پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات انتخابات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این جعبه اطلاعات برای انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس و پارلمانی (مانند مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری) است.

استفاده

[ویرایش]

با توجه به نوع انتخابات، می‌توان بخش‌های اضافی را حذف کرد. اگر از صفحهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی رونوشت می‌کنید، از «برچسب‌های انگلیسی» استفاده کنید.

فارسی

[ویرایش]
{{جعبه اطلاعات انتخابات
| نام انتخابات    = 
| کشور        = 
| سال پرچم      = 
| تصویر پرچم     = 
| گونه        = <!-- ریاست‌جمهوری، مجلس، مقننه -->
| گونه رای      = مردمی <!-- پیش‌فرض -->
| برگزارشوندگی    = <!-- آری/نه -->
| رنگ حزب      = <!-- آری/نه -->
| نام حزب      = <!-- آری/نه -->
| نام اتحاد     = <!-- آری/نه -->
| عنوان تشکل     = <!-- پیش‌فرض: حزب -->
| عنوان اتحاد    = <!-- پیش‌فرض: اتحاد -->
| عنوان استان    = <!-- پیش‌فرض: ایالت -->
| انتخابات پیش    = 
| سال پیش      = 
| اعضای پیش     = 
| تاریخ برگزاری   = <!-- اگر داده میلادی است:{{جلالی|روز میلادی|ماه میلادی|سال میلادی|پیوند=بله}} اگر داده خورشیدی است: {{جلالی حروف|روز|ماه|سال}} -->
| اعضای برگزیده   = 
| انتخابات پس    = 
| سال پس       = 
| اعضای پس      = 
| کرسی‌های موردرای‌گیری= 
| کرسی‌های اکثریت   = 
| تعداد رای گزینندگان= 
| رای‌های موردنیاز  = 
| نظرسنجی‌ها     = 
| مشارکت       = 
<!--    دور دوم (اگر به دور دوم کشیده، فقط ریاست‌جمهوری نه مجلس)    -->
| دوردوم       = <!-- آری/نه -->
| برگزارشوندگی۲   = <!-- آری/نه -->
| تاریخ برگزاری۲   = <!-- اگر داده میلادی است:{{جلالی|روز میلادی|ماه میلادی|سال میلادی|پیوند=بله}} اگر داده خورشیدی است: {{جلالی حروف|روز|ماه|سال}} -->
| نظرسنجی‌ها۲     = 
| مشارکت۲      = 
<!--    نامزد ۱ دور دوم     -->
| ۲تصویر۱      = 
| ۲رنگ۱       = 
| ۲نامزد۱      = 
| ۲حزب۱       = 
| ۲اتحاد۱      = 
| ۲ایالت خانگی۱   = 
| ۲جفت انتخابی۱   = 
| ۲رای‌های گزینندگان۱ = 
| 2delegate_count1  = 
| ۲استان‌های برنده۱  = 
| ۲رای‌های مردمی۱   = 
| ۲درصد۱       = 
<!--    نامزد ۲ دور دوم     -->
| ۲تصویر۲      = 
| ۲رنگ۲       = 
| ۲نامزد۲      = 
| ۲حزب۲       = 
| ۲اتحاد۲      = 
| ۲ایالت خانگی۲   = 
| ۲جفت انتخابی۲   = 
| ۲رای‌های انتخاباتی۲ = 
| 2delegate_count2  = 
| ۲استان‌های برنده۲  = 
| ۲رای‌های مردمی۲   = 
| ۲درصد۲       = 
<!--    شخص ۱    -->
| تصویر۱       = 
| رنگ۱        = 
| نامزد۱       = <!-- فقط برای انتخابات ریاست‌جمهوری -->
| رهبر۱       = <!-- فقط برای انتخابات مجلس یا مقننه-->
| حزب۱        = 
| اتحاد۱       = 
<!-- انتخابات ریاست‌جمهوری -->
| ایالت خانگی۱    = 
| جفت انتخابی۱    = 
| رای‌های گزینندگان۱ = 
| delegate_count1  = 
| استان‌های برنده۱  = 
<!-- انتخابات مجلس یا مقننه -->
| رهبر از۱      = 
| حوزه انتخاباتی۱  = 
| انتخابات قبل۱   = 
| کرسی‌ها پیش از۱   = 
| کرسی‌های موردنیاز۱ = 
| کرسی۱       = 
| کرسی‌ها پس از۱   = 
| تغییر کرسی‌ها۱   = 
<!-- هر انتخاباتی -->
| رای‌های مردمی۱   = 
| درصد۱       = 
| نوسان۱       = <!-- تنها مجلس و مقننه-->
<!--    شخص ۲    -->
| تصویر۲       = 
| رنگ۲        = 
