فهرست شهرهای تونس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقالهٔ پیشِ رو شامل فهرست ۳۵۰ شهر و شهرستان در کشور تونس، بر پایهٔ استان است. در هر قسمت، مراکز استان‌ها پر رنگ‌تر نوشته شده‌اند.

نقشه استان‌های کشور تونس

فهرست پرجمعیت‌ترین شهرهای تونس[ویرایش]

رتبه شهر جمعیت (۲۰۱۴) استان
۱
تونس (شهر)
۶۳۸٬۸۴۵[۱][۲]
استان تونس
۲
صفاقس
۳۳۰٬۴۴۰
استان صفاقس
۳
سوسه
۲۷۰٬۰۰۰
استان سوسه
۴
التضامن[۳]
۱۹۶٬۲۹۸[۴]
استان اریانه
۵
قیروان
۱۸۷٬۰۰۰
استان قیروان
۶
قابس
۱۵۲٬۹۲۱
استان قابس
۷
بنزرت
۱۴۲٬۹۶۶[۵]
استان بنزرت
۸
اریانه[۳]
۱۱۴٬۴۸۶[۴]
استان اریانه
۹
قفصه
۱۰۵٬۲۶۴
استان قفصه
۱۰
المروج[۳]
۱۰۴٬۵۳۸
استان بن عروس

فهرست شهرها[ویرایش]

استان کد شهر جمعیت
(۲۰۱۴)[۶]
استان تونس ۱۱۱۱ تونس ۶۳۸٬۸۴۵
۱۱۱۲ باردو ۷۱٬۹۶۱
۱۱۱۳ الکرم (تونس) ۷۴٬۱۳۲
۱۱۱۴ حلق الوادی ۴۵٬۷۱۱
۱۱۱۵ قرطاج (تونس) ۱۷٬۰۱۰
۱۱۱۶ سیدی بوسعید ۵٬۹۱۱
۱۱۱۷ المرسی ۹۲٬۹۸۷
۱۱۱۸ سیدی حسین (تونس) ۱۰۹٬۶۹۰
استان اریانه ۱۲۱۱ اریانه ۱۱۴٬۴۸۶
۱۲۱۲ سکره ۱۲۹٬۶۹۳
۱۲۱۳ رواد ۹۴٬۹۶۱
۱۲۱۴ قلعه آندلس ۱۸٬۲۱۱
۱۲۱۵ سیدی ثابت ۱۱٬۳۵۱
۱۲۱۶ التضامن ۱۴۲٬۹۵۳
استان بن عروس ۱۳۱۱ بن عروس ۸۸٬۳۲۲
۱۳۱۲ المروج ۱۰۴٬۵۸۶
۱۳۱۳ حمام الانف ۴۲٬۵۱۸
۱۳۱۴ حمام شط ۳۱٬۸۱۰
۱۳۱۵ بومهل البساتین ۴۰٬۱۰۱
۱۳۱۶ الزهراء (تونس) ۳۴٬۹۶۲
۱۳۱۷ رادس ۵۹٬۷۹۴
۱۳۱۸ مقرین ۲۶٬۹۲۴
۱۳۱۹ محمدیه فوخنه ۱۰۶٬۱۶۷
۱۳۲۰ مرناق ۳۰٬۰۵۸
۱۳۲۱ خلیدیه ۸٬۴۷۰
استان منوبه ۱۴۱۱ منوبه (تونس) ۴۱٬۶۷۰
۱۴۱۲ الدندان ۱۷٬۱۲۲
۱۴۱۳ التضامن دوار هیشر ۸۲٬۵۳۲
۱۴۱۴ واد اللیل ۵۷٬۸۵۱
۱۴۱۵ المرناقیه ۱۹٬۸۳۴
۱۴۱۶ برج‌العامری ۶٬۵۱۹
۱۴۱۷ الجدیده (تونس) ۲۸٬۶۶۰
۱۴۱۸ طبربه ۲۷٬۵۴۵
۱۴۱۹ البطان ۶٬۴۵۳
استان نابل ۱۵۱۱ نابل ۷۰٬۴۳۷
۱۵۱۲ دار شعبان الفهری ۴۲٬۱۴۰
۱۵۱۳ بنی خیار ۲۱٬۶۲۶
۱۵۱۴ المعموره (تونس) ۸٬۰۳۹
