فهرست شهرهای ازبکستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نقشهٔ بخش‌های ۱۴ گانهٔ ازبکستان.

ازبکستان پرجمعیت‌ترین کشور واقع در منطقهٔ آسیای مرکزی است. پایتخت این کشور، شهر تاشکند نیز پرجمعیت‌ترین شهر این منطقه محسوب می‌شود.

ازبکستان مجموعاً ۱۲۰ شهر را در خود جای داده است که این شهرها در ۱۴ بخش این کشور (شامل ۱۲ استان، جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان و قلمرو مستقل تاشکند) پراکنده شده‌اند.

فهرست شهرهای ازبکستان و جمعیت آن‌ها در سال ۲۰۱۶ به شرح زیر است:[۱]

شهرهای بزرگ
ازبکستان
Colored dice with white background
تاشکند؛ نخستین.
Colored dice with white background
سمرقند؛ دومین.
Colored dice with white background
نمنگان؛ سومین.
Colored dice with white background
اندیجان؛ چهارمین.
Colored dice with white background
نوکوس؛ پنجمین.
Colored dice with white background
فرغانه؛ ششمین.
Colored dice with white background
بخارا؛ هفتمین.
Colored dice with white background
نخشب؛ هشتمین.
Colored dice with white background
خوقند؛ نهمین.
Colored dice with white background
مرغیلان؛ دهمین.
Colored dice with white background
جیزک؛ یازدهمین.
Colored dice with white background
چیرچیق؛ دوازدهمین.
Colored dice with white background
انگرن؛ سیزدهمین.
Colored dice with white background
گرگانج؛ چهاردهمین.
Colored dice with white background
ترمذ؛ پانزدهمین.
Colored dice with white background
نوایی؛ شانزدهمین.
Colored dice with white background
آلمالیق؛ هفدهمین.
Colored dice with white background
