جدول تناوبی جایگزین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول تناوبی جایگزین، جدولی است که به صورت ستونی و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخیده‌است؛ و مانند اکثر جدولهای تهیه شده، گروهای پایینتر در طرف چپ قرار گرفته و اعداد به طرف راست افزایش میابند. این جدول به خاطر چرخش و همچنین ادغام لانتانیدها (Lanthanides) و آکتینیدها (Actinide) با جدول اصلی، از لحاظ طولی به صورت جدی بسیار بلندتر از جدول استاندارد است. عرض محدود آن اجازه مرور آن را به صورت برخط (on-line) و بدون نیاز به استفاده از حرکت طوماری مرورگر، فراهم می‌نماید.

پریود
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ گروه
H ۱ Li ۳ Na ۱۱ K ۱۹ Rb ۳۷ Cs ۵۵ Fr ۸۷ ۱ (IA) قلیائی فلزی
Be ۴ Mg ۱۲ Ca ۲۰ Sr ۳۸ Ba ۵۶ Ra ۸۸ ۲ (IIA) قلیائی خاکی
La ۵۷ Ac ۸۹
Ce ۵۸ Th ۹۰
Pr ۵۹ Pa ۹۱
Nd ۶۰ U ۹۲
Pm 61 Np 93
Sm ۶۲ Pu 94
Eu ۶۳ Am 95
Gd ۶۴ Cm 96
Tb ۶۵ Bk 97
Dy ۶۶ Cf 98
Ho ۶۷ Es 99
Er ۶۸ Fm 100
Tm ۶۹ Md 101
Yb ۷۰ No 102
Sc ۲۱ Y ۳۹ Lu ۷۱ Lr 103 ۳ (IIIB)
Ti ۲۲ Zr ۴۰ Hf ۷۲ Rf 104 ۴ (IVB)
V ۲۳ Nb ۴۱ Ta ۷۳ Db 105 ۵ (VB)
Cr ۲۴ Mo ۴۲ W ۷۴ Sg 106 ۶ (VIB)
Mn ۲۵ Tc 43 Re ۷۵ Bh 107 ۷ (VIIB)
Fe ۲۶ Ru ۴۴ Os ۷۶ Hs 108 ۸ (VIIIB)
Co ۲۷ Rh ۴۵ Ir ۷۷ Mt 109 ۹ (VIIIB)
Ni ۲۸ Pd ۴۶ Pt ۷۸ Ds 110 ۱۰ (VIIIB)
Cu ۲۹ Ag ۴۷ Au ۷۹ Uuu 111 ۱۱ (IB) فلزات گرانبها
Zn ۳۰ Cd ۴۸ Hg 80 Uub 112 ۱۲ (IIB)
B ۵ Al ۱۳ Ga ۳۱ In ۴۹ Tl ۸۱ Nh 113 ۱۳ (IIIA) گروه برم
C ۶ Si ۱۴ Ge ۳۲ Sn ۵۰ Pb ۸۲ Fl 114 ۱۴ (IVA) گروه کربن
N 7 P ۱۵ As ۳۳ Sb ۵۱ Bi ۸۳ Mc 115 ۱۵ (VA) پنیکتوژن(Pnictogen)ها
O 8 S ۱۶ Se ۳۴ Te ۵۲ Po ۸۴ Lv 116 ۱۶ (VIA) چالکوژن(Chalcogen)ها
F 9 Cl 17 Br 35 I ۵۳ At ۸۵ Ts 117 ۱۷ (VIIA) هالوژن(Halogen)ها
He 2 Ne 10 Ar 18 Kr 36 Xe 54 Rn 86 Og 118 ۱۸ (VIIIA) گازهای کامل(Noble)
گروه‌های شیمیایی جدول تناوبی
قلیائی فلزی قلیائی خاکی لانتانیدها آکتینیدها فلزات انتقالی
دیگر فلزات شبه فلزات غیر فلزات هالوژنها گازهای کامل
جدول استاندارد - جدول جایگزین - جدول ضد - جدول بزرگ - جدول عظیم - جدول عریض - جدول توسعه یافته - جدول ساختاری - فلزات و غیر فلزات

کد رنگ برای اعداد اتمی:

  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق به صورت گاز می‌باشند؛
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند.
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ قرمز ترکیبی بوده و به‌طور طبیعی یافت نمی‌شوند (همه در دمای اتاق جامد هستند).
  • عناصر شماره گذاری شده با رنگ خاکستری ، هنوز کشف نشده‌اند (و به صورت کم رنگ نشان داده شده‌اند تا گروه شیمیایی را که در آن قرار می‌گیرند، مشخص نماید).
رجوع به: جدول تناوبی