فهرست شهرهای هند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشور هندوستان شامل ۲۸ ایالت و ۷ ناحیه هم‌پیوسته‌است. فهرست شهرهای هند بر حسب ایالت و ناحیه‌ها در زیر آمده‌اند.

امریتسار
احمدآباد (هندوستان)
رتبه
(۲۰۰۹)
نام
سرشماری ۱۹۹۱
سرشماری ۲۰۰۱
جمعیت ۲۰۰۹
تقسیمات کشوری
۱. بمبئی (مومبای) ۹٫۹۲۵٫۸۹۱ ۱۱٫۹۷۸٫۴۵۰ ۱۳٫۹۲۲٫۱۲۵ مهاراشترا
۲. دهلی ۷٫۲۰۶٫۷۰۴ ۹٫۸۷۹٫۱۷۲ ۱۲٫۲۵۹٫۲۳۰ ناحیه هم‌پیوسته دهلی
۳. بنگلور (بنگالورو) ۲٫۹۰۸٫۰۱۸ ۴٫۳۰۱٫۳۲۶ ۵٫۳۱۰٫۳۱۸ کارناتاکا
۴. کلکته ۴٫۳۹۹٫۸۱۹ ۴٫۵۷۲٫۸۷۶ ۵٫۰۸۰٫۵۱۹ بنگال غربی
۵. چنای (مدرس) ۳٫۸۵۷٫۵۲۹ ۴٫۳۴۳٫۶۴۵ ۴٫۵۹۰٫۲۶۷ تامیل نادو
۶. حیدرآباد ۳٫۰۵۹٫۲۶۲ ۳٫۴۴۹٫۸۷۸ ۴٫۰۲۵٫۳۳۵ آندرا پرادش
۷. احمدآباد ۲٫۹۶۶٫۳۱۲ ۳٫۶۳۷٫۴۸۳ ۳٫۹۱۳٫۷۹۳ گجرات
۸. پونه (پونا) ۱٫۷۰۲٫۳۷۶ ۲٫۵۳۸٫۴۷۳ ۳٫۳۳۷٫۴۸۱ مهاراشترا
۹. سورات ۱٫۴۹۸٫۸۱۷ ۲٫۴۳۳٫۸۳۵ ۳٫۲۳۳٫۹۸۸ گجرات
۱۰. کان‌پور (کاون‌پور) ۱٫۸۷۹٫۴۲۰ ۲٫۵۵۱٫۳۳۷ ۳٫۱۴۴٫۲۶۷ اوتار پرادش
۱۱. جی‌پور ۱٫۵۱۸٫۲۳۵ ۲٫۳۲۲٫۵۷۵ ۳٫۱۰۲٫۸۰۸ راجستان
۱۲. لکنو (لکنهو) ۱٫۶۱۹٫۱۱۵ ۲٫۱۸۵٫۹۲۷ ۲٫۶۸۵٫۵۲۸ اوتار پرادش
۱۳. ناگپور ۱٫۶۲۴٫۷۵۲ ۲٫۰۵۲٫۰۶۶ ۲٫۴۰۳٫۲۳۹ مهاراشترا
۱۴. پتنا (پاتنا) ۹۱۷٫۲۴۳ ۱٫۳۶۶٫۴۴۴ ۱٫۸۱۴٫۰۱۲ بیهار
۱۵. ایندور ۱٫۰۹۱٫۶۷۴ ۱٫۴۷۴٫۹۶۸ ۱٫۸۱۱٫۵۱۳ مادایا پرادش
۱۶. بوپال (بهوپال) ۱٫۰۶۲٫۷۷۱ ۱٫۴۳۷٫۳۵۴ ۱٫۷۵۲٫۲۴۴ مادایا پرادش
۱۷. تانه ۸۰۳٫۳۸۹ ۱٫۲۶۲٫۵۵۱ ۱٫۷۳۹٫۶۹۷ مهاراشترا
۱۸. لودهیانا ۱٫۰۴۲٫۷۴۰ ۱٫۳۹۸٫۴۶۷ ۱٫۷۰۱٫۲۱۲ پنجاب
۱۹. آگرا ۸۹۱٫۷۹۰ ۱٫۲۷۵٫۱۳۴ ۱٫۶۳۸٫۲۰۹ اوتار پرادش
۲۰. پیمپری-چینچواد ۵۱۷٫۰۸۳ ۱٫۰۱۲٫۴۷۲ ۱٫۵۵۳٫۵۳۸ مهاراشترا
۲۱. ناسیک ۶۵۶٫۹۲۵ ۱٫۰۷۷٫۲۳۶ ۱٫۵۲۱٫۶۷۵ مهاراشترا
۲۲. وادودارا ۱٫۰۴۶٫۰۰۹ ۱٫۳۰۶٫۲۲۷ ۱٫۵۱۳٫۷۵۸ گجرات
۲۳. فریدآباد ۶۱۷٫۷۱۷ ۱٫۰۵۵٫۹۳۸ ۱٫۴۶۴٫۱۲۱ هاریانا
۲۴. قاضی‌آباد ۵۴۲٫۹۹۲ ۹۶۸٫۲۵۶ ۱٫۴۳۷٫۸۵۵ اوتار پرادش
۲۵. راجکوت ۵۵۹٫۴۰۷ ۹۶۷٫۴۷۶ ۱٫۳۹۵٫۰۲۶ گجرات
۲۶. مرتا ۷۵۳٫۷۷۸ ۱٫۰۶۸٫۷۷۲ ۱٫۳۶۵٫۰۸۶ اوتار پرادش
۲۷. کلیان دامبیولی ۱٫۰۱۴٫۵۵۷ ۱٫۱۹۳٫۵۱۲ ۱٫۳۲۷٫۹۶۷ مهاراشترا
۲۸. بنارس (واراناسی) ۹۴۰٫۷۷۸ ۱٫۰۹۱٫۹۱۸ ۱٫۲۰۰٫۵۵۸ اوتار پرادش
۲۹. امریتسار ۷۰۸٫۸۳۵ ۹۶۶٫۸۶۲ ۱٫۱۹۴٫۷۴۰ پنجاب
۳۰. بمبئی نو (ناوی مومبای) ۳۰۷٫۷۲۴ ۷۰۴٫۰۰۲ ۱٫۱۸۷٫۵۸۱ مهاراشترا
۳۱. اورنگ‌آباد ۵۷۳٫۲۷۲ ۸۷۳٫۳۱۱ ۱٫۱۶۷٫۶۴۹ مهاراشترا
۳۲. سولاپور ۶۰۴٫۲۱۵ ۸۷۲٫۴۷۸ ۱٫۱۲۸٫۸۸۴ مهاراشترا
۳۳. الله‌آباد ۷۹۲٫۸۵۸ ۹۷۵٫۳۹۳ ۱٫۱۲۵٫۰۴۵ اوتار پرادش
۳۴. جبال‌پور ۷۶۴٫۵۸۶ ۹۳۲٫۴۸۴ ۱٫۰۶۶٫۹۶۵ مادایا پرادش
۳۵. سرینگر ۷۰۲٫۴۷۸ ۸۹۸٫۴۴۰ ۱٫۰۶۰٫۸۷۱ جامو و کشمیر
۳۶. ویساکاپاتنام ۷۵۲٫۰۳۷ ۹۸۲٫۹۰۴ ۱٫۰۵۸٫۱۵۱ آندرا پرادش
۳۷. رانچی ۶۲۶٫۲۶۲ ۸۴۷٫۰۹۳ ۱٫۰۴۷٫۴۹۰ جارکند
۳۸. هاورا (هورا) ۹۵۰٫۴۳۵ ۱٫۰۰۸٫۵۳۲ ۱٫۰۳۴٫۳۷۲ بنگال غربی
۳۹. چندی‌گر ۵۶۹٫۳۷۴ ۸۰۸٫۵۱۵ ۱٫۰۳۳٫۶۷۱ ناحیه هم‌پیوسته چندی‌گر
۴۰. کویمباتور ۸۱۶٫۳۲۱ ۹۳۰٫۸۸۲ ۱٫۰۰۸٫۲۷۴ تامیل نادو
۴۱. میسور (مایسور) ۴۸۰٫۶۹۲ ۷۵۵٫۳۷۹ ۱٫۰۰۷٫۸۴۷ کارناتاکا
۴۲. جوداپور ۶۶۶٫۲۷۹ ۸۵۱٫۰۵۱ ۱٫۰۰۶٫۶۵۲ راجستان
۴۳. گواتی (گوهاتی) ۵۹۰٫۱۱۴ ۸۰۹٫۸۹۵ ۹۹۷٫۶۹۶ آسام
۴۴. ویجیاوادا ۷۰۱٫۸۲۷ ۸۵۱٫۲۸۲ ۹۷۱٫۷۱۱ آندرا پرادش
۴۵. گوالیور ۶۹۰٫۷۶۵ ۸۲۷٫۰۲۶ ۹۳۱٫۷۷۷ مادایا پرادش
۴۶. میراـ بایاندار ۱۷۵٫۶۰۵ ۵۲۰٫۳۸۸ ۹۱۵٫۹۸۹ مهاراشترا
۴۷. مادورای ۹۴۰٫۹۸۹ ۹۲۸٫۸۶۹ ۸۹۵٫۶۰۷ تامیل نادو
۴۸. هوبلی -دارودا (هوبالی ـ دارواد) ۶۴۸٫۲۹۸ ۷۸۶٫۱۹۵ ۸۹۲٫۲۹۷ کارناتاکا
۴۹. جلندر ۵۰۹٫۵۱۰ ۷۰۶٫۰۴۳ ۸۸۰٫۵۱۳ پنجاب
۵۰. بوبانسور ۴۱۱٫۵۴۲ ۶۴۸٫۰۳۲ ۸۷۳٫۷۲۴ اوریسا
۵۱. سالم ۴۹۹٫۰۲۴ ۶۹۶٫۷۶۰ ۸۷۲٫۳۶۱ تامیل نادو
۵۲. علیگر ۴۸۰٫۵۲۰ ۶۶۹٫۰۸۷ ۸۴۶٫۳۹۵ اوتار پرادش
۵۳. بیواندی ۳۷۹٫۰۷۰ ۵۹۸٫۷۴۱ ۸۳۱٫۹۸۵ مهاراشترا
۵۴. کوتا ۵۳۷٫۳۷۱ ۶۹۴٫۳۱۶ ۸۲۷٫۴۲۷ راجستان
۵۵. بریلی ۵۸۷٫۲۱۱ ۷۱۸٫۳۹۵ ۸۲۵٫۰۶۷ اوتار پرادش
۵۶. تیرووانانتاپورام (تریواندروم) ۶۳۶٫۹۲۸ ۷۴۴٫۹۸۳ ۸۲۲٫۳۵۷ کرالا
۵۷. تیروچیراپالی (تریچی) ۶۶۰٫۴۰۵ ۷۵۲٫۰۶۶ ۸۱۳٫۴۲۶ تامیل نادو
۵۸. مرادآباد ۴۶۵٫۲۱۰ ۶۴۱٫۵۸۳ ۸۰۶٫۷۱۴ اوتار پرادش
۵۹. رای‌پور ۴۳۸٫۶۳۹ ۶۰۵٫۷۴۷ ۷۵۹٫۵۷۰ چتیسگر
۶۰. گوراکپور ۵۰۵٫۵۶۶ ۶۲۲٫۷۰۱ ۷۱۹٫۰۹۷ اوتار پرادش
۶۱. بالای ۳۹۶٫۶۹۸ ۵۵۶٫۳۶۶ ۷۰۵٫۴۳۶ چتیسگر
۶۲. جمشدپور ۴۶۰٫۵۷۷ ۵۷۳٫۰۹۶ ۶۶۶٫۶۸۸ جارکند
۶۳. امراواتی ۴۲۱٫۵۷۶ ۵۴۹٫۵۱۰ ۶۶۰٫۵۴۳ مهاراشترا
۶۴. کاتک ۴۰۳٫۴۱۸ ۵۳۴٫۶۵۴ ۶۴۸٫۴۷۸ اوریسا
۶۵. بیکانر ۴۱۶٫۲۸۹ ۵۲۹٫۶۹۰ ۶۲۴٫۵۷۷ راجستان
۶۶. کوچی (کوچین) ۵۶۴٫۵۸۹ ۵۹۵٫۵۷۵ ۶۱۰٫۰۳۹ کرالا
۶۷. باونگر ۴۰۲٫۳۳۸ ۵۱۱٫۰۸۵ ۶۰۰٫۵۹۴ گجرات
۶۸. راجپور سونارپور ۱۰۷٫۹۱۸ ۳۳۶٫۷۰۷ ۵۹۶٫۴۷۲ بنگال غربی
۶۹. واراناگل ۴۵۴٫۲۹۱ ۵۳۰٫۶۳۶ ۵۸۸٫۹۴۴ آندرا پرادش
۷۰. شیلیگوری ۳۶۴٫۱۶۷ ۴۷۲٫۳۷۴ ۵۶۷٫۸۰۴ بنگال غربی
۷۱. اولاسناگر ۳۶۹٫۰۷۷ ۴۷۳٫۷۳۱ ۵۶۳٫۷۵۵ مهاراشترا
۷۲. کولاپور ۴۰۶٫۳۷۰ ۴۹۳٫۱۶۷ ۵۶۲٫۰۳۸ مهاراشترا
۷۳. دهرادون ۲۹۳٫۸۰۸ ۴۲۶٫۶۷۴ ۵۵۱٫۳۲۲ اوتاراکند
۷۴. سنگلی ۳۱۴٫۷۹۰ ۴۳۶٫۷۸۱ ۵۵۰٫۰۸۲ مهاراشترا
۷۵. اجمیر ۴۰۲٫۷۰۲ ۴۸۵٫۵۷۵ ۵۴۹٫۶۰۳ راجستان
۷۶. ناندید ۳۰۹٫۳۱۶ ۴۳۰٫۷۳۳ ۵۴۴٫۱۲۵ مهاراشترا
۷۷. دورگاپور ۴۲۵٫۸۳۶ ۴۹۳٫۴۰۵ ۵۴۳٫۹۲۲ بنگال غربی
۷۸. گونتور ۴۷۱٫۰۵۱ ۵۱۴٫۴۶۱ ۵۴۲٫۵۲۲ آندرا پرادش
۷۹. جامو ۲۱۴٫۷۳۷ ۳۶۹٫۹۵۹ ۵۴۲٫۲۴۴ جامو و کشمیر
۸۰. گلبرگه (کالبورگی) ۳۰۴٫۰۹۹ ۴۲۲٫۵۶۹ ۵۳۱٫۹۸۷ کارناتاکا
۸۱. جام‌نگر ۳۴۱٫۶۳۷ ۴۴۳٫۵۱۸ ۵۲۹٫۵۸۱ گجرات
۸۲. باتپرا ۳۴۴٫۸۹۸ ۴۴۲٫۳۸۵ ۵۲۶٫۹۶۱ بنگال غربی
۸۳. سهاران‌پور ۳۷۴٫۹۴۵ ۴۵۵٫۷۵۴ ۵۲۱٫۰۱۸ اوتار پرادش
۸۴. دوم دوم جنوبی ۲۷۲٫۷۱۳ ۳۹۲٫۴۴۴ ۵۰۹٫۹۱۷ بنگال غربی
۸۵. آسانسول ۴۳۷٫۱۲۱ ۴۷۵٫۴۳۹ ۴۹۹٫۲۸۶ بنگال غربی
۸۶. جالگاون ۲۴۲٫۱۹۳ ۳۶۸٫۶۱۸ ۴۹۷٫۷۸۳ مهاراشترا
۸۷. ماهش تالا ۲۷۶٫۱۲۸ ۳۸۵٫۲۶۶ ۴۸۸٫۹۲۵ بنگال غربی
۸۸. اوجائین ۳۶۲٫۲۶۶ ۴۳۰٫۴۲۷ ۴۸۳٫۳۳۶ مادایا پرادش
۸۹. نویدا ۱۴۶٫۵۱۴ ۳۰۵٫۰۵۸ ۴۷۸٫۱۷۸ اوتار پرادش
۹۰. کوربا ۱۲۴٫۵۰۱ ۳۱۵٫۶۹۰ ۴۷۷٫۲۷۶ چتیسگر
۹۱. گایا ۲۹۱٫۶۷۵ ۳۸۵٫۴۳۲ ۴۷۰٫۳۹۶ بیهار
۹۲. ماله‌گوان ۳۴۲٫۵۹۵ ۴۰۹٫۴۰۳ ۴۶۱٫۲۹۲ مهاراشترا
۹۳. تیرونلولی ۳۴۵٫۷۷۲ ۴۱۱٫۸۳۱ ۴۶۱٫۰۴۵ تامیل نادو
۹۴. اکولا ۳۲۸٫۰۳۴ ۴۰۰٫۵۲۰ ۴۵۸٫۲۲۹ مهاراشترا
۹۵. بلگایوم (بلاگاوی) ۳۲۶٫۳۹۹ ۳۹۹٫۶۵۳ ۴۵۸٫۲۰۸ کارناتاکا
۹۶. اودی‌پور ۳۰۸٫۵۷۱ ۳۸۹٫۴۳۸ ۴۵۶٫۹۹۴ راجستان
۹۷. داواناگیری ۲۶۶٫۰۸۲ ۳۶۴٫۵۲۳ ۴۵۳٫۲۹۷ کارناتاکا
۹۸. تیروپور ۲۳۵٫۶۶۱ ۳۴۴٫۵۴۳ ۴۴۹٫۵۴۲ تامیل نادو
۹۹. جانسی ۳۱۱٫۸۵۱ ۳۸۳٫۶۴۴ ۴۴۲٫۴۱۹ اوتار پرادش
۱۰۰. کالیکوت (کاژیکُد) ۴۱۹٫۸۳۱ ۴۳۶٫۵۵۶ ۴۴۰٫۸۶۶ کرالا
۱۰۱. بوکارو ۳۳۳٫۶۸۳ ۳۹۳٫۸۰۵ ۴۴۰٫۰۸۶ جارکند
۱۰۲. احمدنگر ۱۸۹٫۰۰۲ ۳۰۷٫۶۱۵ ۴۳۶٫۹۱۶ مهاراشترا
۱۰۳. منگالور (منگالورو) ۳۴۷٫۹۱۷ ۳۹۹٫۵۶۵ ۴۳۵٫۹۹۹ کارناتاکا
۱۰۴. کولام ۲۸۱٫۴۱۷ ۳۶۱٫۵۶۰ ۴۲۸٫۱۱۱ کرالا
۱۰۵. نلور ۳۱۶٫۶۰۶ ۳۷۸٫۴۲۸ ۴۲۷٫۴۴۳ آندرا پرادش
۱۰۶. پانی هاتید ۲۷۵٫۹۹۰ ۳۴۸٫۴۳۸ ۴۱۰٫۱۴۳ بنگال غربی
۱۰۷. داساراهالی ۵۵٫۸۹۳ ۲۶۴٫۹۴۰ ۴۰۸٫۵۶۳ کارناتاکا
۱۰۸. لاتور ۱۹۷٫۴۰۸ ۲۹۹٫۹۸۵ ۴۰۳٫۸۲۴ مهاراشترا
۱۰۹. کوکاتپاله ۱۸۶٫۹۶۳ ۲۹۲٫۲۸۹ ۴۰۳٫۲۳۶ آندرا پرادش
۱۱۰. برهماپور ۲۱۰٫۴۱۸ ۳۰۷٫۷۹۲ ۴۰۲٫۶۷۲ اوریسا
۱۱۱. امباتور ۲۱۵٫۴۲۴ ۳۱۰٫۹۶۷ ۴۰۱٫۲۲۰ تامیل نادو
۱۱۲. گاجوواکا ۴۵٫۷۸۶ ۲۵۹٫۱۸۰ ۴۰۰٫۶۹۳ آندرا پرادش
۱۱۳. راجارات گوپالپور ۱۵۹٫۹۶۵ ۲۷۱٫۸۱۱ ۴۰۰٫۴۰۴ بنگال غربی
۱۱۴. لال‌بهادرنگر ۱۵۵٫۵۱۴ ۲۶۸٫۶۸۹ ۳۹۸٫۸۴۰ آندرا پرادش
۱۱۵. دوله ۲۷۸٫۳۱۷ ۳۴۱٫۷۵۵ ۳۹۲٫۸۲۳ مهاراشترا
۱۱۶. باراسات ۱۰۲٫۶۶۰ ۲۳۱٫۵۲۱ ۳۹۰٫۱۹۱ بنگال غربی
۱۱۷. مظفرنگر ۲۴۰٫۶۰۹ ۳۱۶٫۷۲۹ ۳۸۴٫۹۸۸ اوتار پرادش
