] 16.98[۱] ؟ 08h 29m 49.5s ‏ 37″ 46′ ‎+26° 0.275 80(3 00)″[۶] ۱۱٫۸۲6(129)
۱۹ Tau Ceti (BD−۱۶°۲۹۵) G8Vp[۱] 3.49[۱] 5.68[۱] 5,344 01h 44m 04.1s ‏ ۱۵″ ۵۶′ ‎−۱۵° 0.274 39(0 76)″[۶][۷] ۱۱٫۸۸7(33)
۲۰ GJ 1061 (LHS 1565) M5.5V[۱] 13.09[۱] 15.26[۱] ؟ 03h 35m 59.7s ‏ ۴۵″ ۳۰′ ‎−۴۴° 0.272 01(1 30)″[۱۵] ۱۱٫۹۹1(57) [۱۶][۱۷]
۲۱ YZ Ceti (LHS 138) M4.5V[۱] 12.02[۱] 14.17[۱] ؟ 01h 12m 30.6s ‏ ۵۶″ ۵۹′ ‎−۱۶° 0.268 84(2 95)″[۶][۷] ۱۲٫۱۳2(133)
۲۲ Luyten's Star (BD+05°۱۶۶۸) M3.5Vn 9.86[۱] 11.97[۱] ؟ 07h 27m 24.5s ‏ 33″ 13′ ‎+05° 0.263 76(1 25)″[۶][۷] ۱۲٫۳۶6(59)
۲۳ Teegarden's star (SO025300.5+165258) M6.5V 15.14[۱] 17.22[۱] ؟ 02h 53m 00.9s ‏ 53″ 52′ ‎+16° 0.260 63(2 69)″[۱۵] ۱۲٫۵۱4(129) [۱۷]
۲۴ SCR 1845-6357 SCR 1845-6357 A M8.5V[۱] ۱۷٫۳۹ ۱۹٫۴۱ ؟ 18h 45m 05.3s ‏ ۴۸″ ۵۷′ ‎−۶۳° 0.259 45(1 11)″[۱۵] ۱۲٫۵۷1(54) [۱۷]
SCR 1845-6357 B T6[۱۸] ؟ ؟ 950[۱۸] 18h 45m 02.6s ‏ ۵۲″ ۵۷′ ‎−۶۳°
۲۵ Kapteyn's Star (CD−۴۵°۱۸۴۱) M1.5V[۱] 8.84[۱] 10.87[۱] 3,800 05h 11m 40.6s ‏ ۰۶″ ۰۱′ ‎−۴۵° 0.255 27(0 86)″[۶][۷] ۱۲٫۷۷7(43)
۲۶ Lacaille 8760 (AX Microscopii) M0.0V[۱] 6.67[۱] 8.69[۱] 3,340 21h 17m 15.3s ‏ ۰۳″ ۵۲′ ‎−۳۸° 0.253 43(1 12)″[۶][۷] ۱۲٫۸۷0(57)
۲۷ Kruger 60
(BD+56°۲۷۸۳)
Kruger 60 A M3.0V[۱] 9.79[۱] 11.76[۱] 3,180 22h 27m 59.5s ‏ 45″ 41′ ‎+57° 0.248 06(1 39)″[۶][۹] ۱۳٫۱۴9(74)
Kruger 60 B (DO Cephei) M4.0V[۱] 11.41[۱] 13.38[۱] 2,890
۲۸ DEN 1048-3956 M8.5V[۱] 17.39[۱] 19.37[۱] ؟ 10h 48m 14.7s ‏ ۰۶″ ۵۶′ ‎−۳۹° 0.247 71(1 55)″[۱۵] ۱۳٫۱۶7(82) [۱۹][۲۰]
۲۹ Ross 614
(V577 Monocerotis, GJ 234)
Ross 614A (LHS 1849) M4.5V[۱] 11.15[۱] 13.09[۱] ؟ 06h 29m 23.4s ‏ ۵۰″ ۴۸′ ‎−۰۲° 0.244 34(2 01)″[۶][۹] ۱۳٫۳۴9(110)
