فهرست پادشاهان چین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
History of China
تاریخ چین
دوران باستان
دوران نوسنگی
۸۵۰۰ - ۲۱۹۵ ق.م
دودمان شیا
۲۲۰۵ - ۱۶۷۵ ق.م
دودمان شانگ
۱۶۷۵ - ۱۰۴۶ ق.م
دودمان ژو ۱۰۴۶ - ۲۵۶ ق.م
 ژو غربی ۱۰۴۶ - ۷۷۱ ق.م
 ژو شرقی ۷۷۰ - ۲۵۶ ق.م
   دوران بهار و پاییز
   دوران دولت‌های جنگ‌طلب
امپراتوری
دودمان چین
۳۳۸ - ۲۰۶ ق.م
دودمان هان
۲۰۶ ق.م - ۲۲۰ پ.م
  هان شرقی
۲۰۶ ق.م - ۹ پ.م
  دودمان شین ۹ - ۲۳
  هان شرقی ۲۳ - ۲۲۰
دوران سه امپراتوری ۲۲۰ - ۲۸۰
  وی ، شو و وو
دودمان جین اول ۲۶۵ - ۴۲۰
  جین غربی ۲۶۵ - ۳۱۶
  جین شرقی ۳۱۸ - ۴۲۰ شانزده امپراتوری
سلسله‌های شمالی و جنوبی
۴۲۰ - ۵۸۹
دودمان سوئی ۵۸۱ - ۶۱۹
دودمان تانگ ۶۱۸ - ۹۰۷
  (دودمان ژو ۶۹۰ - ۷۰۵)
دوران پنج سلسله و ده پادشاهی
۹۰۷ - ۹۶۰
دودمان لیائو ۹۰۷ - ۱۱۲۵
دودمان سونگ ۹۶۰ - ۱۲۷۹
  سونگ شمالی ۹۶۰ - ۱۱۲۷ شیای غربی
۱۰۳۸ - ۱۲۲۷
  سونگ جنوبی ۱۱۲۷ - ۱۲۷۹ دودمان جین دوم
۱۱۱۵ - ۱۲۳۴
دودمان یوآن ۱۲۷۱ - ۱۳۶۸
دودمان مینگ ۱۳۶۸ - ۱۶۴۴
دودمان چینگ ۱۶۴۴ - ۱۹۱۱
معاصر
جمهوری چین ۱۹۱۲ - ۱۹۴۹
جمهوری خلق چین
۱۹۴۹ - تاکنون
تایوان
۱۹۴۹ - تاکنون

سه شهریار و پنج امپراتور[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره حکومت (قبل از میلاد)
۱ نیو کوآ قبل از ۲۸۰۰
۲ یوچائو قبل از ۲۸۰۰
۳ سویرن قبل از ۲۸۰۰
۴ فو هسی ۲۸۰۰–۲۷۳۷
۵ شن‌نونگ ۲۷۳۷–۲۶۹۸
۶ هوانگ تی ۲۶۹۷–۲۵۹۷
۷ شائوهائو ۲۵۹۷–۲۵۱۴
۸ جوان سیون ۲۵۱۴–۲۴۳۶
۹ کو ۲۴۳۶–۲۳۶۶
۱۰ ژی ۲۳۶۶–۲۳۵۸
۱۱ یائو ۲۳۵۸–۲۲۵۸
۱۲ شون ۲۲۵۵–۲۱۹۵

شیا[ویرایش]

شماره نام امپراتور نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (قبل از میلاد)
۱ یوی بزرگ پسر شون و مؤسس دودمان شیا ۲۲۰۵–۲۱۹۷
۲ چی پسر یوی بزرگ ۲۱۴۶–۲۱۱۷
۳ تای کانگ پسر چی ۲۱۱۷–۲۰۸۸
۴ زونگ کانگ پسر چی ۲۰۸۸–۲۰۷۵
۵ شیانگ پسر زونگ کانگ ۲۰۷۵–۲۰۴۷
۶ شائو کانگ پسر شیانگ ۲۰۰۷–۱۹۸۵
۷ زو پسر شائو کانگ ۱۹۸۵–۱۹۶۸
۸ هوای پسر زو ۱۹۶۸–۱۹۲۴
۹ مانگ پسر هوای ۱۹۲۴–۱۹۰۶
۱۰ شیه پسر مانگ ۱۹۰۶–۱۸۹۰
۱۱ بو جیانگ پسر شیه ۱۸۹۰–۱۸۳۱
۱۲ جیونگ پسر شیه ۱۸۳۱–۱۸۱۰
۱۳ جین پسر جیونگ ۱۸۱۰–۱۷۸۹
۱۴ کونگ جیا پسر بو جیانگ ۱۷۸۹–۱۷۵۸
۱۵ گائو پسر کونگ جیا ۱۷۵۸–۱۷۴۷
۱۶ فا پسر گائو ۱۷۴۷–۱۷۲۸
۱۷ جیه پسر فا ۱۷۲۸–۱۶۷۵

شانگ[ویرایش]

شماره نام امپراتور نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (قبل از میلاد)
۱ تانگ مؤسس دودمان شانگ ۱۶۷۵–۱۶۴۶
۲ تای دینگ پسر تانگ ؟ -؟
۳ تای جیا پسر تای دینگ ۱۵۳۵–۱۵۲۳
۴ وو بینگ پسر تانگ ؟ -؟
۵ زونگ رن پسر تانگ ؟ -؟
۶ وو دینگ پسر تای جیا ؟ -؟
۷ تای گینگ پسر تای جیا ؟ -؟
۸ شیائو جیا پسر تای گینگ ؟ -؟
۹ یونگ جی پسر تای گینگ ؟ -؟
۱۰ تای وو پسر تای گینگ ؟ -؟
۱۱ زونگ دینگ پسر تای وو ؟ -؟
۱۲ وای رن پسر تای وو ؟ -؟
۱۳ هه دان جیا پسر تای وو ؟ -؟
۱۴ زو یی پسر زونگ دینگ ؟ -؟
۱۵ زو شین پسر زو یی ؟ -؟
۱۶ وو جیا پسر زو یی ؟ -؟
۱۷ زو دینگ پسر زو شین ؟ -؟
۱۸ نان گینگ پسر وو جیا ؟ -؟
۱۹ یانگ جیا پسر زو دینگ ؟ -؟
۲۰ پان گینگ پسر زو دینگ ۱۲۹۰–۱۲۶۳
۲۱ شیائو شین پسر زو دینگ ؟ -؟
۲۲ شیائو یی پسر زو دینگ ؟ -؟
۲۳ وو دینگ پسر شیائو یی ۱۲۵۰–۱۱۹۲
۲۴ زو گینگ پسر وو دینگ ۱۱۹۱–۱۱۸۰
۲۵ زو جیا پسر وو دینگ ؟ -؟
۲۶ لین شین پسر زو جیا ؟ -؟
۲۷ گینگ دینگ پسر زو جیا ۱۱۷۰–۱۱۴۷
۲۸ وو یی پسر گینگ دینگ ۱۱۴۷–۱۱۱۲
۲۹ ون دینگ پسر وو یی ۱۱۱۲–۱۱۰۲
۳۰ دی یی پسر ون دینگ ۱۱۰۱–۱۰۷۶
۳۱ دی شین پسر دی شین ۱۰۷۵–۱۰۴۶