۱۱۸. باگلپور ۲۸۸٫۳۹۰ ۳۴۰٫۷۶۷ ۳۸۱٫۵۳۴ بیهار
۱۱۹. بیلوارا ۱۸۳٫۹۶۵ ۲۸۰٫۱۲۸ ۳۷۸٫۱۹۷ راجستان
۱۲۰. تومکور (تماکورو) ۱۳۸٫۹۰۳ ۲۴۸٫۹۲۹ ۳۷۷٫۱۹۵ کارناتاکا
۱۲۱. قطب‌الله‌پور ۱۰۶٫۵۹۱ ۲۳۱٫۱۰۸ ۳۷۳٫۷۲۴ آندرا پرادش
۱۲۲. ماتورا ۲۲۶٫۶۹۱ ۳۰۲٫۷۷۰ ۳۷۱٫۸۳۹ اوتار پرادش
۱۲۳. شیموگا (شیواموگا) ۱۷۹٫۲۵۸ ۲۷۴٫۳۵۲ ۳۶۹٫۵۰۲ کارناتاکا
۱۲۴. مظفرپور ۲۴۱٫۱۰۷ ۳۰۵٫۵۲۵ ۳۶۱٫۲۵۸ بیهار
۱۲۵. پاتیالا ۲۳۸٫۳۶۸ ۳۰۳٫۱۵۱ ۳۵۶٫۹۳۶ پنجاب (هند)
۱۲۶. بلاری (بالاری) ۲۶۶٫۰۳۶ ۳۱۶٫۷۶۶ ۳۵۵٫۴۲۹ کارناتاکا
۱۲۷. کامارهاتی ۲۶۶٫۸۸۹ ۳۱۴٫۵۰۷ ۳۵۱٫۲۸۹ بنگال غربی
۱۲۸. روتک ۲۱۶٫۰۹۶ ۲۸۶٫۸۰۷ ۳۴۸٫۹۸۹ هاریانا
۱۲۹. چندراپور ۲۲۶٫۱۰۵ ۲۸۹٫۴۵۰ ۳۴۳٫۵۱۶ مهاراشترا
۱۳۰. حصار ۱۷۲٫۶۷۷ ۲۵۶٫۶۸۹ ۳۴۰٫۰۷۵ هاریانا
۱۳۱. شاه‌جهان‌پور ۲۴۳٫۵۸۸ ۲۹۶٫۶۶۲ ۳۳۹٫۷۷۶ اوتار پرادش
۱۳۲. فیروزآباد ۲۱۵٫۱۲۸ ۲۷۹٫۱۰۲ ۳۳۵٫۳۹۶ اوتار پرادش
۱۳۳. بالی ۱۸۴٫۴۷۴ ۲۶۰٫۹۰۶ ۳۳۴٫۴۴۰ بنگال غربی
۱۳۴. بیاتاریاناپور ۵۴٫۰۳۶ ۱۸۱٫۷۴۴ ۳۳۱٫۹۹۱ کارناتاکا
۱۳۵. دهلی نو ۳۰۱٫۲۹۷ ۳۰۲٫۳۶۳ ۳۳۱٫۸۱۱ ناحیه هم‌پیوسته دهلی
۱۳۶. تریسور ۲۹۲٫۵۲۹ ۳۱۷٫۵۲۶ ۳۳۱٫۴۹۲ کرالا
۱۳۷. سینگراولی ۶۰٫۲۰۷ ۱۸۵٫۱۹۰ ۳۳۰٫۹۳۵ مادایا پرادش
۱۳۸. نظام‌آباد ۲۴۱٫۰۳۴ ۲۸۸٫۷۲۲ ۳۲۶٫۶۹۳ آندرا پرادش
۱۳۹. پانی‌پات ۱۹۱٫۲۱۲ ۲۶۱٫۷۴۰ ۳۲۵٫۹۳۴ هاریانا
۱۴۰. پربانی ۱۹۰٫۲۵۵ ۲۵۹٫۳۲۹ ۳۲۲٫۳۶۵ مهاراشترا
۱۴۱. کولتی ۲۵۰٫۲۸۰ ۲۸۹٫۹۰۳ ۳۱۹٫۵۶۸ بنگال غربی
۱۴۲. بیلاس‌پور ۲۲۱٫۴۴۲ ۲۷۴٫۹۱۷ ۳۱۹٫۱۲۹ چتیسگر
۱۴۳. نالا سوپارا ۶۷٫۷۳۲ ۱۸۴٫۵۳۸ ۳۱۷٫۵۱۰ مهاراشترا
۱۴۴. باردامن ۲۴۵٫۰۷۹ ۲۸۵٫۶۰۲ ۳۱۶٫۲۸۷ بنگال غربی
۱۴۵. رامپور (اوتار پرادش) ۲۴۳٫۷۴۲ ۲۸۱٫۴۹۴ ۳۰۹٫۳۰۳ اوتار پرادش
۱۴۶. دربنگا ۲۱۸٫۳۹۱ ۲۶۷٫۳۴۸ ۳۰۷٫۸۶۷ بیهار
۱۴۷. الوار ۲۰۵٫۰۸۶ ۲۶۰٫۵۹۳ ۳۰۷٫۵۴۶ راجستان
۱۴۸. اتاوا ۱۲۴٫۰۷۲ ۲۱۰٫۴۵۳ ۳۰۷٫۰۱۸ اوتار پرادش
۱۴۹. کاکینادا ۲۷۹٫۹۸۰ ۲۹۶٫۳۲۹ ۳۰۵٫۱۶۲ آندرا پرادش
۱۵۰. نیاتی ۱۳۸٫۴۶۵ ۲۱۵٫۳۰۳ ۲۹۶٫۸۳۰ بنگال غربی
۱۵۱. راجاماهندری ۳۳۴٫۹۶۱ ۳۱۵٫۲۵۱ ۲۹۶٫۳۷۸ آندرا پرادش
۱۵۲. دواس ۱۶۴٫۳۶۴ ۲۳۱٫۶۷۲ ۲۹۵٫۹۹۵ مادایا پرادش
۱۵۳. ایزوال ۱۵۵٫۲۴۰ ۲۲۸٫۲۸۰ ۲۹۵٫۸۶۴ میزورام
۱۵۴. ساتنا ۱۵۶٫۶۳۰ ۲۲۵٫۴۶۴ ۲۹۲٫۹۴۰ مادایا پرادش
۱۵۵. کورنوول ۲۳۶٫۸۰۸ ۲۶۹٫۱۲۲ ۲۹۲٫۶۶۱ آندرا پرادش
۱۵۶. ماو ۱۳۶٫۶۹۷ ۲۱۲٫۶۵۷ ۲۹۲٫۴۸۵ اوتار پرادش
۱۵۷. ایچالکارانجی ۲۱۴٫۹۵۰ ۲۵۷٫۶۱۰ ۲۹۰٫۹۲۳ مهاراشترا
۱۵۸. جالنا ۱۷۴٫۹۸۵ ۲۳۵٫۷۹۵ ۲۹۰٫۷۵۲ مهاراشترا
۱۵۹. سونیپات ۱۴۳٫۹۲۲ ۲۱۴٫۹۷۴ ۲۸۵٫۷۹۱ هاریانا
۱۶۰. دورگ ۱۷۵٫۷۰۳ ۲۳۲٫۵۱۷ ۲۸۳٫۳۳۹ چتیسگر
۱۶۱. هاپور ۱۴۶٫۲۶۲ ۲۱۱٫۹۸۳ ۲۷۷٫۱۴۰ اوتار پرادش
۱۶۲. تیروپاتی ۱۷۴٫۳۶۹ ۲۲۸٫۲۰۲ ۲۷۶٫۲۰۳ آندرا پرادش
۱۶۳. اوژوکاری ۱۵۷٫۱۳۱ ۲۱۷٫۷۰۷ ۲۷۴٫۸۷۶ ناحیه هم‌پیوسته پودوچری
۱۶۴. گاندی‌نگر ۱۲۳٫۳۵۹ ۱۹۵٫۹۸۵ ۲۷۱٫۳۳۱ گجرات
۱۶۵. باتیندا ۱۵۹٫۱۱۴ ۲۱۷٫۲۵۶ ۲۶۹٫۵۲۰ پنجاب
۱۶۶. بارانگر ۲۲۴٫۸۲۱ ۲۵۰٫۷۶۸ ۲۶۸٫۵۹۱ بنگال غربی
۱۶۷. روکلا ۱۴۲٫۴۰۸ ۲۰۶٫۶۹۳ ۲۶۷٫۴۶۶ اوریسا
۱۶۸. آوادی ۱۸۳٫۲۱۵ ۲۲۹٫۴۰۳ ۲۶۶٫۷۹۹ تامیل نادو
۱۶۹. ماکاجگیری ۱۲۷٫۱۷۸ ۱۹۳٫۸۶۳ ۲۶۳٫۰۳۵ آندرا پرادش
۱۷۰. ساغر ۱۹۵٫۳۴۶ ۲۳۲٫۱۳۳ ۲۶۱٫۰۴۰ مادایا پرادش
۱۷۱. بیجاپور (ویجیپورا) ۱۸۶٫۹۳۹ ۲۲۸٫۱۷۵ ۲۶۰٫۹۲۶ کارناتاکا
۱۷۲. کریم‌نگر ۱۴۸٫۵۸۳ ۲۰۵٫۶۵۳ ۲۵۹٫۶۰۲ آندرا پرادش
۱۷۳. دوولی ۳۳٫۲۱۴ ۱۱۹٫۴۶۸ ۲۵۸٫۶۹۰ ناحیه هم‌پیوسته دهلی
۱۷۴. شریرام‌پور ۱۳۷٫۰۲۸ ۱۹۷٫۸۵۷ ۲۵۷٫۷۸۲ بنگال غربی
۱۷۵. بهارات‌پور ۱۴۸٫۵۱۹ ۲۰۴٫۵۸۷ ۲۵۶٫۶۷۱ راجستان
۱۷۶. آنانتاپور ۱۷۴٫۹۲۴ ۲۱۸٫۸۰۸ ۲۵۵٫۹۵۹ آندرا پرادش
۱۷۷. بیهار ۲۰۱٫۳۲۳ ۲۳۲٫۰۷۱ ۲۵۵٫۰۴۹ بیهار
۱۷۸. فرخ‌آباد ۱۹۴٫۵۶۷ ۲۲۸٫۳۳۳ ۲۵۴٫۰۵۱ اوتار پرادش
۱۷۹. گانگانگر ۱۶۱٫۴۸۲ ۲۱۰٫۷۱۳ ۲۵۳٫۶۹۸ راجستان
