بیوسنتز پروتئین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بیوسنتز پروتئین، با رونویسی و تغییرات پس از رونویسی آغاز می شود. آنگاه، mRNA بالغ به سیتوپلاسم جهت ترجمه انتقال می یابد. آنگاه زنجیره پلی پپتیدی تا خورده و دچار تغییرات پسا-ترجمه ای می گردد.

بیوسنتز پروتئین (یا سنتز پروتئین)، از فرایندهای مهم زیست‌شناختی است که درون سلول رخ داده، و سلول با آن پروتئین‌های از دست رفته‌اش (از طریق تجزیۀ پروتئین یا برون‌رانی) را با ساخت پروتئین‌های جدید جبران می کند. پروتئین‌ها، عملکردهای حیاتی متعددی به عنوان آنزیم، پروتئین‌های ساختاری یا هورمون‌ها دارند. سنتز پروتئین در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها بسیار مشابه است، اما برخی تفاوت‌های متمایزکننده نیز دارد.[۱]

منابع[ویرایش]

  1. Alberts, Bruce (2015). Molecular biology of the cell (Sixth ed.). Abingdon, UK: Garland Science, Taylor and Francis Group. ISBN 978-0815344643.

پیوندهای بیرونی[ویرایش]