شهرسبز؛ هجدهمین.
ردیف نام شهر استان سال شهر شدن جمعیت (۲۰۱۶) رتبه در استان
۱ تاشکند تاشکند سدهٔ هفتم ۲٬۳۴۰٬۹۰۰ ۱
۲ سمرقند سمرقند سدهٔ چهارم ۴۷۷٬۰۰۰ ۱
۳ نمنگان نمنگان ۱۹۱۰ ۴۶۷٬۹۰۰ ۱
۴ اندیجان اندیجان سدهٔ نهم ۳۹۸٬۲۰۰ ۱
۵ نوکوس قره‌قالپاقستان ۱۹۳۲ ۲۸۶٬۵۰۰ ۱
۶ فرغانه فرغانه ۱۹۷۴ ۲۶۱٬۳۰۰ ۱
۷ بخارا بخارا سدهٔ چهارم ۲۴۷٬۴۰۰ ۱
۸ نخشب قشقه‌دریا ۱۹۲۶ ۲۴۴٬۱۰۰ ۱
۹ خوقند فرغانه سدهٔ دهم ۲۲۲٬۶۰۰ ۲
۱۰ مرغیلان فرغانه سدهٔ دهم ۱۸۶٬۳۰۰ ۳
۱۱ جیزک جیزک سدهٔ دهم ۱۶۱٬۳۰۰ ۱
۱۲ چیرچیق تاشکند ۱۹۳۵ ۱۴۷٬۵۰۰ ۱
۱۳ انگرن تاشکند ۱۹۴۶ ۱۴۲٬۶۰۰ ۲
۱۴ گرگانج خوارزم ۱۹۲۹ ۱۳۶٬۶۰۰ ۱
۱۵ ترمذ سرخان‌دریا سدهٔ یکم ۱۳۵٬۷۰۰ ۱
۱۶ نوایی نوایی ۱۹۵۸ ۱۳۱٬۰۰۰ ۱
۱۷ آلمالیق تاشکند ۱۹۵۱ ۱۱۹٬۱۰۰ ۳
۱۸ شهرسبز قشقه‌دریا ۱۹۲۹ ۹۸٬۴۰۰ ۲
۱۹ بیک‌آباد تاشکند ۱۹۴۵ ۸۸٬۴۰۰ ۴
۲۰ دهنو سرخان‌دریا ۱۹۵۸ ۷۸٬۳۰۰ ۲
۲۱ شهرخان اندیجان ۱۹۷۰ ۷۱٬۴۰۰ ۲
۲۲ کته‌قرغان سمرقند ۱۸۶۸ ۶۹٬۴۰۰ ۲
۲۳ چوست نمنگان ۱۹۶۹ ۶۹٬۱۰۰ ۲
۲۴ کاسان قشقه‌دریا ۱۹۷۲ ۶۸٬۹۰۰ ۳
۲۵ خوجایلی قره‌قالپاقستان ۱۹۲۶ ۶۷٬۸۰۰ ۲
۲۶ اورگوت سمرقند ۱۹۷۳ ۶۵٬۳۰۰ ۳
۲۷ گلستان سیردریا ۱۹۵۲ ۶۳٬۱۰۰ ۱
۲۸ زرافشان نوایی ۱۹۷۲ ۶۲٬۳۰۰ ۲
۲۹ آساکا اندیجان ۱۹۳۷ ۶۲٬۲۰۰ ۳
۳۰ پرکند تاشکند ۱۹۸۴ ۶۰٬۲۰۰ ۵
۳۱ خیوه خوارزم سدهٔ چهارم ۵۸٬۹۰۰ ۲
۳۲ تورت‌کول قره‌قالپاقستان ۱۹۷۳ ۵۸٬۲۰۰ ۳
۳۳ کاگان بخارا ۱۹۲۹ ۵۷٬۸۰۰ ۲
۳۴ بیرونی قره‌قالپاقستان ۱۹۶۲ ۵۵٬۹۰۰ ۴
۳۵ ینگی‌یول تاشکند ۱۹۳۴ ۵۵٬۳۰۰ ۶
۳۶ چارتاق نمنگان ۱۹۷۶ ۵۳٬۴۰۰ ۳
۳۷ کاسانسای نمنگان ۱۹۷۳ ۵۰٬۹۰۰ ۴
۳۸ چیمبای قره‌قالپاقستان ۱۹۲۶ ۵۰٬۴۰۰ ۵
۳۹ تاخیاتاش قره‌قالپاقستان ۱۹۵۳ ۴۷٬۵۰۰ ۶
۴۰ قوه فرغانه ۱۹۷۴ ۴۶٬۴۰۰ ۴
۴۱ قوه‌سای فرغانه ۱۹۵۴ ۴۴٬۳۰۰ ۵
۴۲ غجدوان بخارا ۱۹۷۲ ۴۳٬۴۰۰ ۳
۴۳ آق‌تاش سمرقند ۱۹۶۷ ۴۱٬۶۰۰ ۴
۴۴ کتاب قشقه‌دریا ۱۹۷۶ ۴۰٬۸۰۰ ۴
۴۵ اوچ‌قرغان نمنگان ۱۹۶۹ ۴۰٬۰۰۰ ۵
۴۶ قمشی قشقه‌دریا ۱۹۷۸ ۳۹٬۱۰۰ ۵
۴۷ ینگی‌یر سیردریا ۱۹۵۷ ۳۷٬۵۰۰ ۲
۴۸ قونغیرات قره‌قالپاقستان ۱۹۶۹ ۳۷٬۱۰۰ ۷
۴۹ دشت‌آباد جیزک ۱۹۷۴ ۳۶٬۵۰۰ ۲
۵۰ پیسکند تاشکند ۱۹۶۶ ۳۴٬۹۰۰ ۷
۵۱ ریشتان فرغانه ۱۹۷۷ ۳۴٬۸۰۰ ۶
۵۲ پخته‌آباد اندیجان ۱۹۷۵ ۳۴٬۴۰۰ ۴
۵۳ آهنگران تاشکند ۱۹۶۶ ۳۳٬۸۰۰ ۸
۵۴ مانغیت قره‌قالپاقستان ۱۹۷۳ ۳۳٬۲۰۰ ۸
۵۵ قره‌سو اندیجان ۱۹۸۰ ۳۳٬۰۰۰ ۵
۵۶ نورآتا نوایی ۱۹۷۶ ۳۲٬۳۰۰ ۳
۵۷ قرغان‌تپه اندیجان ۱۹۷۶ ۳۰٬۸۰۰ ۶
۵۸ کلس تاشکند ۱۹۷۶ ۳۰٬۶۰۰ ۹
۵۹ توره‌قرغان نمنگان ۱۹۷۹ ۳۰٬۳۰۰ ۶
۶۰ مبارک قشقه‌دریا ۱۹۷۴ ۳۰٬۱۰۰ ۶
۶۱ بلنغور سمرقند ۱۹۷۳ ۲۹٬۲۰۰ ۵
۶۲ شیرآباد سرخان‌دریا ۱۹۷۳ ۲۹٬۱۰۰ ۳
۶۳ سیردریا سیردریا ۱۹۷۱ ۲۸٬۸۰۰ ۳
۶۴ بایسون سرخان‌دریا ۱۹۷۵ ۲۷٬۶۰۰ ۴
۶۵ خان‌آباد اندیجان ۱۹۷۲ ۲۷٬۰۰۰ ۷
۶۶ خارکول‌آباد نمنگان ۱۹۷۴ ۲۷٬۰۰۰ ۷
۶۷ پاپ نمنگان ۱۹۸۰ ۲۶٬۹۰۰ ۸
۶۸ اوچ‌قدوق نوایی ۱۹۷۸ ۲۶٬۸۰۰ ۴
۶۹ پایتوق اندیجان ۱۹۸۰ ۲۶٬۰۰۰ ۸
۷۰ شورچی سرخان‌دریا ۱۹۷۶ ۲۵٬۰۰۰ ۵
۷۱ یایپن فرغانه ۱۹۷۵ ۲۴٬۹۰۰ ۷
۷۲ غله‌آرال جیزک ۱۹۷۳ ۲۴٬۷۰۰ ۳
۷۳ گذار قشقه‌دریا ۱۹۷۷ ۲۴٬۵۰۰ ۷
۷۴ آخوندبابایف اندیجان ۱۹۷۵ ۲۴٬۰۰۰ ۹
۷۵ پخته‌کار جیزک ۱۹۷۴ ۲۳٬۹۰۰ ۴
۷۶ چراغچی قشقه‌دریا ۱۹۸۰ ۲۳٬۸۰۰ ۸
۷۷ چیناز تاشکند ۱۹۷۲ ۲۳٬۷۰۰ ۱۰
۷۸ نورافشان تاشکند ۱۹۷۳ ۲۳٬۷۰۰ ۱۱
۷۹ بش‌آریق فرغانه ۱۹۸۳ ۲۲٬۸۰۰ ۸
۸۰ جرقرغان سرخان‌دریا ۱۹۷۳ ۲۲٬۷۰۰ ۶
۸۱ قره‌کول بخارا ۱۹۸۰ ۲۲٬۳۰۰ ۴
۸۲ بوکه تاشکند ۱۹۸۰ ۲۲٬۲۰۰ ۱۲
۸۳ غزل‌کنت تاشکند ۱۹۶۴ ۲۱٬۶۰۰ ۱۳
۸۴ جمعه سمرقند ۱۹۷۳ ۲۱٬۵۰۰ ۶