ژو[ویرایش]

# نام امپراتور نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (قبل از میلاد)
ژوی غربی
۱ وو مؤسس دودمان ژو ۱۰۴۶–۱۰۴۳
۲ چنگ پسر وو ۱۰۴۲–۱۰۲۱
۳ کانگ پسر چنگ ۱۰۲۰–۹۹۶
۴ ژائو پسر کانگ ۹۹۵–۹۷۷
۵ مو پسر ژائو ۹۷۶–۹۲۲
۶ گونگ پسر مو ۹۲۲–۹۰۰
۷ جیان اول پسر گونگ ۸۹۹–۸۹۲
۸ شیائو پسر مو ۸۹۱–۸۸۶
۹ شیه پسر جیان اول ۸۸۵–۸۷۸
۱۰ لی پسر شیه ۸۷۷–۸۴۱
۱۱ گونگ هه پسر لی ۸۴۱–۸۲۸
شورای روحانی گونگهه
۱۲ پادشاه شوان ژئو پسر گونگ هه ۸۲۷–۷۸۲
۱۳ پادشاه یئو ژئو پسر شوآن ۷۸۱–۷۷۱
ژوی شرقی
دوره بهار و پائیز
۱۴ پینگ پسر یو ۷۷۰–۷۲۰
۱۵ هوآن پسر پینگ ۷۱۹–۶۹۷
۱۶ ژوآنگ پسر هوآن ۶۹۶–۶۸۲
۱۷ شی پسر ژوآنگ ۶۸۱–۶۷۷
۱۸ هوی پسر شی ۶۷۶–۶۵۲
۱۹ شیانگ پسر هوی ۶۵۱–۶۱۹
۲۰ چینگ پسر شیانگ ۶۱۸–۶۱۳
۲۱ کوانگ پسر چینگ ۶۱۲–۶۰۷
۲۲ دینگ پسر چینگ ۶۰۶–۵۸۶
۲۳ جیان دوم پسر دینگ ۵۸۵–۵۷۲
۲۴ لینگ پسر جیان دوم ۵۷۱–۵۴۵
۲۵ گوی پسر لینگ ۵۴۴–۵۲۱
۲۶ دائو پسر گوی ۵۲۰
۲۷ گای پسر گوی ۵۱۹–۴۷۶
عصر دولت‌های جنگ‌طلب
۲۸ یوآن پسر گای ۴۷۵–۴۶۹
۲۹ ژندینگ پسر یوآن ۴۶۸–۴۴۲
۳۰ آی پسر ژندینگ ۴۴۱
۳۱ سی پسر ژندینگ ۴۴۱
۳۲ کائو پسر ژندینگ ۴۴۰–۴۲۶
۳۳ ویلی پسر کائو ۴۲۵–۴۰۲
۳۴ آن پسر ویلی ۴۰۲–۳۷۶
۳۵ لی پسر آن ۳۷۵–۳۶۹
۳۶ شیان پسر آن ۳۶۸–۳۲۱
۳۷ شنجینگ پسر شیان ۳۲۰–۳۱۵
۳۸ نان پسر شنجینگ ۳۱۴–۲۵۶

چین[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (قبل از میلاد) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (قبل از میلاد)
۱ هوی‌ون ۳۵۶–۳۱۱ مؤسس دودمان چین ۳۳۸–۳۱۱
۲ وو ۳۲۹–۳۰۷ پسر هوی‌ون ۳۱۰–۳۰۷
۳ ژائو شیانگ ۳۲۴–۲۵۰ پسر هوی‌ون ۳۰۶–۲۵۰
۴ شیائو ون ۳۰۲–۲۵۰ پسر ژائو شیانگ ۲۵۰
۵ ژوانگ شیانگ ۲۸۱–۲۴۷ پسر شیائو ون ۲۴۹–۲۴۷
۶ چین شی هوانگ ۲۵۹–۲۱۰ پسر ژوانگ شیانگ ۲۴۶–۲۱۰
۷ چین ار شی ۲۳۰–۲۰۷ پسر شی هوانگ ۲۱۰–۲۰۷
۸ زیینگ ۲۴۰–۲۰۶ برادر زاده هوهای ۲۰۶

هان[ویرایش]