| نامزد۲       = <!-- فقط برای انتخابات ریاست‌جمهوری -->
| رهبر۲       = <!-- فقط برای انتخابات مجلس یا مقننه-->
| حزب۲        = 
| اتحاد۲       = 
<!-- انتخابات ریاست‌جمهوری -->
| ایالت خانگی۲    = 
| جفت انتخابی۲    = 
| رای‌های گزینندگان۲ = 
| delegate_count2  = 
| استان‌های برنده۲  = 
<!-- انتخابات مجلس یا مقننه -->
| رهبر از۲      = 
| حوزه انتخاباتی۲  = 
| انتخابات قبل۲   = 
| کرسی‌ها پیش از۲   = 
| کرسی‌های موردنیاز۲ = 
| کرسی۲       = 
| کرسی‌ها پس از۲   = 
| تغییر کرسی‌ها۲   = 
<!-- هر انتخاباتی -->
| رای‌های مردمی۲   = 
| درصد۲       = 
| نوسان۲       = <!-- تنها مجلس و مقننه-->
<!-- نظرسنجی‌ها -->
| نظرسنجی۱ تاریخ   = 
| نظرسنجی۱ منبع   = 
| نظرسنجی۱ نامزد۱  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۱ حزب۱   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| نظرسنجی۱ نامزد۲  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۱ حزب۲   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| نظرسنجی۲ تاریخ   = 
| نظرسنجی۲ منبع   = 
| نظرسنجی۲ نامزد۱  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۲ حزب۱   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| نظرسنجی۲ نامزد۲  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۲ حزب۲   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
<!-- نظرسنجی‌های دور دوم -->
| ۲نظرسنجی۱ تاریخ   = 
| ۲نظرسنجی۱ منبع   = 
| ۲نظرسنجی۱ نامزد۱  = 
| ۲نظرسنجی۱ نامزد۲  = 
| ۲نظرسنجی۲ تاریخ   = 
| ۲نظرسنجی۲ منبع   = 
| ۲نظرسنجی۲ نامزد۱  = 
| ۲نظرسنجی۲ نامزد۲  = 
<!-- ردیف‌های آزاد کمکی برای شما -->
| ۱برچسب       = 
| ۱داده۱       = 
| ۱داده۲       = 
| ۲برچسب       = 
| ۲داده۱       = 
| ۲داده۲       = 
<!-- دور دوم -->
| ۲۱برچسب      = 
| ۲۱داده۱      = 
| ۲۱داده۲      = 
| ۲۲برچسب      = 
| ۲۲داده۱      = 
| ۲۲داده۲      = 
<!-- نقشه -->
| تصویر نقشه     = 
| اندازه نقشه    = 
| توضیح دیگر نقشه  = 
| توضیح نقشه     = 
| نقشه        = <!-- به جای کل پارامترهای نقشه: [[پرونده:«تصویر نقشه»|«اندازه نقشه»|alt=«توضیح دیگر نقشه»|«توضیح نقشه»]] -->
<!-- زیرآمد -->
| عنوان       = 
| پیش از انتخابات  = 
| حزب قبلی      = 
| پس‌عنوان      = 
| پس از انتخابات   = 
| حزب بعدی      = 
}}

انگلیسی

[ویرایش]
{{جعبه اطلاعات انتخابات
| election_name   = 
| country      = 
| flag_year     = 
| flag_image    = 
| type       = <!-- ریاست‌جمهوری، مجلس، مقننه -->
| vote_type     = مردمی <!-- پیش‌فرض -->
| ongoing      = <!-- آری/نه -->
| party_colour   = <!-- آری/نه -->
| party_name    = <!-- آری/نه -->
| alliance_name   = <!-- آری/نه -->
| previous_election = 
| previous_year   = 
| previous_mps   = 
| election_date   = <!-- اگر داده میلادی است:{{جلالی|روز میلادی|ماه میلادی|سال میلادی|پیوند=بله}} اگر داده خورشیدی است: {{جلالی حروف|روز|ماه|سال}} -->
| elected_mps    = 
| next_election   = 
| next_year     = 
| next_mps     = 
| seats_for_election= 
| majority_seats  = 
| opinion_polls   = 
| votes_for_election= 
| needed_votes   = 
| turnout      = 
<!--    شخص ۱    -->
| image1      = 
| colour1      = 
| nominee1     = <!-- فقط برای انتخابات ریاست‌جمهوری -->
