تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سطح اول تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان؛ ۱۱ بخش.

سرزمین جمهوری آذربایجان در سطح اول تقسیمات کشوری به ۱۱ بخش شامل موارد زیر تقسیم شده است:[۱][۲]

  • یک منطقهٔ شهری مستقل: باکو
  • یک جمهوری خودمختار: نخجوان
  • ۹ «استان» یا «منطقهٔ اقتصادی» (İqtisadi Rayon)
سطح دوم تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان؛ ۷۴ بخش.

این کشور در سطح دوم تقسیمات کشوری نیز به ۷۴ بخش شامل موارد زیر تقسیم شده است:[۲][۱]

  • ۱۱ «شهر تابع جمهوری» (Respublika Tabeli Şəhər)
  • ۶۳ «شهرستان» یا «منطقه» (Rayon)
Emblem of Azerbaijan.svg
این مقاله بخشی از این مجموعه است:
سیاست و دولت
جمهوری آذربایجان
نشان درگاه درگاه جمهوری آذربایجان

فهرست استان‌ها، شهرهای تابع جمهوری و شهرستان‌های جمهوری آذربایجان به همراه مساحت آن‌ها و جمعیت آن‌ها در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ به شرح زیر است:[۱][۳]

فهرست استان‌ها[ویرایش]

ردیف نام استان مساحت
(کیلومتر
مربع)
جمعیت
(۲۰۰۹)
جمعیت
(۲۰۱۹)
بزرگ‌ترین
شهر
* جمهوری آذربایجان ۸۶٬۶۰۰ ۸٬۹۲۲٬۴۰۰ ۹٬۹۸۱٬۵۰۰ باکو
۱ باکو ۲٬۱۴۰ ۲٬۰۴۵٬۸۰۰ ۲٬۲۷۷٬۵۰۰ باکو
۲ آران ۲۱٬۱۵۰ ۱٬۷۹۶٬۴۰۰ ۲٬۰۲۵٬۸۰۰ یولاخ
۳ گنجه-قزاق ۱۲٬۳۰۰ ۱٬۱۷۲٬۶۰۰ ۱٬۲۸۴٬۲۰۰ گنجه
۴ لنکران ۶٬۰۷۰ ۸۲۴٬۰۰۰ ۹۳۷٬۲۰۰ لنکران
۵ قره‌باغ علیا ۷٬۳۳۰ ۶۱۰٬۲۰۰ ۶۸۲٬۰۰۰ خان‌کندی
۶ شکی-زاقاتالا ۸٬۸۴۰ ۵۶۶٬۰۰۰ ۶۲۱٬۴۰۰ شکی
۷ آبشرون ۳٬۷۳۰ ۵۱۴٬۰۰۰ ۵۷۲٬۶۰۰ سومقاییت
۸ قوبا-خاچماز ۶٬۹۶۰ ۴۸۸٬۷۰۰ ۵۴۹٬۴۰۰ خاچماز
۹ نخجوان ۵٬۵۰۰ ۳۹۸٬۳۰۰ ۴۵۶٬۱۰۰ نخجوان
۱۰ شیروان کوهستانی ۶٬۱۳۰ ۲۸۱٬۶۰۰ ۳۱۸٬۶۰۰ شماخی
۱۱ کلبجر-لاچین ۶٬۴۲۰ ۲۲۴٬۸۰۰ ۲۵۶٬۷۰۰ لاچین

فهرست شهرهای تابع جمهوری[ویرایش]