# نام امپراتور دوران زندگانی (پ.م.) نسبت خانوادگی دورهٔ حکومت (پ./ب. م.)
هان غربی
۱ امپراتور گائوزو
توسط امپراتریس لو در قدرت تا حدودی همراهی شد
۲۵۶–۱۹۵ بنیان‌نهای امپراتوری هان ۲۰۶–۱۹۵
۲ امپراتور هوی
توسط امپراتریس دواگر لو در قدرت همراهی شد
۲۱۰–۱۸۸ پسر امپراتور گائوزو ۱۹۵–۱۸۸
۳ امپراتور کیانشائو
توسط امپراتریس دواگر لو در قدرت همراهی و بعد برکنار شد
۱۹۹–۱۸۴ پسر امپراتور هوی ۱۸۸–۱۸۴
۴ امپراتور هئوشائو
توسط امپراتریس دواگر لو در قدرت همراهی و بعد برکنار شد
۱۹۵–۱۸۰ پسر امپراتور هوی ۱۸۴–۱۸۰
۵ امپراتور ون ۲۰۲–۱۵۷ پسر امپراتور گائوزو ۱۸۰–۱۵۷
۶ امپراتور جینگ ۱۸۸–۱۴۱ پسر امپراتور ون ۱۵۷–۱۴۱
۷ امپراتور وو ۱۵۷–۸۷ پسر امپراتور جینگ ۱۴۱–۸۷
۸ امپراتور ژائو توسط هئو گوانگ در قدرت همراهی شد ۹۴–۷۴ پسر امپراتور وو ۸۷–۷۴
۹ مارکی هایهون توسط هئو گوانگ در قدرت همراهی و بعد برکنار شد ۹۲–۵۹ نوه امپراتور وو (پسر لیو بو) ۷۴
۱۰ امپراتور شوان توسط هئو گوانگ در قدرت همراهی شد ۹۱–۴۹ نتیجه امپراتور وو (پسر لیو جین) ۷۴–۴۹
۱۱ امپراتور یوان ۷۵–۳۳ پسر امپراتور شوان ۴۹–۳۳
۱۲ امپراتور چنگ ۵۱–۷ پسر امپراتور یوان ۳۳–۷
۱۳ امپراتور آی ۲۷–۱ نوه امپراتور یوان (پسر لیو کانگ) ۷–۱
۱۴ امپراتور پینگ توسط وانگ مانگ در قدرت همراهی و بعد کشته شد ۹ ق. م - ۶ م نوه امپراتور یوان (پسر لیو شینگ) ۱ ق. م - ۶ م
۱۵ روزی یینگ توسط وانگ مانگ در قدرت همراهی و بعد برکنار شد ۵ م - ۲۵ م نبیره امپراتور شوان (پسر لیو شیان) ۶ م - ۹ م
دودمان شین
۱ وانگ مانگ ۴۵ ق. م - ۲۳ م پدرهمسر امپراتور پینگ / برادرهمسرزاده امپراتور یوان ۹–۲۳
هان شوان
۱ گنگشی امپراتور ۴۵ ق. م - ۲۳ م نوه ندیده امپراتور جینگ (پسر لیو زیژانگ) ۲۳–۲۵
۲ لیو پنزی ۱۰ م. – نامعلوم ندیده ندیده امپراتور گائوزو (پسر لیو منگ) ۲۵–۲۷
هان شرقی
۱ امپراتور گوانگ‌وو ۵ پ.م. – ۵۷ م نوه ندیده امپراتور جینگ (پسر لیو کین) ۲۵–۵۷
۲ امپراتور مینگ ۲۸–۷۵ پسر امپراتور گوانگ‌وو ۵۷–۷۵
۳ امپراتور ژانگ ۵۷–۸۸ پسر امپراتور مینگ ۷۵–۸۸
۴ امپراتور هه ۷۹–۱۰۵ پسر امپراتور ژانگ ۸۸–۱۰۵
۵ امپراتور شانگ ۱۰۵–۱۰۶ پسر امپراتور هه ۱۰۵–۱۰۶
۶ امپراتور آن ۹۴–۱۲۵ نوه امپراتور ژانگ (پسر لیو کینگ) ۱۰۶–۱۲۵
۷ مارکی بیشیانگ ؟ - ۱۲۵ نوه امپراتور ژانگ (پسر لیو شو) ۱۲۵
۸ امپراتور شون ۱۱۵–۱۴۴ پسر امپراتور آن ۱۲۵–۱۴۴
۹ امپراتور چونگ ۱۴۳–۱۴۵ پسر امپراتور شون ۱۴۴–۱۴۵
۱۰ امپراتور ژی ۱۳۸–۱۴۶ نبیره امپراتور ژانگ (پسر لیو هونگ) ۱۴۵–۱۴۶
۱۱ امپراتور هوان ۱۳۲–۱۶۸ نتیجه امپراتور ژانگ (پسر لیو یی) ۱۴۶–۱۶۸
۱۲ امپراتور لینگ ۱۵۶–۱۸۹ نتیجه امپراتور ژانگ (پسر لیو چانگ) ۱۶۸–۱۸۹
۱۳ امپراتور شائو ۱۷۶–۱۸۹ پسر امپراتور لینگ ۱۸۹
۱۴ امپراتور شیان ۱۸۱–۲۳۴ پسر امپراتور لینگ ۱۸۹–۲۲۰

دوره سه پادشاهی[ویرایش]

کائو وی[ویرایش]

# نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت خانوادگی دوره حکومت (میلادی)
ایالت

وی

۱ کائو تنگ ؟ – اوخر دهه ۱۵۰ نخستین حاکم محلی ناحیه وی ؟ – ؟
۲ کائو سونگ ؟ – ۱۹۳ پسر کائو تنگ ؟ – ؟
۳ کائو کائو ۱۵۵ – ۲۲۰ پسر کائو سونگ ۲۱۳ – ۲۲۰
۴ کائو پی ۱۸۷ – ۲۲۶ پسر کائو کائو (نخستین حاکم امپراتوری وی) ۲۲۰ – ۲۲۰
کشور

کائو

وی

۵ ۲۲۰ – ۲۲۶
۶ کائو روی ۲۰۴ (۲۰۶) – ۲۳۹ پسر کائو پی ۲۲۶ – ۲۳۹
۷ کائو فنگ ۲۳۲ – ۲۷۴ نتیجه کائو کائو (فرزندخوانده کائو روی) ۲۳۹ – ۲۵۴
۸ کائو مائو ۲۴۱ – ۲۶۰ نوه کائو پی ۲۵۴ – ۲۶۰
۹ کائو هوان ۲۴۶ – ۳۰۲ نوه کائو کائو ۲۶۰ – ۲۶۶

شو هان[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت خانوادگی دوره حکومت (میلادی)
۱ لیو بی ۱۶۱–۲۲۳ مؤسس شو هان ۲۲۱–۲۲۳
۲ لیو شان ۲۰۷–۲۷۱ پسر لیو بی ۲۲۳–۲۶۳

ووی شرقی[ویرایش]

# نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت خانوادگی دوره حکومت (میلادی)
ایالت وو ۱ سون جیان ۱۵۵ – ۱۹۱ نخستین حاکم محلی ناحیه وو ؟ – ۱۹۱
۲ سون که ۱۷۵ – ۲۰۰ پسر سون جیان ۱۹۱ – ۲۰۰
۳ سون کوان ۱۸۲ – ۲۵۲ پسر سون جیان (نخستین حاکم امپراتوری وو) ۲۰۰ – ۲۲۹
کشور

ووی

شرقی

۴ ۲۲۹ – ۲۵۲
۵ سون لیانگ ۲۴۳ – ۲۶۰ پسر سون کوان ۲۵۲ – ۲۵۸
۶ سون شیو ۲۳۵ – ۲۶۴ پسر سون کوان ۲۵۸ – ۲۶۴
۷ سون هه ۲۲۴ – ۲۵۳ پسر سون کوان ؟ – ؟
۸ سون هائو ۲۴۳ – ۲۸۴ پسر سون هه ۲۶۴ – ۲۸۰

