تتا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Theta uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg دیگما Qoppa uc lc.svg قوپا
San uc lc.svg سان Sampi uc lc.svg سمپی
حروف دیگر
Stigma uc lc.svg استیگما Sho uc lc.svg شو
Heta uc lc.svg هتا

الفبای یونانی

تتا (بزرگ: Θ، کوچک: θ یا ϑ; (به یونانی: Θήτα)) هشتمین حرف الفبای یونانی است، و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۹ را دارد. در یونانی کلاسیک آواt̪ʰ دارد، در اکنون با آواθ تلفظ می‌شود. حرف فیتا (Ѳ, ѳ) در خط سیریلیک همردیف تتا است.

نماد[ویرایش]

مقدار کوچک آن برای مقادیر زیر به‌کار می‌رود:

  • مقدار درجه در جغرافی.
  • یک تابع مخصوص جهت اعداد مختلط.
  • در فیزیک، نماد دما و همچنین زاویه تتا، به معنی زاویه بین جسم با تصویر آن در آیینه است.

منابع[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϸϸ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ*