فهرست صورت‌های فلکی بر پایه وسعت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مار باریک (صورت فلکی) بزرگترین صورت فلکی است.
فهرست‌های ستاره‌شناسی

به گروهی از ستاره‌ها که در تجسم انسان شکل و پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند صورت فلکی یا پیکر آسمانی می‌گویند.

جدول زیر فهرست پیکرهای آسمانی مرتب شده بر اساس مساحت را نشان می‌دهد:

رتبه خانواده [۱] مخفف صورت فلکی مساحت (درجه مربع) [۲] درصد از کل آسمان RA:[۳] h m میل: d m Quad [۴]
۰۱ Her HYA مار باریک ۱۳۰۲٫۸۴۴ ۳٫۱۶٪ ۱۱ ۳۶٫۷۳ -۱۴ ۳۱٫۹۱ SQ۲
۰۲ Zod VIR دوشیزه ۱۲۹۴٫۴۲۸ ۳٫۱۴٪ ۱۳ ۲۴٫۳۹ -۰۴ ۰۹٫۵۱ SQ۳
۰۳ Urs UMA خرس بزرگ ۱۲۷۹٫۶۶۰ ۳٫۱۰٪ ۱۱ ۱۸٫۷۶ +۵۰ ۴۳٫۲۷ NQ۲
۰۴ Per CET نهنگ ۱۲۳۱٫۴۱۱ ۲٫۹۹٪ ۰۱ ۴۰٫۱۰ -۰۷ ۱۰٫۷۶ SQ۱
۰۵ Her HER زانوزده ۱۲۲۵٫۱۴۸ ۲٫۹۷٪ ۱۷ ۲۳٫۱۶ +۲۷ ۲۹٫۹۳ NQ۳
۰۶ Wat ERI جوی ۱۱۳۷٫۹۱۹ ۲٫۷۶٪ ۰۳ ۱۸٫۰۲ -۲۸ ۴۵٫۳۷ SQ۱
۰۷ Per PEG اسب بزرگ ۱۱۲۰٫۷۹۴ ۲٫۷۲٪ ۲۲ ۴۱٫۸۴ +۱۹ ۲۷٫۹۸ NQ۴
۰۸ Urs DRA اژدها ۱۰۸۲٫۹۵۲ ۲٫۶۳٪ ۱۵ ۰۸٫۶۴ +۶۷ ۰۰٫۴۰ NQ۳
۰۹ Her CEN قنطورس ۱۰۶۰٫۴۲۲ ۲٫۵۷٪ ۱۳ ۰۴٫۲۷ -۴۷ ۲۰٫۷۲ SQ۳
۱۰ Zod AQR دلو ۹۷۹٫۸۵۴ ۲٫۳۸٪ ۲۲ ۱۷٫۳۸ -۱۰ ۴۷٫۳۵ SQ۴
۱۱ Her OPH مارافسای ۹۴۸٫۳۴۰ ۲٫۳۰٪ ۱۷ ۲۳٫۶۹ -۰۷ ۵۴٫۷۴ SQ۳
۱۲ Zod LEO شیر ۹۴۶٫۹۶۴ ۲٫۳۰٪ ۱۰ ۴۰٫۰۳ +۱۳ ۰۸٫۳۲ NQ۲
۱۳ Urs BOO گاوران ۹۰۶٫۸۳۱ ۲٫۲۰٪ ۱۴ ۴۲٫۶۴ +۳۱ ۱۲٫۱۶ NQ۳
۱۴ Zod PSC ماهی ۸۸۹٫۴۱۷ ۲٫۱۶٪ ۰۰ ۲۸٫۹۷ +۱۳ ۴۱٫۲۳ NQ۱