جین غربی و شرقی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت خانوادگی دوره حکومت (میلادی)
جین غربی
۱ امپراتور وو ۲۳۶ – ۲۹۰ بنیان‌نهای دودمان جین (پسر سیما ژائو) ۲۶۶ – ۲۹۰
۲ امپراتور هوی ۲۵۹ – ۳۰۷ پسر امپراتور وو ۲۹۰ – ۳۰۷
۳ سیما لون قبل از ۲۴۹ – ۳۰۱ عموی امپراتور وو (پسر سیما یی) ۳۰۱
۴ امپراتور هوای ۲۸۴ – ۳۱۳ پسر امپراتور وو ۳۰۷ – ۳۱۱
۵ امپراتور مین ۳۰۰ – ۳۱۸ نوه امپراتور وو (پسر سیما یان (با امپراتور وو اشتباه گرفته‌نشود)) ۳۱۳ – ۳۱۶
جین شرقی
۶ امپراتور یوان جین ۲۷۶–۳۲۳ پسرعموزاده امپراتور وو (پسر سیما جین) ۳۱۸–۳۲۳
۷ امپراتور مینگ جین ۲۹۹–۳۲۶ پسر امپراتور یوان ۳۲۳–۳۲۶
۸ امپراتور چنگ جین ۳۲۱–۳۴۲ پسر امپراتور مینگ ۳۲۶–۳۴۲
۹ امپراتور کانگ جین ۳۲۲–۳۴۴ پسر امپراتور مینگ ۳۴۲–۳۴۴
۱۰ امپراتور مو جین ۳۴۳–۳۶۱ پسر امپراتور کانگ ۳۴۴–۳۶۱
۱۱ امپراتور آی جین ۳۴۱–۳۶۵ پسر امپراتور چنگ ۳۶۱–۳۶۵
۱۲ امپراتور فی جین ۳۴۲–۳۸۶ پسر امپراتور چنگ ۳۶۵–۳۷۱
۱۳ امپراتور جیانون جین ۳۲۰–۳۷۲ پسر امپراتور یوان ۳۷۱–۳۷۲
۱۴ امپراتور شیائووو جین ۳۶۲–۳۹۶ پسر امپراتور جیانون ۳۷۲–۳۹۶
۱۵ امپراتور آن جین ۳۸۲–۴۱۹ پسر امپراتور شیائووو ۳۹۶–۴۱۹
۱۶ امپراتور گونگ جین ۳۸۶–۴۲۱ پسر امپراتور شیائووو ۴۱۹–۴۲۰

شانزده پادشاهی[ویرایش]

چنگ هان[ویرایش]

نام
شخصی پسامرگ
چنگ
لی ته امپراتور جینگ
لی لیو شاهزاده کین ون
لی شیونگ امپراتور وو
لی بان امپراتور آی
لی کی دوک یئو
هان
لی شئو امپراتور ژائوون
لی شی مارکی گوییی

هان ژائو[ویرایش]

نام
شخصی پسامرگ
هان
لیو یوان امپراتور گوانگون
لیو هه شاهزاده لیانگ
لیو کونگ امپراتور ژائووو
لیو کن امپراتور یین
ژائو کیان (پیشین)
لیو یائو شاهزاده هئو
ژائو هئو (پسین)
شی له امپراتور مینگ
شی لونگ شاهزاده هاییانگ
شی هو امپراتور وو
شی شی شاهزاده کیائو
شی زون شاهزاده پانگچنگ
شی جیان شاهزاده یییانگ
شی ژی شاهزاده شینشینگ

سلسله‌های شمالی و جنوبی[ویرایش]

سلسله‌های شمالی[ویرایش]

وی شمالی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ دائو وو ۳۷۱–۴۰۹ مؤسس دودمان وی شمالی ۳۸۶–۴۰۹
۲ مینگ‌یوان ۳۹۲–۴۲۳ پسر دائو وو ۴۰۹–۴۲۳
۳ تای‌وو ۴۰۸–۴۵۲ پسر مینگ‌یوان ۴۲۳–۴۵۲
۴ تووُبا یو ؟ - ۴۵۲ پسر تای‌وو ۴۵۲
۵ ون‌چِنگ ۴۴۰–۴۶۵ برادرزاده تووُبا یو ۴۵۲–۴۶۵
۶ شیان‌ون ۴۵۴–۴۷۶ پسر ون‌چِنگ ۴۶۵–۴۷۱
۷ شیائو ون ۴۶۷–۴۹۹ پسر شیان‌ون ۴۷۱–۴۹۹
۸ ژوان‌وو ۴۸۳–۵۱۵ پسر شیائو ون ۴۹۹–۵۱۵
۹ شیائو مینگ ۵۱۰–۵۲۸ پسر ژوان‌وو ۵۱۵–۵۲۸
۱۰ دختر شیائو مینگ ۵۲۸ - ؟ دختر شیائو مینگ ۵۲۸ (کمتر از یک روز)
۱۱ یوان ژائو ۵۲۶–۵۲۸ نوه برادر ژوان‌وو ۵۲۸
۱۲ شیائو ژوانگ ۵۰۷–۵۳۱ برادرزاده شیائو ون ۵۲۸–۵۳۱
یوان‌یه ؟ –۵۳۲ نوه برادر ون‌چِنگ ۵۳۰–۵۳۱
۱۳ جیه‌مین ۴۹۸–۵۳۲ برادرزاده شیائو ون ۵۳۱–۵۳۲
یوان‌لانگ ۵۱۳–۵۳۲ نوه عموی یوان‌یه ۵۳۱–۵۳۲
۱۴ شیائو وو ۵۱۰–۵۳۵ برادرزاده ژوان‌وو ۵۳۲–۵۳۵

وی شرقی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ شیائو جینگ ۵۲۴–۵۵۲ مؤسس دودمان وی شرقی و نوه برادر ژوان‌وو ۵۳۴–۵۵۰

وی غربی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ ون ۵۰۷–۵۵۱ مؤسس دودمان وی غربی و برادرزاده ژوان‌وو ۵۳۵–۵۵۱
۲ فِی ؟ - ۵۵۴ پسر ون ۵۵۱–۵۵۴
۳ گُنگ ۵۳۷–۵۵۷ پسر ون ۵۵۴–۵۵۷

چی شمالی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ ون ژوان ۵۲۶–۵۵۹ مؤسس دودمان چی شمالی ۵۵۰–۵۵۹
۲ فِی ۵۴۵–۵۶۱ پسر ون ژوان ۵۵۹–۵۶۰
۳ شیائوژائو ۵۳۵–۵۶۱ برادر ون ژوان ۵۶۰–۵۶۱
۴ وو چِنگ ۵۳۷–۵۶۹ برادر ون ژوان ۵۶۱–۵۶۵
۵ هائو ژو ۵۵۷–۵۷۷ پسر وو چِنگ ۵۶۵–۵۷۷
۶ یو ژو ۵۷۰–۵۷۷ پسر هائو ژو ۵۷۷

ژو شمالی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ شیائومین ۵۴۲–۵۵۷ مؤسس دودمان ژو شمالی و خواهرزاده شیائو وو ۵۵۷
۲ مینگ ۵۳۴–۵۶۰ برادر شیائومین ۵۵۷–۵۶۰
۳ وو ۵۴۳–۵۷۸ برادر شیائومین ۵۶۰–۵۷۸
۴ ژوان ۵۵۹–۵۸۰ پسر وو ۵۷۸–۵۷۹
۵ جینگ ۵۷۳–۵۸۱ پسر ژوان ۵۷۹–۵۸۱

