چگالی عناصر (صفحه اطلاعات)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چوب پنبه ,0.12

چگالی در حالت جامد[ویرایش]

3 Li لیتیوم
use 0.534 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 535 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 0.534 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 0.534 g/cm³
4 Be برلیم
use 1.85 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 1848 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 1.8477 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 1.85 g/cm³
5 B بور
use 2.34 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 2460 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 2.34 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.34 g/cm³
6 C کربن (گرافیت)
use 2.267 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 2267 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 2.267 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.2 g/cm³
6 C کربن (الماس)
use 3.513 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 3.513 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 3.513 g/cm³
11 Na سدیم
use 0.968 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 968 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 0.968 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 0.97 g/cm³
12 Mg منیزیوم
use 1.738 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 1738 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 1.738 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 1.74 g/cm³
13 Al آلومینیوم
use 2.70 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 2700 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 2.70 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.70 g/cm³
14 Si سیلیسیوم
use 2.33 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 2330 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 2.33 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.3290 g/cm³
15 P فسفر (سفید)
use 1.823 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 1823 kg/m³
LNG (در ۲۵ °C) 1.823 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 1.823 g/cm³
15 P فسفر (قرمز)
use 2.34 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 2.34 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.16 g/cm³
15 P فسفر (سیاه)
use 2.69 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.69 g/cm³
16 S گوگرد (orthorhombic, alpha)
use 2.08 g/cm³
WEL ? (1960 kg/m³)
LNG (در ۲۰ °C) 2.08 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.07 g/cm³
16 S گوگرد (monoclinic, beta)
use 1.96 g/cm³
WEL ? (1960 kg/m³)
LNG (در دمای اتاق) 1.96 g/cm³
CRC ? ( نزدیکی دمای اتاق) 2.07 g/cm³
16 S گوگرد (gamma)
use 1.92 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 1.92 g/cm³
19 K پتاسیم
use 0.89 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 856 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 0.89 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 0.89 g/cm³
20 Ca کلسیم
use 1.55 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 1550 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 1.55 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 1.54 g/cm³
21 Sc اسکاندیوم (hexagonal ?)
use 2.985 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 2985 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) (hexagonal) 2.985 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.99 g/cm³
22 Ti تیتانیوم (hexagonal ?)
use 4.506 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 4507 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) (hexagonal) 4.506 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 4.506 g/cm³
23 V وانادیوم
use 6.0 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6110 kg/m³
LNG (در ۱۹ °C) 6.11 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 6.0 g/cm³
24 Cr کروم
use 7.15 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7140 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.15 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.15 g/cm³
25 Mn منگنز
use 7.21 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7470 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 7.21 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.3 g/cm³
26 Fe آهن
use 7.85 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7874 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.86 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.87 g/cm³
27 Co کبالت
use 8.90 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8900 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 8.90 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.86 g/cm³
28 Ni نیکل
use 8.908 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8908 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 8.908 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.90 g/cm³
29 Cu مس
use 8.96 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8920 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 8.96 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.96 g/cm³
30 Zn روی
use 7.14 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7140 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.14 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.14 g/cm³
31 Ga گالیوم
use 5.91 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 5904 kg/m³
LNG (در ۲۹٫۶ °C) 5.904 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 5.91 g/cm³
32 Ge ژرمانیوم
use 5.323 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 5323 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 5.323 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 5.3234 g/cm³
33 As آرسنیک
use 5.727 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 5727 kg/m³
LNG (در ۲۵ °C) (5.727 rel. to water در ۴ °C)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 5.75 g/cm³
34 Se سلنیوم (hexagonal, gray)
use 4.81 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 4819 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) (4.81 rel. to water در ۴ °C)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 4.81 g/cm³
34 Se سلنیوم (alpha)
use 4.39 g/cm³
WEL ? (4819 kg/m³)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 4.39 g/cm³
34 Se سلنیوم (vitreous)
use 4.28 g/cm³
WEL ? (4819 kg/m³)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 4.28 g/cm³
37 Rb روبیدیوم
use 1.532 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 1532 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 1.532 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 1.53 g/cm³
38 Sr استرانسیوم
use 2.64 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 2630 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 2.64 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 2.64 g/cm³
39 Y ایتریوم
use 4.472 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 4472 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 4.472 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 4.47 g/cm³
40 Zr زیرکونیوم
use 6.52 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6511 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 6.52 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای کویر لوت در لاسوگاس و سواحل جنوبی نسبت به نصف انهار در اروپا یا افریقا پیدا ترافیک زوج و فرد در تهران شد بنابر دالتون نظریه داد) 6.52 g/cm³
41 Nb نیوبیوم
use 8.57 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8570 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 8.57 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.57 g/cm³
42 Mo مولیبدن