۱۵ Zod SGR کمان ۸۶۷٫۴۳۲ ۲٫۱۰٪ ۱۹ ۰۵٫۹۴ -۲۸ ۲۸٫۶۱ SQ۴
۱۶ Her CYG ماکیان ۸۰۳٫۹۸۳ ۱٫۹۵٪ ۲۰ ۳۵٫۲۸ +۴۴ ۳۲٫۷۰ NQ۴
۱۷ Zod TAU گاو ۷۹۷٫۲۴۹ ۱٫۹۳٪ ۰۴ ۴۲٫۱۳ +۱۴ ۵۲٫۶۳ NQ۱
۱۸ Urs CAM زرافه ۷۵۶٫۸۲۸ ۱٫۸۳٪ ۰۸ ۵۱٫۳۷ +۶۹ ۲۲٫۸۹ NQ۲
۱۹ Per AND زن برزنجیر ۷۲۲٫۲۷۸ ۱٫۷۵٪ ۰۰ ۴۸٫۴۶ +۳۷ ۲۵٫۹۱ NQ۱
۲۰ Wat PUP کشتیدم ۶۷۳٫۴۳۴ ۱٫۶۳٪ ۰۷ ۱۵٫۴۸ -۳۱ ۱۰٫۶۴ SQ۲
۲۱ Per AUR ارابه‌ران ۶۵۷٫۴۳۸ ۱٫۵۹٪ ۰۶ ۰۴٫۴۲ +۴۲ ۰۱٫۶۸ NQ۲
۲۲ Her AQL عقاب ۶۵۲٫۴۷۳ ۱٫۵۸٪ ۱۹ ۴۰٫۰۲ +۰۳ ۲۴٫۶۵ NQ۴
۲۳ Her SER مار [۵] ۶۳۶٫۹۲۸ ۱٫۵۴٪ ۱۶ ۵۷٫۰۴ +۰۶ ۰۷٫۳۲ NQ۳
۲۴ Per PER برساووش ۶۱۴٫۹۹۷ ۱٫۴۹٪ ۰۳ ۱۰٫۵۰ +۴۵ ۰۰٫۷۹ NQ۱
۲۵ Per CAS ذات‌الکرسی ۵۹۸٫۴۰۷ ۱٫۴۵٪ ۰۱ ۱۹٫۱۶ +۶۲ ۱۱٫۰۴ NQ۱
۲۶ Ori ORI شکارچی ۵۹۴٫۱۲۰ ۱٫۴۴٪ ۰۵ ۳۴٫۵۹ +۰۵ ۵۶٫۹۴ NQ۱
۲۷ Per CEP قیفاووس ۵۸۷٫۷۸۷ ۱٫۴۲٪ ۲۲ +۷۱ ۰۰٫۵۱ NQ۴
۲۸ Urs LYN سیاه‌گوش ۵۴۵٫۳۸۶ ۱٫۳۲٪ ۰۷ ۵۹٫۵۳ +۴۷ ۲۸٫۰۰ NQ۲
۲۹ Zod LIB ترازو ۵۳۸٫۰۵۲ ۱٫۳۰٪ ۱۵ ۱۱٫۹۶ -۱۵ ۱۴٫۰۸ SQ۳
۳۰ Zod GEM دوپیکر ۵۱۳٫۷۶۱ ۱٫۲۵٪ ۰۷ ۰۴٫۲۴ +۲۲ ۳۶٫۰۱ NQ۲
۳۱ Zod CNC خرچنگ ۵۰۵٫۸۷۲ ۱٫۲۳٪ ۰۸ ۳۸٫۹۶ +۱۹ ۴۸٫۳۵ NQ۲
۳۲ Wat VEL بادبان ۴۹۹٫۶۴۹ ۱٫۲۱٪ ۰۹ ۳۴٫۶۴ -۴۷ ۱۰٫۰۳ SQ۲
۳۳ Zod SCO کژدم ۴۹۶٫۷۸۳ ۱٫۲۰٪ ۱۶ ۵۳٫۲۴ -۲۷ ۰۱٫۸۹ SQ۳
۳۴ Wat CAR شاه‌تخته ۴۹۴٫۱۸۴ ۱٫۲۰٪ ۰۸ ۴۱٫۷۰ -۶۳ ۱۳٫۱۶ SQ۲
۳۵ Ori MON تکشاخ ۴۸۱٫۵۶۹ ۱٫۱۷٪ ۰۷ ۰۳٫۶۳ +۰۰ ۱۶٫۹۳ NQ۲
۳۶ Lac SCL سنگتراش ۴۷۴٫۷۶۴ ۱٫۱۵٪ ۰۰ ۲۶٫۲۸ -۳۲ ۰۵٫۳۰ SQ۱
۳۷ Bay PHE سیمرغ ۴۶۹٫۳۱۹ ۱٫۱۴٪ ۰۰ ۵۵٫۹۱ -۴۸ ۳۴٫۸۴ SQ۱