سلسله‌های جنوبی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
لیو سونگ
۱ وو دی ۳۶۳–۴۲۲ مؤسس دودمان لیو سونگ ۴۲۰–۴۲۲
۲ شائو ۴۰۶–۴۲۴ پسر وو دی ۴۲۳–۴۲۴
۳ وِن ۴۰۷–۴۵۳ پسر وو دی ۴۲۴–۴۵۳
۴ لیو شائو ۴۲۶–۴۵۳ پسر وِن ۴۵۳
۵ شیائو وو ۴۳۰–۴۶۴ پسر وِن ۴۵۳–۴۶۴
۶ چیان فِی ۴۴۹–۴۶۶ پسر شیائو وو ۴۶۴–۴۶۶
۷ لیو زیشین ۴۵۶–۴۶۶ پسر شیائو وو ۴۶۶
۸ مینگ ۴۳۹–۴۷۲ پسر وِن ۴۶۵–۴۷۲
۹ هُو فِی ۴۶۳–۴۷۷ پسر مینگ ۴۷۲–۴۷۷
۱۰ شوِن ۴۶۹–۴۷۹ برادرزاده مینگ ۴۷۷–۴۷۹
چی جنوبی
۱ گائو ۴۲۷–۴۸۲ مؤسس دودمان چی جنوبی ۴۷۹–۴۸۲
۲ وو ۴۴۰–۴۹۳ پسر گائو ۴۸۲–۴۹۳
۳ شیائو ژائو یه ۴۷۳–۴۹۴ نوه وو ۴۹۳–۴۹۴
۴ شیائو ژائو وِن ۴۸۰–۴۹۴ برادر شیائو ژائو یه ۴۹۴
۵ مینگ ۴۵۲–۴۹۸ برادرزاده گائو ۴۵۲–۴۹۸
۶ شیائو بائو جوان ۴۸۳–۵۰۱ پسر مینگ ۴۹۸–۵۰۱
۷ هِه ۴۸۸–۵۰۲ پسر مینگ ۵۰۱–۵۰۲
لیانگ
۱ وو ۴۶۴–۵۴۹ مؤسس دودمان لیانگ ۵۰۲–۵۴۹
۲ جیان‌وِن ۵۰۳–۵۵۱ پسر وو ۵۴۹–۵۵۱
۳ شیائو دونگ ؟ –۵۵۲ نوه برادر جیان‌وِن ۵۵۱
۴ یوان ۵۰۸–۵۵۵ پسر وو ۵۵۲–۵۵۴
۵ یوان‌مینگ ؟ –۵۵۶ برادرزاده وو ۵۵۵
۶ جینگ ۵۴۳–۵۵۷ پسر یوان ۵۵۵–۵۵۷
چِن
۱ وو ۵۰۳–۵۵۹ مؤسس دودمان چن ۵۵۷–۵۵۹
۲ وِن ۵۲۲–۵۶۶ برادرزاده وو ۵۵۹–۵۶۶
۳ فِی ۵۵۲ یا ۵۵۴–۵۷۰ پسر وِن ۵۶۶–۵۶۸
۴ ژوان ۵۳۰–۵۸۲ برادر وِن ۵۶۹–۵۸۲
۵ شوبائو ۵۵۳–۶۰۴ پسر ژوان ۵۸۲–۵۸۹

لیانگ غربی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ ژوان ۵۱۹–۵۶۲ مؤسس دودمان لیانگ غربی و برادرزاده جیان‌وِن ۵۵۵–۵۶۲
۲ مینگ ۵۴۲–۵۸۵ پسر ژوان ۵۶۲–۵۸۵
۳ جینگ ؟ –؟ پسر مینگ ۵۸۵–۵۸۷

سوئی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ ون ۵۴۱–۶۰۴ مؤسس دودمان سوئی و شوهر خواهر شوبائو ۵۸۱–۶۰۴
۲ یانگ ۵۶۸–۶۱۸ پسر ون ۶۰۴–۶۱۷
۳ یو ۶۰۵–۶۱۹ نوه یانگ ۶۱۷–۶۱۸
۴ تنگ ۶۰۴–۶۱۹ برادر یو ۶۱۸–۶۱۹

تانگ[ویرایش]

شماره نام امپراتور تماما با دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
دودمان تانگ (۶۱۸ - ۶۹۰)
۱ گائوزو ۵۶۶–۶۳۵ مؤسس دودمان تانگ ۶۱۸–۶۲۶ (۸ سال)
۲ تای‌زونگ ۵۹۹–۶۴۹ پسر گائوزو ۶۲۶–۶۴۹ (۲۳ سال)
۳ گائوزونگ تماما با امپراتریس وو ۶۲۸–۶۸۳ پسر تای‌زونگ ۶۴۹–۶۸۳ (۳۴ سال)
۴ ژونگ زونگ تماما با امپراتریس دواگر وو ۶۵۶–۷۱۰ پسر گائوزونگ ۶۸۳ - ۶۸۴ (۲ ماه و دوهفته )
۵ روی‌زونگ تماما با امپراتریس دواگر وو ۶۶۲–۷۱۶ پسر گائوزونگ ۶۸۴–۶۹۰ (۶ سال و ۱۱ ماه)
دودمان ژو دوم (۶۹۰ - ۷۰۵)
۱ امپراتریس وو زتیان ۶۲۴–۷۰۵ همسر گائوزونگ و مادر دو امپراتور بعدی ۶۹۰ – ۷۰۵ (۱۵ سال)
ادامه دودمان تانگ (۷۰۵ - ۹۰۸)
۴ ژونگ‌زونگ تماما با امپراتریس وی ۶۵۶–۷۱۰ پسر گائوزونگ و ملکه زتیان ۷۰۵–۷۱۰ (۵ سال)
۷ شانگ تماما با امپراتریس دواگر وی ۶۹۵–۷۱۴ پسر ژونگ‌زونگ ۷۱۰ (۱۷ روز)
۵ روی‌زونگ تماما با پرنسس تایپینگ ۶۶۲–۷۱۶ پسر گائوزونگ و ملکه زتیان ۷۱۰-۷۱۳ (۳ سال)
۷ شوان‌زونگ اول ۶۸۵–۷۶۲ پسر روی‌زونگ ۷۱۲–۷۵۶
۹ سوزونگ ۷۱۱–۷۶۲ پسر شوان‌زونگ ۷۵۶–۷۶۲
۱۰ دیازونگ ۷۲۷–۷۷۹ پسر سوزونگ ۷۶۲–۷۷۹
۱۱ دزونگ ۷۴۲–۸۰۵ پسر دیازونگ ۷۷۹–۸۰۵
۱۲ شون‌زونگ ۷۶۱–۸۰۶ پسر دزونگ ۸۰۵
۱۳ شیان‌زونگ ۷۷۸–۸۲۰ پسر شون‌زونگ ۸۰۵–۸۲۰
۱۴ موزونگ ۷۹۵–۸۲۴ پسر شیان‌زونگ ۸۲۰–۸۲۴
۱۵ جینگ‌زونگ ۸۰۹–۸۲۷ پسر موزونگ ۸۲۴–۸۲۷
۱۶ ون‌زونگ ۸۰۹–۸۴۰ پسر موزونگ ۸۲۷–۸۴۰
۱۷ ووزونگ ۸۱۴–۸۴۶ پسر موزونگ ۸۴۰–۸۴۶
۱۸ شوان‌زونگ دوم ۸۱۰–۸۵۹ پسر شیان‌زونگ ۸۴۶–۸۵۹
۱۹ یی‌زونگ ۸۳۳–۸۷۳ پسر شوان‌زونگ دوم ۸۵۹–۸۷۳
۲۰ شی‌زونگ ۸۶۲–۸۸۸ پسر یی‌زونگ ۸۷۳–۸۸۸
۲۱ ژائوزونگ ۸۶۷–۹۰۴ پسر یی‌زونگ ۸۸۸–۹۰۴
۲۲ آی ۸۹۲–۹۰۸ پسر ژائوزونگ ۹۰۴–۹۰۷

