فهرست شهرهای تونس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله فهرست شهرهای کشور تونس بر پایه استان است.

فهرست شهرها[ویرایش]

استان کد شهر جمعیت
(۲۰۱۴)[۱]
استان تونس ۱۱۱۱ تونس ۶۳۸٬۸۴۵
۱۱۱۲ باردو ۷۱٬۹۶۱
1113 Le Kram ۷۴٬۱۳۲
۱۱۱۴ حلق الوادی ۴۵٬۷۱۱
1115 Carthage ۱۷٬۰۱۰
1116 Sidi Bou Said ۵٬۹۱۱
۱۱۱۷ المرسی ۹۲٬۹۸۷
1118 Sidi Hassine ۱۰۹٬۶۹۰
استان اریانه ۱۲۱۱ اریانه ۱۱۴٬۴۸۶
۱۲۱۲ سکره ۱۲۹٬۶۹۳
1213 Raoued ۹۴٬۹۶۱
1214 Kalâat el-Andalous ۱۸٬۲۱۱
1215 Sidi Thabet ۱۱٬۳۵۱
۱۲۱۶ التضامن ۱۴۲٬۹۵۳
استان بن عروس ۱۳۱۱ بن عروس ۸۸٬۳۲۲
۱۳۱۲ المروج ۱۰۴٬۵۸۶
۱۳۱۳ حمام الانف ۴۲٬۵۱۸
۱۳۱۴ حمام شط ۳۱٬۸۱۰
1315 Bou Mhel el-Bassatine ۴۰٬۱۰۱
1316 Ezzahra ۳۴٬۹۶۲
۱۳۱۷ رادس ۵۹٬۷۹۴
1318 Mégrine ۲۶٬۹۲۴
1319 Mohamedia-Fouchana ۱۰۶٬۱۶۷
1320 Mornag ۳۰٬۰۵۸
1321 Khalidia ۸٬۴۷۰
استان منوبه 1411 Manouba ۴۱٬۶۷۰
1412 Den Den ۱۷٬۱۲۲
۱۴۱۳ التضامن دوار هیشر ۸۲٬۵۳۲
۱۴۱۴ واد اللیل ۵۷٬۸۵۱
1415 Mornaguia ۱۹٬۸۳۴
1416 Borj El Amri ۶٬۵۱۹
1417 Djedeida ۲۸٬۶۶۰
1418 Tebourba ۲۷٬۵۴۵
1419 El Battan ۶٬۴۵۳
استان نابل ۱۵۱۱ نابل ۷۰٬۴۳۷
1512 Dar Chaabane ۴۲٬۱۴۰
1513 Béni Khiar ۲۱٬۶۲۶
1514 El Maâmoura ۸٬۰۳۹
1515 Somâa ۷٬۰۱۷
1516 Korba ۳۸٬۹۰۲
۱۵۱۷ تازرکه ۹٬۳۸۸
1518 Menzel Temime ۳۹٬۱۳۸
1519 Menzel Horr ۵٬۲۴۳
1520 El Mida ۴٬۱۵۵
۱۵۲۱ قلیبیه ۴۶٬۸۵۶
1522 Azmour ۵٬۰۵۴
1523 Hammam Ghezèze ۹٬۰۷۶
1524 Dar Allouch ۴٬۵۵۸
1525 El Haouaria ۹٬۵۰۸
1526 Takelsa ۲۲٬۱۵۱
۱۵۲۷ سلیمان (تونس) ۳۷٬۷۴۹
1528 Korbous ۳٬۵۳۲
1529 Menzel Bouzelfa ۱۸٬۵۵۱
1530 Béni Khalled ۱۵٬۴۶۳
1531 Zaouiet Djedidi ۷٬۸۶۲
1532 Grombalia ۲۴٬۲۹۹
1533 Bou Argoub ۱۱٬۹۹۰
۱۵۳۴ الحمامات ۷۳٬۲۳۶
استان زغوان ۱۶۱۱ زغوان ۲۰٬۷۹۸
1612 Zriba ۱۱٬۸۱۹
1613 Bir Mcherga ۸٬۳۲۹
1614 Djebel Oust ۵٬۳۲۵
1615 El Fahs ۲۳٬۵۵۶
1616 Nadhour ۷٬۵۶۷
استان بنزرت ۱۷۱۱ بنزرت ۱۳۶٬۹۱۷
1712 Sejnane ۵٬۶۴۵
1713 Mateur ۳۴٬۰۱۰
۱۷۱۴ منزل بو رقیبه ۵۴٬۵۳۶
1715 Tinja ۲۱٬۱۳۹
1716 Ghar al Milh ۵٬۳۴۵
1717 Aousja ۵٬۱۲۶
1718 Menzel Jemil ۲۲٬۲۳۸
1719 Menzel Abderrahmane ۱۹٬۰۷۸
1720 El Alia ۱۸٬۳۵۹
1721 Ras Jebel ۲۸٬۶۱۰
1722 Metline ۹٬۹۰۴
1723 Raf Raf ۹٬۸۵۰
استان باجه ۲۱۱۱ باجه (تونس) ۶۲٬۳۰۳
2112 El Maâgoula ۷٬۸۰۹
2113 Zahret Medien ۵٬۲۰۴
2114 Nefza ۷٬۳۰۲
۲۱۱۵ تبرسق ۱۱٬۸۶۵
2116 Testour ۱۳٬۳۳۱
2117 Goubellat ۴٬۱۲۸
2118 Majaz al Bab ۲۱٬۶۵۳
استان جندوبه ۲۲۱۱ جندوبه ۴۵٬۴۳۱
2212 Bou Salem ۲۱٬۶۳۸
۲۲۱۳ طبرقه ۱۹٬۷۷۰
2214 Aïn Draham ۹٬۶۵۹
2215 Fernana ۳٬۸۳۱
2216 Beni M'Tir ۷۸۴
2217 Ghardimaou ۱۹٬۴۹۵
2218 Oued Melliz ۲٬۳۸۸
استان کاف ۲۳۱۱ الکاف ۵۴٬۶۹۰
2312 Nebeur ۳٬۲۹۹
2313 Touiref ۲٬۱۷۸
2314 Sakiet Sidi Youssef ۶٬۳۳۵
2315 Tajerouine ۱۷٬۵۳۰
2316 Menzel Salem ۱٬۸۲۴
2317 Kalaat es Senam ۸٬۱۴۵
2318 Kalâat Khasba ۲٬۵۵۸
2319 Jérissa ۹٬۸۰۷
2320 El Ksour ۵٬۸۵۲
۲۳۲۱ دهمانی ۱۲٬۹۶۴
2322 Sers ۱۲٬۱۰۸
استان سلیانه 2411 Siliana ۳۱٬۲۵۱
2412 Bou Arada ۱۳٬۱۶۲
2413 Gaâfour ۱۰٬۳۹۹
2414 El Krib ۷٬۸۴۱
2415 Sidi Bou Rouis ۳٬۲۵۸
2416 Maktar ۱۳٬۵۴۲
2417 Rouhia ۴٬۶۷۵
2418 Kesra ۲٬۶۰۲
2419 Bargou ۴٬۹۱۶
2420 El Aroussa ۲٬۹۰۵
استان سوسه ۳۱۱۱ سوسه ۲۲۱٬۵۳۰
3112 Ksibet Thrayet ۱۱٬۶۲۳
3113 Ezzouhour ۱۷٬۳۴۸
3114 Zaouiet Sousse ۲۰٬۶۸۱
۳۱۱۵ حمام سوسه ۴۲٬۹۳۷
3116 Akouda ۲۷٬۲۰۰
۳۱۱۷ القلعه الکبری ۵۳٬۳۲۳
3118 Sidi Bou Ali ۱۰٬۲۸۲
3119 Hergla ۷٬۴۱۹
3120 Enfidha ۱۰٬۹۹۰
3121 Bouficha ۹٬۹۳۱
3122 Sidi El Hani ۲٬۷۰۶
۳۱۲۳ مساکن (تونس) ۶۰٬۱۶۵
3124 Kalâa Seghira ۳۴٬۵۴۸