use 10.28 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 10280 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 10.28 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 10.2 g/cm³
43 Tc تکنسیوم (Tc-98 ?)
use 11 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 11500 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) (Tc-98) 11 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 11 g/cm³
44 Ru روتنیوم
use 12.45 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 12370 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) (12.45 rel. to water در ۴ °C)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 12.1 g/cm³
45 Rh رودیوم
use 12.41 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 12450 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 12.41 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 12.4 g/cm³
46 Pd پالادیوم
use 12.023 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 12023 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 12.023 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 12.0 g/cm³
47 Ag نقره
use 10.49 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 10490 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 10.49 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 10.5 g/cm³
48 Cd کادمیوم
use 8.65 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8650 kg/m³
LNG (در ۲۵ °C) 8.65 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.69 g/cm³
49 In ایندیوم
use 7.31 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7310 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.31 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.31 g/cm³
50 Sn قلع (سفید)
use 7.265 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7310 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.265 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.265 g/cm³
50 Sn قلع (خاکستری)
use 5.769 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 5.769 g/cm³
51 Sb آنتیموان
use 6.697 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6697 kg/m³
LNG (در ۲۵ °C) 6.697 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 6.68 g/cm³
52 Te تلوریوم
use 6.24 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6240 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 6.24 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 6.24 g/cm³
53 I ید (I2)
use 4.933 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 4940 kg/m³
LNG (در ۲۵ °C) 4.63 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 4.933 g/cm³
55 Cs سزیوم
use 1.93 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 1879 kg/m³
LNG (در ۱۵ °C) 1.8785 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 1.93 g/cm³
56 Ba باریوم
use 3.51 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 3510 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 3.51 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 3.62 g/cm³
57 La لانتانوم
use 6.162 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6146 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 6.162 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 6.15 g/cm³
58 Ce سریوم
use 6.770 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6689 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 6.773 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 6.770 g/cm³
59 Pr پرازئودیمیوم (alpha ?)
use 6.77 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6640 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) (alpha) 6.475 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 6.77 g/cm³
60 Nd نئودیمیوم
use 7.01 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6800 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.01 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.01 g/cm³
61 Pm پرومتیوم (Pm-147 ?)
use 7.26 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7264 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) (Pm-147) 7.22 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.26 g/cm³
62 Sm ساماریوم
use 7.52 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7353 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.52 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.52 g/cm³
63 Eu اروپیوم
use 5.244 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 5244 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 5.244 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 5.24 g/cm³
64 Gd گادولینیوم
use 7.90 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 7901 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 7.90 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 7.90 g/cm³
65 Tb تربیوم
use 8.23 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8219 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 8.23 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.23 g/cm³
66 Dy دیسپروزیوم
use 8.540 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8551 kg/m³
LNG (در ۲۵ °C) 8.540 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.55 g/cm³
67 Ho هولمیوم
use 8.79 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 8795 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 8.79 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 8.80 g/cm³
68 Er اربیوم
use 9.066 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 9066 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 9.066 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 9.07 g/cm³
69 Tm تالیوم
use 9.32 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 9321 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 9.32 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 9.32 g/cm³
70 Yb ایتربیوم
use 6.90 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 6570 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 6.90 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 6.90 g/cm³
71 Lu لوتسیوم
use 9.841 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 9841 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 9.841 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 9.84 g/cm³
72 Hf هافنیوم
use 13.31 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 13310 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 13.31 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 13.3 g/cm³
73 Ta تانتال
use 16.69 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 16650 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 16.69 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 16.4 g/cm³
74 W تنگستن
use 19.25 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 19250 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 19.25 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 19.3 g/cm³
75 Re رنیوم
use 21.02 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 21020 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 21.02 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 20.8 g/cm³
76 Os اوسمیوم
use 22.61 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 22610 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 22.61 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 22.59 g/cm³
77 Ir ایریدیوم
use 22.65 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 22650 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) (22.65 rel. to water در ۴ °C)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 22.5 g/cm³
78 Pt پلاتین
use 21.45 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 21090 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) 21.09 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 21.5 g/cm³

