پرش به محتوا

تاو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

تاو (بزرگ Τ، کوچکτ؛ (به یونانی: Ταυ)) نوزدهمین حرف الفبای یونانی است. ارزش این حرف در سیستم اعداد یونانی برابر ۳۰۰ است. حرف تاو از حرف ت در الفبای فنیقی مشتق شده‌است.[۱] حرف تی لاتین و ت سیریلیک از این حرف گرفته شده‌اند.

در یونی‌کد، حرف تاو کوچک و بزرگ به ترتیب در جایگاه‌های U+03C4 و U+03A4 قرار داده شده‌اند. در زبان اچ‌تی‌ام‌ال نیز می‌توان شکل‌های کوچک و بزرگ این حرف را با مقدارهای دارای نام (τ و Τ)، ارجاع‌های دهدهی (τ و Τ) یا شانزدهی (τ و Τ) ایجاد کرد.

کاربردهای نوین[ویرایش]

فیزیک[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Panse, Sonal (1 May 2012). Finn, Wendy (ed.). "The Greek Alphabet: Where did It Come From & How Did It Become Modern Greek?". Bright Hub Education. Archived from the original on 22 Dec 2016. Retrieved 28 Oct 2017.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*