3125 Messaadine ۱۲٬۹۱۶
3126 Kondar ۳٬۸۰۴
استان منستیر ۳۲۱۱ المنستیر ۹۳٬۳۰۶
۳۲۱۲ خنیس ۱۱٬۲۲۹
۳۲۱۳ الوردانین ۲۱٬۸۱۴
۳۲۱۴ ساحلین (تونس) ۱۹٬۰۱۳
3215 Sidi Ameur ۸٬۴۰۴
3216 Zéramdine ۱۶٬۸۰۶
۳۲۱۷ بنی حسان ۸٬۸۰۱
۳۲۱۸ الغناده ۵٬۱۰۰
۳۲۱۹ جمال (تونس) ۵۰٬۲۷۵
۳۲۲۰ منزل کامل ۸٬۴۳۲
3221 Zaouiet Kontoch ۶٬۷۱۳
۳۲۲۲ بنبله المناره ۱۶٬۰۷۸
۳۲۲۳ منزل النور ۱۱٬۷۷۲
۳۲۲۴ المسدور ۴٬۷۰۵
۳۲۲۵ مکنین ۵۷٬۱۱۱
۳۲۲۶ سیدی بنور (شهرک) ۴٬۵۲۰
۳۲۲۷ منزل فارسی ۳٬۶۰۳
۳۲۲۸ امیرت ال فهول ۵٬۲۵۵
۳۲۲۹ امیرت توازرا ۶٬۲۶۱
۳۲۳۰ امیرت ال حجاج ۸٬۱۲۱
۳۲۳۱ شراحیل ۴٬۴۰۶
۳۲۳۲ البقالطه ۱۷٬۸۵۰
3233 Téboulba ۳۷٬۴۸۵
۳۲۳۴ قصر هلال ۴۹٬۳۷۶
3235 Ksibet El Mediouni ۱۳٬۱۲۲
۳۲۳۶ بنان بوظر ۱۴٬۲۱۸
۳۲۳۷ طوزه ۷٬۲۳۶
۳۲۳۸ صیاده، تونس ۱۲٬۹۶۲
۳۲۳۹ لمطه ۵٬۷۹۰
۳۲۴۰ بوحجر ۶٬۱۳۷
۳۲۴۱ منزل الحیاه ۱۲٬۹۲۷
استان مهدیه ۳۳۱۱ المهدیه (تونس) ۵۱٬۸۳۳
3312 Rejiche ۱۰٬۸۰۶
3313 Bou Merdes ۴٬۳۳۸
3314 Ouled Chamekh ۵٬۱۲۰
3315 Chorbane ۵٬۷۰۰
3316 Hebira ۳٬۲۴۸
3317 Essouassi ۵٬۳۸۱
3318 El Djem ۲۱٬۲۳۴
3319 Kerker ۷٬۴۶۷
3320 Chebba ۲۲٬۲۲۷
3321 Melloulèche ۶٬۷۰۴
3322 Sidi Alouane ۷٬۵۰۰
3323 Ksour Essef ۲۸٬۸۴۲
3324 El Bradâa ۷٬۴۰۴
استان صفاقس ۳۴۱۱ صفاقس ۲۷۲٬۸۰۱
۳۴۱۲ ساقیه الزیت ۵۳٬۲۴۳
3413 Chihia ۲۶٬۳۰۰
3414 Sakiet Eddaïer ۴۵٬۷۶۷
3415 Gremda ۴۰٬۸۵۸
3416 El Ain ۴۳٬۳۳۷
3417 Thyna ۳۳٬۴۱۹
3418 Agareb ۱۱٬۵۱۳
3419 Jebiniana ۷٬۱۹۰
3420 El Hencha ۷٬۵۷۵
3421 Menzel Chaker ۲٬۲۷۸
3422 Ghraïba, Tunisia ۳٬۲۵۱
3423 Bir Ali Ben Khélifa ۴٬۹۰۵
3424 Skhira ۱۱٬۹۱۲
3425 Mahares ۱۵٬۸۷۸
۳۴۲۶ جزایر قرقنه ۱۵٬۵۰۱
استان قیروان ۴۱۱۱ قیروان ۱۳۹٬۰۷۰
4112 Chebika ۲٬۹۲۱
4113 Sbikha ۸٬۰۳۶
4114 Oueslatia ۹٬۰۰۶
4115 Aïn Djeloula ۱٬۷۵۷
4116 Haffouz ۸٬۴۲۹
