خادم الحرمین الشریفین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خادم الحرمین الشریفین لفظی تاریخی و لقبی احترام‌آمیز، به معنای محافظ یا کلیددار دو مسجد از مقدس‌ترین مساجد اسلامی، مسجدالحرام در مکه و مسجدالنّبی در مدینه است. پادشاهان آل سعود، به صورت رسمی و در مکاتبات اداری با این لقب خطاب می‌شوند.

این لفظ، اولین بار توسط سلاطین ایوبیان سلاطین مملوک مصر و سلاطین عثمانی به‌کار رفت. این لفظ امروزه توسط شاهان کنونی سعودی احیا شده‌است.[۱]

امروزه این لفظ بیش از همه یادآور پادشاه عربستان سعودی در نقش محافظ دو مسجد مقدس، یعنی مسجدالحرام در مکه و مسجدالنّبی در مدینه است. این نقش به‌طور سنتی از آنِ خلیفه بوده‌است.

ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار این لقب را اختیار کرد. او لفظ «والاحضرت» (صاحب الجلالة المعظم) را با «خادم الحرمین الشریفین» جایگزین کرد. پس از وفات او در سال ۲۰۰۵، این لقب را نخستین بار به ترتیب ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان سعودی، در ۵ اوت ۲۰۰۵ و شاه کنونی عربستان سعودی، ملک سلمان، در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ برای خودشان به‌کار بردند.

فهرست خادمان حرمین در طول تاریخ[ویرایش]

نامطول عمرشروع سلطنتپایان سلطنتتوضیحاتخانوادهتصویر
سلطان صلاح‌الدین یوسف
 • الناصر ابوالمظفر
 • الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدنيا والدين قسيم أمير المؤمنين السلطان الأعظم يوسف بن أيوب بن شاذي الأيوبي
۵۵ سال۱۱۷۴۴ مارس ۱۱۹۳نخستین سلطان سوریه و مصر از خاندان ایوبی و فاتح بیت‌المقدس که توسط صلیبیان تسخیر شده بود.ایوبیان
سلطان عمادالدین عثمان
 • العزیز ابوالفتح
 • الملك العزيز أبو الفتح عماد الدنيا والدين عثمان بن يوسف الأيوبي
۲۷ سال۴ مارس ۱۱۹۳۲۹ نوامبر ۱۱۹۸جانشین سلطان صلاح‌الدین در مصرایوبیان
سلطان ناصرالدین محمد یکم
 • المنصور ابوالمظفر
 • الملك المنصور أبو المظفر ناصر الدنيا والدين محمد بن عثمان الأيوبي
۲۷ سال۲۹ نوامبر ۱۱۹۸فوریه ۱۲۰۰سومین سلطان ایوبی مصرایوبیان
سلطان سیف‌الدین احمد یکم
 • العادل ابوبکر
 • الملك العادل أبو بكر سيف الدنيا والدين أحمد بن أيوب بن شاذي الأيوبي
۷۳ سالفوریه ۱۲۰۰۳۱ اوت ۱۲۱۸چهارمین سلطان ایوبی مصرایوبیان
سلطان ناصرالدین محمد دوم
 • الکامل ابوالمعالی
 • الملك الكامل أبو المعالي ناصر الدنيا والدين محمد بن أحمد الأيوبي
۶۰ سال۳۱ اوت ۱۲۱۸۶ مارس ۱۲۳۸پنجمین سلطان ایوبی مصرایوبیان
سلطان سیف‌الدین احمد دوم
 • العادل ابوبکر
 • الملك العادل أبو بكر سيف الدنيا والدين أحمد بن محمد الأيوبي
۲۷ سال۶ مارس ۱۲۳۸۹ فوریه ۱۲۴۰ششمین سلطان ایوبی مصرایوبیان
سلطان نجم‌الدین ایوب
 • الصالح ابوالفتوح
 • الملك الصالح أبو الفتوح نجم الدنيا والدين أيوب بن محمد الأيوبي
۴۴ سال۹ فوریه ۱۲۴۰۲۹ نوامبر ۱۲۴۹هفتمین سلطان ایوبی مصرایوبیان
سلطان غیاث‌الدین توران‌شاه
 • المعظم ابوالمظفر
 • الملك المعظم غياث الدنيا والدين توران شاه بن أيوب الأيوبي
۱ سال۲۹ نوامبر ۱۲۴۹۲ مه ۱۲۵۰هشتمین سلطان ایوبی مصرایوبیان
شجر الدر
 • ام خلیل