۱۸۰. راتلام ۱۸۳٫۳۷۵ ۲۲۲٫۲۰۲ ۲۵۳٫۵۰۷ مادایا پرادش
۱۸۱. راماگوندام ۲۱۴٫۳۸۴ ۲۳۶٫۶۰۰ ۲۵۱٫۵۹۹ آندرا پرادش
۱۸۲. نانگولی جات ۷۶٫۰۶۳ ۱۵۰٫۹۴۸ ۲۵۱٫۴۷۰ ناحیه هم‌پیوسته دهلی
۱۸۳. دوم دوم شمالی ۱۸۱٫۴۹۶ ۲۲۰٫۰۴۲ ۲۵۱٫۱۷۵ بنگال غربی
۱۸۴. رایچور ۱۵۷٫۵۵۱ ۲۰۷٫۴۲۱ ۲۵۱٫۰۲۱ کارناتاکا
۱۸۵. هالدیا ۱۰۰٫۳۴۷ ۱۷۰٫۶۷۳ ۲۴۸٫۰۷۲ بنگال غربی
۱۸۶. تیریوتیور ۱۶۸٫۶۴۲ ۲۱۲٫۲۸۱ ۲۴۷٫۸۹۵ تامیل نادو
۱۸۷. سریلونگامپاله ۷۲٫۳۲۰ ۱۵۳٫۳۶۴ ۲۴۶٫۱۰۶ آندرا پرادش
۱۸۸. کاپرا ۸۷٫۷۴۷ ۱۵۹٫۰۰۲ ۲۴۵٫۴۲۵ آندرا پرادش
۱۸۹. بوماناهالی ۱۵۲٫۷۲۷ ۲۰۱٫۶۵۲ ۲۴۴٫۹۴۵ کارناتاکا
۱۹۰. آرا ۱۵۷٫۰۸۲ ۲۰۳٫۳۸۰ ۲۴۴٫۴۳۹ بیهار
۱۹۱. اولوباریا ۱۵۵٫۱۷۲ ۲۰۲٫۱۳۵ ۲۴۳٫۶۲۳ بنگال غربی
۱۹۲. دانباد ۱۵۱٫۷۸۹ ۱۹۹٫۲۵۸ ۲۴۱٫۷۷۷ جارکند
۱۹۳. بیدر ۱۰۸٫۰۱۶ ۱۷۲٫۸۷۷ ۲۴۱٫۲۳۳ کارناتاکا
۱۹۴. هوسپت (هوساپته) ۹۶٫۳۲۲ ۱۶۴٫۲۴۰ ۲۴۰٫۶۲۱ کارناتاکا
۱۹۵. ایمفال ۱۹۸٫۵۳۵ ۲۲۱٫۴۹۲ ۲۳۶٫۳۹۲ مانیپور
۱۹۶. ریوا ۱۲۸٫۹۸۱ ۱۸۳٫۲۷۴ ۲۳۶٫۰۰۵ مادایا پرادش
۱۹۷. بیدانگر ۱۰۰٫۰۴۸ ۱۶۴٫۲۲۱ ۲۳۵٫۹۵۱ بنگال غربی
۱۹۸. پالی ۱۳۶٫۸۴۲ ۱۸۷٫۶۴۱ ۲۳۴٫۵۸۵ راجستان
۱۹۹. سکندرآباد ۱۷۱٫۱۴۸ ۲۰۶٫۱۰۲ ۲۳۴٫۲۶۶ آندرا پرادش
۲۰۰. میرزاپور ۱۶۹٫۳۳۶ ۲۰۵٫۰۵۳ ۲۳۳٫۸۶۳ اوتار پرادش
۲۰۱. کرنال ۱۷۳٫۷۵۱ ۲۰۷٫۶۴۰ ۲۳۳٫۴۶۰ هاریانا
۲۰۲. پودوچری ۲۰۳٫۰۶۵ ۲۲۰٫۸۶۵ ۲۳۲٫۳۳۶ ناحیه هم‌پیوسته پودوچری
۲۰۳. آمبارنات ۱۲۷٫۷۴۵ ۲۰۳٫۸۰۴ ۲۳۲٫۰۴۷ مهاراشترا
۲۰۴. پورنیا ۱۱۴٫۹۱۲ ۱۷۱٫۶۸۷ ۲۲۹٫۹۶۲ بیهار
۲۰۵. لونی ۳۶٫۵۶۱ ۱۲۰٫۹۴۵ ۲۲۹٫۴۱۰ اوتار پرادش
۲۰۶. یامونانگر ۱۴۴٫۳۴۶ ۱۸۹٫۶۹۶ ۲۲۹٫۳۹۱ هاریانا
۲۰۷. رورکلا ۲۱۵٫۵۰۹ ۲۲۴٫۹۸۷ ۲۲۸٫۱۳۰ اوریسا
۲۰۸. منگو ۱۰۸٫۱۰۸ ۱۶۶٫۱۲۵ ۲۲۶٫۷۱۲ جارکند
۲۰۹. بلندشهر ۱۲۷٫۲۰۱ ۱۷۶٫۴۲۵ ۲۲۳٫۱۶۱ اوتار پرادش
۲۱۰. گورگان ۱۲۱٫۴۸۶ ۱۷۲٫۹۵۵ ۲۲۲٫۴۲۶ هاریانا
۲۱۱. تانجاوور (تانچور) ۲۰۲٫۰۱۳ ۲۱۵٫۳۱۴ ۲۲۱٫۵۹۱ تامیل نادو
۲۱۲. مونگر ۱۵۰٫۱۱۲ ۱۸۸٫۰۵۰ ۲۲۰٫۲۴۰ بیهار
۲۱۳. توتوکودی (توتیکورین) ۲۰۵٫۷۶۶ ۲۱۶٫۰۵۴ ۲۱۹٫۷۴۴ تامیل نادو
۲۱۴. ناوقر ۳۵٫۱۱۳ ۱۱۶٫۷۲۳ ۲۱۹٫۳۹۸ مهاراشترا
۲۱۵. سلطان‌پور ماجرا ۱۱۱٫۵۶۷ ۱۶۴٫۴۲۶ ۲۱۹٫۳۸۶ ناحیه هم‌پیوسته دهلی
۲۱۶. ناگرکویل ۱۹۰٫۰۸۴ ۲۰۸٫۱۷۹ ۲۱۸٫۷۳۸ تامیل نادو
۲۱۷. اگرتلا ۱۵۷٫۳۵۸ ۱۸۹٫۹۹۸ ۲۱۸٫۰۲۸ تریپورا
۲۱۸. چاپرا ۱۳۶٫۸۷۷ ۱۷۹٫۱۹۰ ۲۱۷٫۲۵۶ بیهار
۲۱۹. بالسوا جهانگیرپور ۹۵٫۰۶۵ ۱۵۲٫۳۳۹ ۲۱۶٫۵۹۵ ناحیه هم‌پیوسته دهلی
۲۲۰. سیکر ۱۴۸٫۲۷۲ ۱۸۵٫۳۲۳ ۲۱۵٫۹۸۷ راجستان
۲۲۱. پنج‌کولا ۷۰٫۳۷۵ ۱۴۰٫۹۲۵ ۲۱۵٫۴۵۷ هاریانا
۲۲۲. بیوانی ۱۲۱٫۶۲۹ ۱۶۹٫۵۳۱ ۲۱۴٫۴۱۳ هاریانا
۲۲۳. کریشناراجاپورا ۱۵۲٫۰۳۸ ۱۸۶٫۲۱۰ ۲۱۳٫۶۳۷ کارناتاکا
۲۲۴. نادیاد ۱۶۷٫۰۵۱ ۱۹۲٫۹۱۳ ۲۱۰٫۹۵۸ گجرات
۲۲۵. راجندرانگر ۸۴٫۵۴۸ ۱۴۳٫۲۴۰ ۲۱۰٫۴۷۶ آندرا پرادش
۲۲۶. کاتیهار ۱۳۵٫۴۳۶ ۱۷۵٫۱۹۹ ۲۱۰٫۴۶۰ بیهار
۲۲۷. شیملا ۸۲٫۰۵۴ ۱۴۲٫۵۵۵ ۲۰۸٫۵۵۴ هیماچال پرادش
۲۲۸. سامبال ۱۵۰٫۸۶۹ ۱۸۲٫۴۷۸ ۲۰۸٫۰۲۴ اوتار پرادش
۲۲۹. برهانپور ۱۷۲٫۷۱۰ ۱۹۳٫۷۲۵ ۲۰۷٫۵۳۶ مادایا پرادش
۲۳۰. ماهادواپورا ۷٫۹۲۴ ۱۳۵٫۷۹۴ ۲۰۶٫۹۲۳ کارناتاکا
۲۳۱. سیرسا ۱۱۲٫۸۴۱ ۱۶۰٫۷۳۵ ۲۰۶٫۵۱۳ هاریانا
۲۳۲. موروی ۹۰٫۳۵۷ ۱۴۵٫۷۱۹ ۲۰۵٫۲۴۲ گجرات
۲۳۳. سورندرانگر ۱۰۶٫۱۱۰ ۱۵۶٫۱۶۱ ۲۰۴٫۹۹۲ گجرات
۲۳۴. دیندیگول ۱۸۲٫۴۷۷ ۱۹۶٫۹۵۵ ۲۰۴٫۶۶۲ تامیل نادو
۲۳۵. رائه برلی ۱۲۹٫۹۰۴ ۱۶۹٫۳۳۳ ۲۰۴٫۳۶۱ اوتار پرادش
۲۳۶. موروارا ۱۶۳٫۴۳۱ ۱۸۷٫۰۲۹ ۲۰۴٫۱۰۶ مادایا پرادش
۲۳۷. بهرام‌پور ۱۱۵٫۱۴۴ ۱۶۰٫۱۴۳ ۲۰۲٫۸۹۷ بنگال غربی
۲۳۸. کیراری سلیمان‌نگر ... ۱۵۴٫۶۳۳ ۲۰۲٫۷۲۴ ناحیه هم‌پیوسته دهلی
۲۳۹. اونگل ۱۰۰٫۸۳۶ ۱۵۰٫۴۷۱ ۲۰۱٫۰۱۱ آندرا پرادش
۲۴۰. جوناگاد ۱۳۰٫۴۸۴ ۱۶۸٫۵۱۵ ۲۰۰٫۷۴۴ گجرات
۲۴۱. چندیگر ۱۲۰٫۳۷۸ ۱۶۲٫۱۸۷ ۲۰۰٫۵۷۸ بنگال غربی
۲۴۲. اوتارپارا-کوترونگ ۱۰۱٫۲۶۸ ۱۵۰٫۳۶۳ ۲۰۰٫۱۴۵ بنگال غربی

A[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
آبوهار پنجاب ۱۲۴٬۳۰۳
آچال‌پور مهاراشترا ۱۰۷٬۳۰۴
آدانکی آندرا پرادش ۴۵٬۰۰۰
ادی‌پور گجرات ۸۶٬۳۸۸
آدوور کرالا ۲۸٬۹۴۳
آدرا (پورولیا) بنگال غربی ۲۲٬۰۳۰
اگرتلا* تریپورا ۳۶۷٬۸۲۲
آگرا اوتار پرادش ۱٬۷۲۷٬۲۷۵
احمدآباد گجرات ۳٬۹۵۹٬۴۳۲
احمدنگر مهاراشترا ۳۰۷٬۴۵۵
آیزاول* میزورام ۲۲۸٬۲۸۰
اجمیر راجستان ۴۸۵٬۱۹۷
اکودیا مادایا پرادش ۱۰٬۴۰۸
آکوله مهاراشترا ۴۴۳٬۱۸۴
علیگر اوتار پرادش ۱٬۱۶۷٬۷۳۲
الله‌آباد اوتار پرادش ۱٬۲۱۵٬۳۴۸
الوار راجستان
آلوا کرالا ۲۴٬۱۰۸
آمباله هاریانا ۱٬۶۸۵٬۹۴۵
آمتی اوتار پرادش ۱۲٬۸۰۸
آمراواتی مهاراشترا ۶۷۸٬۱۹۲
آمرلی گجرات ۹۰٬۲۴۳
امریتسار پنجاب ۱٬۱۹۴٬۷۴۰
آمروها اوتار پرادش ۲۶۴٬۸۹۰
آناکاپاله آندرا پرادش ۸۴٬۵۲۳
آناند گجرات ۳۰۰٬۴۶۲
آنانتاپور آندرا پرادش ۵۱۶٬۳۵۹
آنگول اوریسا
آنکلشور گجرات ۶۷٬۹۵۲
آنوپور مادایا پرادش ۱۶٬۳۹۷
آراکونام تامیل نادو ۸۲٬۵۰۰
آراریا بیهار ۶۰٬۵۹۴
آراسیکره کارناتاکا ۴۵٬۲۵۰
آرکوت تامیل نادو
آراه بیهار ۲۰۳٬۳۹۵
آروپوکوتایی تامیل نادو ۸۴٬۰۲۹
آسانسول بنگال غربی ۴۸۶٬۳۰۴
آشوک‌نگر مادایا پرادش ۶۷٬۷۰۵
آشتامیچیرا کرالا
اورنگ‌آباد (بیهار) بیهار ۷۹٬۳۵۱
اورنگ‌آباد مهاراشترا ۱٬۲۰۸٬۲۸۵
اعظم‌گر اوتار پرادش