Ross 614B (LHS 1850) M5.5V 14.23[۱] 16.17[۱] ؟
۳۰ Gl 628 (Wolf 1061, BD−۱۲°۴۵۲۳) M3.0V[۱] 10.07[۱] 11.93[۱] ؟ 16h 30m 18.1s ‏ ۴۵″ ۳۹′ ‎−۱۲° 0.236 01(1 67)″[۶][۷] ۱۳٫۸۲0(98)
۳۱ Van Maanen's Star (Gl 35, LHS 7) DZ7[۱] 12.38[۱] 14.21[۱] ؟ 00h 49m 09.9s ‏ 19″ 23′ ‎+05° 0.231 88(1 79)″[۶][۷] ۱۴٫۰۶6(109)
۳۲ Gl 1 (CD−۳۷°۱۵۴۹۲) M3.0V[۱] 8.55[۱] 10.35[۱] ؟ 00h 05m 24.4s ‏ ۲۷″ ۲۱′ ‎−۳۷° 0.229 20(1 07)″[۶][۷] ۱۴٫۲۳1(66)
۳۳ Wolf 424
(FL Virginis, LHS 333, GJ 473)
Wolf 424 A M5.5Ve 13.18[۱] 14.97[۱] ؟ 12h 33m 17.2s ‏ 15″ 01′ ‎+09° 0.227 90(4 60)″[۶] ۱۴٫۳۱2(289)
Wolf 424 B M7Ve 13.17[۱] 14.96[۱] ؟
۳۴ TZ Arietis (GJ 83.1, Luyten 1159-16) M4.5V[۱] 12.27[۱] 14.03[۱] ؟ 02h 00m 13.2s ‏ 08″ 03′ ‎+13° 0.224 80(2 90)″[۶] ۱۴٫۵۰9(187)
۳۵ Gl 687 (LHS 450, BD+68°۹۴۶) M3.0V[۱] 9.17[۱] 10.89[۱] ؟ 17h 36m 25.9s ‏ 21″ 20′ ‎+68° 0.220 49(0 82)″[۶][۷] ۱۴٫۷۹3(55)
۳۶ LHS 292 (LP 731-58) M6.5V[۱] 15.60[۱] 17.32[۱] ؟ 10h 48m 12.6s ‏ ۱۴″ ۲۰′ ‎−۱۱° 0.220 30(3 60)″[۶] ۱۴٫۸۰5(242)
۳۷ Gl 674 (LHS 449) M3.0V[۱] 9.38[۱] 11.09[۱] ؟ 17h 28m 39.9s ‏ ۴۳″ ۵۳′ ‎−۴۶° 0.220 25(1 59)″[۶][۷] ۱۴٫۸۰9(107)
۳۸ GJ 1245 GJ 1245 A M5.5V[۱] 13.46[۱] 15.17[۱] ؟ 19h 53m 54.2s ‏ 55″ 24′ ‎+44° 0.220 20(1 00)″[۶] ۱۴٫۸۱2(67)
GJ 1245 B M6.0V[۱] 14.01[۱] 15.72[۱] ؟ 19h 53m 55.2s ‏ 56″ 24′ ‎+44°
GJ 1245 C M? 16.75[۱] 18.46[۱] ؟ 19h 53m 54.2s ‏ 55″ 24′ ‎+44°
۳۹ GJ 440 (WD 1142-645) DQ6[۱] 11.50[۱] 13.18[۱] 7,500 11h 45m 42.9s ‏ ۲۹″ ۵۰′ ‎−۶۴° 0.216 57(2 01)″[۶][۷] ۱۵٫۰۶0(140)
۴۰ GJ 1002 M5.5V[۱] 13.76[۱] 15.40[۱] ؟ 00h 06m 43.8s ‏ ۲۲″ ۳۲′ ‎−۰۷° 0.213 00(3 60)″[۶] ۱۵٫۳۱3(259)
