فهرست شهرهای نپال

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرهای نپال بر پایه جمعیت

رده شهرداری سرشماری ۱۹۹۱ سرشماری ۲۰۰۱ برآورد ۲۰۰۵ ناحیه
۱ کاتماندو ۴۲۱٫۲۵۸ ۶۷۱٫۸۴۶ ۷۹۰٫۶۱۲ کاتماندو
۲ پوکارا ۹۵٫۲۸۸ ۱۵۶٫۳۱۲ ۱۸۶٫۴۱۰ کاسکی
۳ لالیتپور ۱۱۵٫۸۶۵ ۱۶۲٫۹۹۱ ۱۸۳٫۳۱۶ للیتپور
۴٫ بیراتنگار ۱۲۹٫۳۸۸ ۱۶۶٫۶۷۴ ۱۶۸٫۳۳۱ مارنگ
۵ بیرگونج ۶۹٫۰۰۵ ۱۱۲٫۴۸۴ ۱۳۳٫۲۴۴ پارسا
۶ داران ۶۶٫۴۵۷ ۹۵٫۳۳۲ ۱۲۸٫۶۰۵ بخش سونساری
۷ باراتپور ۵۴٫۶۷۰ ۸۹٫۳۲۳ ۱۱۷٫۱۶۲ بخش چیتوان
۸٫ Bhim Dutta ۶۲٫۰۵۰ ۸۰٫۸۳۹ ۹۹٫۱۲۴ Kanchanpur
۹٫ بوتوال ۴۴٫۲۷۲ ۷۵٫۳۸۴ ۹۱٫۷۳۷ بخش روپاندهی
۱۰ هتودا ۵۳٫۸۳۶ ۶۸٫۴۸۲ ۸۴٫۸۰۰ بخش ماکوانپور
۱۱ باکتاپور ۶۱٫۴۰۵ ۷۲٫۵۴۳ ۷۶٫۸۹۰ بخش باکتاپور
۱۲ جاناکپور ۵۴٫۷۱۰ ۶۷٫۱۹۲ ۷۴٫۲۵۸ بخش دانوسا
۱۳ Dhangadhi ۴۴٫۷۵۳ ۶۷٫۴۴۷ ۷۳٫۱۵۱ بخش کایلالی
۱۴ ایتاهاری ۲۶٫۸۲۴ ۴۱٫۲۱۰ ۷۲٫۳۸۷ بخش سونساری
۱۵ تریوگا ۳۷٫۵۱۲ ۵۵٫۲۹۱ ۷۱٫۲۶۰ Udayapur
۱۶ سیدارتاناگار ۳۹٫۴۷۳ ۵۲٫۵۶۹ ۶۳٫۳۷۲ بخش روپاندهی
۱۷ نپالگونج ۴۷٫۸۱۹ ۵۷٫۵۳۵ ۶۱٫۴۷۷ Banke
۱۸ Madhyapur Thimi ۳۱٫۹۷۰ ۴۷٫۷۵۱ ۵۸٫۸۰۷ بخش باکتاپور
۱۹ Mechinagar ۳۷٫۱۰۸ ۴۹٫۰۶۰ ۵۶٫۱۷۳ بخش جاپا
۲۰ گوراهی ۲۹٫۰۵۰ ۴۳٫۱۲۶ ۵۵٫۵۳۶ Dang Deukhuri
۲۱ لکنات ۳۰٫۱۰۷ ۴۱٫۳۶۹ ۵۳٫۲۱۶ Kaski
۲۲ کیرتیپور ۳۱٫۳۳۸ ۴۰٫۸۳۵ ۵۱٫۳۳۵ بخش کاتماندو
۲۳ بیرندراناگار ۲۲٫۹۷۳ ۳۱٫۳۸۱ ۴۹٫۹۹۳ بخش سورکت
۲۴ گولاریا ۳۰٫۶۲۱ ۴۶٫۰۱۱ ۴۹٫۴۵۷ Bardiya
۲۵ تیکاپور ۲۵٫۶۳۹ ۳۸٫۷۲۲ ۴۴٫۷۶۲ بخش کایلالی
۲۶ Ratnanagar ۲۵٫۱۱۸ ۳۷٫۷۹۱ ۴۳٫۶۶۵ بخش چیتوان
۲۷ کالاینا ۱۸٫۴۹۸ ۳۲٫۲۶۰ ۳۹٫۳۶۷ بخش بارا
۲۸ Tulsipur ۲۲٫۶۵۴ ۳۳٫۸۷۶ ۳۹٫۰۶۱ Dang Deukhuri