 • الملكة أم خليل عصمة الدين شجرة الدُّر الخوارزمية زوجة أيوب بن محمد الأيوبي
۳۴ سال۲ مه ۱۲۵۰ژوئیه ۱۲۵۰نهمین سلطان (سلطانه) ایوبی مصرایوبیان
سلطان عزالدین ایبک
 • المعز
 • الملك المعز عز الدنيا والدين أيبك الجانشكير التركماني الصالحي النجمي
۶۰ سالبار اول:
ژوئیه ۱۲۵۰
بار دوم:
۱۲۵۴
بار اول:
ژوئیه ۱۲۵۰
(۵ روز)
بار دوم:
۱۲۵۷
نخستین سلطان ممالیک بحری مصرممالیک بحری
سلطان معزالدین موسی
 • الاشرف
 • الملك الأشرف معز الدنيا والدين موسی بن الملك المسعود بن محمد الأيوبي
۱۰ سالژوئیه ۱۲۵۰۱۲۵۴آخرین سلطان ایوبی مصرایوبیان
سلطان نورالدین علی بن ایبک
 • المنصور
 • الملك المنصور نور الدنيا والدين علي بن أيبك التركماني الصالحي النجمي
۱۷ سال۱۲۵۷نوامبر ۱۲۵۹دومین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان سیف‌الدین قُطُز
 • المظفر أبوالفتح
 • الملك المظفر أبو الفتح سيف الدنيا والدين قسيم أمير المؤمنين السلطان الأعظم والقائد الفاتح قطز محمود بن ممدود بن خوارزم شاه المعزي التركماني
۵۷ سالنوامبر ۱۲۵۹۲۴ اکتبر ۱۲۶۰سومین سلطان مملوکی مصر از خاندان خوارزمشاهیانخوارزمشاهیان (به نسب)
ممالیک بحری (پادشاه مملوکی)
سلطان رکن‌الدین بَیْبَرْس یکم
 • الظاهر ابوالفتوح
 • الملك الظاهر أبو الفتوح ركن الدنيا والدين قسيم أمير المؤمنين السلطان الأعظم بيبرس بن عبد الله العلائي البُنْدُقْداري الصالحي النجمي
۵۴ سال۲۴ اکتبر ۱۲۶۰۱ ژوئیه ۱۲۷۷چهارمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان ناصرالدین محمد یکم
 • السعید ابوالمعالی
 • الملك السعيد أبو المعالي ناصر الدنيا والدين محمد بن بيبرس البُنْدُقْداري الصالحي النجمي
۲۰ سال۳ ژوئیه ۱۲۷۷اوت ۱۲۷۹پنجمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان بدرالدین سُلامِش
 • العادل ابن بدویه
 • الملك العادل إبن البدوية بدر الدنيا والدين سلامش بن بيبرس البُنْدُقْداري الصالحي النجمي
۱۹ سالاوت ۱۲۷۹نوامبر ۱۲۷۹ششمین سلطان ممالیک بحریممالیک بحری
سلطان سیف‌الدین قَلاوون
 • المنصور
 • الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الألفي الصالحي
۶۸ سالنوامبر ۱۲۷۹۱۰ نوامبر ۱۲۹۰هفتمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان صلاح‌الدین خلیل
 • الأشرف
 • الملك الأشرف صلاح الدنيا والدين خليل بن قلاوون الألفي الصالحي
۲۶ سال۱۲ نوامبر ۱۲۹۰۱۴ دسامبر ۱۲۹۳هشتمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان ناصرالدین محمد دوم
 • الناصر ابوالمعالی - الناصر ابوالفتح
 • الملك الناصر أبو المعالي وأبو الفتح ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۵۷ سالبار اول:
دسامبر ۱۲۹۳
بار دوم:
۱۶ ژانویه ۱۲۹۹
بار سوم:
۵ مارس ۱۳۱۰
بار اول:
دسامبر ۱۲۹۴
بار دوم:
مارس ۱۳۰۹
بار سوم:
۷ ژوئن ۱۳۴۱
نهمین / دوازدهمین / چهاردهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان زین‌الدین کِتْبُغا
 • العادل
 • الملك العادل زين الدنيا والدين كتبغا بن عبد الله المنصوري التركي المغلي
دسامبر ۱۲۹۴۷ دسامبر ۱۲۹۶دهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان حسام‌الدین لاجین
 • المنصور ابوالفتوح