B[ویرایش]

بنگالورو
نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
بهادرگر هاریانا
برهانپور مادایا پرادش
بهاراگورا جارکند
بهرام‌پور بنگال غربی
بهاریچ
بلاغت مادیا پرادش
بولانگیر
بالاسور اوریسا
بالی
بالابگر
بالیا
بالارام‌پور
بامرا
باندا
بانگاناپاله
بانسوارا
بانکورا
بانور
باپاتلا
باراماتی
باران راجستان
باراست بنگال غربی
باردامن
باراکار
باریلی
بارگر
بار
باندکویی راجستان
باسنا
باتینا پنجاب
باریپادا اوریسا
بارمر راجستان
بارنالا
بارراکاپور
باروانی
باوال
بازپور اوتاراکند
بی‌وار
بلگیوم کارناتاکا
بلاری کارناتاکا
بلپاهار
بنگالورو* (بنگلور) کارناتاکا
برهام‌پور
بتول گوا
بتول مادایا پرادش
بادراچالام
باگالپور
باجانپورا
باندرا
بهارات‌پور
بهاراتانا
باروچ گجرات
باوانی تامیل نادو
باونگر گجرات
بیلای
بیلوارا
بیماوارام
بینمال
بیواندی
بیوانی
بوپال* مادایا پرادش
بوبانسور* اوریسا
بوج گجرات
بوساوال
بیدر
بیهار شریف بیهار
بیجنور
بیکانر راجستان
بیلارا
بیلاسپور چتیسگر
بیلاسپور هیماچال پرادش
بود گایا
شهر فولاد باکارو جارکند
بونگایگاون
بارجاراجناگر
بوداون
بلندشهر اتار پرادش
برهانپور
بورلا
بوکسار

