فهرست شهرهای کامبوج

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شهرهای کامبوج
ردیف شهر جمعیت واحد اداری
سرشماری ۱۹۹۸ تخمین ۲۰۰۵
۱. پنوم‌پن ۹۹۹٫۸۰۴ ۱٫۳۱۳٫۸۵۱ پنوم‌پن
۲. سیهانوکویل ۱۵۵٫۶۹۰ ۲۰۹٫۰۰۵ سیهانوکویل
۳. باتم‌بنگ ۱۳۹٫۹۶۴ ۱۷۶٫۰۸۹ ایالت باتم‌بنگ
۴. سیم ریپ ۱۱۹٫۵۲۸ ۱۴۷٫۸۶۶ ایالت سیم ریپ
۵. سیسوپون ۹۸٫۸۴۸ ۱۳۲٫۲۶۴ بنتی‌من‌سی
۶. کراتی ۷۹٫۱۲۳ ۱۰۰٫۳۴۵ کراتی
۷. کامپونگ‌تم ۶۶٫۰۱۴ ۷۹٫۰۸۰ ایالت کامپونگ‌تم
۸. پورست ۵۷٫۵۲۳ ۶۸٫۳۳۲ ایالت پورست
۹. تا کمو ۵۸٫۲۶۴ ۶۷٫۳۳۴ ایالت کندل
۱۰. پری ونگ ۵۵٫۰۵۴ ۶۰٫۷۷۶ ایالت پری ونگ
۱۱. پوی‌پت ۴۳٫۳۶۶ ۵۸٫۰۲۶ بنتی‌من‌سی
۱۲. کامپونگ‌سم ۴۵٫۳۵۴ ۵۲٫۳۶۱ کامپونگ‌سم
۱۳. سوئونگ ۴۴٫۶۰۴ ۵۱٫۴۹۶ کامپونگ‌سم
۱۴. کامپونگ‌سهننگ ۴۱٫۷۰۳ ۵۱٫۲۳۶ کامپونگ‌سهننگ
۱۵. کامپونگ سپئو ۴۱٫۴۷۸ ۵۰٫۵۲۸ ایالت کامپونگ سپئو
۱۶. تکئو ۳۹٫۱۸۶ ۴۴٫۶۷۶ ایالت تکئو
۱۷. کوه‌کونگ ۲۹٫۳۲۹ ۴۲٫۵۰۸ کوه‌کونگ
۱۸. کپ ۲۸٫۶۶۰ ۳۷٫۷۸۶ کپ
۱۹. کامپوت ۳۳٫۱۲۶ ۳۷٫۷۷۹ کامپوت
۲۰. پیلین ۲۲٫۹۰۶ ۳۲٫۶۹۰ پیلین
۲۱. پومی‌سمرونگ ۲۲٫۳۶۱ ۳۲٫۰۳۰ ادارمن‌سی
۲۲. استونگ‌ترنگ ۲۴٫۴۹۳ ۳۱٫۳۹۹ استون‌گترنگ
۲۳. تبنگ منسی ۲۱٫۵۸۰ ۲۷٫۵۷۲ پره‌ویهر
۲۴. سوی‌رینگ ۲۱٫۲۰۵ ۲۳٫۸۶۲ سوی‌رینگ
۲۵. لومپت ۱۶٫۹۹۹ ۲۱٫۸۳۰ رتناکیری
۲۶. سره‌آمبل ۱۴٫۹۷۹ ۲۱٫۷۱۰ کوه‌کونگ
۲۷. پم‌رو ۲۰٫۴۴۰ ۲۲٫۵۶۵ پری‌ونگ
۲۸. کوکیر ۱۵٫۴۸۵ ۱۷٫۸۹۶ کاندال
۲۹. کامپونگ‌تراس ۹٫۲۱۴ ۱۰٫۵۰۸ کامپوت
۳۰. سن‌مونوروم ۷٫۰۳۲ ۹٫۲۰۳ موندول‌کیری
۳۱. بانلونگ k.A. ۷٫۷۰۵ رتاناکیری

بزرگترین ۱۰ شهر[ویرایش]

ردیف نام جمعیت تصویر
۱. پنوم‌پن ۱٬۳۲۵٬۶۸۱
۲. باتم‌بنگ ۱۹۶٬۰۰۰
۳. سیم ریپ ۱۴۸٬۰۰۰
۴. سیهانوکویل ۹۴٬۵۰۰
۵. پری ونگ ۷۳٬۳۰۰
۶. کامپونگ‌سم ۵۸٬۹۰۰
۷. تاکمو ۴۸٬۴۰۰
۸. پورست ۴۶٬۰۰۰
۹. کامپونگ سپئو ۳۱٬۷۰۰
۱۰. تکئو ۲۸٬۳۰۰