۸۵ چلک سمرقند ۱۹۸۱ ۲۰٬۸۰۰ ۷
۸۶ یکه‌باغ قشقه‌دریا ۱۹۷۸ ۲۰٬۶۰۰ ۹
۸۷ خواجه‌آباد اندیجان ۱۹۸۱ ۲۰٬۲۰۰ ۱۰
۸۸ بشکند قشقه‌دریا ۱۹۷۷ ۱۸٬۹۰۰ ۱۰
۸۹ دوستلیک جیزک ۱۹۸۳ ۱۸٬۳۰۰ ۵
۹۰ وابکنت بخارا ۱۹۸۱ ۱۷٬۸۰۰ ۵
۹۱ بخت سیردریا ۱۹۸۰ ۱۷٬۵۰۰ ۴
۹۲ جام‌بای سمرقند ۱۹۷۷ ۱۷٬۴۰۰ ۸
۹۳ شیرین سیردریا ۱۹۷۲ ۱۷٬۴۰۰ ۵
۹۴ ینگی رباط نوایی ۱۹۹۸ ۱۷٬۰۰۰ ۵
۹۵ پیتنک خوارزم ۱۹۷۴ ۱۶٬۸۰۰ ۳
۹۶ دوست‌آباد تاشکند ۱۹۸۳ ۱۶٬۲۰۰ ۱۴
۹۷ اشتیخان سمرقند ۱۹۸۴ ۱۶٬۰۰۰ ۹
۹۸ گاگارین جیزک ۱۹۷۴ ۱۵٬۲۰۰ ۶
۹۹ قوم‌قرغان سرخان‌دریا ۱۹۷۱ ۱۴٬۹۰۰ ۷
۱۰۰ تینچلیک فرغانه ۱۹۷۴ ۱۴٬۷۰۰ ۹
۱۰۱ خلق‌آباد قره‌قالپاقستان ۱۹۸۶ ۱۴٬۶۰۰ ۹
۱۰۲ بستان قره‌قالپاقستان ۱۹۸۳ ۱۴٬۴۰۰ ۱۰
۱۰۳ رامیتن بخارا ۱۹۸۱ ۱۴٬۳۰۰ ۶
۱۰۴ شافیرکان بخارا ۱۹۹۵ ۱۴٬۰۰۰ ۷
۱۰۵ شومانای قره‌قالپاقستان ۱۹۸۳ ۱۴٬۰۰۰ ۱۱
۱۰۶ مرحمت اندیجان ۱۹۷۴ ۱۳٬۶۰۰ ۱۱
۱۰۷ ینگی نشان قشقه‌دریا ۱۹۸۲ ۱۳٬۳۰۰ ۱۱
۱۰۸ آلات بخارا ۱۹۸۲ ۱۳٬۲۰۰ ۸
۱۰۹ مویناق قره‌قالپاقستان ۱۹۶۳ ۱۲٬۸۰۰ ۱۲
۱۱۰ قلعه‌آسیا بخارا ۱۹۳۲ ۱۲٬۶۰۰ ۹
۱۱۱ قزل‌تپه نوایی ۱۹۷۹ ۱۲٬۲۰۰ ۶
۱۱۲ آق‌قرغان تاشکند ۱۹۸۰ ۱۱٬۹۰۰ ۱۵
۱۱۳ شرغون سرخان‌دریا ۱۹۷۳ ۱۱٬۴۰۰ ۸
۱۱۴ تل‌مرجان قشقه‌دریا ۱۹۷۵ ۱۰٬۸۰۰ ۱۲
۱۱۵ پای‌آریق سمرقند ۱۹۹۴ ۱۰٬۶۰۰ ۱۰
۱۱۶ نورآباد سمرقند ۱۹۸۳ ۹٬۶۰۰ ۱۱
۱۱۷ قراول بازار بخارا ۱۹۸۱ ۹٬۲۰۰ ۱۰
۱۱۸ ینگی‌آباد تاشکند ۱۹۵۷ ۸٬۹۰۰ ۱۶
۱۱۹ گزلی بخارا ۱۹۷۷ ۸٬۱۰۰ ۱۱
۱۲۰ مرجان‌بلاغ جیزک ۱۹۸۰ ۵٬۷۰۰ ۷

سرشماری‌های پیشین

شهرهای ازبکستان
ردیف نام سرشماری ولایت
آوانگاری ازبکی VZ ۱۹۸۹ B ۲۰۱۰
لاتین سیریلیک
۱. تاشکند* Toshkent Тошкент ۲٬۰۷۹٬۰۰۰ ۲٬۱۹۴٬۲۷۲ ولایت تاشکند
۲. نمنگان* Namangan Наманган ۳۰۸٬۰۰۰ ۴۲۷٬۷۸۳ ولایت نمنگان