۳۸ Urs CVN تازی‌ها ۴۶۵٫۱۹۴ ۱٫۱۳٪ ۱۳ ۰۶٫۹۶ +۴۰ ۰۶٫۱۱ NQ۳
۳۹ Zod ARI بره ۴۴۱٫۳۹۵ ۱٫۰۷٪ ۰۲ ۳۸٫۱۶ +۲۰ ۴۷٫۵۴ NQ۱
۴۰ Zod CAP بزغاله ۴۱۳٫۹۴۷ ۱٫۰۰٪ ۲۱ ۰۲٫۹۳ -۱۸ ۰۱٫۳۹ SQ۴
۴۱ Lac FOR کوره ۳۹۷٫۵۰۲ ۰٫۹۶٪ ۰۲ ۴۷٫۸۸ -۳۱ ۳۸٫۰۷ SQ۱
۴۲ Urs COM گیسو ۳۸۶٫۴۷۵ ۰٫۹۴٪ ۱۲ ۴۷٫۲۷ +۲۳ ۱۸٫۳۴ NQ۳
۴۳ Ori CMA سگ بزرگ ۳۸۰٫۱۱۸ ۰٫۹۲٪ ۰۶ ۴۹٫۷۴ -۲۲ ۰۸٫۴۲ SQ۲
۴۴ Bay PAV طاووس ۳۷۷٫۶۶۶ ۰٫۹۲٪ ۱۹ ۳۶٫۷۱ -۶۵ ۴۶٫۸۹ SQ۴
۴۵ Bay GRU درنا ۳۶۵٫۵۱۳ ۰٫۸۹٪ ۲۲ ۲۷٫۳۹ -۴۶ ۲۱٫۱۱ SQ۴
۴۶ Her LUP گرگ ۳۳۳٫۶۸۳ ۰٫۸۱٪ ۱۵ ۱۳٫۲۱ -۴۲ ۴۲٫۵۳ SQ۳
۴۷ Her SEX سدس ۳۱۳٫۵۱۵ ۰٫۷۶٪ ۱۰ ۱۶٫۲۹ -۰۲ ۳۶٫۸۸ SQ۲
۴۸ Bay TUC توکان ۲۹۴٫۵۵۷ ۰٫۷۱٪ ۲۳ ۴۶٫۶۴ -۶۵ ۴۹٫۸۰ SQ۴
۴۹ Bay IND هندی ۲۹۴٫۰۰۶ ۰٫۷۱٪ ۲۱ ۵۸٫۳۳ -۵۹ ۴۲٫۴۰ SQ۴
۵۰ Lac OCT هشتک ۲۹۱٫۰۴۵ ۰٫۷۱٪ ۲۳ ۰۰٫۰۰ -۸۲ ۰۹٫۱۲ SQ۴
۵۱ Ori LEP خرگوش ۲۹۰٫۲۹۱ ۰٫۷۰٪ ۰۵ ۳۳٫۹۵ -۱۹ ۰۲٫۷۸ SQ۱
۵۲ Her LYR شلیاق ۲۸۶٫۴۷۶ ۰٫۶۹٪ ۱۸ ۵۱٫۱۷ +۳۶ ۴۱٫۳۶ NQ۴
۵۳ Her CRT پیاله ۲۸۲٫۳۹۸ ۰٫۶۸٪ ۱۱ ۲۳٫۷۵ -۱۵ ۵۵٫۷۴ SQ۲
۵۴ Wat COL کبوتر ۲۷۰٫۱۸۴ ۰٫۶۵٪ ۰۵ ۵۱٫۷۶ -۳۵ ۰۵٫۶۷ SQ۱
۵۵ Her VUL روباهک ۲۶۸٫۱۶۵ ۰٫۶۵٪ ۲۰ ۱۳٫۸۸ +۲۴ ۲۶٫۵۶ NQ۴
۵۶ Urs UMI خرس کوچک ۲۵۵٫۸۶۴ ۰٫۶۲٪ ۱۵ ۰۰٫۰۰ +۷۷ ۴۱٫۹۹ NQ۳
۵۷ Lac TEL تلسکوپ ۲۵۱٫۵۱۲ ۰٫۶۱٪ ۱۹ ۱۹٫۵۴ -۵۱ ۰۲٫۲۱ SQ۴
۵۸ Lac HOR ساعت ۲۴۸٫۸۸۵ ۰٫۶۰٪ ۰۳ ۱۶٫۵۶ -۵۳ ۲۰٫۱۸ SQ۱
۵۹ Lac PIC سه‌پایه ۲۴۶٫۷۳۹ ۰٫۶۰٪ ۰۵ ۴۲٫۴۶ -۵۳ ۲۸٫۴۵ SQ۱