 • الملك المنصور أبو الفتوح حسام الدنيا والدين لاجين بن عبد الله المنصوري
۷ دسامبر ۱۲۹۶۱۶ ژانویه ۱۲۹۹یازدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان رکن‌الدین بَیْبَرْس دوم
 • المظفر ابوالفتح
 • الملك المظفر أبو الفتح ركن الدنيا والدين بيبرس الجاشنكير المنصوري
آوریل ۱۳۰۹۵ مارس ۱۳۱۰سیزدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان سیف‌الدین ابوبکر
 • المنصور
 • الملك المنصور سيف الدنيا والدين أبو بكر بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۲۰ سال۷ ژوئن ۱۳۴۱۵ اوت ۱۳۴۱پانزدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان علاءالدین کوچک
 • الاشرف
 • الملك الأشرف علاء الدنيا والدين كجك بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۹ سال۵ اوت ۱۳۴۱۲۱ ژانویه ۱۳۴۲شانزدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان شهاب‌الدین احمد
 • الناصر
 • الملك الناصر شهاب الدنيا والدين أحمد بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۲۶ سال۲۱ ژانویه ۱۳۴۲۲۷ ژوئن ۱۳۴۲هفدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان عمادالدین اسماعیل
 • الصالح ابوالفدا
 • الملك الصالح أبو الفدا عماد الدنيا والدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۲۰ سال۲۷ ژوئن ۱۳۴۲اوت ۱۳۴۵هجدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان سیف‌الدین شعبان
 • الکامل ابوالفتوح
 • الملك الكامل أبو الفتوح سيف الدنيا والدين شعبان بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
اوت ۱۳۴۵۲۱ سپتامبر ۱۳۴۶نوزدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان سیف‌الدین حاجی
 • المظفر
 • الملك المظفر سيف الدنيا والدين حاجي بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۱۶ سالسپتامبر ۱۳۴۶دسامبر ۱۳۴۷بیستمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان بدرالدین حسن
 • الناصر ابوالمعالی
 • الملك الناصر أبو المعالي بدر الدنيا والدين حسن بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۲۷ سالبار اول:
دسامبر ۱۳۴۷
بار دوم:
اکتبر ۱۳۵۴
بار اول:
اوت ۱۳۵۱
بار دوم:
۱۷ مارس ۱۳۶۱
بیست و یکمین / بیست و سومین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان صلاح‌الدین صالح
 • الصالح
 • الملك الصالح صلاح الدنيا والدين صالح بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۲۳ سالدسامبر ۱۳۵۱اکتبر ۱۳۵۴بیست و دومین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان صلاح‌الدین محمد
 • المنصور
 • الملك المنصور صلاح الدنيا والدين محمد بن حاجي بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۵۳ سال۱۷ مارس ۱۳۶۱۲۹ مه ۱۳۶۳بیست و چهارمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان زین‌الدین شعبان
 • الاشرف ابوالمعالی
 • الملك الأشرف أبو المعالي زين الدنيا والدين شعبان بن الأمجد حسين بن محمد بن قلاوون الألفي الصالحي
۲۳ سال۲۹ مه ۱۳۶۳۱۵ مارس ۱۳۷۷بیست و پنجمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان علاءالدین علی
 • المنصور
 • الملك المنصور علاء الدنيا والدين علي بن شعبان بن الأمجد حسين الألفي الصالحي