| leader1      = <!-- فقط برای انتخابات مجلس یا مقننه-->
| party1      = 
| alliance1     = 
<!-- انتخابات ریاست‌جمهوری -->
| home_state1    = 
| running_mate1   = 
| electoral_vote1  = 
| delegate_count1  = 
| states_carried1  = 
<!-- انتخابات مجلس یا مقننه -->
| leader_since1   = 
| leaders_seat1   = 
| last_election1  = 
| seats_before1   = 
| seats_needed1   = 
| seats1      = 
| seats_after1   = 
| seat_change1   = 
<!-- هر انتخاباتی -->
| popular_vote1   = 
| percentage1    = 
| swing1      = <!-- تنها مجلس و مقننه-->
<!--    شخص ۲    -->
| image2      = 
| colour2      = 
| nominee2     = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| leader2      = <!-- تنها مجلس و مقننه-->
| party2      = 
| alliance2     = 
<!-- ریاست‌جمهوری -->
| home_state2    = 
| running_mate2   = 
| electoral_vote2  = 
| delegate_count2  = 
| states_carried2  = 
<!-- مجلس یا مقننه -->
| leader_since2   = 
| leaders_seat2   = 
| last_election2  = 
| seats_before2   = 
| seats_needed2   = 
| seats2      = 
| seats_after2   = 
| seat_change2   = 
<!-- any -->
| popular_vote2   = 
| percentage2    = 
| swing2      = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
<!-- نظرسنجی‌ها -->
| poll1_date    = 
| poll1_source   = 
| poll1_nominee1  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| poll1_party1   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| poll1_nominee2  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| poll1_party2   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| poll2_date    = 
| poll2_source   = 
| poll2_nominee1  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| poll2_party1   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| poll2_nominee2  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| poll2_party2   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
<!-- ردیف‌های آزاد کمکی برای شما -->
| 1blank      = 
| 1data1      = 
| 1data2      = 
| 2blank      = 
| 2data1      = 
| 2data2      = 
<!-- نقشه -->
| map_image     = 
| map_size     = 
| map_alt      = 
| map_caption    = 
| map        = <!-- به جای کل پارامترهای نقشه: [[پرونده:«تصویر نقشه»|«اندازه نقشه»|alt=«توضیح دیگر نقشه»|«توضیح نقشه»]] -->
<!-- زیرآمد -->
| title       = 
| before_election  = 
| before_party   = 
| posttitle     = 
| after_election  = 
| after_party    = 
}}

جدول توضیحات

[ویرایش]
*اجباری
† تنها در انتخابات دردست برگزاری می‌نماید
‡ تنها در انتخابات به‌انجام‌رسیده می‌نماید
پارسی انگلیسی Type
گونه
توضیحات
نام انتخابات election_name * نام انتخابات، اگر خالی بماند پیش‌فرض نام صفحه است
کشور country کشوری که انتخابات درش برگزار می‌شود
سال پرچم flag_year اگر انتخابات مال گذشته است و پرچم کشور فرق دارد، (مثلا انتخاباتی که پیش از انقلاب برگزار شده‌است و پرچم شیروخورشید موردنظر است) سال پرچم (نه انتخابات) را وارد کنید. مثلا برای پرچم شیروخورشید پهلوی عدد «1964» و پرچم قاجار «1925» را با عددهای انگلیسی وارد کنید. همیشه کار نمی‌کند، می‌توانید از مورد بعدی استفاده کنید.
