فهرست بناهای تاریخی استان اصفهان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست زیر شامل بناهای تاریخی استان اصفهان همراه با ویژگی‌های کلی آن‌ها است.

بناهای تاریخی استان اصفهان
بنا مکان شهرستان دوران سده (میلادی) شیوهٔ ساخت تصویر
۱ آتشکده اصفهان اصفهان اصفهان ساسانیان ۶ یا ۷ پارتی
۲ آرامگاه الراشد بالله اصفهان اصفهان سلجوقیان ۱۲ رازی
۳ آرامگاه باباقاسم اصفهان اصفهان ایلخانیان ۱۴ آذری
۴ آرامگاه پیربکران پیربکران فلاورجان ایلخانیان ۱۳ آذری
۵ آرامگاه سلطان بخت خان اصفهان اصفهان مظفریان ۱۴ آذری
۶ آرامگاه علاءالدین شهشهان اصفهان اصفهان تیموریان ۱۵ آذری
۷ آرامگاه علی ابن سهل اصفهان اصفهان عباسیان ۹ خراسانی
۸ آرامگاه معروف به ستی فاطمه اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۹ ارگ شیخ بهایی نجف‌آباد نجف‌آباد صفویه ۱۷ اصفهانی
۱۰ ارگ گوگد گوگد گلپایگان صفویه ۱۷ اصفهانی
۱۱ امامزاده ابراهیم کاشان کاشان قاجار ۱۹ غیرسنتی
۱۲ امامزاده احمد اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۱۳ امامزاده اسماعیل اصفهان اصفهان سلجوقیان و صفویه ۱۱ و ۱۶ رازی و اصفهانی
۱۴ امامزاده پنجه شاه کاشان کاشان سلجوقیان ۱۱ یا ۱۲ رازی
۱۵ امامزاده جعفر اصفهان اصفهان ایلخانیان ۱۴ آذری
۱۶ امامزاده شاه زید اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۱۷ امامزاده شاه یلان کاشان کاشان آق‌قویونلو ۱۵ آذری
۱۸ امامزاده طاهر و منصور کاشان کاشان صفویه ۱۶ اصفهانی
۱۹ امامزاده هارون ولایت اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۲۰ امامزاده میرنشانه کاشان کاشان صفویه ۱۶ اصفهانی
۲۱ انگورستان ملک اصفهان اصفهان افشاریان ۱۸ اصفهانی
۲۲ بازار اصفهان اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
بازار توانا شهرضا شهرضا شهرضا سلجوقیان ۱۲ رازی
۲۳ بازار قیصریه اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۲۴ باغ فین کاشان کاشان صفویه و قاجاریه ۱۷ تا ۱۹ اصفهانی
۲۵ پل چوبی اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۲۶ پل خواجو اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۲۷ پل شهرستان اصفهان اصفهان سلجوقیان ۱۱ رازی
۲۸ پل مارنان اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۲۹ توحیدخانه اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۳۰ چهل‌ستون اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۳۱ حمام جارچی اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۳۲ حمام شاه علی اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ یا ۱۷ اصفهانی
۳۳ حمام شیخ بهایی اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۳۴ حمام علیقلی‌آقا اصفهان اصفهان صفویه ۱۸ اصفهانی
۳۵ خانه امین اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۹ غیر سنتی
۳۶ خانه بروجردی‌ها کاشان اصفهان قاجاریه ۱۹ غیر سنتی
۳۷ خانه دکتر رضا اعلم اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۸ اصفهانی
۳۸ خانه شیخ الاسلام اصفهان اصفهان صفویه و قاجاریه ۱۷ تا ۱۹ غیر سنتی