References according to http://hypertextbook.com/facts/2004/OliviaTai.shtml:

 • 21.45 g/cm³ — Zumdahl, Steven S., Zumdahl, Susan L., & Decoste, Donald J. World of Chemistry. Boston: Houghton Mifflin Company, 2002: 141.
 • ۲۱٫۴۵×۱۰³ kg/m³ — Grigoriev, Igor S. & Meilikhov, Evgenii Z. Handbook of Physical Quantities. Boca Raton: CRC Press, 1997: 116.
 • 21.450 g/cm³ — Savitskii, E.M. Physical Metallurgy of Platinum Metals. New York: Pergamon Press, 1978: 31.
 • (۲۰ °C) 21.45 g/cm³ — Vines, R.F. The Platinum Metals and their Alloys. New York: The International Nickel Company, Inc., 1941: 16. — "Values ranging from 21.3 to 21.5 gm/cm³ در ۲۰ °C have been reported for the density of annealed platinum; the best value being about 21.45 gm/cm³ در ۲۰ °C."
 • 21.46 g/cm³ — Rose, T. Kirke. The Precious Metals, Comprising Gold, Silver and Platinum. New York: D. Van Nostrand Company, 1909: 255. — "Pure platinum, according to G. Matthey has a density of 21.46."
79 Au طلا
use 19.3 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 19300 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 19.3 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 19.3 g/cm³
81 Tl تالیوم
use 11.85 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 11850 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 11.85 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 11.8 g/cm³
82 Pb سرب
use 11.34 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 11340 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) (face-centered cubic) (11.34 rel. to water در ۴ °C)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 11.3 g/cm³
83 Bi بیسموت
use 9.78 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 9780 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 9.78 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 9.79 g/cm³
84 Po پولونیوم (alpha)
use 9.196 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 9196 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 9.196 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 9.20 g/cm³
84 Po پولونیوم (beta)
use 9.398 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 9.398 g/cm³
۸۵ در استاتین
use ?
87 Fr فرانسیوم
use ? 1.87 g/cm³
88 Ra رادیوم
use 5.5 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 5000 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 5.5 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 5 g/cm³
89 Ac آکتینیوم (Ac-227 ?)
use 10 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 10070 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) (Ac-227) 10.07 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 10 g/cm³
90 Th توریوم
use 11.7 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 11724 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 11.7 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 11.7 g/cm³
91 Pa پروتاکتینیوم
use 15.37 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 15370 kg/m³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 15.4 g/cm³
92 U اورانیوم
use 19.1 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 19050 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 19.1 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 19.1 g/cm³
93 Np نپتونیوم
use 20.2 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 20450 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 20.2 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 20.2 g/cm³
94 Pu پلوتونیوم
use 19.816 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 19816 kg/m³
LNG (در ۲۰ °C) (19.816 rel. to water در ۴ °C)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 19.7 g/cm³
95 Am آمرسیوم
use 12 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 12 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 12 g/cm³
96 Cm کوریوم (Cm-244 ?)
use 13.51 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 13510 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) (Cm-244) 13.51 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 13.51 g/cm³
97 Bk برکلیوم (alpha)
use 14.78 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 14780 kg/m³
LNG (در دمای اتاق) 14.78 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 14.78 g/cm³
97 Bk برکلیوم (beta)
use 13.25 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 13.25 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 13.25 g/cm³
98 Cf کالیفرنیوم
use 15.1 g/cm³
WEL ( نزدیکی دمای اتاق) 15100 kg/m³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 15.1 g/cm³
99 Es انیشتینیوم
use 8.84 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 8.84 g/cm³

چگالی در حالت مایع[ویرایش]

3 Li لیتیوم
use 0.512 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 0.512 g/cm³
4 Be برلیوم
use 1.690 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 1.690 g/cm³
5 B بور
use 2.08 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 2.08 g/cm³
11 Na سدیم
use 0.927 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 0.927 g/cm³
12 Mg منیزیوم
use 1.584 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 1.584 g/cm³
13 Al آلومینیوم
use 2.375 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 2.375 g/cm³
14 Si سیلیسیوم
use 2.57 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 2.57 g/cm³
16 S گوگرد
use 1.819 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 1.819 g/cm³
17 Cl کلر
use (در -۳۵ °C) 1.5649 g/cm³
LNG (در -۳۵ °C) 1.5649 g/cm³
19 K پتاسیم
use 0.828 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 0.828 g/cm³
20 Ca کلسیم
use 1.378 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 1.378 g/cm³
21 Sc اسکاندیوم
use 2.80 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 2.80 g/cm³
22 Ti تیتانیوم
use 4.11 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 4.11 g/cm³
23 V وانادیوم
use 5.5 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.5 g/cm³
24 Cr کروم
use 6.3 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.3 g/cm³
25 Mn منگنز
use 5.95 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.95 g/cm³
26 Fe آهن
use 6.98 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.98 g/cm³
27 Co کبالت
use 7.75 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 7.75 g/cm³
28 Ni نیکل
use 7.81 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 7.81 g/cm³
29 Cu مس
use 8.02 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 8.02 g/cm³
30 Zn روی
use 6.57 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.57 g/cm³
31 Ga گالیوم
use 6.095 g/cm³
LNG (در ۲۹٫۸ °C، نقطه ذوب is 29.7646 °C) 6.095 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.08 g/cm³
32 Ge ژرمانیوم
use 5.60 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.60 g/cm³
33 As آرسنیک
use 5.22 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.22 g/cm³
34 Se سلنیوم
use 3.99 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 3.99 g/cm³
35 Br برم (Br2)
use ( نزدیکی دمای اتاق) 3.1028 g/cm³
LNG (در ۲۵ °C) (3.1023 rel. to water در ۴ °C)
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 3.1028 g/cm³
37 Rb روبیدیوم
use 1.46 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 1.46 g/cm³
38 Sr استرانسیوم
use 6.980 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.980 g/cm³
39 Y ایتریوم
use 4.24 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 4.24 g/cm³
40 Zr زیرکونیوم
use 5.8 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.8 g/cm³
42 Mo مولیبدن
use 9.33 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 9.33 g/cm³
44 Ru روتنیوم
use 10.65 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 10.65 g/cm³
45 Rh رودیوم
use 10.7 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 10.7 g/cm³
46 Pd پالادیوم
use 10.38 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 10.38 g/cm³
47 Ag نقره
use 9.320 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 9.320 g/cm³
48 Cd کادمیوم
use 7.996 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 7.996 g/cm³
49 In ایندیوم
use 7.02 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 7.02 g/cm³
50 Sn قلع
use 6.99 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.99 g/cm³
51 Sb آنتیموان
use 6.53 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.53 g/cm³
52 Te تلوریوم
use 5.70 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.70 g/cm³
55 Cs سزیوم
use 1.843 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 1.843 g/cm³
56 Ba باریوم
use 3.338 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 3.338 g/cm³
57 La لانتانیوم
use 5.94 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.94 g/cm³
58 Ce سریوم
use 6.55 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.55 g/cm³
59 Pr پرازئودیمیوم
use 6.50 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.50 g/cm³
60 Nd نئودیمیوم
use 6.89 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.89 g/cm³
62 Sm ساماریوم
use 7.16 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 7.16 g/cm³
63 Eu اروپیوم
use 5.13 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 5.13 g/cm³
64 Gd گادولینیوم
use 7.4 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 7.4 g/cm³
65 Tb تربیوم
use 7.65 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 7.65 g/cm³
66 Dy دیسپروزیوم
use 8.37 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 8.37 g/cm³
67 Ho هولمیوم
use 8.34 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 8.34 g/cm³
68 Er اربیوم
use 8.86 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 8.86 g/cm³
69 Tm تالیوم
use 8.56 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 8.56 g/cm³
70 Yb ایتربیوم
use 6.21 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 6.21 g/cm³
71 Lu لوتسیوم
use 9.3 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 9.3 g/cm³
72 Hf هافنیوم
use 12 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 12 g/cm³
73 Ta تانتالوم
use 15 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 15 g/cm³
74 W تنگستن
use 17.6 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 17.6 g/cm³
75 Re رنیوم
use 18.9 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 18.9 g/cm³
76 Os اسمیوم
use 20 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 20 g/cm³
77 Ir ایریدیوم
use 19 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 19 g/cm³
78 Pt پلاتین
use 19.77 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 19.77 g/cm³
79 Au طلا
use 17.31 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 17.31 g/cm³
80 Hg جیوه
use (در دمای اتاق) 13.534 g/cm³
LNG (در دمای اتاق) 13.534 g/cm³
CRC ( نزدیکی دمای اتاق) 13.5336 g/cm³
81 Tl تالیوم
use 11.22 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 11.22 g/cm³
82 Pb سرب
use 10.66 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 10.66 g/cm³
83 Bi بیسموت
use 10.05 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 10.05 g/cm³
92 U اورانیوم
use 17.3 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 17.3 g/cm³
94 Pu پلوتونیوم
use 16.63 g/cm³
CR2 (در نقطه ذوب) 16.63 g/cm³