تصویر پرچم flag_image اگر انتخابات مال کشوری نیست، نام کامل تصویر یا نشان یا ... را بنویسید. مثلا انتخابات درون یک ایالت یا حتی یا کنفدراسیون. فقط بنویسید «نام‌تصویر.قالب»
گونه type * گونه چند حالت دارد: «ریاست جمهوری» یا «presidential»، «مجلس» یا «parliamentary»، «مقننه» یا «legislative»، «مجلس شورای اسلامی»
گونه رای vote_type نوع رای‌ها، پیش‌فرض «مردمی» است، ولی شاید مثلا «اعضای کمیسیون» رای داده‌باشند یا ...
برگزارشوندگی ongoing * برگزارشوندگی «آری» یا «نه». پیش‌فرض «نه» است. (از yes و no هم می‌توانید استفاده کنید)
رنگ حزب party_colour برای از کار انداختن پیوند به رنگ حزب‌ها از «no» یا «نه» استفاده کنید.
نام حزب party_name برای از کار انداختن پیوند به نام اختصاری حزب‌ها از «no» یا «نه» استفاده کنید.
نام اتحاد alliance_name برای از کار انداختن پیوند به نام اختصاری اتحادها از «no» یا «نه» استفاده کنید.
عنوان تشکل عنوان تشکل، پیش‌فرض «حزب» است، اما شاید تشکل شرکت‌کننده در انتخابات از نوع دیگری باشد، مانند «جناح» یا «گرایش» یا ...
عنوان اتحاد عنوان اتحاد، پیش‌فرض «اتحاد» است، اما شاید تشکل شرکت‌کننده در انتخابات از نوع دیگری باشد، مانند «ائتلاف» یا «فهرست» یا ...
عنوان استان عنوان استان، پیش‌فرض «ایالت» است، اما شاید تقیسم‌بندی‌های گزینندگان کشور مبدأ، چیز دیگری باشد، مانند «استان» یا «ولایت» یا ... عنوان استان، نام «استان‌های برنده» و «ایالت خانگی» را تغییر می‌دهد.
انتخابات پیش previous_election نام صفحهٔ نوشتار انتخابات پیش
سال پیش previous_year سال انتخابات پیش
اعضای پیش previous_mps مجلس
مقننه
نام صفحهٔ نمایندگان یا اعضا یا هر پیوندی به نمایندگان دوره پیش
تاریخ برگزاری election_date تاریخ انتخابات کامل تایپ کنید؛ مثلا انتخابات دودوره‌ای دوساله. برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که دو مرحله‌اش در دوسال است، بنویسید «۱۳۹۰-۹۱»
اعضای برگزیده elected_mps مجلس
مقننه
اعضا یا نمایندگان برگزیده پیوند ویکی به صفحهٔ اعضا، مانند «فهرست نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی»
انتخابات پس next_election نام انتخابات بعدی
سال پس next_year سال انتخابات پسین
اعضای پس next_mps مجلس
مقننه
نام صفحهٔ نمایندگان یا اعضا یا هر پیوندی به نمایندگان دوره پسین
کرسی‌های موردرای‌گیری seats_for_election مجلس
مقننه
تعداد کرسی‌هایی که در این انتخابات تعیین می‌شود. با توضیحات کامل بنویسید، مثلا «هر ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی» یا برای انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان «۳ کرسی از ۸۶ کرسی مجلس خبرگان رهبری»
کرسی‌های اکثریت majority_seats مجلس
مقننه
کرسی‌های اکثریت یعنی تعداد کرسی برای به دست آوردن اکثریت. بیشتر مال کشورهایی است که نظام پارلمانی دارد.
تعداد رای گزینندگان votes_for_election ریاست جمهوری تعداد مجمع گزینندگان‌ای که در این انتخابات تعیین می‌شود. با توضیحات کامل بنویسید، مثلا «هر ۵۳۸ رای گزینندگان مجمع گزینندگان آمریکا». در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا کاربرد دارد.
رای‌های موردنیاز needed_votes ریاست جمهوری رای‌های موردنیاز یعنی تعداد مجمع انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا کاربرد دارد.