C[ویرایش]

چنای
نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
کلکته بنگال غربی
کامبات (کامبی) گجرات
چامبا هیماچال پرادش
چامبا اوتاراکند
چامپاوات
چامراج‌نگر
چندان‌نگر
چندیگر* پنجاب
چندیل
چندوسی
چاپیره‌وولا
چاپرا بنگال غربی
چارکاری
چارکی دادری
چندراپور
چنگالپاتو تامیل نادو
چنای*(مدرس) تامیل نادو
چاتارپور
چیندوارا
چیکماگالور
چینتامانی کارناتاکا
چیپلون
چیرالا
چیترادورگا
چیتراکوت
چیتوور
چورو
کویمباتوره تامیل نادو
کونتای
کوچ‌بیهار
کوونوور تامیل نادو
کوددالور تامیل نادو
کوداپا
کوتتک

D[ویرایش]

دیسا گجرات
نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
دابرا مادیا پرادش
دادری
داهود گجرات
دالهوسی
دالکولا بنگال غربی
دالتونگنج
دامان
دامو
داربانگا
دارجلینگ
داتیا
داوند
داواناگیری
دباگر
دهگام
دهرادون*
دهری (دهری اون سون)
دهلی*
دئوگر
دئوریا
دِوگر مهاراشترا
دِوگر راجستان
دواس مادیا پرادش
دامتاری
دانباد جارکند
دهر مادیا پرادش
دارامپور گجرات
دارمسالا
دارواد
دنکانال
دولکا گجرات
دوله
دولیان
دوری
دیبروگر آسام
دیماپور
دیندیگول
دیسپور* آسام
دیوو
دامبیولی
دوم دوم
دورگ
دورگاپور مهاراشترا
دورگاپور بنگال غربی
دوارکا

E[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
ایرناکولام
ایرودا
ایته
اتاوا
الورا

F[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
فاضل‌آباد
فالنا
فریدآباد
فریدکوت
فرخ‌آباد
فاتح‌آباد هاریانا
فاتح‌آباد مادیا پرادش
فاتح‌آباد اوتار پرادش
فاتح‌گر
فاتح‌پور چوراسی
فاتح‌پور سیکری اوتار پرادش
فاتح‌پور راجستان
فاتح‌پور، باربانکی اوتار پرادش
فاتح‌پور اوتار پرادش
فاضل‌کا
فیروزآباد
فیروزپور