۱۵۱۵ الصمعه ۷٬۰۱۷
۱۵۱۶ قربه (نابل) ۳۸٬۹۰۲
۱۵۱۷ تازرکه ۹٬۳۸۸
۱۵۱۸ منزل تمیم ۳۹٬۱۳۸
۱۵۱۹ منزل حر ۵٬۲۴۳
۱۵۲۰ المیده ۴٬۱۵۵
۱۵۲۱ قلیبیه ۴۶٬۸۵۶
۱۵۲۲ ازمور (تونس) ۵٬۰۵۴
۱۵۲۳ حمام الاغزاز ۹٬۰۷۶
۱۵۲۴ دار علوش ۴٬۵۵۸
۱۵۲۵ الهواریه ۹٬۵۰۸
۱۵۲۶ تاکلسه ۲۲٬۱۵۱
۱۵۲۷ سلیمان (تونس) ۳۷٬۷۴۹
۱۵۲۸ قربص ۳٬۵۳۲
۱۵۲۹ منزل بوزلفه ۱۸٬۵۵۱
۱۵۳۰ بنی خلاد (تونس) ۱۵٬۴۶۳
۱۵۳۱ زاویه الجدیدی ۷٬۸۶۲
۱۵۳۲ قرمبالیه ۲۴٬۲۹۹
۱۵۳۳ بوعرقوب ۱۱٬۹۹۰
۱۵۳۴ الحمامات ۷۳٬۲۳۶
استان زغوان ۱۶۱۱ زغوان ۲۰٬۷۹۸
۱۶۱۲ الزریبه ۱۱٬۸۱۹
۱۶۱۳ بئر مشارقه ۸٬۳۲۹
۱۶۱۴ جبل الوسط (روستا) ۵٬۳۲۵
۱۶۱۵ الفحص (شهر) ۲۳٬۵۵۶
۱۶۱۶ الناظور (تونس) ۷٬۵۶۷
استان بنزرت ۱۷۱۱ بنزرت ۱۳۶٬۹۱۷
۱۷۱۲ سجنان ۵٬۶۴۵
۱۷۱۳ ماطر ۳۴٬۰۱۰
۱۷۱۴ منزل بو رقیبه ۵۴٬۵۳۶
۱۷۱۵ تینجه ۲۱٬۱۳۹
۱۷۱۶ غار الملح ۵٬۳۴۵
۱۷۱۷ عوسجه ۵٬۱۲۶
۱۷۱۸ منزل جمیل ۲۲٬۲۳۸
۱۷۱۹ منزل عبد الرحمان ۱۹٬۰۷۸
۱۷۲۰ العالیه (تونس) ۱۸٬۳۵۹
۱۷۲۱ رأس‌الجبل (تونس) ۲۸٬۶۱۰
۱۷۲۲ الماتلین ۹٬۹۰۴
۱۷۲۳ رفراف ۹٬۸۵۰
استان باجه ۲۱۱۱ باجه (تونس) ۶۲٬۳۰۳
۲۱۱۲ المعقولة ۷٬۸۰۹
۲۱۱۳ عمدون ۵٬۲۰۴
۲۱۱۴ نفزة (ولایت باجه) ۷٬۳۰۲
۲۱۱۵ تبرسق ۱۱٬۸۶۵
۲۱۱۶ تستور ۱۳٬۳۳۱
۲۱۱۷ قبلاط ۴٬۱۲۸
۲۱۱۸ مجاز الباب ۲۱٬۶۵۳
استان جندوبه ۲۲۱۱ جندوبه ۴۵٬۴۳۱
۲۲۱۲ بوسالم ۲۱٬۶۳۸
۲۲۱۳ طبرقه ۱۹٬۷۷۰
۲۲۱۴ عین دراهم ۹٬۶۵۹
۲۲۱۵ فرنانه ۳٬۸۳۱
۲۲۱۶ بنی مطیر ۷۸۴
۲۲۱۷ غار الدماء ۱۹٬۴۹۵
۲۲۱۸ وادی ملیز ۲٬۳۸۸
استان کاف ۲۳۱۱ الکاف ۵۴٬۶۹۰
۲۳۱۲ نبر (تونس) ۳٬۲۹۹
۲۳۱۳ طویرف ۲٬۱۷۸
۲۳۱۴ ساقیه سیدی یوسف ۶٬۳۳۵
۲۳۱۵ تاجروین ۱۷٬۵۳۰
۲۳۱۶ منزل سالم ۱٬۸۲۴
۲۳۱۷ قلعه سنان ۸٬۱۴۵
۲۳۱۸ القلعه الخصبه ۲٬۵۵۸
۲۳۱۹ الجریصه ۹٬۸۰۷
۲۳۲۰ القصور (تونس) ۵٬۸۵۲
۲۳۲۱ دهمانی ۱۲٬۹۶۴
۲۳۲۲ السرس (تونس) ۱۲٬۱۰۸
استان سلیانه ۲۴۱۱ سلیانه ۳۱٬۲۵۱
۲۴۱۲ بوعراده ۱۳٬۱۶۲