چگالی حالت گاز[ویرایش]

مقدار حالت
1 H هیدروژن (H2)
use 0.08988 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 0.082 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
KCH 0.08988 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 0.08988 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 0.08988 g/L
2 He هلیوم
use 0.1786 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 0.164 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 0.176 g/L room temperature
KCH 0.1785 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 0.1786 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 0.1785 g/L ۰ °C, 1 atm
7 N نیتروژن (N2)
use 1.251 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 1.145 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 1.165 g/L ۲۰ °C
KCH 1.2505 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 1.251 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 1.2506 g/L
8 O اکسیژن (O2)
use 1.429 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 1.308 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 1.331 g/L ۲۰ °C
KCH 1.42895 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 1.429 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 1.429 g/L ۰ °C
9 F فلوئور (F2)
use 1.7 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 1.553 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
VDW (lit. source) 1.696 g/L
[۱][پیوند مرده] 1.59 kg/m³ ۱۵ °C, 1.013 bar
[۲] بایگانی‌شده در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine 0.0983 lb/ft³ ۷۰ °F, 1 atm
10 Ne نئون
use 0.9002 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 0.825 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 0.8999 g/L ۰ °C
KCH 0.9002 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 0.9002 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 0.89990 g/L ۰ °C, 1 atm
17 Cl کلر (Cl2)
use 3.2 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 2.898 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 2.98 g/L ۲۰ °C
KCH 3.214 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 3.116 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 3.214 g/L
18 Ar آرگون
use 1.784 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 1.633 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 1.7824 g/L ۰ °C
KCH 1.784 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 1.784 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 1.7837 g/L
36 Kr کریپتون
use 3.749 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 3.425 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 3.7493 g/L room temperature
KCH 3.744 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 3.749 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 3.733 g/L ۰ °C
54 Xe گزنون
use 5.894 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 5.366 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 5.761 g/L room temperature
KCH 5.897 kg/m³ ۰ °C, 101.3 kPa
VDW 5.894 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
(lit. source) 5.88 g/L
86 Rn رادون (Radon-222 ?)
use 9.73 g/L ۰ °C, 101.325 kPa
CRC (calc. ideal gas) 9.074 g/L ۲۵ °C, 101.325 kPa
LNG 9.73 g/L room temperature
VDW (lit. source) 9.73 g/L
ICT.a 9.73 g/L ۰ °C, 1 An (=101.325 kPa)
formula weight = 222

منابع[ویرایش]

WEL[ویرایش]

As quoted در http://www.webelements.com/ from these sources:

 • A.M. James and نقطه ذوب Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
 • D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 77th edition, 1996.
 • J.A. Dean (ed) in Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, New York, USA, 14th edition, 1992.
 • G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.