۳. اندیجان* Andijon Андижон ۲۹۳٬۰۰۰ ۳۷۰٬۷۱۴ ولایت اندیجان
۴. سمرقند* Samarqand Самарқанд ۳۶۷٬۰۰۰ ۳۵۲٬۰۴۷ ولایت سمرقند
۵. نوکوس* Nukus Нукус ۱۶۹٬۰۰۰ ۲۴۰٬۴۸۸ قره‌قالپاقستان
۶. بخارا* Buxoro Бухоро ۲۲۴٬۰۰۰ ۲۳۱٬۷۹۳ ولایت بخارا
۷. نخشب* (قرشی) Qarshi Қарши ۱۶۰٬۰۰۰ ۲۲۶٬۱۳۰ ولایت کشک‌دریا
۸. قوقان* Qo‘qon Қўқон ۱۷۵٬۰۰۰ ۲۰۹٬۳۸۹ ولایت فرغانه
۹. فرغانه* Farg‘ona Фарғона ۱۹۸٬۰۰۰ ۱۷۱٬۰۶۴ ولایت فرغانه
۱۰. مارغیلان* Marg‘ilon Марғилон ۱۲۵٬۰۰۰ ۱۶۸٬۵۱۵ ولایت فرغانه
۱۱. نوایی* Navoiy Навои ۱۰۹٬۰۰۰ ۱۵۹٬۱۳۸ ولایت نوایی
۱۲. جیزک* Jizzax Жиззах ۱۰۷٬۰۰۰ ۱۴۷٬۲۶۰ ولایت جیزک
۱۳. گرگانج* Urganch Урганч ۱۲۸٬۰۰۰ ۱۴۰٬۴۴۳ ولایت خوارزم
۱۴. ترمذ* Termiz Термиз ۸۳٬۰۰۰ ۱۳۹٬۲۸۲ ولایت سرخان‌دریا
۱۵. چیرچیق* Chirchiq Чирчиқ ۱۵۹٬۰۰۰ ۱۳۲٬۸۲۳ ولایت تاشکند
۱۶. آنگرن* Angren Ангрен ۱۳۱٬۰۰۰ ۱۲۷٬۶۸۹ ولایت تاشکند
۱۷. بکاباد* (بگووات) Bekobod Бекобод ۸۲٬۷۰۰ ۱۱۴٬۵۲۷ ولایت تاشکند
۱۸. آلمالیق* Olmaliq Олмалиқ ۱۱۶٬۰۰۰ ۱۱۳٬۰۲۶ ولایت تاشکند
۱۹. خوجایلی* Xo‘jayli Хўжайли ۵۹٬۵۰۰ ۱۰۵٬۴۶۶ قره‌قالپاقستان
۲۰. دِه‌نو* Denov Денов ۴۶٬۹۰۰ ۹۷٬۱۹۶ ولایت سرخان‌دریا
۲۱. کته‌قورغان* Kattaqo‘rg‘on Каттақўрғон ۵۹٬۰۰۰ ۹۴٬۰۴۷ ولایت سمرقند
۲۲. شهرسبز* ۵۳٬۰۰۰ ۹۳٬۱۵۰ ولایت کشک‌دریا
۲۳. کاگان* Kogon Когон ۴۸٬۰۰۰ ۸۷٬۶۱۲ ولایت بخارا
۲۴. شهرخان* Shahrixon Шаҳрихон ۴۵٬۲۰۰ ۸۴٬۷۰۲ ولایت اندیجان
۲۵. گلستان* Guliston Гулистон ۵۴٬۴۰۰ ۷۷٬۸۰۵ ولایت سیردریا
۲۶. ینگی‌یول* Yangiyo‘l Янгийўл ۵۸٬۳۰۰ ۷۴٬۶۲۳ ولایت تاشکند
۲۷. چوست* Chust Чуст ۴۶٬۴۰۰ ۶۹٬۰۸۳ ولایت نمنگان