۲۴۱۳ قعفور (سلیانه) ۱۰٬۳۹۹
۲۴۱۴ الکریب ۷٬۸۴۱
۲۴۱۵ سیدی بورویس ۳٬۲۵۸
۲۴۱۶ مکثر ۱۳٬۵۴۲
۲۴۱۷ الروحیه ۴٬۶۷۵
۲۴۱۸ کسری (تونس) ۲٬۶۰۲
۲۴۱۹ برقو (تونس) ۴٬۹۱۶
۲۴۲۰ العروسه (سلیانه) ۲٬۹۰۵
استان سوسه ۳۱۱۱ سوسه ۲۲۱٬۵۳۰
۳۱۱۲ قضیبه الترایث ۱۱٬۶۲۳
۳۱۱۳ الزهور (سوسه) ۱۷٬۳۴۸
۳۱۱۴ زاویه سوسه ۲۰٬۶۸۱
۳۱۱۵ حمام سوسه ۴۲٬۹۳۷
۳۱۱۶ اکوده ۲۷٬۲۰۰
۳۱۱۷ القلعه الکبری ۵۳٬۳۲۳
۳۱۱۸ سیدی بوعلی ۱۰٬۲۸۲
۳۱۱۹ هرقله (تونس) ۷٬۴۱۹
۳۱۲۰ النفیضه ۱۰٬۹۹۰
۳۱۲۱ بوفیشه ۹٬۹۳۱
۳۱۲۲ سیدی الهانی ۲٬۷۰۶
۳۱۲۳ مساکن (تونس) ۶۰٬۱۶۵
۳۱۲۴ القلعه الصغری ۳۴٬۵۴۸
۳۱۲۵ المسعدین ۱۲٬۹۱۶
۳۱۲۶ کندار ۳٬۸۰۴
استان منستیر ۳۲۱۱ المنستیر ۹۳٬۳۰۶
۳۲۱۲ خنیس ۱۱٬۲۲۹
۳۲۱۳ الوردانین ۲۱٬۸۱۴
۳۲۱۴ ساحلین (تونس) ۱۹٬۰۱۳
۳۲۱۵ سیدی عامر (تونس) ۸٬۴۰۴
۳۲۱۶ زرمدین ۱۶٬۸۰۶
۳۲۱۷ بنی حسان ۸٬۸۰۱
۳۲۱۸ الغناده ۵٬۱۰۰
۳۲۱۹ جمال (تونس) ۵۰٬۲۷۵
۳۲۲۰ منزل کامل ۸٬۴۳۲
۳۲۲۱ زاویه قنطش ۶٬۷۱۳
۳۲۲۲ بنبله المناره ۱۶٬۰۷۸
۳۲۲۳ منزل النور ۱۱٬۷۷۲
۳۲۲۴ المسدور ۴٬۷۰۵
۳۲۲۵ مکنین ۵۷٬۱۱۱
۳۲۲۶ سیدی بنور (شهرک) ۴٬۵۲۰
۳۲۲۷ منزل فارسی ۳٬۶۰۳
۳۲۲۸ امیرت ال فهول ۵٬۲۵۵
۳۲۲۹ امیرت توازرا ۶٬۲۶۱
۳۲۳۰ امیرت ال حجاج ۸٬۱۲۱
۳۲۳۱ شراحیل ۴٬۴۰۶
۳۲۳۲ البقالطه ۱۷٬۸۵۰
۳۲۳۳ طبلبه ۳۷٬۴۸۵
۳۲۳۴ قصر هلال ۴۹٬۳۷۶
۳۲۳۵ قصیبه المدیونی ۱۳٬۱۲۲
۳۲۳۶ بنان بوظر ۱۴٬۲۱۸
۳۲۳۷ طوزه ۷٬۲۳۶
۳۲۳۸ صیاده، تونس ۱۲٬۹۶۲
۳۲۳۹ لمطه ۵٬۷۹۰
۳۲۴۰ بوحجر ۶٬۱۳۷
۳۲۴۱ منزل الحیاه ۱۲٬۹۲۷
استان مهدیه ۳۳۱۱ المهدیه (تونس) ۵۱٬۸۳۳
۳۳۱۲ رجیش ۱۰٬۸۰۶
۳۳۱۳ بومرداس (تونس) ۴٬۳۳۸
۳۳۱۴ اولاد الشامخ ۵٬۱۲۰
۳۳۱۵ شربان ۵٬۷۰۰
۳۳۱۶ هبیره ۳٬۲۴۸
۳۳۱۷ السواسی ۵٬۳۸۱
۳۳۱۸ الجم ۲۱٬۲۳۴
۳۳۱۹ کرکر (تونس) ۷٬۴۶۷
۳۳۲۰ الشابه ۲۲٬۲۲۷
۳۳۲۱ ملولش ۶٬۷۰۴
۳۳۲۲ سیدی علوان ۷٬۵۰۰
۳۳۲۳ قصور الساف ۲۸٬۸۴۲
۳۳۲۴ البراده ۷٬۴۰۴
استان صفاقس ۳۴۱۱ صفاقس ۲۷۲٬۸۰۱
۳۴۱۲ ساقیه الزیت ۵۳٬۲۴۳
۳۴۱۳ الشیحیه ۲۶٬۳۰۰
۳۴۱۴ ساقیة الدائر ۴۵٬۷۶۷
۳۴۱۵ قرمده ۴۰٬۸۵۸
۳۴۱۶ العین (تونس) ۴۳٬۳۳۷
۳۴۱۷ طینه ۳۳٬۴۱۹
۳۴۱۸ عقارب (تونس) ۱۱٬۵۱۳
۳۴۱۹ جبنیانه ۷٬۱۹۰
۳۴۲۰ الحنشه ۷٬۵۷۵
۳۴۲۱ منزل شاکر ۲٬۲۷۸
۳۴۲۲ الغریبه ۳٬۲۵۱
۳۴۲۳ بئر علی بن خلیفه ۴٬۹۰۵
۳۴۲۴ الصخیره ۱۱٬۹۱۲
۳۴۲۵ المحرس ۱۵٬۸۷۸
۳۴۲۶ جزایر قرقنه ۱۵٬۵۰۱
استان قیروان ۴۱۱۱ قیروان ۱۳۹٬۰۷۰
۴۱۱۲ الشبیکه (القیروان) ۲٬۹۲۱
۴۱۱۳ السبیخه ۸٬۰۳۶
۴۱۱۴ الوسلاتیه ۹٬۰۰۶
۴۱۱۵ عین جلوله ۱٬۷۵۷
۴۱۱۶ حفوز ۸٬۴۲۹
۴۱۱۷ العلا (تونس) ۳٬۲۷۶
۴۱۱۸ حاجب العیون (تونس) ۱۰٬۶۲۱
۴۱۱۹ نصرالله (تونس) ۵٬۰۱۲
۴۱۲۰ منزل المهیری ۳٬۸۷۰
۴۱۲۱ الشرارده ۱٬۷۰۵
۴۱۲۲ بوحجله ۷٬۸۲۸
استان قصرین ۴۲۱۱ القصرین ۸۳٬۵۳۴
۴۲۱۲ سبیطله ۲۴٬۵۹۷
۴۲۱۳ سبیبه (القصرین) ۶٬۵۰۴
۴۲۱۴ جدلیان ۴٬۳۵۲
۴۲۱۵ تاله (تونس) ۱۸٬۲۳۰
۴۲۱۶ حیدره (تونس) ۳٬۴۵۱
۴۲۱۷ فوسانه ۷٬۷۰۳
۴۲۱۸ فریانه ۲۹٬۵۷۲
۴۲۱۹ تلابت ۶٬۹۳۲
۴۲۲۰ ماجل بلعباس ۶٬۴۷۱
استان سیدی بوزید ۴۳۱۱ سیدی بوزید ۴۸٬۲۸۴
۴۳۱۲ جلمة ۵٬۸۲۱
۴۳۱۳ السباله ۳٬۳۶۱
۴۳۱۴ بئر الحفی ۶٬۴۷۵
۴۳۱۵ سیدی علی بن عون ۹٬۲۹۷
۴۳۱۶ منزل بوزیان ۷٬۱۱۳
۴۳۱۷ المکناسی ۱۴٬۷۷۳
۴۳۱۸ المزونه ۷٬۳۹۰
۴۳۱۹ الرقاب ۱۱٬۴۲۰
۴۳۲۰ اولاد حفوز ۲٬۴۹۴
استان قابس ۵۱۱۱ قابس ۱۳۰٬۹۸۴
۵۱۱۲ شننی النحال ۱۴٬۸۰۳
۵۱۱۳ غنوش ۲۸٬۰۵۱
۵۱۱۴ المطویه (تونس) ۱۰٬۷۱۶
۵۱۱۵ وذرف ۹٬۹۳۲
۵۱۱۶ الحامه (قابس) ۴۱٬۶۰۷
۵۱۱۷ مطماطه ۱٬۸۴۷
۵۱۱۸ مطماطه الجدیده ۷٬۵۲۶
۵۱۱۹ مارث ۱۱٬۶۷۸
۵۱۲۰ الزارات ۵٬۶۲۷
استان مدنین ۵۲۱۱ مدنین ۷۱٬۴۰۶
۵۲۱۲ بنی خداش ۲٬۹۳۰
۵۲۱۳ بن قردان ۶۶٬۵۶۷
۵۲۱۴ جرجیس (تونس) ۷۲٬۶۱۱
۵۲۱۵ حومه السوق (جزیره جربه) ۷۵٬۹۰۴
۵۲۱۶ میدون (جزیره جربه) ۶۳٬۵۲۸
۵۲۱۷ اجیم (جزیره جربه) ۲۴٬۲۹۴
استان تطاوین ۵۳۱۱ تطاوین ۶۶٬۹۲۴
۵۳۱۲ بئر الاحمر ۷٬۹۵۵
۵۳۱۳ غمراسن ۹٬۵۶۸
۵۳۱۴ ذهیبه (تونس) ۴٬۲۹۵
۵۳۱۵ رماده ۶٬۲۸۹
استان قفصه ۶۱۱۱ قفصه ۹۵٬۲۴۲
۶۱۱۲ القصر (تونس) ۳۳٬۷۲۹
۶۱۱۳ ام‌العرائس ۲۱٬۴۳۱
۶۱۱۴ الردیف ۲۵٬۰۴۶
۶۱۱۵ المتلوی ۳۸٬۱۲۹
۶۱۱۶ المظیله ۱۲٬۸۱۴
۶۱۱۷ القطار (تونس) ۱۴٬۰۸۸
۶۱۱۸ السند (تونس) ۹٬۵۳۳
استان توزر ۶۲۱۱ توزر ۳۷٬۳۶۵
۶۲۱۲ دقاش ۷٬۸۹۳
۶۲۱۳ الحامه (الجرید) ۶٬۴۳۹
۶۲۱۴ نفطه (شهر) ۲۱٬۶۵۴
۶۲۱۵ تمرزه ۲٬۳۳۴
استان قبلی ۶۳۱۱ قبلی (تونس) ۲۰٬۶۲۳
۶۳۱۲ جمنه ۷٬۱۹۴
۶۳۱۳ دوز (تونس) ۳۰٬۲۴۵
۶۳۱۴ القلعه (تونس) ۷٬۹۱۲
۶۳۱۵ سوق الاحد ۱۸٬۹۰۵

نگارخانه[ویرایش]

حومه شمالی شهر تونس
مهمان‌سرای شهرداری صفاقس
قلعه تاریخی شهر سوسه
پرونده:Centre ville de Bangardane.jpg
میدان مغرب در شهر بن قردان
کاخ عدالت در شهر بنزرت
شهر ساحلی المنستیر
برج الکبیر در شهر حومه السوق
بنای تاریخی شهر مدنین

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Recensement de 2014 (Institut national de la statistique) بایگانی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۹ توسط Wayback Machine
  2. 3,980,500 in the metropolitan area
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Part of Tunis metropolitan area
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ (به فرانسوی) [۱]
  5. (به فرانسوی) Mnicipalité de Bizerte بایگانی‌شده در ۲۰۱۰-۰۱-۰۴ توسط Wayback Machine.
  6. Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 – Population, logements et ménages par commune et arrondissement [Census 2014 results – population, accommodation and households per municipality and delegation] (Report) (به فرانسوی). National Institute of Statistics. 1 April 2015. Archived from the original on 2 March 2016. Retrieved 18 February 2016.