CRC[ویرایش]

As quoted from various sources in an online version of:

 • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Physical Constants of Inorganic Compounds

CR2[ویرایش]

 • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Density of Molten Elements and Representative Salts

LNG[ویرایش]

As quoted from an online version of:

 • J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 3; Table 3.2 Physical Constants of Inorganic Compounds

VDW[ویرایش]

The following حجم مولیs and densities for the majority of the gaseous elements were calculated from the van der Waals equation of state, using the quoted values of the van der Waals constants. The source for the van der Waals constants and for the literature densities was: R. C. Weast (Ed.), Handbook of Chemistry and Physics (53rd Edn.), Cleveland:Chemical Rubber Co., 1972.

  ثابت واندروالس ۲۵ °C, 100.0 kPa ۰ °C, 1 atm lit.
  a (L²bar/mol²) b (L/mol) Vm (L) d (g/L) Vm (L) d (g/L) d (g/L)
آرگون ۱٫۳۶۳ ۰٫۰۳۲۱۹ ۲۴٫۷۷ ۱٫۶۱۳ ۲۲٫۳۹ ۱٫۷۸۴ ۱٫۷۸۳۷
کلر ۶٫۵۷۹ ۰٫۰۵۶۲۲ ۲۵٫۱۱ ۲٫۸۲۴ ۲۲٫۷۵ ۳٫۱۱۶ ۳٫۲۱۴
فلوئور not available ۱٫۶۹۶
هلیوم ۰٫۰۳۴۵۷ ۰٫۰۲۳۷۰ ۲۴٫۸۱ ۰٫۱۶۱۳ ۲۲٫۴۴ ۰٫۱۷۸۶ ۰٫۱۷۸۵ (۰ °C, 1 atm)
هیدروژن ۰٫۲۴۷۶ ۰٫۰۲۶۶۱ ۲۴٫۸۱ ۰٫۰۸۱۲۷ ۲۲٫۴۳ ۰٫۰۸۹۸۸ ۰٫۰۸۹۸۸
کریپتون ۲٫۳۴۹ ۰٫۰۳۹۷۸ ۲۴٫۷۳ ۳٫۳۸۸ ۲۲٫۳۵ ۳٫۷۴۹ ۳٫۷۳۳ (۰ °C)
نئون ۰٫۲۱۳۵ ۰٫۰۱۷۰۹ ۲۴٫۸۰ ۰٫۸۱۳۹ ۲۲٫۴۲ ۰٫۹۰۰۲ ۰٫۸۹۹۹۰ (۰ °C, 1 atm)
نیتروژن ۱٫۴۰۸ ۰٫۰۳۹۱۳ ۲۴٫۷۷ ۱٫۱۳۱ ۲۲٫۳۹ ۱٫۲۵۱ ۱٫۲۵۰۶
اکسیژن ۱٫۳۷۸ ۰٫۰۳۱۸۳ ۲۴٫۷۷ ۱٫۲۹۲ ۲۲٫۳۹ ۱٫۴۲۹ ۱٫۴۲۹ (۰ °C)
رادون not available ۹٫۷۳
گزنون ۴٫۲۵۰ ۰٫۰۵۱۰۵ ۲۴٫۶۹ ۵٫۳۲۳ ۲۲٫۲۸ ۵٫۸۹۴ ۵٫۸۸

دیگر[ویرایش]

 • KCH: Kuchling, Horst, Taschenbuch der Physik, 13. Auflage, Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt/Main, German edition, 1991. ISBN 3-8171-1020-0
 • ICT: Washburn, E.W. (ed.), International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology (1926–1930; 2003 Knovel online version)
  (a) Gray and Ramsay, Proceedings of the Royal Society (London). A. Mathematical and Physical Sciences. 84: 536; (۱۹۱۱)