۱۲ سال۱۵ مارس ۱۳۷۷مه ۱۳۸۱بیست و ششمین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان صلاح‌الدین حاجی
 • الصالح ابوالجود
 • الملك الصالح أبو الجود صلاح الدنيا والدين حاجي بن شعبان بن الأمجد حسين الألفي الصالحي
۴۰ سال۱۳۸۲۱۳۸۹
(با برقوق)
آخرین سلطان مملوکی مصرممالیک بحری
سلطان سیف‌الدین بَرقوق
 • الظاهر ابوسعید
 • الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدنيا والدين برقوق بن أنس بن عبد الله الشركسي
۶۳ سال۱۳۸۲بار اول: ۱۳۸۹
(با الصالح)
بار دوم: ۱۳۹۹
(نخستین سلطان ممالیک برجی)
نخستین سلطان ممالیک برجی مصرممالیک برجی
سلطان زین‌الدین فرج
 • الناصر ابوسعادات
 • الملك الناصر أبو السعادات زين الدنيا والدين فرج بن برقوق الشركسي
۲۵ سالبار اول: ۱۳۹۹
بار دوم: ۱۴۰۵
بار اول: ۱۴۰۵
بار دوم: ۱۴۱۲
دومین / چهارمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان عزالدین عبدالعزیز
 • المنصور
 • الملك المنصور أبو العز عز الدنيا والدين عبد العزيز بن برقوق الشركسي
۱۴۰۵۱۴۰۵سومین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان شیخ محمودی
 • المؤید ابونصر
 • الملك المؤيد أبو نصر شيخ المحمودي الظاهري
۵۲ سال۱۸ ژوئن ۱۴۱۲۱۳ ژانویه ۱۴۲۱پنجمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان احمد محمودی
 • المظفر ابوسعادات
 • الملك المظفر أبو السعادات شهاب الدنيا والدين أحمد بن الشيخ المحمودي الظاهري
۱۱ سال۱۳ ژانویه ۱۴۲۱۱۴۲۱ششمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان سیف‌الدین طَطَر
 • الظاهر ابوالفتح
 • الملك الظاهر أبو الفتح سيف الدنيا والدين ططر الظاهري
۱۴۲۱۳۰ نوامبر ۱۴۲۱هفتمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
ملک ناصرالدین محمد
 • الصالح ابوسعادات
 • الملك الصالح أبو السعادات ناصر الدنيا والدين محمد بن ططر الظاهري
۱۱ سال۳۰ نوامبر ۱۴۲۱۱۴۲۲هشتمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
ملک سیف‌الدین بَرْسْبای
 • الاشرف ابونصر
 • الملك الأشرف أبو النصر سيف الدنيا والدين برسباي الدقماقي الظاهري
۶۹ سال۱۴۲۲۷ ژوئن ۱۴۳۸نهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان جمال‌الدین یوسف
 • العزیز ابوالمحاسن
 • الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدنيا والدين يوسف بن برسباي الدقماقي الظاهري
۷ ژوئن ۱۴۳۸۷ سپتامبر ۱۴۳۸دهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان سیف‌الدین جَقْمَق
 • الظاهر ابوسعید
 • الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدنيا والدين جقمق محمد العلائي الظاهري
۸۰ سال۷ سپتامبر ۱۴۳۸۱ فوریه ۱۴۵۳یازدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان فخرالدین عثمان
 • المنصور ابوسعادات
 • الملك المنصور أبو السعادات فخر الدنيا والدين عثمان بن جقمق محمد العلائي الظاهري
۱۸ سال۱ فوریه ۱۴۵۳۱۹ مارس ۱۴۵۳دوازدهمین مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان سیف‌الدین اینال
 • الاشرف ابونصر
 • الملك الأشرف أبو النصر سيف الدنيا والدين إينال الظاهري