دوره پنج سلسله و ده پادشاهی[ویرایش]

وو یه[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ لیو ۸۵۰–۹۳۲ مؤسس دودمان وو یه ۹۰۷–۹۳۲
۲ یوان‌گوان ۸۸۷–۹۴۱ پسر لیو ۹۳۲–۹۴۱
۳ هونگ‌ژو ۹۲۸–۹۴۷ پسر یوان‌گوان ۹۴۱–۹۴۷
۴ هونگ‌زونگ ۹۲۸–۹۷۱ پسر یوان‌گوان ۹۴۷
۵ چو ۹۲۹–۹۸۸ پسر یوان‌گوان ۹۴۷–۹۷۸

دودمان وو و تانگ جنوبی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
دودمان وو
۱ وو ۸۸۶–۹۰۸ مؤسس دودمان وو ۹۰۷–۹۰۸
۲ لنگ‌ین ۸۹۷–۹۲۰ برادر وو ۹۰۸–۹۲۰
۳ پو ۹۰۰–۹۳۸ برادر وو و لنگ‌ین ۹۲۰–۹۳۷
تانگ جنوبی
۱ لیه‌زو ۸۸۸–۹۴۳ مؤسس تانگ جنوبی ۹۳۷–۹۴۳
۲ یوآن‌زونگ ۹۱۶–۹۶۱ پسر لیه‌زو ۹۴۳–۹۶۱
۳ هوژو ۹۳۷–۹۷۸ پسر یوآن‌زونگ ۹۶۱–۹۷۵

دودمان چو[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ یین ۸۵۳–۹۳۰ مؤسس دودمان چو ۹۰۷–۹۳۰
۲ شی‌شنگ ۸۹۹–۹۳۲ پسر یین ۹۳۰–۹۳۲
۳ شی‌فان ۸۹۹–۹۴۷ پسر یین ۹۳۲–۹۴۷
۴ شی‌گوانگ ؟ - ۹۵۰ پسر یین ۹۴۷–۹۵۰
۵ شی‌چونگ ۹۰۰–۹۵۳ پسر یین ۹۵۰–۹۵۱

پنج سلسله[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
لیانگ جدید
۱ تای‌زو ۸۵۲–۹۱۲ مؤسس لیانگ جدید ۹۰۷–۹۱۲
۲ ژو یوگوی ۸۷۵–۹۱۳ پسر تای‌زو ۹۱۲–۹۱۳
۳ ژو یوژن ۸۸۸–۹۲۳ پسر تای‌زو ۹۱۳–۹۲۳
تانگ جدید
۱ ژوانگ‌زونگ ۸۸۵–۹۲۶ مؤسس تانگ جدید ۹۲۳–۹۲۶
۲ مینگ‌زونگ ۸۶۷–۹۳۳ برادرخوانده ژوانگ‌زونگ ۹۲۳–۹۲۶
۳ مین ۹۱۴–۹۳۴ پسر مینگ‌زونگ ۹۳۳–۹۳۴
۴ مو ۸۸۵–۹۳۷ پسرخوانده میننگ‌زونگ ۹۳۴–۹۳۷
جین جدید
۱ گائوزو ۸۹۲–۹۴۲ داماد مینگ‌زونگ و مؤسس جین جدید ۹۳۶–۹۴۲
۲ چو ۹۱۴–۹۷۴ برادرزاده گائوزو ۹۴۲–۹۴۷
هان جدید
۱ گائوزو ۸۹۵–۹۴۸ مؤسس هان جدید ۹۴۷–۹۴۸
۲ یین ۹۲۹–۹۵۱ پسر گائوزو ۹۴۸–۹۵۱
ژو جدید
۱ تای‌زو ۹۰۴–۹۵۴ مؤسس ژو جدید ۹۵۱–۹۵۴
۲ شی‌زونگ ۹۲۱–۹۵۹ برادرزاده همسر تای‌زو ۹۵۴–۹۵۹
۳ گونگ ۹۵۳–۹۷۳ پسر شی‌زونگ ۹۵۹–۹۶۰

مین[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ شن‌ژی ۸۶۲–۹۲۵ مؤسس دودمان مین ۹۰۹–۹۲۵
۲ یان‌هان ؟ - ۹۲۷ پسر شن‌ژی ۹۲۵–۹۲۷
۳ یان‌جون ؟ - ۹۳۵ پسر شن‌ژی ۹۲۷–۹۳۵
۴ جی‌پنگ ؟ - ۹۳۹ پسر یان‌جون ۹۳۵–۹۳۹
۵ یان‌هی ؟ - ۹۴۴ پسر شن‌ژی ۹۳۹–۹۴۴
۶ یان‌ژنگ ؟ - ۹۵۱ پسر شن‌ژی ۹۴۳–۹۴۵

هان جنوبی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ یان ۸۸۹–۹۴۲ مؤسس هان جنوبی ۹۱۷–۹۴۲
۲ بین ۹۲۰–۹۴۳ پسر یان ۹۴۲–۹۴۳
۳ شنگ ۹۲۰–۹۵۸ پسر یان ۹۴۳–۹۵۸
۴ چانگ ۹۴۲–۹۸۰ پسر شنگ ۹۵۸–۹۷۱

جینگ‌نان[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ جیشینگ ۸۵۸–۹۲۹ مؤسس جینگ‌نان ۹۲۴–۹۲۹
۲ کونگ‌هوی ۸۹۱–۹۴۸ پسر جیشینگ ۹۲۹–۹۴۸
۳ بائورونگ ۹۲۰–۹۶۰ پسر کونگ‌هوی ۹۴۸–۹۶۰
۴ بائوشو ۹۲۴–۹۶۲ پسر کونگ‌هوی ۹۶۰–۹۶۲
۵ جی‌چونگ ۹۴۳–۹۷۳ پسر بائورونگ ۹۶۲–۹۶۳

شو جدید[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ گائوزو ۸۷۴–۹۳۴ مؤسس شو جدید ۹۳۴
۲ هوژو ۹۱۹–۹۶۵ پسر گائوزو ۹۳۴–۹۶۵