۶۰ Wat PSA ماهی جنوب ۲۴۵٫۳۷۵ ۰٫۵۹٪ ۲۲ ۱۷٫۰۷ -۳۰ ۳۸٫۵۳ SQ۴
۶۱ Bay HYI آبمار ۲۴۳٫۰۳۵ ۰٫۵۹٪ ۰۲ ۲۰٫۶۵ -۶۹ ۵۷٫۳۹ SQ۱
۶۲ Lac ANT تلمبه ۲۳۸٫۹۰۱ ۰٫۵۸٪ ۱۰ ۱۶٫۴۳ -۳۲ ۲۹٫۰۱ SQ۲
۶۳ Her ARA آتشدان ۲۳۷٫۰۵۷ ۰٫۵۷٪ ۱۷ ۲۲٫۴۹ -۵۶ ۳۵٫۳۰ SQ۳
۶۴ Urs LMI شیر کوچک ۲۳۱٫۹۵۶ ۰٫۵۶٪ ۱۰ ۱۴٫۷۲ +۳۲ ۰۸٫۰۸ NQ۲
۶۵ Wat PYX قطب‌نما ۲۲۰٫۸۳۳ ۰٫۵۴٪ ۰۸ ۵۷٫۱۶ -۲۷ ۲۱٫۱۰ SQ۲
۶۶ Lac MIC میکروسکوپ ۲۰۹٫۵۱۳ ۰٫۵۱٪ ۲۰ ۵۷٫۸۸ -۳۶ ۱۶٫۴۹ SQ۴
۶۷ Bay APS مرغ بهشتی ۲۰۶٫۳۲۷ ۰٫۵۰٪ ۱۶ ۰۸٫۶۵ -۷۵ ۱۸٫۰۰ SQ۳
۶۸ Per LAC چلپاسه ۲۰۰٫۶۸۸ ۰٫۴۹٪ ۲۲ ۲۷٫۶۸ +۴۶ ۰۲٫۵۱ NQ۴
۶۹ Wat DEL دلفین ۱۸۸٫۵۴۹ ۰٫۴۶٪ ۲۰ ۴۱٫۶۱ +۱۱ ۴۰٫۲۶ NQ۴
۷۰ Her CRV کلاغ ۱۸۳٫۸۰۱ ۰٫۴۵٪ ۱۲ ۲۶٫۵۲ -۱۸ ۲۶٫۲۰ SQ۳
۷۱ Ori CMI سگ کوچک ۱۸۳٫۳۶۷ ۰٫۴۴٪ ۰۷ ۳۹٫۱۷ +۰۶ ۲۵٫۶۳ NQ۲
۷۲ Bay DOR ماهی زرین ۱۷۹٫۱۷۳ ۰٫۴۳٪ ۰۵ ۱۴٫۵۱ -۵۹ ۲۳٫۲۲ SQ۱
۷۳ Urs CRB تاج شمالی ۱۷۸٫۷۱۰ ۰٫۴۳٪ ۱۵ ۵۰٫۵۹ +۳۲ ۳۷٫۴۹ NQ۳
۷۴ Lac NOR گونیا ۱۶۵٫۲۹۰ ۰٫۴۰٪ ۱۵ ۵۴٫۱۸ -۵۱ ۲۱٫۰۹ SQ۳
۷۵ Lac MEN کوهمیز ۱۵۳٫۴۸۴ ۰٫۳۷٪ ۰۵ ۲۴٫۹۰ -۷۷ ۳۰٫۲۴ SQ۱
۷۶ Bay VOL ماهی پرنده ۱۴۱٫۳۵۴ ۰٫۳۴٪ ۰۷ ۴۷٫۷۳ -۶۹ ۴۸٫۰۷ SQ۲
۷۷ Bay MUS مگس جنوبی ۱۳۸٫۳۵۵ ۰٫۳۴٪ ۱۲ ۳۵٫۲۸ -۷۰ ۰۹٫۶۶ SQ۳
۷۸ Per TRI سه‌سو ۱۳۱٫۸۴۷ ۰٫۳۲٪ ۰۲ ۱۱٫۰۷ +۳۱ ۲۸٫۵۶ NQ۱
۷۹ Bay CHA آفتاب پرست ۱۳۱٫۵۹۲ ۰٫۳۲٪ ۱۰ ۴۱٫۵۳ -۷۹ ۱۲٫۳۰ SQ۲
۸۰ Her CRA تاج جنوبی ۱۲۷٫۶۹۶ ۰٫۳۱٪ ۱۸ ۳۸٫۷۹ -۴۱ ۰۸٫۸۵ SQ۴
۸۱ Lac CAE اسکنه ۱۲۴٫۸۶۵ ۰٫۳۰٪ ۰۴ ۴۲٫۲۷ -۳۷ ۵۲٫۹۰ SQ۱
۸۲ Lac RET تور ۱۱۳٫۹۳۶ ۰٫۲۸٪ ۰۳ ۵۵٫۲۷ -۵۹ ۵۹٫۸۵ SQ۱
۸۳ Her TRA مثلث جنوبی ۱۰۹٫۹۷۸ ۰٫۲۷٪ ۱۶ ۰۴٫۹۵ -۶۵ ۲۳٫۲۸ SQ۳
۸۴ Her SCT سپر ۱۰۹٫۱۱۴ ۰٫۲۶٪ ۱۸ ۴۰٫۳۹ -۰۹ ۵۳٫۳۲ SQ۴
۸۵ Lac CIR دوپرگار ۹۳٫۳۵۳ ۰٫۲۳٪ ۱۴ ۳۴٫۵۴ -۶۳ ۰۱٫۸۲ SQ۳
۸۶ Her SGE پیکان ۷۹٫۹۳۲ ۰٫۱۹٪ ۱۹ ۳۹٫۰۵ +۱۸ ۵۱٫۶۸ NQ۴
۸۷ Wat EQU اسب کوچک ۷۱٫۶۴۱ ۰٫۱۷٪ ۲۱ ۱۱٫۲۶ +۰۷ ۴۵٫۴۹ NQ۴
۸۸ Her CRU چلیپا ۶۸٫۴۴۷ ۰٫۱۷٪ ۱۲ ۲۶٫۹۹ -۶۰ ۱۱٫۱۹ SQ۳
  1. 'خانواده' مخفف کلمات زیر است Constellation Family Abbreviations: Per=برساووش, Urs=خرس بزرگ, Her=زانوزده, Zod=دایره البروجی, Ori=شکارچی, Wat=Heavenly waters, Bay=J. Bayer, Lac=لاکایله (see فهرست صورت‌های فلکی).
  2. The total area of all constellations is the total area of the sky, which is ۴π steradians, or ۴π × (۱۸۰/π)۲ square degrees, or approximately ۴۱۲۵۲٫۹۶۱ square degrees.
  3. بعد (ستاره‌شناسی).
  4. ربع آسمان (Quad) نشان‌دهنده یک قطعه از کره آسمان است. N به معنای نیمکره شمالی آسمان و S به معنای نیمکره جنوبی آسمان است. هر نیمکره نیز به ۴ ربع تقسیم می‌شوند. ربع ۱: (بعد ۰h –۶h )، ربع ۲: (بعد ۶h –۱۲h )، ربع ۳: (بعد ۱۲h –۱۸h )، ربع ۴: (بعد ۱۸h –۰h )
  5. Serpens is divided into two parts:
    Serpens Caput (۴۲۸٫۴۸ sq. deg.; midpoint: RA: ۱۵ ۴۶٫۴۹, Dec: +۱۰ ۵۸٫۲۰), and
    Serpens Cauda (۲۰۸٫۴۴ sq. deg.; midpoint: RA: ۱۸ ۰۷٫۶۰, Dec: -۰۴ ۵۱٫۷۳)

پیوند به بیرون[ویرایش]