۴۱ Ross 780 (GJ 876) M3.5V[۱] 10.17[۱] 11.81[۱] 3,480 22h 53m 16.7s ‏ ۴۹″ ۱۵′ ‎−۱۴° 0.212 59(1 96)″[۶][۷] ۱۵٫۳۴2(141)
۴۲ LHS 288 (Luyten 143-23) M5.5V[۱] 13.90[۱] 15.51[۱] ؟ 10h 44m 21.2s ‏ ۳۶″ ۱۲′ ‎−۶۱° 0.208 95(2 73)″[۱۵] ۱۵٫۶۱0(204) [۱۷]
۴۳ GJ 412 GJ 412 A M1.0V[۱] 8.77[۱] 10.34[۱] ؟ 11h 05m 28.6s ‏ 36″ 31′ ‎+43° 0.206 02(1 08)″[۶][۷] ۱۵٫۸۳2(83)
GJ 412 B (WX Ursae Majoris) M5.5V[۱] 14.48[۱] 16.05[۱] ؟ 11h 05m 30.4s ‏ 18″ 31′ ‎+43°
۴۴ Groombridge 1618 (GJ 380) K7.0V [۱] 6.59[۱] 8.16[۱] 4,000 10h 11m 22.1s ‏ 15″ 27′ ‎+49° 0.205 81(0 67)″[۶][۷] ۱۵٫۸۴8(52)
۴۵ GJ 388 M3.0V[۱] 9.32[۱] 10.87[۱] ؟ 10h 19m 36.4s ‏ 10″ 52′ ‎+19° 0.204 60(2 80)″[۶] ۱۵٫۹۴2(218)
۴۶ GJ 832 M3.0V[۱] 8.66[۱] 10.20[۱] ؟ 21h 33m 34.0s ‏ ۳۲″ ۰۰′ ‎−۴۹° 0.202 78(1 32)″[۶][۷] ۱۶٫۰۸5(105)
۴۷ LP 944-020 M9.0V[۱] 18.50[۱] 20.02[۱] ؟ 03h 39m 35.2s ‏ ۴۱″ ۲۵′ ‎−۳۵° 0.201 40(4 20)″[۲۱] ۱۶٫۱۹5(338)
۴۸ DEN 0255-4700 L7.5V[۱] 22.92[۱] 24.44[۱] ؟ 02h 55m 03.7s ‏ ۵۲″ ۰۰′ ‎−۴۷° 0.201 37(3 89)″[۱۵] ۱۶٫۱۹7(313) [۲۰]
۴۹ GJ 682 M4.5V[۱] 10.95[۱] 12.45[۱] ؟ 17h 37m 03.7s ‏ ۰۹″ ۱۹′ ‎−۴۴° 0.199 65(2 30)″[۶][۷] ۱۶٫۳۳7(188)
# System ستاره Stellar class 'mV 'MV Teff
K(±err)
RA[۱] Dec[۱] اختلاف منظر[۱][۲]
Arcseconds(±err)
فاصله[۳]
Light-years(±err)
Additional
references
Designation Epoch J2000.0

نمایش گرافیکی رده‌بندی ستارگان[ویرایش]

اندازه و رنگ خورشید در مقایسه با ستاره های سیستم قنطورس آلفا (#1) (به ترتیب از چپ، دو کوتوله زرد،یک کوتوله نارنجی و یک کوتوله سرخ ).

The Morgan-Keenan spectral classification for رشته اصلی or "dwarf" stars.