دوردوم دوردوم ریاست‌جمهوری تنها اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشیده‌است، «آری» یا «نه». پیش‌فرض «نه» است. (از yes و no هم می‌توانید استفاده کنید)
نظرسنجی‌ها opinion_polls صفحه یا بخش نظرسنجی‌هایی که برای انتخابات شده‌است. (نظرسنجی‌ها۲ برای دور دوم)
مشارکت turnout درصد یا عدد مشارکت (مشارکت۲ برای دور دوم)
تصویر۱ image1 تصویر نماد حزب یا نامزد یا سرفهرست یا ... (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد) (۲تصویر۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
رنگ۱ colour1 رنگ می‌توانید کد مبنای شانزده رنگ را (بی #) وارد کنید که زیر تصویر می‌آید. مثلا می‌تواند رنگ حزب یا رنگی باشد که برای نمایش حزب ازش استفاده می‌کنید (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد). (۲رنگ۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
نامزد۱ nominee1 ریاست جمهوری نامزد (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)(۲نامزد۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
رهبر۱ leader1 مجلس
مقننه
رهبر حزب یا سرلیست (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
حزب۱ party1 نام حزب (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)(۲حزب۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
اتحاد۱ alliance1 فهرست یا ائتلاف (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)(۲اتحاد۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
ایالت خانگی۱ home_state1 ریاست جمهوری The state the Nominee or Candidate represents. The number can be changed up to nine to display different Nominees at the same time. (۲ایالت خانگی۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
جفت انتخابی running_mate1 ریاست جمهوری جفت انتخاباتی که به‌ویژه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای انتخاب معاون رئیس جمهوری آمریکا کاربرد دارد. در برخی انتخابات‌ها مردم رو برگهٔ رای یک جفت نام باید بنویسند که از هم جدا نیستند. این همان جفت است. (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد) (۲جفت انتخابی۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
رای‌های گزینندگان۱ electoral_vote1 ریاست جمهوری
The electoral votes obtained by the Nominee. (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد) (۲رای‌های گزینندگان۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
delegate_count1 delegate_count1 ریاست جمهوری The aggregate number of delegates obtained by the candidate. The number can be changed up to nine to display different candidates at the same time. Intended for use in pre-election processes such as selection of delegates to United States presidential nominating conventions. Intended to be used instead of electoral_vote1 for these cases. (2delegate_count1 برای دور دوم، تنها دو نامزد)
استان‌های برنده۱ states_carried1 ریاست جمهوری
تعداد ایالت‌ها یا استان‌های برندهٔ نامزد. مثلا نامزدی در ۵ استان برنده شده‌است عدد «۵» (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد) (۲استان‌های برنده۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
رهبر از۱ leader_since1 مجلس
مقننه
رهبر حزب، رهبر از چه تاریخی است؟ تاریخ آغاز رهبری حزب را بنویسید (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
حوزه انتخاباتی۱ leaders_seat1 مجلس
مقننه
حوزهٔ انتخابات رهبر حزب (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
انتخابات قبل۱ last_election1 مجلس
مقننه
تعداد کرسی‌های پیش در انتخابات پیشین از آن گروه شده‌بود (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
کرسی‌ها پیش از۱ seats_before1 مجلس
مقننه
تعداد کرسی‌های پیش از انتخابات گروه. شاید عده‌ای از یک ائتلاف بیرون و به گروهی دیگر پیوسته‌باشند که عدد فرق می‌کند. (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
کرسی‌های موردنیاز۱ seats_needed1 مجلس
مقننه
کرسی‌های موردنیاز که این گروه برای به دست آوردن اکثریت نیاز دارد و باید ائتلاف یا ... کند (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
کرسی۱ seats1 مجلس
مقننه
تعداد کرسی به‌دست‌آمده این حزب
کرسی‌ها پس از۱ seats_after1 مجلس
مقننه
تعداد کرسی‌ها پس از انتخابات (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
تغییرکرسی‌ها۱ seat_change1 مجلس
مقننه
تغییر کرسی‌ها نسبت به پیش از انتخابات (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد)
رای‌های مردمی ۱ popular_vote1 رای‌های مردمی که معمولا برابر نسبت کرسی‌ها کرسی‌ها نیست (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد) (۲رای‌ّای مردمی۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