هان شمالی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ مین ۸۹۵–۹۵۴ برادر گائوزو و مؤسس هان شمالی ۹۵۱–۹۵۴
۲ روی‌زونگ ۹۲۶–۹۶۸ پسر مین ۹۵۴–۹۶۸
۳ شائوژو ؟ - ۹۶۸ خواهرزاده روی‌زونگ ۹۶۸
۴ یینگ‌وو ؟ - ۹۹۲ برادر شائوژو ۹۶۸–۹۷۹

لیائو[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ تای‌زو ۸۷۲–۹۲۶ مؤسس دودمان لیائو ۹۰۷–۹۲۶
۲ تای‌زونگ ۹۰۲–۹۴۷ پسر تای‌زو ۹۲۷–۹۴۷
۳ شیزونگ ۹۱۹–۹۵۱ برادرزاده تای‌زونگ ۹۴۷–۹۵۱
۴ موزونگ ۹۳۱–۹۶۹ پسر تای‌زونگ ۹۵۱–۹۶۹
۵ جینگ‌زونگ ۹۴۸–۹۸۲ پسر شیزونگ ۹۶۹–۹۸۲
۶ شنگ‌زونگ ۹۷۲–۱۰۳۱ پسر جینگ‌زونگ ۹۸۲–۱۰۳۱
۷ شینگ‌زونگ ۱۰۱۶–۱۰۵۵ پسر شنگ‌زونگ ۱۰۳۱–۱۰۵۵
۸ دائوزونگ ۱۰۳۲–۱۱۰۱ پسر شینگ‌زونگ ۱۰۵۵–۱۱۰۱
۹ تیان‌زو ۱۰۷۵–۱۱۲۸ یا ۱۱۵۶ نوه دائوزونگ ۱۱۰۱–۱۱۲۵

سونگ[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
سونگ شمالی
۱ تائی زو ۹۲۷–۹۷۶ مؤسس دودمان سونگ ۹۶۰–۹۷۶
۲ تای‌زونگ ۹۳۹–۹۹۷ برادر تائی زو ۹۷۶–۹۹۷
۳ ژنزونگ
توسط امپراتریس لیو در قدرت همراهی شد
۹۶۸–۱۰۲۲ پسر تای‌زونگ ۹۹۷–۱۰۲۲
۴ رنزونگ
توسط امپراتریس دواگر لیو در قدرت همراهی شد
۱۰۱۰–۱۰۶۳ پسر ژنزونگ ۱۰۲۲–۱۰۶۳
۵ یینگ‌زونگ ۱۰۳۲–۱۰۶۷ نوه برادر ژنزونگ ۱۰۶۳–۱۰۶۷
۶ شنزونگ ۱۰۴۸–۱۰۸۵ پسر یینگ زونگ ۱۰۶۷–۱۰۸۵
۷ ژزونگ ۱۰۷۶–۱۱۰۰ پسر شنزونگ ۱۰۸۵–۱۱۰۰
۸ هوی‌زونگ ۱۰۸۲–۱۱۳۵ پسر شنزونگ ۱۱۰۰–۱۱۲۵
۹ چینزونگ ۱۱۰۰–۱۱۶۱ پسر هویی زونگ ۱۱۲۶–۱۱۲۷
سونگ جنوبی
۱۰ گائوزونگ ۱۱۰۷–۱۱۸۷ پسر هویی زونگ ۱۱۲۷–۱۱۶۲
۱۱ شیائو زونگ ۱۱۲۷–۱۱۹۴ از نسل تائی زو ۱۱۶۲–۱۱۸۹
۱۲ گوآنگ زونگ ۱۱۴۷–۱۲۰۰ پسر شیائو زونگ ۱۱۸۹–۱۱۹۴
۱۳ نینگ‌زونگ ۱۱۶۸–۱۲۲۴ پسر گوآنگ زونگ ۱۱۹۴–۱۲۲۴
۱۴ لی زونگ ۱۲۰۵–۱۲۶۴ از نسل تائی زو ۱۲۲۴–۱۲۶۴
۱۵ دوزونگ ۱۲۴۰–۱۲۷۴ برادرزاده لی زونگ ۱۲۶۴–۱۲۷۴
۱۶ گونگ‌زونگ ۱۲۷۱–۱۳۲۳ پسر دوزونگ ۱۲۷۴–۱۲۷۶
۱۷ دوآن‌زونگ ۱۲۶۸–۱۲۷۸ پسر دوزونگ ۱۲۷۶–۱۲۷۸
۱۸ بینگ ۱۲۷۱–۱۲۷۹ پسر دوزونگ ۱۲۷۸–۱۲۷۹

شیای غربی[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ جینگ‌زونگ ۱۰۰۳–۱۰۴۸ مؤسس شیای غربی ۱۰۳۲–۱۰۴۸
۲ یی‌زونگ ۱۰۴۷–۱۰۶۸ پسر جینگ‌زونگ ۱۰۴۸–۱۰۶۸
۳ هوی‌زونگ ۱۰۶۱–۱۰۸۶ پسر یی‌زونگ ۱۰۶۸–۱۰۸۶
۴ چونگ‌زونگ ۱۰۸۴–۱۱۳۹ پسر هوی‌زونگ ۱۰۸۶–۱۱۳۹
۵ رِن‌زونگ ۱۱۲۴–۱۱۹۳ پسر چونگ‌زونگ ۱۱۳۹–۱۱۹۳
۶ هوان‌زونگ ۱۱۷۷–۱۲۰۶ پسر رِن‌زونگ ۱۱۹۳–۱۲۰۶
۷ شیانگ‌زونگ ۱۱۷۰–۱۲۱۱ برادرزاده رِن‌زونگ ۱۲۰۶–۱۲۱۱
۸ شِن‌زونگ ۱۱۶۳–۱۲۲۶ از نسل جینگ‌زونگ ۱۲۱۱–۱۲۲۳
۹ شیان‌زونگ ۱۱۸۱–۱۲۲۶ پسر شِن‌زونگ ۱۲۲۳–۱۲۲۶
۱۰ مو دی ؟–۱۲۲۷ برادرزاده شیان‌زونگ ۱۲۲۶–۱۲۲۷

جین پسین[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ تای‌زو ۱۰۶۸–۱۱۲۳ مؤسس دودمان جین دوم ۱۱۱۵–۱۱۲۳
۲ تای‌زونگ ۱۰۷۵–۱۱۳۵ برادر تای‌زو ۱۱۲۳–۱۱۳۵
۳ شی‌زونگ اول ۱۱۱۹–۱۱۴۹ نوه تای‌زو ۱۱۳۵–۱۱۴۹
۴ های‌لینگ ۱۱۲۲–۱۱۶۱ نوه تای‌زو ۱۱۴۹–۱۱۶۱
۵ شی‌زونگ دوم ۱۱۲۳–۱۱۸۹ نوه تای‌زو ۱۱۶۱–۱۱۸۹
۶ ژانگ‌زونگ ۱۱۶۸–۱۲۰۸ نوه های‌لینگ ۱۱۹۰–۱۲۰۸
۷ شائو وانگ ۱۱۶۸–۱۲۱۳ پسر شی‌زونگ دوم ۱۲۰۹–۱۲۱۳
۸ شوان‌زونگ ۱۱۶۳–۱۲۲۳ برادر ژانگ‌زونگ ۱۲۱۳–۱۲۲۳
۹ آی‌زونگ ۱۱۹۸–۱۲۳۴ پسر شوان‌زونگ ۱۲۲۳–۱۲۳۴
۱۰ مو دی ؟ - ۱۲۳۴ از نسل برادر تای‌زو ۱۲۳۴

