فهرست موضوعات در آناتومی گری: عصب‌شناسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست زیر فصل نهم آناتومی گری نسخهٔ ۱۹۱۸ میلادی است

محتویات

ساختار دستگاه عصبی (آناتومی گری 183)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #721[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #722[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #723[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #724[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #725[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #726[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #727[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #728[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #729[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #730[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #732[ویرایش]

رشد دستگاه عصبی (آناتومی گری 184)[ویرایش]

طناب نخاعی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #733[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #735[ویرایش]

عصب نخاعی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #735[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #736[ویرایش]

Brain[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #736[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #737[ویرایش]

پس‌مغز یا پس‌مغز[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #738[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #739[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #740[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #741[ویرایش]

مغز میانی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #741[ویرایش]

پیشامغز[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #741[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #742[ویرایش]

مغز میانجی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #742[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #743[ویرایش]

مخ[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #743[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #744[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #745[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #746[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #747[ویرایش]

Fissures and Sulci[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #747[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #748[ویرایش]

طناب نخاعی یا طناب نخاعی (آناتومی گری 185)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #749[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #750[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #751[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #752[ویرایش]

Fissures and Sulci[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #752[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #753[ویرایش]

ماده خاکستری[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #753[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #754[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #755[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #756[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #757[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #758[ویرایش]

ماده سفید[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #758[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #759[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #760[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #761[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #762[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #763[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #764[ویرایش]

brain یا مغز (آناتومی گری 186)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #766[ویرایش]

پس‌مغز یا پس‌مغز (آناتومی گری 187)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #767[ویرایش]

Myelencephalon[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #767[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #768[ویرایش]

Myelencephalon: anterior district of پیاز مغز[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #768[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #769[ویرایش]

Myelencephalon: lateral district[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #769[ویرایش]

Myelencephalon: posterior district of پیاز مغز - lower part[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #774[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #775[ویرایش]

Myelencephalon: posterior district of پیاز مغز - upper part[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #775[ویرایش]

Myelencephalon: Cerebrospinal دسته عصبی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #775[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #776[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #777[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #778[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #779[ویرایش]

Myelencephalon: Gray Substance of پیاز مغز[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #779[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #780[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #781[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #782[ویرایش]

Myelencephalon: Inferior peduncle (restiform body)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #782[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #783[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #784[ویرایش]

Myelencephalon: ساخت شبکه‌ای[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #784[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #785[ویرایش]

مغز پیشاپسین - پل مغز[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #785[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #786[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #787[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #788[ویرایش]

مغز پیشاپسین - مخچه[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #788[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #789[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #790[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #791[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #792[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #793[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #794[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #795[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #796[ویرایش]

بطن چهارم[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #797[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #798[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #799[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #800[ویرایش]

مغز میانی یا مغز میانی (آناتومی گری 188)[ویرایش]

Cerebral peduncles[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #800[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #801[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #802[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #803[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #804[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #805[ویرایش]

Corpora quadrigemina[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #805[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #806[ویرایش]

Cerebral aqueduct[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #806[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #807[ویرایش]

fore-brain یا پیشامغز (آناتومی گری 189)[ویرایش]

مغز میانجی/تالاموس[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #807[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #808[ویرایش]

مغز میانجی/تالاموس - تالاموس[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #808[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #809[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #810[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #811[ویرایش]

مغز میانجی/تالاموس - Metathalamus[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #811[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #812[ویرایش]

مغز میانجی/تالاموس - Epithalamus[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #812[ویرایش]

مغز میانجی/تالاموس - زیرنهنج[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #812[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #813[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #814[ویرایش]

مغز میانجی/Other[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #814[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #815[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #816[ویرایش]

مخ[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #817[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #818[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #819[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #820[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #821[ویرایش]

مخ - لوب پیشانی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #821[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #822[ویرایش]

مخ - لوب آهیانه‌ای[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #822[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #823[ویرایش]

مخ - لوب پس‌سری[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #823[ویرایش]

مخ - لوب گیجگاهی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #823[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #824[ویرایش]

مخ - Insula[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #825[ویرایش]

مخ - Limbic lobe[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #825[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #826[ویرایش]

مخ - Rhinencephalon[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #826[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #827[ویرایش]

مخ - Interior of the Cerebral Hemispheres[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #827[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #828[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #829[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #830[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #831[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #832[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #833[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #834[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #835[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #836[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #837[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #838[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #839[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #840[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #841[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #842[ویرایش]

مخ - Structure of the Cerebral Hemispheres[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #842[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #843[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #844[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #845[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #846[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #847[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #848[ویرایش]

Composition and central connections of عصب نخاعی (آناتومی گری 190)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #849[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #850[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #851[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #853[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #854[ویرایش]

