پرش به محتوا

فهرست شهرهای لبنان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرهای لبنان به شرح زیر است:

استانهای لبنان
فهرست شهرهای لبنان
رتبه نام جمعیت استان
فارسی عربی ۱۹۷۰-سال
تخمین
۲۰۰۵-سال
سرشماری
۱. بیروت بیروت ۴۷۴ ۸۷۰ ۱ ۲۵۱ ۷۳۹ استان بیروت
۲. طرابلس طرابلس ۱۲۷ ۶۱۱ ۲۲۹ ۳۹۸ استان شمالی
۳. عکار عکار نامعلوم نامعلوم استان شمالی
۴. المنیة الضنیة المنیه الضنیه نامعلوم نامعلوم استان شمالی
۵. زغرتا زغرتا ۱۸۲۰۰ ۳۲۹۱۷ استان شمالی
۶. بشری بشری نامعلوم نامعلوم استان شمالی
۷. کورة کوره نامعلوم نامعلوم استان شمالی
۸. البترون البترون ۶۰۰۰ ۱۰۸۵۲ استان شمالی
۹. صیدا صیدا ۲۴ ۷۴۰ ۱۶۳ ۵۵۴ استان جنوبی
۱۰ صور صور ۱۶ ۵۰۰ ۱۳۵ ۲۰۴ استان جنوبی
۱۱ جزین جزین نامعلوم ۱۳٫۴۷۶ استان جنوبی
۱۲ نبطیه النبطیة نامعلوم ۹۸ ۴۳۳ استان نبطیه
۱۳ مرجعیون مرجعیون ۹۳۰۰ ۱۶۱۷۳ استان نبطیه
۱۴ حاصبیا حاصبیا نامعلوم نامعلوم استان نبطیه
۱۵ بنت جبیل بنت جبیل نامعلوم نامعلوم استان نبطیه
۱۶ کسروان کسروان نامعلوم نامعلوم استان جبل
۱۷ جبیل جبیل نامعلوم ۲۰۷۸۴ استان جبل
۱۸ بعبدا بعبدا نامعلوم ۷۷۱۰۶ استان جبل
۱۹ المتن المتن نامعلوم نامعلوم استان جبل
۲۰ عالیه عالیة ۱۸۶۰۰ ۲۷۲۳۳ استان جبل
۲۱ الشوف الشوف ۱۸۶۰۰ ۲۷۲۳۳ استان جبل
۲۲ زحلة زحله ۴۶ ۸۰۰ ۷۸ ۱۴۵ استان بقاع
۲۳ بعلبک بعلبک ۱۵۶۰۰ ۳۰۹۱۶ استان بقاع
۲۴ راشیا راشیا ۶۷۰۰ ۱۱۲۸۸ استان بقاع
۲۵ الهرمل هرمل ۲۷۰۰ ۱۱۰۷۰ استان بقاع
۲۶ البقاع الغربی بقاع غربی نامعلوم نامعلوم استان بقاع

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]