فهرست شهرهای عربستان سعودی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرهای عربستان سعودی به ترتیب جمعیت

رتبه شهر به عربی جمعیت ۱۹۷۴ جمعیت ۱۹۹۲ جمعیت ۲۰۰۴ استان
۱. ریاض الریاض  ۶۶۶٫۸۴۰ ۲٫۷۷۶٫۰۹۶ ۴٫۰۸۷٫۱۵۲ ریاض
۲. جده جدة  ۵۶۱٫۱۰۴ ۲٫۰۴۶٫۲۵۱ ۲٫۸۰۱٫۴۸۱ مکه
۳. مکه مکة  ۳۶۶٫۸۰۱ ۹۶۵٫۶۹۷ ۱٫۲۹۴٫۱۶۸ مکه
۴. مدینه المدینة  ۱۹۸٫۱۸۶ ۶۰۸٫۲۹۵ ۹۱۸٫۸۸۹ مدینه
۵. دمام الدمام  ۱۲۷٫۸۴۴ ۴۸۲٫۳۲۱ ۷۴۴٫۳۲۱ شرقی
۶. طائف الطائف  ۲۰۴٫۸۵۷ ۴۱۶٫۱۲۱ ۵۲۱٫۲۷۳ مکه
۷. تبوک تبوک  ۷۴٫۸۲۵ ۲۹۲٫۵۵۵ ۴۴۱٫۳۵۱ تبوک
۸. بریده بریدة  ۶۹٫۹۴۰ ۲۴۸٫۶۳۶ ۳۷۸٫۴۲۲ قصیم
۹. خمیس مشیط خمیس مشیط  ۴۹٫۵۸۱ ۲۱۷٫۸۷۰ ۳۷۲٫۶۹۵ عسیر
۱۰. هفوف الهفوف  ۱۰۱٫۲۷۱ ۲۲۵٫۸۴۷ ۲۸۷٫۸۴۱ شرقی
۱۱. المبرز المبرز  ۵۴٫۳۲۵ ۲۱۹٫۱۲۳ ۲۸۵٫۰۶۷ شرقی
۱۲. حائل حائل  ۴۰٫۵۰۲ ۱۷۶٫۷۵۷ ۲۶۷٫۰۰۵ حائل
۱۳. نجران نجران  ۴۷٫۵۰۲ ۹۰٫۹۸۳ ۲۴۶٫۸۸۰ نجران
۱۴. حفر الباطن حفر الباطن  ... ۱۳۷٫۷۹۳ ۲۳۱٫۹۷۸ شرقی
۱۵. الجبیل الجبیل  ... ۱۴۰٫۸۲۸ ۲۲۲٫۵۴۴ شرقی
۱۶. ابها أبها  ۳۰٫۱۵۰ ۱۱۲٫۳۱۶ ۲۰۱٫۹۱۲ عسیر
۱۷. الخرج الخرج  ... ۱۵۲٫۰۷۱ ۲۰۰٫۹۵۸ ریاض
۱۸. ثقبه الثقبة  ... ۱۲۵٫۶۵۰ ۱۹۱٫۸۲۶ شرقی
۱۹. ینبع البحر ینبع البحر  ... ۱۱۹٫۸۱۹ ۱۸۸٫۴۳۰ مدینه
۲۰. الخبر الخبر  ۴۸٫۸۱۷ ۱۴۱٫۶۸۳ ۱۶۵٫۷۹۹ شرقی
۲۱. عرعر عرعر  ... ۱۰۸٫۰۵۵ ۱۴۵٫۲۳۷ الحدود الشمالیه
۲۲. الحویه الحویة  ... ۹۳٫۸۸۸ ۱۳۲٫۰۷۸ مکه
۲۳. عنیزه عنیزة  ... ۹۱٫۱۰۶ ۱۲۸٫۹۳۰ قصیم
۲۴. سکاکه سکاکا  ... ۶۵٫۷۹۳ ۱۲۲٫۶۸۶ جوف
۲۵. جیزان جازان  ۳۲٫۸۱۴ ۵۶٫۵۶۵ ۱۰۰٫۶۹۴ جیزان
۲۶. القریه القریة  ... ۷۲٫۹۲۱ ۱۰۰٫۴۳۶ جوف
۲۷. قطیف القطیف  ... ۹۸٫۹۲۰ ۹۸٫۲۷۸ شرقی
۲۸. ظهران الظهران  ... ۷۳٫۶۹۱ ۹۷٫۴۴۶ شرقی
۲۹. الباحه الباحة  ... ... ۸۵٫۲۱۲ باحه
۳۰. تاروت تاروت  ... ۳۸٫۰۵۵ ۸۰٫۶۸۶ شرقی
۳۱. الرس الرس  ... ۵۶٫۸۶۶ ۷۹٫۶۳۲ قصیم
۳۲. وادی الدواسر وادی الدواسر  ... ... ۷۹٫۵۵۸ ریاض
۳۳. بیشه بیشة  ... ۴۳٫۴۸۵ ۷۸٫۳۰۳ عسیر
۳۴. سیهات سیهات  ... ۵۸٫۰۶۰ ۶۶٫۰۳۸ شرقی
۳۵. شروره شرورة  ... ۳۷٫۰۹۱ ۶۵٫۱۸۵ نجران
۳۶. بحره بحرة  ... ... ۵۹٫۸۰۹ مکه
۳۷. الخفجی الخفجی  ... ۴۹٫۷۲۹ ۵۴٫۴۶۴ شرقی
۳۸. دوادمی الدوادمی  ... ۳۷٫۸۷۱ ۵۳٫۰۷۱ ریاض
۳۹. صبیاء صبیاء  ... ۳۴٫۹۵۱ ۵۲٫۴۴۱ جیزان
۴۰. زلفی الزلفی  ... ۴۱٫۶۶۰ ۵۲٫۲۰۹ ریاض
۴۱. احد رفیده أحد رفیدة  ... ... ۵۰٫۰۸۰ عسیر

منابع[ویرایش]