یوآن[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ قوبلای‌خان ۱۲۱۵–۱۲۹۴ نوه چنگیزخان و مؤسس دودمان یوآن ۱۲۷۱–۱۲۹۴
۲ چنگ‌زونگ ۱۲۶۵–۱۳۰۷ نوه قوبلای‌خان ۱۲۹۴–۱۳۰۷
۳ وو زونگ ۱۲۸۱–۱۳۱۱ برادرزاده چنگ‌زونگ ۱۳۰۷–۱۳۱۱
۴ رن‌زونگ ۱۲۸۶–۱۳۲۰ برادر وو زونگ ۱۳۱۱–۱۳۲۰
۵ یینگ‌زونگ ۱۳۰۳–۱۳۲۳ پسر رنزونگ ۱۳۲۱–۱۳۲۳
۶ تای‌دینگ ۱۲۹۳–۱۳۲۸ برادرزاده چنگ‌زونگ ۱۳۲۳–۱۳۲۸
۷ تیان‌شون ۱۳۲۰–۱۳۲۸ پسر تای‌دینگ ۱۳۲۸
۸ ون‌زونگ ۱۳۰۴–۱۳۳۲ پسر وو زونگ ۱۳۲۸–۱۳۲۹
۹ مینگ‌زونگ ۱۳۰۰–۱۳۲۹ پسر وو زونگ ۱۳۲۹
۸ ون‌زونگ ۱۳۰۴–۱۳۳۲ پسر وو زونگ ۱۳۲۹–۱۳۳۲
۱۰ نینگ‌زونگ ۱۳۲۶–۱۳۳۲ پسر مینگ‌زونگ ۱۳۳۲
۱۱ هوی‌زونگ ۱۳۲۰–۱۳۷۰ پسر مینگ‌زونگ ۱۳۳۳–۱۳۶۸

مینگ[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ هونگ‌وو ۱۳۲۸–۱۳۹۸ مؤسس دودمان مینگ ۱۳۶۸–۱۳۹۸
۲ جیان‌ون ۱۳۷۷–۱۴۰۲ نوه هونگ‌وو ۱۳۹۸–۱۴۰۲
۳ یونگ‌لو ۱۳۶۰–۱۴۲۴ پسر هونگ‌وو ۱۴۰۲–۱۴۲۴
۴ هونگ‌شی ۱۳۷۸–۱۴۲۴ پسر یونگ‌لو ۱۴۲۴–۱۴۲۵
۵ شوان‌دو ۱۳۹۹–۱۴۳۵ پسر هونگ‌شی ۱۴۲۵–۱۴۳۵
۶ جنگ‌تونگ ۱۴۲۷–۱۴۶۴ پسر شوان‌دو ۱۴۳۵–۱۴۴۹
۷ جینگ‌تای ۱۴۲۸–۱۴۵۷ پسر شوان‌دو ۱۴۴۹–۱۴۵۷
۶ جنگ‌تونگ ۱۴۲۷–۱۴۶۴ پسر شوان‌دو ۱۴۵۷–۱۴۶۴
۸ چنگ‌هوا ۱۴۴۷–۱۴۸۷ پسر جنگ‌تونگ ۱۴۶۴–۱۴۸۷
۹ هونگ‌جی ۱۴۷۰–۱۵۰۵ پسر چنگ‌هوا ۱۴۸۷–۱۵۰۵
۱۰ جنگ‌دو ۱۴۹۱–۱۵۲۱ پسر هونگ‌جی ۱۵۰۵–۱۵۲۱
۱۱ چیاچینگ ۱۵۰۷–۱۵۶۷ برادرزاده هونگ‌جی ۱۵۲۱–۱۵۶۷
۱۲ لونگ‌چینگ ۱۵۳۷–۱۵۷۲ پسر چیاچینگ ۱۵۶۷–۱۵۷۲
۱۳ وان‌لی ۱۵۶۳–۱۶۲۰ پسر لونگ‌چینگ ۱۵۷۲–۱۶۲۰
۱۴ تایچانگ ۱۵۸۲–۱۶۲۰ پسر وان‌لی ۱۶۲۰
۱۵ تیانچی ۱۶۰۵–۱۶۲۷ پسر تایچانگ ۱۶۲۰–۱۶۲۷
۱۶ چونگ‌جن ۱۶۱۱–۱۶۴۴ پسر تایچانگ ۱۶۲۷–۱۶۴۴

چینگ[ویرایش]

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتور قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ نورهاچی ۱۵۵۹–۱۶۲۶ مؤسس دودمان چینگ ۱۶۱۶–۱۶۲۶
۲ هونگ تایشی ۱۵۹۲–۱۶۴۳ پسر نورهاچی ۱۶۲۶–۱۶۴۳
۳ شون‌ژی ۱۶۳۸–۱۶۶۱ پسر هونگ تایشی ۱۶۴۳–۱۶۶۱
۴ کانگ‌شی ۱۶۵۴–۱۷۲۲ پسر شون‌ژی ۱۶۶۱–۱۷۲۲
۵ یونگ‌ژنگ ۱۶۷۸–۱۷۳۵ پسر کانگ‌شی ۱۷۲۲–۱۷۳۵
۶ چیان‌لونگ ۱۷۱۱–۱۷۹۹ پسر یونگ‌ژنگ ۱۷۳۵–۱۷۹۶
۷ جیاگینگ ۱۷۶۰–۱۸۲۰ پسر چیان‌لونگ ۱۷۹۶–۱۸۲۰
۸ دائو گوآنگ ۱۷۸۲–۱۸۵۰ پسر جیاگینگ ۱۸۲۰–۱۸۵۰
۹ شیان‌فنگ ۱۸۳۱–۱۸۶۱ پسر دائو گوآنگ ۱۸۵۰–۱۸۶۱
۱۰ تونگ‌ژی ۱۸۵۶–۱۸۷۵ پسر شیان‌فنگ ۱۸۶۱–۱۸۷۵
۱۱ گوآنگ‌شو ۱۸۷۱–۱۹۰۸ برادرزاده شیان‌فنگ ۱۸۷۵–۱۹۰۸
۱۲ پویی ۱۹۰۶–۱۹۶۷ برادرزاده گوآنگ‌شو ۱۹۰۸–۱۹۱۱
۱۹۱۷
۱۹۳۴–۱۹۴۵

منابع[ویرایش]