سیگما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Sigma uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg دیگما Qoppa uc lc.svg قوپا
San uc lc.svg سان Sampi uc lc.svg سمپی
حروف دیگر
Stigma uc lc.svg استیگما Sho uc lc.svg شو
Heta uc lc.svg هتا

الفبای یونانی

سیگما یا زیگما (بزرگ: Σ، کوچک: σ; یونانی Σιγμα در حالت کوچک و انتهای کلمات به شکل ς در می‌آید) هجدهمین حرف الفبای یونانی است، و صدایی همچون س دارد و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۲۰۰ دارد. و هنگامی که در انتهای کلمه قرار می‌گیرد شکل متفاوت ς به خود می‌گیرد. (مثلا Ὀδυσσεύς (ادیسیس)

حالت بزرگ آن بعداً در زبان لاتین به حرف اش تبدیل شده‌است (کوچک: ʃ).

علم و ریاضیات[ویرایش]

حالت بزرگ آن به عنوان نماد در موارد زیر به کار رفته‌است:

حالت کوچک آن به عنوان زیر به کار می‌رود:

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϸϸ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ*