ویکی‌پدیا:پیوند قرمز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیوند قرمز، مانند این، یک پیوندِ داخلی است که به رنگ قرمز نشان داده می‌شود. پیوندی با این رنگ، صفحه‌ای را نشان می‌دهد که هنوز وجود ندارد یا پیش‌تر حذف شده است. گاهی و در بعضی مواردِ خاص به علت خطاهایی که رخ می‌دهد پیوند، قرمز می‌شود (نادرست نوشتن کلمه یا خطا در بررسی دقیق کلمهٔ مقالهٔ مقصد) که باید با پیوندِ لوله‌ای یا تغییر مسیر یا... اصلاح گردد.

مقاله‌ها نباید پیوند قرمز به عناوینی که ممکن است معیارهای سرشناسی را برآورده نکنند، داشته باشند. پیوند قرمز نباید برای هر فصل از یک کتاب ساخته شود همچنین نباید به مقالاتِ حذف شده پیوند شوند؛ مگر اینکه دلیلِ حذفِ مقاله، کمیِ سرشناسی یا نادانشنامه‌ای بودن نباشد. به طور کلی، یک پیوند قرمز باید در مقاله باقی بماند اگر به اصطلاح، واژه یا موضوعی در پیوند است که می‌تواند دلیلِ موجهی برای ماندن در یک مقاله داشته باشد، اما برای آنهایی که هیچ موضوعیتی برای مقاله شدن ندارند می‌توانند حذف شوند. پیوندِ قرمزی را حذف نکنید مگر اینکه مطمئن باشید که ویکی‌پدیا نباید مقاله‌ای در موردِ این موضوعِ خاص داشته باشد.

ساختنِ پیوندِ قرمز[ویرایش]

هرگاه دو براکت [[ ]] در اطرافِ یک واژه یا عبارت در مقاله‌ای از ویکی‌پدیا قرار بگیرد و آن واژه یا عبارت، صفحهٔ ابهام‌زدایی یا تغییرِ مسیر نداشته باشد، یک پیوندِ سرخ ساخته می‌شود.

جاهایی که باید از ساختن پیوند قرمز پرهیز کرد[ویرایش]

باید از وارد کردن پیوندهای قرمزی به مقالات ویکی‌پدیا که —به احتمال زیاد— هیچگاه ایجاد نخواهند شد خودداری شود. از جمله پیوندهایی که با قواعدِ نامگذاریِ ویکی‌پدیا سازگار نیستند را نباید ایجاد کرد.

در جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوندهای قرمز در بخشِ جستارهای وابسته نباید بیایند؛ چون از «جستارهای وابسته» برای کمک به خوانندگان در یافتنِ مقالاتِ موجود بهره برده می‌شود و نه مقالاتی که وجود ندارند.

در ناوبری‌ها[ویرایش]

پیوندهای قرمز در بخش‌هایی همچون {{اصلی|}} و {{بیشتر|}} نیز نباید بیایند؛ چون از چنین ناوبری‌هایی برای کمک به خوانندگان در یافتنِ مقالاتِ موجود بهره برده می‌شود.

در الگوها[ویرایش]

از پیوندهای قرمز می‌توان در الگوها استفاده کرد اما نباید در ساختِ چنین پیوندهایی افراط کرد. کاربرانی می‌توانند به ساختِ زیادِ پیوندهای قرمز در الگو دست بزنند که دست‌اندرکارِ ساختِ مقالاتِ آن الگو هستند و می‌دانند که آنها را خواهند ساخت؛ وگرنه می‌توانند از الگو حذف شوند.

در صفحاتِ ابهام‌زدایی[ویرایش]

پیوندهای قرمز در صفحاتِ ابهام‌زدایی محدودیتِ استفاده دارند. هدف از صفحاتِ ابهام‌زدایی، هدایتِ خواننده به محتوای در دسترس و موجود است؛ پس یک پیوندِ قرمز در چنین مواردی کمک کننده نیست.

در رده‌ها[ویرایش]

یک مقاله هرگز نباید با یک ردهٔ غیر موجود (قرمز) در پایینِ آن برچسب بخورد. یا باید رده را ایجاد کرد یا رده‌ای که وجود ندارد و قرمزرنگ است باید حذف شود یا به یک ردهٔ موجود متصل شود.

در نام افراد[ویرایش]

از پیوندِ قرمز به نام افراد باید اجتناب شود، به‌ویژه هنگامی که نامی عمومی باشد و ممکن است موجبِ نظراتِ متفاوتی در موردِ آن نام شود. اغلب پیوندی که به یک نامِ قرمز مرتبط شده و در مقاله آمده، ممکنست ویرایشگرانِ مقاله را در ساختِ یک مقاله برای فردی کاملاً متفاوت اما با یک نامِ مشابه به اشتباه بیاندازد.

