ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه جامعه‌شناسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویکی‌پروژهٔ جامعه‌شناسی

ویکی‌پروژهٔ جامعه‌شناسی

ویکی‌پروژهٔ جامعه‌شناسی جایی‌است برای سازمان‌دهی و بهبود کمّی و کیفی محتواهای مرتبط با جامعه‌شناسی در ویکی‌پدیا.

اگر مایل به مشارکت هستید نام خود را به فهرست مشارکت‌کنندگان بیفزایید.


انجام‌دادنی‌ها

مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید:


مشارکت‌کنندگان

اگر مایل به مشارکت در محدودهٔ اهداف این ویکی‌پروژه هستید نام خود را با افزودن سه مدّک (~~~) به انتهای این فهرست بیفزایید.

در صورت تمایل می‌توانید الگوی {{کاربر ویکی‌پروژه جامعه‌شناسی}}

می‌توانید نام خود را با قراردادن سه مدّک (~~~) به این فهرست بیفزایید.


وضعیت کنونی صفحه‌ها

محتواهای باکیفیت

فهرست محتواهای باکیفیت (برگزیده، خوب و متوسط) مرتبط با جامعه‌شناسی.

برگزیده برگزیده

خوب خوب

متوسط متوسط


رده‌ها

برای دیدن همهٔ زیررده‌ها بر روی «◄» در زیر کلیک کنید:

الگوها

این الگوها در صفحه‌های مرتبط با اهداف این ویکی‌پروژه به کار می‌روند. برای دیدن فهرست کامل الگوهای این ویکی‌پروژه اینجا را ببینید.


نظرخواهی‌هاجای‌های مرتبط

پیوندهای سودمند