مدیریت نوآوری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

مدیریت نوآوری یا مدیریت خلاقیت و نوآوری (به انگلیسی Innovation Management) یک رشتهٔ علمی میان رشته‌ای است و یکی از گرایش‌های تخصصی علم خلاقیت نوآوری شناسی (Creanovatology) تحت عنوان خلاقیت نوآوری شناسی سازمانی مدیریتی ([Organizational/Managerial Creanovatology)محسوب می‌گردد. موضوع این رشته مدیریت فرایندها و پدیده‌های خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها می‌باشد. مدیریت خلاقیت نوآوری به دلیل ماهیت موضوعی حوزهٔ دانشی میان رشته‌ای و چند تخصصی بسیار گسترده‌ای را شامل می‌گردد و با دیگر مفاهیم و رویکردهای سازمانی و مدیریتی مانند مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، مدیریت سرمایه‌های فکری، مدیریت فناوری، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت ارزش، مهندسی محصول جدید، مهندسی نوآوری، مهندسی سیستم، مدیریت پروژه، کارآفرینی، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی ارتباط زیادی دارد (گلستان هاشمی، ۱۳۸۷،۱۳۸۲).[۱]

علم خلاقیت نوآوری شناسی[ویرایش]

مطالعات و پژوهش‌های گسترده در بارهٔ ابعاد و جوانب مختلف خلاقیت و نوآوری با انواع رویکردها و روش شناسی‌های پژوهشی علمی گوناگون منجر به شکل گیری حوزهٔ علمی پژوهشی میان رشته‌ای گسترده‌ای گردیده است که توسط پژوهشگر ایرانی دکتر سید مهدی گلستان هاشمی به عنوان یک رشتهٔ علمی تخصصی مستقل باویژگی میان رشته‌ای و چند رشته‌ای تحت عنوان علمخلاقیت شناسی یا علم خلاقیت نوآوری شناسی با زیر شاخه‌ها یا گرایش‌های تخصصی متعدد تبیین و پایه‌گذاری شده و با نام انگلیسی Creanovatology (همچنین Creatology و Innovation Science) به جامعهٔ علمی جهانی ارائه گردیده است ..[۲] رشتهٔ علمی خلاقیت نوآوری شناسی گرایش‌ها یا شاخه‌های تخصصی مختلفی مانند خلاقیت شناسی روانشناختی (Psychological Creanovatology)، خلاقیت شناسی آموزشی، تعلیم و تربیتی (Educational Creanovatology)، خلاقیت شناسی جامعه شناختی (Sociological Creanovatology)، خلاقیت شناسی سازمانی مدیریتی (Organizational/Managerial Creanovatology)را شامل می‌گردد..[۳]

مدیریت نوآوری[ویرایش]

در رشتهٔ خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی و مدیریت نوآوری موضوعات مختلفی مانند مدیریت انگیزش خلاقیت و مدیریت ایده‌های خلاق منابع انسانی سازمان، ساختارهای سازمانی پشتیبان خلاقیت و نوآوری، فرهنگ‌های سازمانی پشتیبان خلاقیت و نوآوری، مدل‌ها و ساز و کارهای نوآوری، مدیریت دانش سازمانی، فرایندهای خلق دانش (دانش آفرینی)، مدیریت استراتژیک نوآوری، مدیریت پروژه‌های نوآورانه، فرایندهای نوآوری فناورانه و مدیریت مهندسی سیستم و مهندسی نوآوری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد (گلستان هاشمی، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۰).[۴]

مدیریت نوآوری جامع[ویرایش]

مدیریت نوآوری جامع رویکرد نوینی به مدیریت نوآوری است که با سازمان دهی و به کارگیری حداکثری منابع و قابلیت‌های سازمانی، شایسنگی ویژهٔ نوآوری در سازمان را در راستای تحقق ارزش آفرینی و انواع دستاوردهای نوآورانه بر مبنای خلاقیت شناسی مدیریت ارزش به وجود می‌آورد. رویکرد مدیریت نوآوری جامع برای اول بار به طور تقریباً همزمان توسط یک پژوهشگر چینی (گسو ،۲۰۰۲) و یک پژوهشگر ایرانی (گلستان هاشمی، ۲۰۰۲)ارائه گردیده است. مدیریت نوآوری جامع دارای زیر نظام‌های متعددی از جمله نظام مدیریت دانش جامع، نظام مهندسی نوآوری و نظام مهندسی سیستم می‌باشد و با رویکردهای مدیریت فرهنگ تعالی جامع، مدیریت تعالی سازمانی جامع و مدیریت جامع خلق ارزش ارتباط زیادی دارد.[۵].[۶]

مهندسی نوآوری - مهندسی اختراع - مهندسی محصول - مهندسی سیستم[ویرایش]