G[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
گاداگ
گادچیرولی
گاندی‌دام
گاندی‌نگر*
گنگ‌توک*
گنجام
گایا
چاتامپور
قاضی‌آباد
قاضی‌پور
گوا ولا
گودرا
گوکک
گوندیا
گوراگ‌پور
گریاتر نویدا
گودالور، کویمباتور تامیل نادو
گودالور، نیلگیراس تامیل نادو
گودالور، تنی تامیل نادو
گودیوادا
گلبرگه (کالبورگی) کارناتاکا
گوملا
گونا
گوندلوپت
گونتور
گورگان
گواتی (گوهاتی)
گوالیور
گودا

H[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
هشیارپور پنجاب ۱۶۸/۴۴۳
هالدیا بنگال غربی ۲۰۰/۷۶۲
هالدوانی اوتاراکند ۱۵۶/۰۷۸
هالیساهار بنگال غربی ۱۲۴/۹۳۹
هامیرپور هیماچال پرادش
هامیرپور اوتار پرادش
هانسی هاریانا
هانومانگر
هاردا مادیا پرادش ۶۸/۱۶۲
هاردوی اوتار پرادش ۱۳۶/۸۵۱
هاریدوار اوتاراکند ۲۲۸/۸۳۲
هرساوا راجستان ۱/۶۹۵
حسن کارناتاکا ۱۳۳/۴۳۶
هستیناپور اوتار پرادش ۵۸/۴۵۲
هترس گجرات ۸۱/۱۳۷
هیمات‌نگر گجرات ۸۱/۱۳۷
حصار هاریانا ۳۰۱/۲۴۹
هودال هاریانا ۷۲/۴۵۰
هوسپت کارناتاکا ۲۰۶/۱۶۷
هوورا
هوبلی
هوگلی- چوچورا بنگال غربی ۵/۵۱۹/۱۴۵
حیدرآباد* تلانگانا ۶/۸۰۹/۹۷۰

I[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
ایچالکارانجی
ایدر
ایندور
ایمفال *
اسلام‌پور بیهار
اسلام‌پور بنگال غربی
ایتاناگر*

J[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
جبال‌پور
جاگدری
جاگل‌پور
جاگراون
جاگتیال
جی‌پور راجستان
جایس
جایسالمر
جایتران
جلال‌آباد پنجاب
جالنا مهاراشترا
جالندر
جالگوان
جالور
جمکامبالی
جامو جامو و کشمیر
جام‌نگر گجرات
جمشیدپور جارکند
جانپور اوتار پرادش
جی‌پور (اوریسا) اوریسا
جابو
جاجار
جالاوار
جانسی اوتار پرادش
جارسوگودا
جونجونو
جودپور
جورهت آسام
جوناگاد گجرات
جونار

K[ویرایش]

نام‌شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
کاداپا
کایلاراس
کایتال
کاکینادا آندرا پرادش
گلبرگه کارناتاکا
کالیمپونگ
کالیان مهاراشترا
کامتی
کانچیپورام
کانکر
کانور
کان‌پور اوتار پرادش ۵۲۸۸۸۸۸
کاپورتالا
کاراپ
کاراجیکودی
کریم‌گنج
کریم‌نگر آندرا پرادش
کارکالا
کارور
کارونگال تامیل نادو
کاروار
کاتبهر
کاتنی
کیلونگ
کاگاریا
کامام
کانا
کارگپور
کری (لاکیم‌پور کری)
کورای (کوچین)
کوچی
کوداد
کوهیما
کولار
کولاپور مهاراشترا
کلکته بنگال غربی
کولام (قویلون)
کانداگوان
کوناگر
کوتا چتیسگر
کوتا کارناتاکا
کوتا راجستان
کوتا اوتار پرادش
کوتوارا
کوتاگودم
کوتما
کوتایام
کویلاندی (قویلاندی)
کالیکوت کرالا
کریشنانگر بنگال غربی
کوچیندا
کورنوول آندرا پرادش
کوروکشترا

L[ویرایش]

نام شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
لادوا
لاکیم‌پور
لاکیسارای
لالیتپور
لامکا
لاتور
له
لوناوالا مهاراشترا
لکنو*
لودهیانا*

M[ویرایش]

نام شهر مرکز جمعیت ۲۰۰۱میلادی
ماچیلایپاتنام
ماداناپاله
مادوگوان
مادیامگرم
مادیکری
مادوری
مهابالاشور مهاراشترا
محبوب‌نگر
مهاد
ماهه کرالا
ماهوبا
ماهووا گجرات، باونگر
ماهووا گجرات، سورات
ماهوا
مالگاون
مالوت
ماناوادر
مانچار مهاراشترا
منچریال
ماندلا
ماندسور
ماندیا
مانه‌سر هاریانا ۲۳/۴۴۸
مانگالی‌گیری آندرا پرادش
مانگالور
ماپوسا
مارکاپور
ماراماگاوو
ماتورا
میروت
مهسانا گجرات
میراـ بایاندار مهاراشترا
میراج
میرزاپور
میتاپور
موداسا
موگا پنجاب
موهالی
موهانیا
موکاما
مرادآباد
مورشی
موتیهاری
مونت آبو
موکاتسر
مولانپور داکا پنجاب
مولانپور گاریبداس پنجاب
بمبئی (مومبای) مهاراشترا
مرادنگر اوتار پرادش
مرشدآباد
موروارا
موسووری
مظفرنگر
مظفرپور
میسور کارناتاکا
ماوو

N[ویرایش]

O[ویرایش]

P[ویرایش]

Q[ویرایش]

R[ویرایش]

S[ویرایش]

T[ویرایش]

U[ویرایش]

V[ویرایش]

W[ویرایش]

Y[ویرایش]

Z[ویرایش]

ایالت‌ها[ویرایش]

آروناچال پرادش[ویرایش]

آسام[ویرایش]

آندرا پرادش[ویرایش]

اوتارانچاند[ویرایش]

اوتار پرادش[ویرایش]

اوریسا[ویرایش]

بنگال غربی[ویرایش]

بیهار[ویرایش]

پنجاب[ویرایش]

تامیل نادو[ویرایش]

تریپورا[ویرایش]

جارکاند[ویرایش]

جامو و کشمیر[ویرایش]

چاتیسگر[ویرایش]

راجستان[ویرایش]

سیکیم[ویرایش]

کارناتاکا[ویرایش]

کرالا[ویرایش]

گجرات[ویرایش]

گوآ[ویرایش]

مادایا پرادش[ویرایش]

مانی‌پور[ویرایش]

ماهاراشترا[ویرایش]

مگالایا[ویرایش]

میزورام[ویرایش]

ناگالند[ویرایش]

هاریانا[ویرایش]

هیماچال پرادش[ویرایش]

ناحیه‌ها[ویرایش]