نقشهٔ ستارگان نزدیک[ویرایش]

این نقشه ۳۲ منظومهٔ ستاره‌ای را که در محدودهٔ ۱۴ سال نوری از ستارهٔ خورشید قرار دارند را نشان می‌دهد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۱ ۱٫۰۰۲ ۱٫۰۰۳ ۱٫۰۰۴ ۱٫۰۰۵ ۱٫۰۰۶ ۱٫۰۰۷ ۱٫۰۰۸ ۱٫۰۰۹ ۱٫۰۱۰ ۱٫۰۱۱ ۱٫۰۱۲ ۱٫۰۱۳ ۱٫۰۱۴ ۱٫۰۱۵ ۱٫۰۱۶ ۱٫۰۱۷ ۱٫۰۱۸ ۱٫۰۱۹ ۱٫۰۲۰ ۱٫۰۲۱ ۱٫۰۲۲ ۱٫۰۲۳ ۱٫۰۲۴ ۱٫۰۲۵ ۱٫۰۲۶ ۱٫۰۲۷ ۱٫۰۲۸ ۱٫۰۲۹ ۱٫۰۳۰ ۱٫۰۳۱ ۱٫۰۳۲ ۱٫۰۳۳ ۱٫۰۳۴ ۱٫۰۳۵ ۱٫۰۳۶ ۱٫۰۳۷ ۱٫۰۳۸ ۱٫۰۳۹ ۱٫۰۴۰ ۱٫۰۴۱ ۱٫۰۴۲ ۱٫۰۴۳ ۱٫۰۴۴ ۱٫۰۴۵ ۱٫۰۴۶ ۱٫۰۴۷ ۱٫۰۴۸ ۱٫۰۴۹ ۱٫۰۵۰ ۱٫۰۵۱ ۱٫۰۵۲ ۱٫۰۵۳ ۱٫۰۵۴ ۱٫۰۵۵ ۱٫۰۵۶ ۱٫۰۵۷ ۱٫۰۵۸ ۱٫۰۵۹ ۱٫۰۶۰ ۱٫۰۶۱ ۱٫۰۶۲ ۱٫۰۶۳ ۱٫۰۶۴ ۱٫۰۶۵ ۱٫۰۶۶ ۱٫۰۶۷ ۱٫۰۶۸ ۱٫۰۶۹ ۱٫۰۷۰ ۱٫۰۷۱ ۱٫۰۷۲ ۱٫۰۷۳ ۱٫۰۷۴ ۱٫۰۷۵ ۱٫۰۷۶ ۱٫۰۷۷ ۱٫۰۷۸ ۱٫۰۷۹ ۱٫۰۸۰ ۱٫۰۸۱ ۱٫۰۸۲ ۱٫۰۸۳ ۱٫۰۸۴ ۱٫۰۸۵ ۱٫۰۸۶ ۱٫۰۸۷ ۱٫۰۸۸ ۱٫۰۸۹ ۱٫۰۹۰ ۱٫۰۹۱ ۱٫۰۹۲ ۱٫۰۹۳ ۱٫۰۹۴ ۱٫۰۹۵ ۱٫۰۹۶ ۱٫۰۹۷ ۱٫۰۹۸ ۱٫۰۹۹ ۱٫۱۰۰ ۱٫۱۰۱ ۱٫۱۰۲ ۱٫۱۰۳ ۱٫۱۰۴ ۱٫۱۰۵ ۱٫۱۰۶ ۱٫۱۰۷ ۱٫۱۰۸ ۱٫۱۰۹ ۱٫۱۱۰ ۱٫۱۱۱ ۱٫۱۱۲ ۱٫۱۱۳ ۱٫۱۱۴ ۱٫۱۱۵ ۱٫۱۱۶ ۱٫۱۱۷ ۱٫۱۱۸ ۱٫۱۱۹ ۱٫۱۲۰ ۱٫۱۲۱ ۱٫۱۲۲ ۱٫۱۲۳ ۱٫۱۲۴ ۱٫۱۲۵ ۱٫۱۲۶ ۱٫۱۲۷ ۱٫۱۲۸ ۱٫۱۲۹ ۱٫۱۳۰ ۱٫۱۳۱ ۱٫۱۳۲ ۱٫۱۳۳ ۱٫۱۳۴ ۱٫۱۳۵ ۱٫۱۳۶ ۱٫۱۳۷ ۱٫۱۳۸ ۱٫۱۳۹ ۱٫۱۴۰ ۱٫۱۴۱ ۱٫۱۴۲ ۱٫۱۴۳ ۱٫۱۴۴ ۱٫۱۴۵ ۱٫۱۴۶ ۱٫۱۴۷ ۱٫۱۴۸ ۱٫۱۴۹ ۱٫۱۵۰ ۱٫۱۵۱ ۱٫۱۵۲ ۱٫۱۵۳ ۱٫۱۵۴ ۱٫۱۵۵ ۱٫۱۵۶ ۱٫۱۵۷ ۱٫۱۵۸ ۱٫۱۵۹ ۱٫۱۶۰ ۱٫۱۶۱ ۱٫۱۶۲ ۱٫۱۶۳ ۱٫۱۶۴ ۱٫۱۶۵ ۱٫۱۶۶ ۱٫۱۶۷ ۱٫۱۶۸ ۱٫۱۶۹ ۱٫۱۷۰ ۱٫۱۷۱ ۱٫۱۷۲ ۱٫۱۷۳ ۱٫۱۷۴ ۱٫۱۷۵ ۱٫۱۷۶ ۱٫۱۷۷ ۱٫۱۷۸ ۱٫۱۷۹ ۱٫۱۸۰ ۱٫۱۸۱ ۱٫۱۸۲ ۱٫۱۸۳ Research Consortium on Nearby Stars, ‎Georgia State University (2007-Sep 17), "The One Hundred Nearest Star Systems", RECONS (به انگلیسی) {{citation}}: Check date values in: |تاریخ= (help); External link in |ژورنال= (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Retrieved on 2007-11-06.