فهرست شهرهای مراکش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه نام نام به عربی جمعیت ۱۹۸۲ جمعیت ۱۹۹۴ جمعیت ۲۰۰۴ تخمین ۲۰۰۸ استان
۱. کازابلانکا (به عربی: الدار البیضاء)  ۲٫۱۳۹٫۲۰۴ ۲٫۷۱۷٫۱۲۵ ۲٫۹۳۳٫۶۸۴ ۳٫۲۳۹٫۵۸۵ کازابلانکای بزرگ
۲. رباط (به عربی: الرباط)  ۸۹۳٫۰۴۲ ۱٫۳۴۰٫۴۸۶ ۱٫۶۲۲٫۸۶۰ ۱٫۷۵۴٫۴۲۵ رباط سلا زمور زعیر
۳. فاس (به عربی: فاس)  ۴۴۸٫۸۲۳ ۷۷۲٫۱۸۴ ۹۴۶٫۸۱۵ ۱٫۰۰۸٫۷۸۲ فاس بولمان
۴. مراکش (به عربی: مراکش)  ۴۳۹٫۷۲۸ ۶۶۹٫۰۴۳ ۸۲۳٫۱۵۴ ۸۸۷٫۱۹۲ مراکش تانسیفت الحوز
۵. اگادیر (به عربی: أکادیر)  ۱۱۰٫۴۷۹ ۵۰۲٫۴۷۵ ۶۷۸٫۵۹۶ ۷۴۲٫۱۳۰ سوس ماسه درعه
۶. طنجه (به عربی: طنجة)  ۲۶۶٫۳۴۶ ۴۹۷٫۱۴۷ ۶۶۹٫۶۸۵ ۷۳۰٫۸۴۹ طنجه تطوان
۷. مکناس (به عربی: مکناس)  ۳۱۹٫۷۸۳ ۴۴۳٫۲۱۴ ۵۳۶٫۲۳۲ ۵۷۶٫۱۵۲ مکناس تافیلالت
۸. وجده (به عربی: وجدة)  ۲۶۰٫۰۸۲ ۳۵۷٫۲۷۸ ۴۰۰٫۷۳۸ ۴۱۹٫۱۵۴ الجهه الشرقیه
۹. قنیطره (به عربی: القنیطرة)  ۱۸۸٫۱۹۴ ۲۹۲٫۴۵۳ ۳۵۹٫۱۴۲ ۳۸۸٫۳۷۵ غرب شرارده بنی حسین
۱۰. تطوان (به عربی: تطوان)  ۱۹۹٫۶۱۵ ۲۷۷٫۵۱۶ ۳۲۰٫۵۳۹ ۳۴۱٫۶۸۹ طنجه تطوان
۱۱. اسفی (به عربی: آسفی)  ۱۹۷٫۳۰۹ ۲۶۲٫۲۷۶ ۲۸۴٫۷۵۰ ۲۹۸٫۳۶۱ دکاله عبده
۱۲. محمدیه (به عربی: محمدیة)  ۱۰۵٫۱۲۰ ۱۷۰٫۰۶۳ ۱۸۸٫۶۱۹ ۱۹۹٫۶۳۴ کازابلانکای بزرگ
۱۳. بنی‌ملال (به عربی: بنی ملال)  ۹۵٫۰۰۳ ۱۴۰٫۲۱۲ ۱۶۳٫۲۸۶ ۱۷۶٫۲۳۸ تادله ازیلال
۱۴. خریبکه (به عربی: خریبکة)  ۱۲۷٫۱۸۱ ۱۵۲٫۰۹۰ ۱۶۶٫۳۹۷ ۱۷۱٫۶۱۹ شاویه وردیغه
۱۵. الجدیده (به عربی: الجدیدة)  ۸۱٫۴۵۵ ۱۱۹٫۰۸۳ ۱۴۴٫۴۴۰ ۱۵۷٫۴۲۷ دکاله عبده
۱۶. تازه (به عربی: تازة)  ۷۷٫۲۱۶ ۱۲۰٫۹۷۱ ۱۳۹٫۶۸۶ ۱۴۸٫۶۳۷ تازه الحسیمه تاونات
۱۷. ناظور (به عربی: الناضور)  ۶۲٫۰۴۰ ۱۱۲٫۴۵۰ ۱۲۶٫۲۰۷ ۱۳۹٫۰۴۲ الجهه الشرقیه
۱۸. سطات (به عربی: سطات)  ۶۵٫۲۰۳ ۹۶٫۲۱۷ ۱۱۶٫۵۷۰ ۱۲۷٫۰۷۶ شاویه وردیغه
۱۹. عرائش (به عربی: العرائش)  ۶۳٫۸۹۳ ۹۰٫۴۰۰ ۱۰۷٫۳۷۱ ۱۱۴٫۲۹۷ طنجه تطوان
۲۰. قصر الکبیر (به عربی: القصر الکبیر)  ۷۳٫۵۴۱ ۱۰۷٫۰۶۵ ۱۰۷٫۳۸۰ ۱۱۲٫۰۶۶ طنجه تطوان
۲۱. خمیسات (به عربی: الخمیسات)  ۵۸٫۹۲۵ ۸۸٫۸۳۹ ۱۰۵٫۰۸۸ ۱۱۱٫۹۷۱ رباط سلا زمور زعیر
۲۲. برشید (به عربی: برشید)  ۲۹٫۷۳۸ ۵۴٫۷۸۱ ۸۹٫۸۳۰ ۱۰۷٫۷۰۴ شاویه وردیغه
۲۳. کلمیم (به عربی: کلمیم)  ۳۸٫۱۴۰ ۷۲٫۵۶۳ ۹۵٫۷۴۹ ۱۰۵٫۳۰۱ کلمیم السماره
۲۴. تاوریرت (به عربی: تاوریرت)  ۳۲٫۶۶۷ ۵۷٫۹۵۶ ۸۰٫۰۲۴ ۹۰٫۵۴۳ الجهه الشرقیه
۲۵. فقیه بن صالح (به عربی: الفقیه بنصالح)  ۴۷٫۵۴۰ ۷۴٫۶۹۷ ۸۲٫۴۴۶ ۸۹٫۲۰۵ تادله ازیلال
۲۶. رشیدیه (به عربی: الرشیدیة)  ۲۷٫۰۴۰ ۶۲٫۵۴۲ ۷۶٫۷۵۹ ۸۸٫۷۶۹ مکناس تافیلالت
۲۷. وادزم (به عربی: وادزم)  ۵۸٫۷۴۴ ۷۳٫۹۵۳ ۸۳٫۹۷۰ ۸۷٫۸۳۱ شاویه وردیغه
۲۸. سیدی سلیمان (به عربی: سیدی سلیمان)  ۵۰٫۴۵۷ ۶۹٫۶۴۵ ۷۸٫۰۶۰ ۸۳٫۳۷۹ غرب شرارده بنی حسین
۲۹. برکان (به عربی: برکان)  ۶۰٫۴۹۰ ۷۷٫۰۲۶ ۸۰٫۰۱۲ ۸۲٫۹۰۱ الجهه الشرقیه
۳۰. خنیفره (به عربی: خنیفرة)  ۳۸٫۸۴۰ ۶۰٫۸۳۵ ۷۲٫۶۷۲ ۷۷٫۷۷۱ مکناس تافیلالت
۳۱. سیدی قاسم (به عربی: سیدی قاسم)  ۵۵٫۸۳۳ ۶۷٫۶۲۲ ۷۴٫۰۶۲ ۷۶٫۵۶۱ غرب شرارده بنی حسین
۳۲. تارودانت (به عربی: تارودانت)  ۳۵٫۸۴۸ ۵۷٫۱۳۶ ۶۹٫۴۸۹ ۷۶٫۳۴۲ سوس ماسه درعه
۳۳. قلعه السراغنه (به عربی: قلعة السراغنة)  ۳۳٫۳۵۳ ۵۱٫۴۰۴ ۶۸٫۶۹۴ ۷۶٫۰۴۵ مراکش تانسیفت الحوز
۳۴. صویره (به عربی: الصویرة)  ۴۲٫۰۳۵ ۵۶٫۰۷۴ ۶۹٫۴۹۳ ۷۳٫۹۵۷ مراکش تانسیفت الحوز
۳۵. بنجریر (به عربی: بنجریر)  ۲۲٫۳۵۴ ۴۷٫۰۸۰ ۶۲٫۸۷۲ ۷۲٫۸۵۷ مراکش تانسیفت الحوز
۳۶. تیفلت (به عربی: تیفلت)  ... ۴۹٫۹۱۸ ۶۹٫۶۴۰ ۶۹٫۹۰۳ رباط سلا زمور زعیر
۳۷. اولاد تایمه (به عربی: اولاد تایمة)  ... ۴۷٫۱۲۶ ۶۶٫۱۸۳ ۶۹٫۰۲۶ سوس ماسه درعه
۳۸. صفرو (به عربی: صفرو)  ۳۸٫۸۳۳ ۵۴٫۱۶۳ ۶۴٫۰۰۶ ۶۸٫۲۷۲ فاس بولمان
۳۹. یوسفیه (به عربی: الیوسفیة)  ۴۲٫۱۹۵ ۶۰٫۴۵۱ ۶۴٫۵۱۸ ۶۶٫۷۹۳ دکاله عبده
۴۰. طانطان (به عربی: طانطان)  ۴۱٫۴۵۱ ۴۵٫۸۲۱ ۶۰٫۶۹۸ ۶۴٫۸۳۲ کلمیم السماره
۴۱. وزان (به عربی: وزان)  ۴۰٫۴۸۵ ۵۲٫۱۶۸ ۵۷٫۹۷۲ ۶۰٫۶۳۵ غرب شرارده بنی حسین
۴۲. تزنیت (به عربی: تیزنیت)  ۲۲٫۹۲۲ ۴۳٫۰۰۱ ۵۳٫۶۸۲ ۵۹٫۵۶۷ سوس ماسه درعه
۴۳. ورزازات (به عربی: ورزازات)  ۱۷٫۲۲۷ ۳۹٫۲۰۳ ۵۶٫۶۱۶ ۵۹٫۳۵۲ سوس ماسه درعه
۴۴. جرسیف (به عربی: جرسیف)  ۱۱٫۳۴۰ ۴۱٫۹۹۷ ۵۷٫۳۰۷ ۵۸٫۴۳۲ تازه الحسیمه تاونات
۴۵. حسیمه (به عربی: الحسیمة)  ۴۱٫۶۶۲ ۵۵٫۲۱۶ ۵۵٫۵۳۷ ۵۷٫۲۸۱ تازه الحسیمه تاونات
۴۶. فنیدق (به عربی: الفنیدق)  ... ۳۴٫۴۸۶ ۵۳٫۵۵۹ ۵۶٫۳۸۲ طنجه تطوان
۴۷. قلیعه (به عربی: القلیعة)  ... ... ۳۸٫۲۲۰ ۵۳٫۶۱۳ سوس ماسه درعه
۴۸. سوق السبت اولاد النمه (به عربی: السبت اولاد النمة)  ... ۴۰٫۳۳۹ ۵۱٫۰۴۹ ۵۳٫۳۳۶ تادله ازیلال
۴۹. ازرو (به عربی: أزرو)  ۳۱٫۴۷۱ ۴۰٫۸۰۸ ۴۷٫۵۴۰ ۵۰٫۴۶۷ مکناس تافیلالت

جستارهای وابسته[ویرایش]