بیوسنتز پروتئین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از زیست‌ساخت پروتئین)
بیوسنتز پروتئین، با رونویسی و تغییرات پس از رونویسی آغاز می شود. آنگاه، mRNA بالغ به سیتوپلاسم جهت ترجمه انتقال می یابد. آنگاه زنجیره پلی پپتیدی تا خورده و دچار تغییرات پسا-ترجمه ای می گردد.

بیوسنتز پروتئین (یا سنتز پروتئین)، فرایند مهم زیست‌شناختی است که درون سلول رخ داده، و سلول بوسیله آن پروتئین‌های از دست رفته اش (از طریق تجزیه پروتئین یا برون رانی) را با ساخت پروتئین‌های جدید، جبران می کند. پروئین‌ها، عملکردهای حیاتی متعددی به عنوان آنزیم، پروتئین‌های ساختاری یا هورمون‌ها دارند. سنتز پروتئین در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها بسیار مشابه اند، اما برخی تفاوت‌های متمایز کننده ای نیز دارند.[۱]

منابع[ویرایش]

  1. Alberts, Bruce (2015). Molecular biology of the cell (Sixth ed.). Abingdon, UK: Garland Science, Taylor and Francis Group. ISBN 978-0815344643.

پیوندهای بیرونی[ویرایش]