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Parallaxes given by RECONS are a weighted mean of values in the sources given, as well as measurements by the RECONS program.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ از روی اختلاف منظر محاسبه می‌شود.
 4. Sun Fact Sheet, NASA. Accessed on line ۸ نوامبر، 2007.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Kervella, Pierre; Thevenin, Frederic (March 15, 2003), "A Family Portrait of the Alpha Centauri System: VLT Interferometer Studies the Nearest Stars", ESO (به انگلیسی) (ESO Press Release 05/03 ed.), archived from the original on 16 June 2008, retrieved 26 June 2008 {{citation}}: Check date values in: |تاریخ= (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Retrieved on 2007-11-08.
 6. ۶٫۰۰ ۶٫۰۱ ۶٫۰۲ ۶٫۰۳ ۶٫۰۴ ۶٫۰۵ ۶٫۰۶ ۶٫۰۷ ۶٫۰۸ ۶٫۰۹ ۶٫۱۰ ۶٫۱۱ ۶٫۱۲ ۶٫۱۳ ۶٫۱۴ ۶٫۱۵ ۶٫۱۶ ۶٫۱۷ ۶٫۱۸ ۶٫۱۹ ۶٫۲۰ ۶٫۲۱ ۶٫۲۲ ۶٫۲۳ ۶٫۲۴ ۶٫۲۵ ۶٫۲۶ ۶٫۲۷ ۶٫۲۸ ۶٫۲۹ ۶٫۳۰ ۶٫۳۱ ۶٫۳۲ ۶٫۳۳ ۶٫۳۴ ۶٫۳۵ ۶٫۳۶ ۶٫۳۷ ۶٫۳۸ ۶٫۳۹ ۶٫۴۰ ۶٫۴۱ ۶٫۴۲ کاتالوگ ستاره‌ای.
 7. ۷٫۰۰ ۷٫۰۱ ۷٫۰۲ ۷٫۰۳ ۷٫۰۴ ۷٫۰۵ ۷٫۰۶ ۷٫۰۷ ۷٫۰۸ ۷٫۰۹ ۷٫۱۰ ۷٫۱۱ ۷٫۱۲ ۷٫۱۳ ۷٫۱۴ ۷٫۱۵ ۷٫۱۶ ۷٫۱۷ ۷٫۱۸ ۷٫۱۹ ۷٫۲۰ ۷٫۲۱ ۷٫۲۲ ۷٫۲۳ ۷٫۲۴ ۷٫۲۵ ۷٫۲۶ ۷٫۲۷ ۷٫۲۸ کاتالوگ ابرخس.
