یوتا (حرف)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Iota uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg دیگما Qoppa uc lc.svg قوپا
San uc lc.svg سان Sampi uc lc.svg سمپی
حروف دیگر
Stigma uc lc.svg استیگما Sho uc lc.svg شو
Heta uc lc.svg هتا

الفبای یونانی

یوتا (بزرگ: Ι، کوچک: ι; (به یونانی: Ιώτα) [jɒta] Yota) نهمین حرف الفبای یونانی است. و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ده را دارد. این حرف از حرف فنیقی یوده (Phoenician yodh.png) مشتق شده‌است. حروف همردیف آن در لاتین I و J در خط سیرلیک ای ده‌دهی (سیریلیک) (І, і), یی (Ї, ї), جه (Ј, ј)، و حروف یوتادار هستند (مثلایو (Ю, ю)).

این حرف در الفبای یونانی قدیم برابر ی تلفظ می‌شده‌است اما در یونانی جدید دیگر کاربرد خود را از دست داده است.

نماد[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϸϸ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ*