فهرست شهرهای قطر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرهای قطر عبارتند از:

شهرهای قطر
رتبه نام جمعیت استان (۲۰۰۴)
نام به فارسی نام به عربی‌ سرشماری ۱۹۹۷ سرشماری ۲۰۰۴ سرشماری ۲۰۱۰
۱. دوحه (به عربی: الدوحة) ۲۶۴٫۰۰۹ ۳۳۹٫۸۴۷ ۵۲۱٫۲۸۳ دوحه
۲. الریان (به عربی: الریان) ۱۳۷٫۹۹۹ ۱۹۵٫۵۸۱ ۳۹۲٫۴۲۸ الریان
۳. منطقه صنعتی الریان (به عربی: الریان المنطقة الصناعیة) ۲۳٫۴۵۴ ۶۲٫۶۱۲ ۲۶۰٫۷۲۶ دوحه
۴. الذخیره (به عربی: الذخیرة) ۷٫۸۶۳ ۱۳٫۵۱۱ ۱۲۸٫۵۷۴ الخور
۵. الخور (به عربی: الخور) ۹٫۹۳۰ ۱۸٫۰۳۶ ۸۰٫۲۲۰ الخور
۶. الوکره (به عربی: الوکرة) ۲۰٫۲۰۵ ۲۶٫۹۹۳ ۷۹٫۴۵۷ الوکره
۷. ام صلال (به عربی: أم صلال) ۱۵٫۹۳۵ ۲۵٫۴۱۳ ۶۰٫۵۰۹ ام صلال
۸. الشحانیه (به عربی: الشحانیة) ۶٫۸۵۲ ۸٫۳۸۰ ۳۵٫۳۹۳ الریان
۹. ام سیعید (به عربی: مسیعید) ۷٫۴۲۴ ۱۲٫۶۱۱ ۳۵٫۱۵۰ ام سیعید
۱۰. الخیسه (به عربی: الخیسة) ۲٫۴۵۷ ۶٫۱۹۲ ۲۴٫۷۲۲ ام صلال
۱۱. الوکیر (به عربی: الوکیر) ۳٫۹۴۸ ۴٫۴۰۰ ۲۲٫۴۵۹ الوکره
۱۲. دخان (به عربی: دخان) ۵٫۲۹۹ ۶٫۱۱۷ ۱۱٫۵۲۰ الجمیلیه
۱۳. ابونخله (به عربی: أبو نخلة) ۱٫۴۶۹ ۶٫۲۸۷ ۱۱٫۳۳۳ الریان
۱۴. ام باب (به عربی: أم باب) ۱٫۸۲۹ ۱٫۲۸۷ ۶٫۱۹۴ الجمیلیه
۱۵. روضه راشد (به عربی: روضة راشد) ۲٫۶۴۰ ۴٫۷۶۲ ۶٫۰۴۶ جریان البطنه
۱۶. الرویس (مدینه الشمال) (به عربی: الرویس) ۲٫۴۵۶ ۲٫۹۵۱ ۴٫۹۹۶ الشمال (استان)
۱۷. الغویریه (به عربی: الغویریة) ۱٫۷۱۶ ۲٫۱۵۹ ۴٫۸۳۴ الغویریه
۱۸. شقرا (به عربی: شقرا) ۳۳ ۵۴ ۳٫۸۷۴ الوکره
۱۹. فویرط (به عربی: فویرط) ۹۸۲ ۱٫۳۸۵ ۱٫۹۷۰ الشمال (استان)
۲۰. الجمیلیه (به عربی: الجمیلیة) ۱٫۳۰۳ ۱٫۳۶۷ ۱٫۷۰۶ الجمیلیه
۲۱. الکرعانه (به عربی: الکرعانة) ۱٫۰۳۱ ۱٫۰۷۲ ۱٫۵۶۷ جریان البطنه
۲۲. ابو سمرا (به عربی: أبو سمرة) ۶۸۳ ۷۸۶ ۱٫۰۶۵ جریان البطنه
۲۳. العطوریه (به عربی: العطوریة) ۹۱۵ ۹۳۹ ۱٫۰۶۰ الجمیلیه
۲۴. النصرانیه (به عربی: النصرانیه) ۴۹۰ ۵۹۳ ۱٫۰۴۳ الجمیلیه
۲۵. الزباره (به عربی: الزبارة) ۶۲۱ ۵۷۹ ۱٫۰۰۹ الشمال
۲۶. سودا نثیل (به عربی: سودا نثیل) ۱۶۷ ۲۲۲ ۲۹۰ جریان البطنه
۲۷. الخراره (به عربی: الخرارة) ۱۳۰ ۱۷۳ ۲۲۶ جریان البطنه
۲۸. خور العدید (به عربی: خور العدید) ۹۱ ۱۲۱ ۱۵۸ جریان البطنه

منابع[ویرایش]

اطلس راه‌های ایران ۱۳۸۷