الگو:شجرنامه اطرافیان محمد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
کلاب بن مره
 
 
 
 
 
 
فاطمه بنت سعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زهره بن کلاب
(جد بنی زهره)
پدر پدر پدربزرگ مادری
 
 
 
 
 
 
قصی بن کلاب
پدر پدر پدر پدربزرگ پدری
 
 
حبه بنت هلیل
مادر پدر پدر پدربزرگ پدری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عبدمناف بن زهره
پدر پدربزرگ مادری
 
 
 
 
 
 
عبدمناف
پدر پدر پدربزرگ پدری
 
 
عاتکه بنت مرة
مادر پدر پدربزرگ پدری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وهاب بن عبد مناف
پدربزرگ مادری
 
 
 
 
 
 
هاشم
(جد بنی هاشم)
پدر پدربزرگ پدری
 
 
سلمی بنت عمر
مادر پدربزرگ پدری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فاطمه بنت عمرو
مادربزرگ پدری
 
 
 
عبدالمطلب
پدربزرگ پدری
 
 
 
 
 
 
 
هاله دختر وهب
نامادربزرگی پدری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمنه بنت وهب
مادر
 
عبدالله بن عبدالمطلب
پدر
 
ابوطالب
عمو
 
 
زبیر
عمو
 
حارث
عمو
 
حمزه بن عبدالمطلب
عمو خوانده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثویبه
اولین پرستار
 
 
حلیمه دختر عبدالله
دومین پرستار
 
 
 
 
عباس بن عبدالمطلب
عمو خوانده
شجره‌نامه
 
ابولهب
عمو خوانده
 
۶پسر و
۶ دختر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محمد
 
خدیجه
اولین زن
 
 
عبدالله بن عباس
پسر عمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فاطمه زهرا
دختر
 
 
 
علی بن ابی‌طالب
پسر عمو
شجره‌نامه, descendants
 
 
 
 
 
قاسم
پسر
 
عبدالله
پسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زینب
دختر
 
رقیه دختر محمد
دختر
 
عثمان بن عفان
داماد
شجره‌نامه
 
ام‌کلثوم بنت محمد
دختر
 
زید بن حارثه
پسر خوانده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علی بن زینب
نوه پسر
 
امامه بنت زینب
دختر
 
عبدالله بن عثمان
نوه پسر
 
 
 
ریحانه دختر زید قرظی
(اختلاف نظر بر سر ازدواج)
 
 
اسامه بن زید
نوه خوانده پسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محسن پسر علی
نوه پسر
 
حسن مجتبی
نوه پسر
 
حسین بن علی
نوه پسر
شجره‌نامه حسین بن علی
 
ام‌کلثوم دختر علی
نوه دختر
 
زینب
نوه دختر
 
 
صفیه دختر حیی بن اخطب
دهمین / یازدهمین زن*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابوبکر
پدر زن
شجره‌نامه
 
 
سوده
دومین / سومین زن*
 
 
عمر بن خطاب
پدر زن
شجره‌نامه
 
 
ام‌سلمه
ششمین زن
 
 
جویریه
هشتمین زن
 
 
میمونه
یازدهمین / دوازدهمین زن*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عایشه
دومین / سومین زن*
شجره‌نامه
 
 
زینب دختر خزیمه
پنجمین زن
 
 
حفصه
چهارمین زن
 
 
زینب بنت جحش
هفتمین زن
 
 
ام‌حبیبه
نهمین زن
 
 
ماریه
سیزدهمین زن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابراهیم
پسر
ارتباط مستقیم با پررنگ نمایش داده‌شده‌است.
* ترتیب ازدواج محل اختلاف است

منابع[ویرایش]