ردیف نام شهر استان مساحت
(کیلومتر
مربع)
جمعیت
(۲۰۰۹)
جمعیت
(۲۰۱۹)
رتبه در
استان
۱ باکو باکو ۲٬۱۴۰ ۲٬۰۴۵٬۸۰۰ ۲٬۲۷۷٬۵۰۰ ۱
۲ سومقاییت آبشرون ۹۰ ۳۰۹٬۵۰۰ ۳۴۳٬۱۰۰ ۱
۳ گنجه گنجه-قزاق ۱۱۰ ۳۱۳٬۲۰۰ ۳۳۴٬۰۰۰ ۱
۴ لنکران لنکران ۱٬۵۴۰ ۲۰۵٬۷۰۰ ۲۲۸٬۷۰۰ ۱
۵ شکی شکی-زاقاتالا ۲٬۴۳۰ ۱۷۰٬۷۰۰ ۱۸۶٬۶۰۰ ۱
۶ یولاخ آران ۱٬۴۷۰ ۱۱۷٬۸۰۰ ۱۲۸٬۵۰۰ ۶
۷ مینگه‌چویر آران ۱۴۰ ۹۶٬۳۰۰ ۱۰۵٬۴۰۰ ۱۱
۸ نخجوان نخجوان ۱۹۰ ۸۲٬۶۰۰ ۹۳٬۷۰۰ ۲
۹ شیروان آران ۷۰ ۷۷٬۱۰۰ ۸۶٬۶۰۰ ۱۶
۱۰ خان‌کندی قره‌باغ علیا ۸ ۵۵٬۰۰۰ ۵۵٬۸۰۰ ۵
۱۱ نفتالان گنجه-قزاق ۴۰ ۸٬۹۰۰ ۱۰٬۲۰۰ ۱۱

فهرست شهرستان‌ها[ویرایش]