Composition and central connections of اعصاب مغزی (آناتومی گری 191)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #855[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #856[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #857[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #858[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #859[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #860[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #861[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #862[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #863[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #864[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #865[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #866[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #867[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #868[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #869[ویرایش]

Pathways از brain to طناب نخاعی (آناتومی گری 192)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #870[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #871[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #872[ویرایش]

شامگان of brain و طناب نخاعی (آناتومی گری 193)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #872[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #873[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #874[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #875[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #876[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #877[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #878[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #879[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #880[ویرایش]

مایع مغزی-نخاعی (آناتومی گری 194)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #880[ویرایش]

اعصاب مغزی (آناتومی گری 195)[ویرایش]

عصب بویایی (آناتومی گری 196)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #881[ویرایش]

عصب بینایی (آناتومی گری 197)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #882[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #883[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #884[ویرایش]

عصب حرکتی چشمی (آناتومی گری 198)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #884[ویرایش]

عصب قرقره‌ای (آناتومی گری 199)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #885[ویرایش]

عصب سه‌قلو (آناتومی گری 200)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #886[ویرایش]

Ophthalmic nerve[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #887[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #888[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #889[ویرایش]

Maxillary nerve[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #889[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #890[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #891[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #892[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #893[ویرایش]

Mandibular nerve[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #893[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #894[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #895[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #896[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #897[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #898[ویرایش]

عصب ابدوسنس (آناتومی گری 201)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #899[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #900[ویرایش]

عصب چهره‌ای (آناتومی گری 202)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #901[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #902[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #903[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #904[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #905[ویرایش]

عصب دهلیزی حلزونی (آناتومی گری 203)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #905[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #906[ویرایش]

عصب زبانی حلقی (آناتومی گری 204)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #906[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #907[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #908[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #909[ویرایش]

عصب واگ (آناتومی گری 205)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #910[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #911[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #912[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #913[ویرایش]

عصب اکسسوری (آناتومی گری 206)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #913[ویرایش]

عصب زیرزبانی (آناتومی گری 207)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #914[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #916: عصب زیرزبانی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #916: اعصاب[ویرایش]

عصب نخاعی (آناتومی گری 208)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #916: عصب نخاعی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #917[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #919[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #920[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #921[ویرایش]

posterior divisions (آناتومی گری 209)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #921[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #923[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #924[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #925[ویرایش]

anterior divisions (آناتومی گری 210)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #925[ویرایش]

Superficial Branches of شبکه گردنی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #926[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #927[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #928[ویرایش]

Deep Branches of شبکه گردنی. INTERNAL SERIES[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #928[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #929[ویرایش]

Deep Branches of شبکه گردنی. EXTERNAL SERIES[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #930[ویرایش]

شبکه بازویی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #930[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #931[ویرایش]

Supraclavicular Branches[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #932[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #933[ویرایش]

Infraclavicular branches[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #933[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #934[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #935[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #936[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #937[ویرایش]

عصب میانی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #938[ویرایش]

عصب زند زیرین[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #939[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #942[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #943[ویرایش]

عصب شعاعی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #943[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #944[ویرایش]

عصب نخاعی (آناتومی گری 211)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #944[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #945[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #946[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #948[ویرایش]

lumbosacral plexus (آناتومی گری 212)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #948[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #949[ویرایش]

شبکه کمری[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #949[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #950[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #951[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #952[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #953[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #954[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #955[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #956[ویرایش]

sacral و عصب نخاعیs (آناتومی گری 213)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #957[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #958[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #959[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #960[ویرایش]

عصب درشت نیی[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #960[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #962[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #963[ویرایش]

عصب نازک‌نیی مشترک[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #964[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #965[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #966[ویرایش]

Pudendal plexus[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #966[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #967[ویرایش]
آناتومی گری صفحهٔ #968[ویرایش]

دستگاه عصبی سمپاتیک (آناتومی گری 214)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #968[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #969[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #970[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #972[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #973[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #974[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #976[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #977[ویرایش]

سر portion of دستگاه عصبی سمپاتیک (آناتومی گری 215)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #977[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #978[ویرایش]

گردن portion of دستگاه عصبی سمپاتیک (آناتومی گری 216)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #978[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #979[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #980[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #981[ویرایش]

سینه portion of دستگاه عصبی سمپاتیک (آناتومی گری 217)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #981[ویرایش]

شکم portion of دستگاه عصبی سمپاتیک (آناتومی گری 218)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #982[ویرایش]

لگن خاصره portion of دستگاه عصبی سمپاتیک (آناتومی گری 219)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #984[ویرایش]

great plexuses of دستگاه عصبی سمپاتیک (آناتومی گری 220)[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #984[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #985[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #986[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #987[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #988[ویرایش]

آناتومی گری صفحهٔ #989[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]