تمامِ قوانینی که به زندگی‌نامهٔ زندگان اعمال می‌شود به همان اندازه بر پیوندِ قرمز بر نامِ افراد نیز اعمال می‌شود. هنگامِ ایجادِ یک زندگی‌نامه از پیوندِ قرمز، باید مطمئن شوید که تمامِ لینک‌های ورودی و نامِ فرد به‌درستی ابهام‌زدایی شده باشند.

هنگام ایجاد یک مقاله، بهترین کار این است که:

  1. بررسی کنید که آیا لینک‌های قرمزِ موجود، با ایجادِ این مقاله، آبی خواهند شد و احتمالاتِ ثانویه در ساختِ مقالاتِ مشابه را از میان ببرید.
  2. بررسی کنید که آیا لینک‌های ورودی به مقاله به درستی آدرس‌دهی شده باشند؛ وگرنه به تصحیحِ آنها بپردازید.

به پرونده‌ها[ویرایش]

نباید پیوندِ قرمز به پرونده‌هایی که وجود ندارند داده شود. پرونده‌هایی همچون عکس، فایل‌های اطلاعاتی و..

با پیوندهای قرمز چه کنیم؟[ویرایش]

به طور کلی اگر پیوندی در آینده می‌تواند به یک مقاله تبدیل شود، باید به آن اجازه داد تا در مقاله باقی بماند. اما اگر احتمال یا موضوعیتی برای مقاله شدن ندارد، بهتر است پیوندِ آن حذف شود.

مقاله‌های خُرد[ویرایش]

پیوندِ قرمز به مقاله‌ای که در آینده به شکلِ معقولی ایجاد خواهد شد را به جای تبدیل به یک مقالهٔ خُرد که هیچ اطلاعاتِ مفیدی در برندارد، باید به‌حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده ساخته شود. مثلاً پیوندِ ورزش در بولیوی یک پیوندِ قرمز است اما ورزش در آمریکا یک مقاله است. به‌جای تبدیلِ ورزش در بولیوی به یک مقالهٔ خُرد و پایین‌تر از سطحِ استاندارد با این مضمون:

ورزش در بولیوی جزو زندگی روزمرهٔ مردم است.

باید آنرا به حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده یک مقالهٔ استاندارد از آن ساخته شود. ویرایشگرانِ ویکی‌پدیا باید تلاش کنند مقاله‌هایی استاندارد و با مفاهیمِ کافی ایجاد کنند.

هدفِ پیوند قرمز آگاه‌سازیِ خوانندگانِ ویکی‌پدیا به نیاز به ساختِ یک مقالهٔ جدید با محتوای اطلاعاتِ حداقلی و استاندارد برای استفادهٔ خوانندگانِ آن است. ایجاد مقاله‌های خُرد و مینیمالیستی فقط به منظورِ خلاص شدن از شرّ یک پیوندِ قرمز، کلّ اهدافِ این روندِ سودمند را از بین می‌برد.

همچنین تبدیلِ ورزش در بولیوی به ورزش در بولیوی در متنِ مقاله فقط به این منظور که میزانِ پیوندهای قرمز در مقاله را کم کنیم، نیز نباید انجام شود.

مواردِ دیگر[ویرایش]

  • پیوندِ قرمز می‌تواند نشانگرِ این باشد که به یک مقالهٔ تازه نیاز است. هنگامی که یک مقاله نوشته می‌شود، به موضوعاتِ کلیدیِ وابسته به آن پیوند داده می‌شود تا درکِ درستی از موضوع بدست آید. حتی اگر این موضوعات هنوز مقاله‌ای ندارند؛ نباید پیوند قرمز آن‌ها حذف شود.
  • اگر پیوندی شکسته شده و احتمالاً به مقاله‌ای پیوند شده بوده که اکنون حذف شده است؛ نیازی نیست که پیوندش نیز باقی بماند یا ممکنست به مقاله‌ای که موجود است پیوند داده شود.
  • پیوندی که بوسیلهٔ ویرایشگری ساخته شده که دانشِ کافی از روش و باید و نبایدهای پیونددادن در مقالات نداشته است. همیشه ارزیابیِ پیوندها در چنین مواردی ضروری است. شیوه‌نامهٔ پیونددهی را ببینید.
  • پیوندِ قرمز می‌تواند پیامدی از یک اشتباهِ تایپی باشد؛ مثلاً به‌جای ورزش در آمریکا به وررش در آمریکا پیوندی داده شده باشد. در چنین مواردی باید پیوند اصلاح شود. اگر یک غلطِ املاییی رایج است، شاید بتوان با یک تغییرِ مسیر به مقاله، موضوع را اصلاح کرد. اما در هرحال؛ شما باید غلط‌های املایی در پیوندها را اصلاح کنید.
  • پیوندِ قرمز ممکن است پیامدِ یک غلطِ املایی عمدی باشد و باید به عنوانِ مقابله با خرابکاری با آن برخورد شود.
  • نامِ افرادِ ناسرشناس در فهرستی همچون فهرستِ فارغ التحصیلانِ سرشناسِ یک دانشگاه که سرشناسیِ آنها قابلِ تأیید نیست باید حذف شوند.

جستارهای وابسته[ویرایش]