ردیف نام
شهرستان
استان مساحت
(کیلومتر
مربع)
جمعیت
(۲۰۰۹)
جمعیت
(۲۰۱۹)
رتبه در
استان
۱ ماساللی لنکران ۷۲۰ ۱۹۷٬۲۰۰ ۲۲۵٬۸۰۰ ۲
۲ جلیل‌آباد لنکران ۱٬۴۴۰ ۱۹۲٬۳۰۰ ۲۲۲٬۴۰۰ ۳
۳ شمکر گنجه-قزاق ۱٬۶۶۰ ۱۹۱٬۴۰۰ ۲۱۷٬۲۰۰ ۲
۴ آبشرون آبشرون ۱٬۹۷۰ ۱۸۹٬۸۰۰ ۲۱۲٬۶۰۰ ۲
۵ آغ‌دام قره‌باغ علیا ۱٬۱۵۰ ۱۷۵٬۶۰۰ ۲۰۲٬۲۰۰ ۱
۶ خاچماز قوبا-خاچماز ۱٬۰۶۰ ۱۵۹٬۲۰۰ ۱۷۸٬۱۰۰ ۱
۷ صابرآباد آران ۱٬۴۷۰ ۱۵۱٬۷۰۰ ۱۷۶٬۷۰۰ ۱
۸ توووز گنجه-قزاق ۱٬۹۴۰ ۱۵۷٬۹۰۰ ۱۷۵٬۵۰۰ ۳
۹ قوبا قوبا-خاچماز ۲٬۶۱۰ ۱۵۲٬۵۰۰ ۱۷۱٬۷۰۰ ۲
۱۰ بردع آران ۹۵۰ ۱۴۱٬۶۰۰ ۱۵۶٬۳۰۰ ۲
۱۱ سالیان آران ۱٬۶۰۰ ۱۲۱٬۹۰۰ ۱۳۸٬۶۰۰ ۳
۱۲ آغجابدیع آران ۱٬۷۶۰ ۱۲۱٬۷۰۰ ۱۳۵٬۵۰۰ ۴
۱۳ فضولی قره‌باغ علیا ۱٬۳۹۰ ۱۱۵٬۵۰۰ ۱۳۲٬۴۰۰ ۲
۱۴ ایمیشلی آران ۱٬۸۹۰ ۱۱۴٬۲۰۰ ۱۲۹٬۸۰۰ ۵
۱۵ زاقاتالا شکی-زاقاتالا ۱٬۳۵۰ ۱۱۸٬۲۰۰ ۱۲۸٬۷۰۰ ۲
۱۶ گوی‌چای آران ۷۴۰ ۱۰۹٬۰۰۰ ۱۲۰٬۶۰۰ ۷
۱۷ کردامیر آران ۱٬۶۳۰ ۱۰۳٬۹۰۰ ۱۱۶٬۷۰۰ ۸
۱۸ شرور نخجوان ۸۷۰ ۱۰۲٬۳۰۰ ۱۱۶٬۶۰۰ ۱
۱۹ آغ‌داش آران ۱٬۰۲۰ ۹۸٬۶۰۰ ۱۰۹٬۹۰۰ ۹
۲۰ آستارا لنکران ۶۲۰ ۹۶٬۲۰۰ ۱۰۸٬۶۰۰ ۴
۲۱ ساعتلی آران ۱٬۱۸۰ ۹۲٬۶۰۰ ۱۰۷٬۸۰۰ ۱۰
۲۲ قبله شکی-زاقاتالا ۱٬۵۵۰ ۹۳٬۷۰۰ ۱۰۶٬۶۰۰ ۳
۲۳ شماخی شیروان کوهستانی ۱٬۶۷۰ ۹۱٬۶۰۰ ۱۰۵٬۱۰۰ ۱
۲۴ ترتر قره‌باغ علیا ۹۶۰ ۹۷٬۳۰۰ ۱۰۴٬۲۰۰ ۳
۲۵ گورانبوی گنجه-قزاق ۱٬۷۰۰ ۹۴٬۳۰۰ ۱۰۴٬۱۰۰ ۴
۲۶ بیله‌سوار آران ۱٬۳۶۰ ۸۷٬۵۰۰ ۱۰۳٬۸۰۰ ۱۲
۲۷ گده‌بی گنجه-قزاق ۱٬۲۳۰ ۹۳٬۷۰۰ ۱۰۰٬۴۰۰ ۵
۲۸ بیلقان آران ۱٬۱۳۰ ۸۶٬۲۰۰ ۹۸٬۶۰۰ ۱۳
۲۹ بالاکن شکی-زاقاتالا ۹۴۰ ۸۹٬۸۰۰ ۹۸٬۳۰۰ ۴
۳۰ قوسار قوبا-خاچماز ۱٬۵۰۰ ۸۷٬۸۰۰ ۹۸٬۱۰۰ ۳
۳۱ قزاق گنجه-قزاق ۷۰۰ ۸۹٬۴۰۰ ۹۷٬۶۰۰ ۶
۳۲ کلبجر کلبجر-لاچین ۳٬۰۵۰ ۸۰٬۸۰۰ ۹۳٬۱۰۰ ۱
۳۳ اوجار آران ۸۳۰ ۷۸٬۱۰۰ ۸۸٬۶۰۰ ۱۴
۳۴ نفت‌چاله آران ۱٬۴۵۰ ۷۹٬۵۰۰ ۸۸٬۰۰۰ ۱۵
۳۵ آغستفا گنجه-قزاق ۱٬۵۰۰ ۸۰٬۲۰۰ ۸۷٬۹۰۰ ۷
۳۶ اسماعیللی شیروان کوهستانی ۲٬۰۷۰ ۷۹٬۳۰۰ ۸۶٬۷۰۰ ۲
۳۷ لریک لنکران ۱٬۰۸۰ ۷۴٬۵۰۰ ۸۴٬۷۰۰ ۵
۳۸ جبرئیل قره‌باغ علیا ۱٬۰۵۰ ۷۰٬۶۰۰ ۸۰٬۸۰۰ ۴