۲۹ کامالامای ۲۴٫۳۶۸ ۳۲٫۸۳۸ ۳۶٫۴۴۰ بخش سیندولی
۳۰ Damak ۴۱٫۳۲۱ ۳۵٫۰۰۹ ۳۳٫۷۶۶ بخش جاپا
۳۱ گورکا ۲۰٫۶۳۳ ۲۵٫۷۸۳ ۳۵٫۴۵۵ Gorkha
۳۲ Rajbiraj ۲۴٫۲۲۷ ۳۰٫۳۵۳ ۳۳٫۰۶۳ بخش ساپتاری
۳۳ Kapilvastu ۱۷٫۱۲۶ ۲۷٫۱۷۰ ۳۲٫۱۳۹ Kapilvastu
۳۴ Byas ۲۰٫۱۲۴ ۲۸٫۲۴۵ ۳۱٫۸۲۶ Tanahu
۳۵ لاهان ۱۹٫۰۱۸ ۲۷٫۶۵۴ ۳۱٫۴۹۷ بخش سیراها
۳۶ پوتالیبازار ۲۵٫۸۷۰ ۲۹٫۶۶۷ ۳۱٫۰۴۳ Syangja
۳۷ پانوتی ۲۰٫۴۶۷ ۲۵٫۵۶۳ ۲۷٫۶۰۴ بخش کاورپالانچوک
۳۸ Gaur ۲۰٫۴۳۴ ۲۵٫۳۸۳ ۲۷٫۳۲۷ Rautahat
۳۹ Dipayal-Silgadhi ۱۲٫۳۶۰ ۲۲٫۰۶۱ ۲۷٫۰۸۸ Doti
۴۰ Inaruwa ۱۸٫۵۴۷ ۲۳٫۲۰۰ ۲۵٫۰۳۱ بخش سونساری
۴۱ Siraha ۲۱٫۸۶۶ ۲۳٫۹۸۸ ۲۴٫۶۵۹ بخش سیراها
۴۲ Ramgram ۱۸٫۹۱۱ ۲۲٫۶۳۰ ۲۴٫۰۱۴ Nawalparasi
۴۳ Jaleswar ۱۸٫۰۸۸ ۲۲٫۰۴۶ ۲۳٫۵۷۴ بخش ماهوتاری
۴۴ Baglung ۱۵٫۲۱۹ ۲۰٫۸۵۲ ۲۳٫۲۹۷ Baglung
۴۵ تانسن ۱۳٫۵۹۹ ۲۰٫۴۳۱ ۲۳٫۱۹۰ Palpa
۴۶ کاندباری ۱۸٫۷۵۶ ۲۱٫۷۸۹ ۲۲٫۹۰۴ بخش سانکوواسابا
۴۷ بیمسوار ۱۹٫۲۶۰ ۲۱٫۹۱۶ ۲۲٫۸۵۱ بخش دولاکا
۴۸ Dhankuta ۱۷٫۰۷۳ ۲۰٫۶۶۸ ۲۲٫۰۸۵ شهرستان دانکوتا
۴۹ بیدور ۱۸٫۶۹۴ ۲۱٫۱۹۳ ۲۲٫۰۶۳ بخش نوواکوت
۵۰ والینگ ۱۶٫۷۱۲ ۲۰٫۴۱۴ ۲۱٫۸۶۹ Syangja
۵۱ Narayan ۱۵٫۷۳۸ ۱۹٫۴۴۶ ۲۰٫۹۱۰ Dailekh
۵۲ Malangwa ۱۴٫۱۴۲ ۱۸٫۴۸۴ ۲۰٫۲۸۵ بخش سارلاهی
۵۳ Bhadrapur ۱۵٫۲۱۰ ۱۸٫۱۴۵ ۱۹٫۵۲۴ بخش جاپا
۵۴ اماراگادهی ۱۶٫۴۹۴ ۱۸٫۳۹۰ ۱۹٫۰۱۵ Dadeldhura
۵۵ داساراتچاند ۱۸٫۰۵۴ ۱۸٫۳۴۵ ۱۸٫۳۱۸ Baitadi
۵۶ Ilam ۱۳٫۱۹۷ ۱۶٫۲۳۷ ۱۷٫۴۹۲ بخش ایلام
۵۷ بانپا ۱۲٫۵۳۷ ۱۵٫۸۲۲ ۱۷٫۱۵۴ بخش کاورپالانچوک
۵۸ Dhulikhel n٫a٫ ۱۱٫۵۲۱ ۱۰٫۱۷۰ بخش کاورپالانچوک

فهرست الفبایی[ویرایش]

الگو:موضوعات نپال