۸۰ سال۱۹ مارس ۱۴۵۳۲۵ فوریه ۱۴۶۱سیزدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان شهاب‌الدین احمد
 • المؤید ابوالفتح
 • الملك المؤيد أبو الفتح شهاب الدنيا والدين أحمد بن إينال الظاهري
۳۸ سال۲۵ فوریه ۱۴۶۱۲۸ ژوئن ۱۴۶۱چهاردهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان سیف‌الدین خوش‌قدم
 • الظاهر ابوسعید
 • الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدنيا والدين خُشْقَدَم بن عبد الله الناصري المؤيدي
۶۵ سال۲۸ ژوئن ۱۴۶۱۷ دسامبر ۱۴۶۷پانزدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان سیف‌الدین بِلْبای
 • الظاهر ابوسعید
 • الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدنيا والدين بلباي الإينالي المؤيدي
۶۸ سال۹ اکتبر ۱۴۶۷۷ دسامبر ۱۴۶۷شانزدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان تِمُربُغا
 • الظاهر ابوسعید
 • الملك الظاهر أبو سعيد تمربغا الرومي
۷ دسامبر ۱۴۶۷مه ۱۴۶۸هفدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان سیف‌الدین قایْتْبای
 • الاشرف ابونصر
 • الملك الأشرف أبو النصر سيف الدنيا والدين قايتباي المحمودی الظاهري
۸۴ سالمه ۱۴۶۸۷ اوت ۱۴۹۶هجدهمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان ناصرالدین محمد
 • الناصر ابوسعادات - الأشرف ابوسعادات
 • الملك الناصر - الأشرف أبو السعادات ناصر الدنيا والدين محمد بن قايتباي المحمودي الظاهري
۱۶ سالبار اول:
۷ اوت ۱۴۹۶
بار دوم:
۱۴۹۷
بار اول:
۱۴۹۷
بار دوم:
۲۹ دسامبر ۱۴۹۸
نوزدهمین / بیست و یکمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان قانصوه یکم
 • الاشرف ابونصر خمسمئة
 • الملك الأشرف أبو النصر قانصوه خمسمئة
۱۴۹۷۱۴۹۷
(۳ روز)
بیستمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان قانصوه دوم
 • الظاهر ابوسعید
 • الملك الظاهر أبو سعيد قانصوه الأشرفي خال الملك ناصر الدنيا والدين محمد بن قايتباي
۲۹ دسامبر ۱۴۹۸ژوئیه ۱۵۰۰بیست و دومین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان جان بلاط
 • الاشرف ابونصر
 • الملك الأشرف أبو النصر جان بلاط الأشرفي
ژوئیه ۱۵۰۰۱۵۰۱بیست و سومین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان طومان‌بای اول
 • العادل ابونصر
 • الملك العادل أبو النصر طومان باي الأشرفي
۱۵۰۱۱۵۰۱بیست و چهارمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان قانصوه سوم
 • الاشرف ابونصر
 • الملك الأشرف أبو النصر قانصوه من بيردي الغوري الأشرفي
۷۵ سال۱۹ آوریل ۱۵۰۱۱۴ اوت ۱۵۱۶بیست و پنجمین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان طومان‌بای دوم
 • الاشرف ابونصر
 • الملك الأشرف أبو النصر طومان باي الأشرفي الناصري
۴۳ سال۱۴ اوت ۱۵۱۶۱۴ آوریل ۱۵۱۷آخرین سلطان مملوکی مصرممالیک برجی
سلطان سلیم یکم
 • یاووز
 • [] Error: {{Lang}}: فاقد متن (راهنما)
۴۹ سال۲۴ آوریل ۱۵۱۲۲۲ سپتامبر ۱۵۲۰نهمین سلطان عثمانیامپراتوری عثمانی

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. Davidson, C. (2013). After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies (به انگلیسی). Hurst. Retrieved 2016-07-05.