۳۹ خانه طباطبایی‌ها کاشان کاشان قاجاریه ۱۹ غیرسنتی
۴۰ خانه عباسی‌ها کاشان کاشان قاجاریه ۱۸ اصفهانی
۴۱ خانه قزوینی‌ها اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۹ غیر سنتی
۴۲ سارویه اصفهان اصفهان هخامنشیان ۶ یا ۵ پ. م پارسی
۴۳ سردر قیصریه اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۴۴ سی‌وسه‌پل اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۴۵ شهر زیرزمینی دامنه دامنه فریدن صفویه
۴۶ عالی‌قاپو اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۴۷ کاخ هشت بهشت اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۴۸ کلیسای بیت اللحم اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۴۹ کلیسای گئورگ اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۵۰ کلیسای مریم و هاکوپ اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۵۱ کلیسای وانک اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۵۲ قلعه جلالی کاشان اصفهان سلجوقیان ۱۱ رازی
۵۳ مدرسه امامیه (بابا قاسم) اصفهان اصفهان ایلخانیان ۱۴ آذری
۵۴ مدرسه چهارباغ اصفهان اصفهان صفویه ۱۸ اصفهانی
۵۵ مدرسه صدر بازار اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۹ اصفهانی
۵۶ مدرسه کاسه گران اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۵۷ مدرسه نیماور اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۵۸ مسجد آقا نور اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۵۹ مسجد اونج روستای اونج اردستان سلجوقیان ۱۲ رازی
۶۰ مسجد ایلچی اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۶۱ مسجد تبریزی‌ها کاشان کاشان قاجار ۱۹ غیرسنتی
۶۲ مسجد جارچی اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۶۳ مسجد جامع اصفهان اصفهان اصفهان سامانیان، آل بویه، سلجوقیان ۹، ۱۰ و ۱۱ آذری
۶۴ مسجد جامع خوزان خمینی شهر خمینی‌شهر تیموریان ۱۵ آذری
مسجد جامع شهرضا شهرضا شهرضا سلجوقیان ۱۱ رازی
۶۵ مسجد جامع کاشان کاشان کاشان سلجوقیان ۱۱ رازی
۶۶ مسجد جامع گلپایگان گلپایگان گلپایگان سلجوقیان ۱۲ رازی
۶۷ مسجد جامع میمه میمه شاهین‌شهر و میمه صفویه ۱۸ اصفهانی
۶۸ مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۹ غیرسنتی
۶۹ مسجد حکیم اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۷۰ مسجد دروازه نو اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۹ غیرسنتی
۷۱ مسجد دشتی روستای دشتی اصفهان ایلخانیان ۱۳ آذری
۷۲ مسجد رحیم خان اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۹ غیرسنتی
۷۳ مسجد رکن الملک اصفهان اصفهان قاجاریه ۲۰ غیرسنتی
۷۴ مسجد سید اصفهان اصفهان قاجاریه ۱۹ غیرسنتی
۷۵ مسجد شاه اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۷۶ مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۷۷ مسجد صفا اصفهان اصفهان قاجار ۱۹ غیرسنتی
۷۸ مسجد کاج روستای کاج اصفهان ایلخانی ۱۴ آذری
۷۹ مسجد مصری اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۸۰ مسجد مقصودبیک اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی
۸۱ مسجد هفشویه روستای هفشویه اصفهان سلجوقیان ۱۱ یا ۱۲ رازی
۸۲ مناره باقوشخانه اصفهان اصفهان مظفریان ۱۴ آذری
۸۳ منار جنبان روستای کارلادان اصفهان صفویه ۱۶ اصفهانی
۸۴ مناره چهل دختران (گارلند) اصفهان اصفهان سلجوقیان ۱۲ رازی
۸۵ مناره دارالضیافه اصفهان اصفهان ایلخانیان ۱۴ آذری
۸۶ مناره رهروان (رادان) روستای رهروان اصفهان سلجوقیان ۱۲ رازی
۸۷ مناره زیار روستای زیار اصفهان سلجوقیان ۱۲ رازی
۸۸ مناره ساربان اصفهان اصفهان سلجوقیان ۱۲ رازی
۸۹ مناره علی اصفهان اصفهان آل بویه ۱۱ رازی
۹۰ مناره گلپایگان گلپایگان گلپایگان سلجوقیان ۱۱ رازی
۹۱ مناره و مسجد جامع برسیان روستای برسیان اصفهان سلجوقیان ۱۲ رازی
۹۲ مناره و مسجد جامع گار روستای گار اصفهان سلجوقیان ۱۲ رازی
۹۳ مناره‌های دردشت اصفهان اصفهان مظفریان ۱۴ آذری
۹۴ تالار تیموری اصفهان اصفهان تیموریان ۱۵ آذری
۹۵ موزهٔ هنرهای تزئینی اصفهان اصفهانی صفویه ۱۶ و ۱۷ اصفهانی
۹۶ موزهٔ هنرهای معاصر اصفهان اصفهان صفویه ۱۶ یا ۱۷ اصفهانی
۹۷ خانه نظام‌الاسلام اصفهان اصفهان قاجار ۱۹ اصفهانی
۹۸ تپه باستانی گز برخوار شهر گز شاهین شهر اشکانیان

جستارهای وابسته[ویرایش]