۴۱۱۷ العلا (تونس) ۳٬۲۷۶
4118 Hajeb El Ayoun ۱۰٬۶۲۱
4119 Nasrallah ۵٬۰۱۲
4120 Menzel Mehiri ۳٬۸۷۰
4121 Echrarda ۱٬۷۰۵
4122 Bou Hajla ۷٬۸۲۸
استان قصرین ۴۲۱۱ القصرین ۸۳٬۵۳۴
۴۲۱۲ سبیطله ۲۴٬۵۹۷
4213 Sbiba ۶٬۵۰۴
4214 Jedelienne ۴٬۳۵۲
4215 Thala ۱۸٬۲۳۰
4216 Haïdra ۳٬۴۵۱
4217 Foussana ۷٬۷۰۳
4218 Fériana ۲۹٬۵۷۲
4219 Thélepte ۶٬۹۳۲
4220 Magel Bel Abbès ۶٬۴۷۱
استان سیدی بوزید ۴۳۱۱ سیدی بوزید ۴۸٬۲۸۴
4312 Jilma ۵٬۸۲۱
4313 Cebalet ۳٬۳۶۱
4314 Bir El Hafey ۶٬۴۷۵
4315 Sidi Ali Ben Aoun ۹٬۲۹۷
4316 Menzel Bouzaiane ۷٬۱۱۳
4317 Meknassy ۱۴٬۷۷۳
4318 Mezzouna ۷٬۳۹۰
4319 Regueb ۱۱٬۴۲۰
4320 Ouled Haffouz ۲٬۴۹۴
استان قابس ۵۱۱۱ قابس ۱۳۰٬۹۸۴
5112 Chenini Nahal ۱۴٬۸۰۳
5113 Ghannouch ۲۸٬۰۵۱
5114 Métouia ۱۰٬۷۱۶
5115 Oudhref ۹٬۹۳۲
5116 El Hamma ۴۱٬۶۰۷
5117 Matmata ۱٬۸۴۷
5118 Nouvelle Matmata ۷٬۵۲۶
5119 Mareth ۱۱٬۶۷۸
5120 Zarat ۵٬۶۲۷
استان مدنین ۵۲۱۱ مدنین ۷۱٬۴۰۶
5212 Beni Khedache ۲٬۹۳۰
۵۲۱۳ بن قردان ۶۶٬۵۶۷
۵۲۱۴ جرجیس (تونس) ۷۲٬۶۱۱
۵۲۱۵ حومه السوق (Djerba) ۷۵٬۹۰۴
۵۲۱۶ میدون (Djerba) ۶۳٬۵۲۸
۵۲۱۷ اجیم (Djerba) ۲۴٬۲۹۴
استان تطاوین ۵۳۱۱ تطاوین ۶۶٬۹۲۴
5312 Bir Lahmar ۷٬۹۵۵
5313 Ghomrassen ۹٬۵۶۸
5314 Dehiba ۴٬۲۹۵
5315 Remada ۶٬۲۸۹
استان قفصه ۶۱۱۱ قفصه ۹۵٬۲۴۲
6112 El Ksar ۳۳٬۷۲۹
6113 Moularès ۲۱٬۴۳۱
6114 Redeyef ۲۵٬۰۴۶
6115 Métlaoui ۳۸٬۱۲۹
6116 Mdhila ۱۲٬۸۱۴
6117 El Guettar ۱۴٬۰۸۸
6118 Sened ۹٬۵۳۳
استان توزر ۶۲۱۱ توزر ۳۷٬۳۶۵
6212 Degache ۷٬۸۹۳
6213 Hamet Jerid ۶٬۴۳۹
6214 Nafta ۲۱٬۶۵۴
6215 Tamerza ۲٬۳۳۴
استان قبلی 6311 Kebili ۲۰٬۶۲۳
6312 Djemna ۷٬۱۹۴
6313 Douz ۳۰٬۲۴۵
6314 El Golâa ۷٬۹۱۲
6315 Souk Lahad ۱۸٬۹۰۵

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]