فهرست دودمان‌های تاریخ چین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
گاه‌شمار تاریخ چین

فهرستی از دودمان‌ها و حکومت‌های چینی در طول تاریخ چین به شرح زیر است.

# نام دودمان به چینی سال‌های حکمفرمایی
۱ سه شهریار و پنج خاقان 三皇五帝 قبل از ۲۰۷۰ پیش از میلاد
۲ دودمان شیا ۲۰۷۰ تا ۱۶۰۰ پیش از میلاد
۳ دودمان شانگ ۱۶۰۰ تا ۱۰۴۶ پیش از میلاد
۴ دودمان ژو غربی 西周 ۱۰۴۶ تا ۷۷۱ پیش از میلاد
۵ دودمان ژو شرقی 東周 / 东周 ۷۷۰ تا ۲۵۶ پیش از میلاد
۶ دودمان بهار و پاییز 春秋 ۷۷۱ تا ۴۷۶ پیش از میلاد
۷ عصر دولت‌های جنگ‌طلب 戰國 / 战国 ۴۷۵ تا ۲۲۱ پیش از میلاد
۸ دودمان چین ۲۲۱ تا ۲۰۶ قبل از میلاد
۹ امپراتوری هان غربی 西漢 / 西汉 ۲۰۶ پ. م تا ۶ بعد از میلاد
۱۰ دودمان زین ۹ تا ۲۳ بعد از میلاد
۱۱ دودمان هان شوان 汉代的延续 ۲۳ تا ۲۵ بعد ازمیلاد
۱۲ امپراتوری هان شرقی 東漢 / 东汉 ۲۵ تا ۲۲۰ بعد از میلاد
۱۳ سه امپراتوری 三國 / 三国 ۲۲۰ تا ۲۶۵ بعد از میلاد
۱۴ دودمان جین غربی 西晉 / 西晋 ۲۶۵ تا ۳۱۷ بعد از میلاد
۱۵ دودمان جین شرقی 東晉 / 东晋 ۲۶۵ تا ۴۶۰ بعد از میلاد
۱۶ سلسله‌های شمالی و جنوبی 南北朝 ۴۲۰ تا ۵۸۹ بعد از میلاد
۱۷ دودمان سوئی ۵۸۱ تا ۶۱۸ بعد از میلاد
۱۸ دودمان تانگ ۶۱۸ تا ۹۰۷ بعد از میلاد
۱۹ دوره پنج سلسله و ده پادشاهی 五代十國 / 五代十国 ۹۰۷ تا ۹۶۰ بعد از میلاد
۲۰ سونگ شمالی 北宋 ۹۶۰ تا ۱۱۲۷ میلادی
۲۱ سونگ جنوبی 南宋 ۱۱۲۷ تا ۱۲۲۹ میلادی
۲۲ دودمان لیائو 遼 / 辽 ۹۱۶ تا ۱۱۲۵ میلادی
۲۳ دودمان کین ۱۱۱۵ تا ۱۲۳۴ میلادی
۲۴ دودمان یوآن ۱۲۷۱ تا ۱۳۶۸ میلادی
۲۵ دودمان مینگ ۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ میلادی
۲۶ دودمان چینگ ۱۶۴۴ تا ۱۹۱۱ میلادی
تاریخچه دودمان‌های چینی
History of China
تاریخ چین
دوران باستان
دوران نوسنگی
۸۵۰۰ - ۲۱۹۵ ق.م
دودمان شیا
۲۲۰۵ - ۱۶۷۵ ق.م
دودمان شانگ
۱۶۷۵ - ۱۰۴۶ ق.م
دودمان ژو ۱۰۴۶ - ۲۵۶ ق.م
 ژو غربی ۱۰۴۶ - ۷۷۱ ق.م
 ژو شرقی ۷۷۰ - ۲۵۶ ق.م
   دوران بهار و پاییز
   دوران دولت‌های جنگ‌طلب
امپراتوری
دودمان چین
۳۳۸ - ۲۰۶ ق.م
دودمان هان
۲۰۶ ق.م - ۲۲۰ پ.م
  هان شرقی
۲۰۶ ق.م - ۹ پ.م
  دودمان شین ۹ - ۲۳
  هان شرقی ۲۳ - ۲۲۰
دوران سه امپراتوری ۲۲۰ - ۲۸۰
  وی ، شو و وو
دودمان جین اول ۲۶۵ - ۴۲۰
  جین غربی ۲۶۵ - ۳۱۶
  جین شرقی ۳۱۸ - ۴۲۰ شانزده امپراتوری
سلسله‌های شمالی و جنوبی
۴۲۰ - ۵۸۹
دودمان سوئی ۵۸۱ - ۶۱۹
دودمان تانگ ۶۱۸ - ۹۰۷
  (دودمان ژو ۶۹۰ - ۷۰۵)
دوران پنج سلسله و ده پادشاهی
۹۰۷ - ۹۶۰
دودمان لیائو ۹۰۷ - ۱۱۲۵
دودمان سونگ ۹۶۰ - ۱۲۷۹
  سونگ شمالی ۹۶۰ - ۱۱۲۷ شیای غربی
۱۰۳۸ - ۱۲۲۷
  سونگ جنوبی ۱۱۲۷ - ۱۲۷۹ دودمان جین دوم
۱۱۱۵ - ۱۲۳۴
دودمان یوآن ۱۲۷۱ - ۱۳۶۸
دودمان مینگ ۱۳۶۸ - ۱۶۴۴
دودمان چینگ ۱۶۴۴ - ۱۹۱۱
معاصر
جمهوری چین ۱۹۱۲ - ۱۹۴۹
جمهوری خلق چین
۱۹۴۹ - تاکنون
تایوان
۱۹۴۹ - تاکنون

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]