گروه بور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شکل ظاهری عناصر گروه بور
گروه → ۱۳
↓ دوره
۲ 5
B
۳ 13
Al
۴ 31
Ga
۵ 49
In
۶ 81
Tl

گروه بور، یکی از گروه‌های جدول تناوبی از عناصر شیمی در گروه ۱۳ جدول تناوبی استاندارد است. گروه بور شامل عناصر بور B، آلومینیم Al، گالیم Ga، ایندیم In و تالیم Tl و نیونیمNh می‌باشد. در گروه 13 جدول تناوبی فقط عنصر آلومینیوم به یون تبدیل می‌شود و بقیه عناصر گروه 13تشکیل یون نمیدهند به دلیل اینکه به آرایش الکترونی d10می رسند. بنا بر گفته برخی از مستندات علت نام گذاری این گروه بخاطر عنصر ردیف اولش یعنی بور نام گذاری شده است.

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Boron group," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Boron_group&oldid=376898326 (accessed August ۲۴, ۲۰۱۰).