۲۸. زرافشان* Zarafshon Зарафшон ۴۶٬۴۰۰ ۶۸٬۴۸۴ ولایت نوایی
۲۹. قونغیرات* Qo‘ng‘irot Қунғирот ۲۹٬۸۱۰ ۶۳٬۹۲۵ قره‌قالپاقستان
۳۰. کاسان Koson Косон ۴۰٬۷۰۰ ۶۲٬۵۶۰ ولایت کشک‌دریا
۳۱. تاخیاتاش* Taxiatosh Тахиатош ۴۳٬۰۰۰ ۶۲٬۴۲۸ قره‌قالپاقستان
۳۲. اَسَکَه* Asaka Асака ۴۳٬۰۰۰ ۶۱٬۲۴۵ ولایت اندیجان
۳۳. خیوه* Xiva Хива ۴۰٬۰۰۰ ۵۹٬۴۵۶ ولایت خوارزم
۳۴. بیرونی* Beruniy Беруний ۳۷٬۸۰۰ ۵۴٬۸۷۹ قره‌قالپاقستان
۳۵. چارتاق* Chortoq Чортоқ ۳۵٬۶۰۰ ۵۳٬۰۰۳ ولایت نمنگان
۳۶. تورتکول* To‘rtko‘l Тўрткўл ۳۶٬۳۰۰ ۵۲٬۷۰۱ قره‌قالپاقستان
۳۷. اورگوت* Urgut Ургут ۳۷٬۱۰۰ ۵۱٬۴۶۲ ولایت سمرقند
۳۸. کاسانسای* Kosonsoy Косонсой ۳۱٬۲۰۰ ۴۶٬۴۵۲ ولایت نمنگان
۳۹. گیج‌دُوان* G‘ijduvon Ғиждувон ۳۰٬۵۰۰ ۴۴٬۲۸۹ ولایت بخارا
۴۰. کتاب Kitob Китоб ۲۸٬۶۰۰ ۴۳٬۹۶۱ ولایت کشک‌دریا
۴۱. خانقَه Xonqa Хонқа ۲۹٬۰۰۰ ۴۳٬۱۰۵ ولایت خوارزم
۴۲. آقتاش Oqtosh Оқтош ۳۶٬۰۰۰ ۴۱٬۶۱۵ ولایت سمرقند
۴۳. پارکند Parkent Паркент ۳۱٬۵۰۰ ۳۹٬۸۰۱ ولایت تاشکند
۴۴. چیمبای Chimboy Чимбой ۲۷٬۴۰۰ ۳۹٬۷۸۰ قره‌قالپاقستان
۴۵. آهنگران Ohangaron Оҳангарон ۳۱٬۱۰۰ ۳۹٬۲۹۵ ولایت تاشکند
۴۶. ینگی‌یِر* Yangiyer Янгиер ۲۸٬۶۰۰ ۳۷٬۰۵۹ ولایت نمنگان
۴۷. قوه* Quva Қува ۲۶٬۱۰۰ ۳۶٬۰۷۶ ولایت فرغانه
۴۸. اوچقورغان* Uchqo‘rg‘on Учқўрғон ۲۳٬۸۰۰ ۳۵٬۴۳۵ ولایت نمنگان
۴۹. اوچقودوق* Uchquduq Учқудуқ ۲۴٬۰۰۰ ۳۵٬۴۲۳ ولایت نوایی
۵۰. خان‌آباد* Xonobod Хонобод ۲۴٬۷۰۰ ۳۵٬۱۸۱ ولایت اندیجان

منابع

  1. «Shaharlar geografiyasi» (PDF). OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA ORTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰.

پیوند به بیرون