مهندسی نوآوری (Innovation Engineering)اصطلاحی است که بر حسب تعریف نوآوری و نیز بر حسب سیستم نوآوری شده دارای معانی متفاوتی می‌باشد. اگر نوآوری معطوف به محصول باشد و این محصول یا به عبارتی سیستم نوآوری شده سطح پیچیدگی زیادی نداشته و در زمینه سازمان یا صنعت خاصی نباشد به مفهوم حل خلاق مسئله و مهندسی اختراع نزدیک تر است. اگر محصول (سیستم نوآوری شده) سطح پیچیدگی زیاد نداشته ولی در سطح سازمان باشد به مفهوم مهندسی محصول جدید نزدیک تر است واگر محصول (سیستم نوآوری شده) از نوع سیستم‌های پیچیده و چند تخصصی و چند رشته‌ای بوده و نیز در سطح سازمان باشد در این حالت به مفهوم مهندسی سیستم نزدیک تر می‌باشد (گلستان هاشمی،۱۳۹۰). یکی از مهم ترین زیر بخش‌های عملیات یا پردازش در مدیریت نوآوری جامع مهندسی نوآوری است که اگر محصول یا به عبارتی سیستم مورد نوآوری از نوع محصولات پیچیده با فناوری‌های متعدد سطح بالا باشد در این صورت به مفهوم متداول و تخصصی مهندسی سیستم می‌باشد. دراین رویکرد منظور از سیستم خروجی نهایی یا محصول جدید می‌باشد. مهندسی سیستم (Systems engineering) عبارت از روش شناسی تخصصی مبتنی بر رویکرد سیستمی بوده و دارای ماهیت میان رشته‌ای و چند تخصصی است که به یکپارچه سازی هدفمند مجموعه‌ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک مجموعه کامل و ایجاد یک محصول مشخص با قابلیت‌ها و کارامدی‌های تعیین شده می‌پردازد. هدف اصلی مهندسی سیستم، خلق یک سیستم جدید است و یکی از دانش‌ها و روش شناسی‌های تخصصی مربوط به طراحی سیستم‌های فنی مهندسی و خلق محصولات جدید، مهندسی محصول و مهندسی نوآوری می‌باشد و مانند مدیریت پروژه‌های اختراعی و نوآورانه خلق فناوری و محصولات نوین یکی از زیر نظام‌های رویکرد مدیریت نوآوری جامع و نظام مدیریت جامع خلق ارزش در سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های دانش بنیان و نوآور محسوب می‌گردد. (گلستان هاشمی، ۱۳۸۹)

مهندسی سیستم در یک تعریف کلی عبارت از روش شناسی تخصصی انسجام بخشی و یکپارچه سازی هدفمند مجموعه‌ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک سیستم کامل با ویژگی‌ها و قابلیت‌های کارکردی مشخص می‌باشد. به بیان دیگر مهندسی سیستم دانش و روش شناسی در کنار هم قرار دادن اصولی کلیه اجزا و عناصر زیر مجموعه یک سیستم و برقراری روابط تعاملی هدفمند و هم افزایانه میان آنها به بهترین شیوه ممکن است که در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه یا سیستم کلان (محصول) با قابلیت و توانمندی مشخص به منظور پاسخگویی به نیازهایی خاص می‌باشد. مهندسی سیستم بر اساس رویکرد سیستمی استوار بوده و دارای ماهیت میان رشته‌ای و چند تخصصی می‌باشد (گلستان هاشمی ،۱۳۸۹)..[۷]

برای مهندسی سیستم تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که البته اکثر آنها اشتراک مفهومی بالایی دارند. انجمن بین‌المللی مهندسی سیستم(INCOSE)مهندسی سیستم را چنین تعریف نموده است: مهندسی سیستم یک رویکرد میان رشته‌ای برای تحقق بخشیدن به سیستم‌های موفق(Successful Systems) می‌باشد. در این راستا بر فرایندهای تعریف نیازهای مشتری و تعریف قابلیت‌های اولیه مورد نیاز در چرخهٔ توسعه، الزامات مستندسازی، طراحی و اعتبارسنجی سیستم معطوف می‌باشد. هدف مهندسی سیستم برآورده شدن حداکثری نیازهای مشتریان و ذینفعان سازمان باحداکثر کیفیت و اعتمادپذیری و حداقل هزینه هاو طبق برنامه از پیش تعیین شده می‌باشد. یکی از متداول ترین رویکردها به مهندسی سیستم، فرایندهای هفت‌گانه برای آن لحاظ گردیده که یا عبارت SIMILAR نشان داده می‌شود که شامل موارد بیان مسئله، بررسی انواع گزینه‌ها، مدل سیستم، یکپارچه سازی، راه‌اندازی سیستم، ارزیابی عملکرد و ارزیابی مجدد می‌باشد. از مهم ترین منابع دانشی مهندسی سیستم راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoK، راهنمای مهندسی سیستم انجمن INCOSE و راهنمای مهندسی سیستم ناسا(NASA-SEH)می‌باشد (گلستان هاشمی ،۱۳۹۰).[۸] ..[۹]

مدیریت دانش جامع[ویرایش]

مدیریت دانش جامع (TKM- Total Knowledge Management)رویکرد همه‌جانبه نگر و فراگیر به مدیریت دانش به منظور دستیابی به دانش جامع می‌باشد. رویکرد مدیریت دانش جامع معطوف به فراگیری فرایندهای مدیریت دانش درون گرا و برون گرا در سراسر زنجیره ارزش سازمان بوده و زیر ساخت اصلی پشتیبان در رویکردهای نوین مدیریت نوآوری جامع، مدیریت تعالی سازمانی جامع و مدیریت جامع خلق ارزش (Total Quapronovation Management) محسوب می‌گردد (گلستان هاشمی،۱۳۸۹).

جستارهای وابسته[ویرایش]

 • مدیریت خلق دانش
 • مهندسی نوآوری
 • مهندسی محصول
 • مهندسی سیستم
 • مهندسی طراحی
 • مدیریت جامع خلق ارزش

زیرنویس‌ها[ویرایش]

 1. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریت نوآوری. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری. 
 2. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. مبانی علم خلاقیت شناسی: دانش خلاقیت و نوآوری. 
 3. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. علم میان رشته‌ای خلاقیت شناسی. فصلنامه علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعی. 
 4. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی و مدیریت نوآوری. 
 5. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. مدیریت نوآوری جامع. فصلنامه علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعی. 
 6. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. مدیریت نوآوری جامع. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی سازمانی، مهندسی و مدیریت نوآوری. 
 7. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم(SEBOK). 
 8. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم(SEBOK). 
 9. دکتر سید مهدی گلستان هاشمی. راهنمای مهندسی سیستم INCOSE. 

]