 8. Burgasser et al. 2000
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ Visual binary orbits and masses post Hipparcos, Staffan Söderhjelm, Astronomy and Astrophysics 341 (January 1999), pp. 121–140.
 10. Barnard's Star and the M Dwarf Temperature Scale, P. C. Dawson and M. M. de Robertis, The Astronomical Journal 127, #5 (May 2004), pp. 2909–2914. doi:10.1086/383289
 11. Ya. V. Pavlenko, H. R. A. Jones, Yu. Lyubchik, J. Tennyson, and D. J. Pinfield (February ‎2006), "Spectral energy distribution for GJ406", Astronomy and Astrophysics (به انگلیسی), vol. 447, p. 709–717 {{citation}}: Check date values in: |تاریخ= (help); External link in |شاپا= (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) 10.1051/0004-6361:20052979]}}
 12. Carbon monoxide bands in M dwarfs, Y. V. Pavlenko and H. R. A. Jones, Astronomy and Astrophysics 396 (December 2002), pp. 967–975. doi:10.1051/0004-6361:20021454
 13. Table 2, The physical properties of normal A stars, Saul J. Adelman, pp. 1–11, The A-Star Puzzle, Proceedings of the International Astronomical Union, edited by J. Zverko, J. Ziznovsky, S. J. Adelman, and W. W. Weiss, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. doi:10.1017/S1743921304004314
 14. Adopted value, The Age and Progenitor Mass of Sirius B, James Liebert, Patrick A. Young, David Arnett, J.B. Holberg, and Kurtis A. Williams, The Astrophysical Journal 630, #1 (September 2005), pp. L69–L72.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ ۱۵٫۴ ۱۵٫۵ Systems with their first accurate trigonometric parallaxes measured by RECONS
 16. The solar neighborhood IV: discovery of the twentieth nearest star, Todd J. Henry, Philip A. Ianna, J. Davy Kirkpatrick, Hartmut Jahreiss, The Astronomical Journal 114, #1 (July 1997), pp. 388–395. doi:10.1086/118482
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ The Solar Neighborhood. XVII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 m Program: 20 New Members of the RECONS 10 Parsec Sample, Todd J. Henry, Wei-Chun Jao, John P. Subasavage, Thomas D. Beaulieu, Philip A. Ianna, Edgardo Costa, René A. Méndez, The Astronomical Journal 132, #6 (December 2006), pp. 2360–2371. doi:10.1086/508233
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845-6357, Markus Kasper, Beth A. Biller, Adam Burrows, Wolfgang Brandner, Jano Budaj, and Laird M. Close, Astronomy and Astrophysics 471, #2 (August 2007), pp. 655–659. doi:10.1051/0004-6361:20077881
 19. The Solar Neighborhood. XIII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 Meter Program: Stars with μ>= 1.0" yr-1 (Motion sample), Wei-Chun Jao, Todd J. Henry, John P. Subasavage, Misty A. Brown, Philip A. Ianna, Jennifer L. Bartlett, Edgardo Costa, René A. Méndez, The Astronomical Journal 129, #4 (April 2005), pp. 1954–1967. doi:10.1086/428489
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ The Solar Neighborhood. XIV. Parallaxes from the Cerro Tololo Inter-American Observatory Parallax Investigation—First Results from the 1.5 m Telescope Program, Edgardo Costa, René A. Méndez, W. -C. Jao, Todd J. Henry, John P. Subasavage, Misty A. Brown, Philip A. Ianna, and Jennifer Bartlett, The Astronomical Journal 130, #1 (July 2005), pp. 337–349. doi:10.1086/430473
 21. CCD astrometry of southern very low-mass stars, C. G. Tinney, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 281, #2 (July 1996), pp. 644–658.