۳۹ آق‌سو شیروان کوهستانی ۱٬۰۲۰ ۷۰٬۶۰۰ ۸۰٬۱۰۰ ۳
۴۰ لاچین کلبجر-لاچین ۱٬۸۴۰ ۶۹٬۱۰۰ ۷۷٬۷۰۰ ۲
۴۱ حاجی‌قبول آران ۱٬۶۰۰ ۶۵٬۸۰۰ ۷۵٬۶۰۰ ۱۷
۴۲ بابک نخجوان ۸۳۰ ۶۲٬۹۰۰ ۷۵٬۶۰۰ ۳
۴۳ یاردیملی لنکران ۶۷۰ ۵۸٬۱۰۰ ۶۷٬۰۰۰ ۶
۴۴ گوی‌گول گنجه-قزاق ۹۲۰ ۵۷٬۲۰۰ ۶۳٬۹۰۰ ۸
۴۵ شابران قوبا-خاچماز ۱٬۰۹۰ ۵۱٬۵۰۰ ۵۹٬۳۰۰ ۴
۴۶ زرداب آران ۸۶۰ ۵۲٬۹۰۰ ۵۸٬۸۰۰ ۱۸
۴۷ ساموخ گنجه-قزاق ۱٬۴۵۰ ۵۳٬۷۰۰ ۵۸٬۳۰۰ ۹
۴۸ قاخ شکی-زاقاتالا ۱٬۴۹۰ ۵۳٬۳۰۰ ۵۶٬۹۰۰ ۵
۴۹ اردوباد نخجوان ۹۸۰ ۴۵٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰ ۴
۵۰ جلفا نخجوان ۹۳۰ ۴۱٬۲۰۰ ۴۶٬۷۰۰ ۵
۵۱ قبوستان شیروان کوهستانی ۱٬۳۷۰ ۴۰٬۱۰۰ ۴۶٬۷۰۰ ۴
۵۲ زنگلان کلبجر-لاچین ۷۳۰ ۳۹٬۳۰۰ ۴۴٬۸۰۰ ۳
۵۳ اوغوز شکی-زاقاتالا ۱٬۰۸۰ ۴۰٬۳۰۰ ۴۴٬۳۰۰ ۶
۵۴ خوجاوند قره‌باغ علیا ۱٬۴۶۰ ۴۱٬۶۰۰ ۴۳٬۸۰۰ ۶
۵۵ سیزن قوبا-خاچماز ۷۰۰ ۳۷٬۷۰۰ ۴۲٬۲۰۰ ۵
۵۶ قبادلی کلبجر-لاچین ۸۰۰ ۳۵٬۶۰۰ ۴۱٬۱۰۰ ۴
۵۷ داش‌کسن گنجه-قزاق ۱٬۰۵۰ ۳۲٬۷۰۰ ۳۵٬۱۰۰ ۱۰
۵۸ شوشا قره‌باغ علیا ۳۱۰ ۲۸٬۶۰۰ ۳۴٬۲۰۰ ۷
۵۹ کنگرلی نخجوان ۷۰۰ ۲۷٬۶۰۰ ۳۲٬۴۰۰ ۶
۶۰ خوجالی قره‌باغ علیا ۱۰۰۰ ۲۶٬۰۰۰ ۲۸٬۶۰۰ ۸
۶۱ شاهبوز نخجوان ۸۴۰ ۲۲٬۷۰۰ ۲۵٬۲۰۰ ۷
۶۲ خیزی آبشرون ۱٬۶۷۰ ۱۴٬۷۰۰ ۱۶٬۹۰۰ ۳
۶۳ سدرک نخجوان ۱۶۰ ۱۴٬۰۰۰ ۱۵٬۹۰۰ ۸

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ «Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarının ərazisi, əhalisinin sayı və sıxlığı». Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. دریافت‌شده در ۲ ژوئن ۲۰۲۰.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə Əhalinin 2019-cu ilin əvvəlinə olan sayına görə rayonların, şəhər yerlərinin və kənd yaşayış məntəqələrinin qruplaşdırılması». Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. دریافت‌شده در ۳ ژوئن ۲۰۲۰.
  3. بختیاری، سعید. اطلس جهان امروز. تهران: انتشارات گیتاشناسی نوین، شهریور ۱۳۹۸.

جستارهای وابسته[ویرایش]