درصد۱ percentage1 درصد رای که برابر درصد کرسی‌ها نیست (که تا ۹ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد) (۲درصد۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
نوسان۱ swing1 مجلس
مقننه
تغییر درصد رای‌ها (در واقع نوسان)
نظرسنجی۱ تاریخ poll1_date تاریخ نظرسنجی (شمارهٔ نظرسنجی تا ۵ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 12345 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵ باشد. البته می‌توانید برای تاریخ نیز تا ۳ تا شماره بزنید ارقام باید 123 و اگر فارسی است باید ۱۲۳ باشد.) (۲نظرسنجی۱ تاریخ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
نظرسنجی۱ منبع poll1_source منبع نظرسنجی (شمارهٔ نظرسنجی تا ۵ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 12345 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵ باشد. البته می‌توانید برای منبع نیز تا ۳ تا شماره بزنید ارقام باید 123 و اگر فارسی است باید ۱۲۳ باشد.) (۲نظرسنجی۱ منبع برای دور دوم، تنها دو نامزد)
نظرسنجی۱ نامزد۱ poll1_nominee1 ریاست جمهوری
نظرسنجی برای نامزدان (شمارهٔ نظرسنجی تا ۵ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 12345 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵ باشد. شمارهٔ نامزد نیز تا ۹ شماره جا دارد. ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد.)(۲نظرسنجی۱ نامزد۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
نظرسنجی۱ حزب۱ poll1_party1 مجلس
مقننه
نظرسنجی برای حزب‌ها (شمارهٔ نظرسنجی تا ۵ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 12345 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵ باشد. شمارهٔ حزب نیز تا ۹ شماره جا دارد. ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد.)
۱برچسب 1blank این داده‌های برای شما است. می‌توانید خود چند ردیف تعیین کنید. عنوان هر ردیف را این‌جا بنویسید (شمارهٔ برچسب تا ۶ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶ باشد.)(۲۱برچسب برای دور دوم، تنها دو نامزد)
۱داده۱ 1data1 این داده‌ها برای شما است. می‌توانید خود چند ردیف تعیین کنید. داده یا مقدار هر ردیف را این‌جا بنویسید (شمارهٔ پیش از داده تا ۶ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 123456 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶ باشد. شمارهٔ پس از داده نیز تا ۹ شماره جا دارد. ارقام باید 123456789 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ باشد. مثلا «۵داده۷» در فارسی یا «5data7» در انگلیسی یعنی دادهٔ حزب یا نامزد هفتم که جلو برچسب پنجم می‌نماید.) (۲۱داده۱ برای دور دوم، تنها دو نامزد)
تصویر نقشه map_image تصویر نقشه که مربوط به انتخابات است. مثلا با رنگ استان‌ها را برای هر نامزد مشخص می‌کند (که «نقشه» یا «map» تا ۴ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 1234 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴ باشد)
اندازه نقشه map_size اندازه نقشه (پیش‌فرض 300پیکسل) (که «نقشه» یا «map» تا ۴ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 1234 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴ باشد)
توضیح دیگر نقشه map_alt توضیح متناوب (alternative) برای نقشه (که «نقشه» یا «map» تا ۴ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 1234 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴ باشد)
نقشه map A freeform replacement for the above, which can be used to insert extension:ImageMaps or templates instead of images. (که تا ۴ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 1234 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴ باشد)
توضیح نقشه map_caption توضیح نقشه که به نمایش درمی‌آید (که «نقشه» یا «map» تا ۴ شماره جا دارد. اگر برچسب‌ها انگلیسی است ارقام باید 1234 و اگر فارسی است باید ۱۲۳۴ باشد)
عنوان title عنوان، مثلا «رییس مجلس»، «رییس‌جمهور»، «نخست‌وزیر»، ...
پیش از انتخابات before_election عنوان انتخابی پیش از انتخابات مانند «رییس‌مجلس» برای مجلس شورای اسلامی، «رییس‌جمهور» برای ریاست‌جمهوری، «نخست‌وزیر» برای برخی نظام‌های مجلس‌محور و ...
حزب قبلی before_party حزبی که پیش از انتخابات حاکم بود.
پس‌عنوان posttitle اگر برگزیدهٔ پس از انتخابات عنوانش با انتخابات پیش فرق دارد، مثلا در انتخابات پیش نخست‌وزیر انتخاب شده‌است و در انتخابات بعد رئیس‌مجلس (مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم و سوم)، این گزینه را کامل پر کنید، مانند «رییس‌جمهوری برگزیده» یا «رییس‌مجلس برگزیده»
پس از انتخابات after_election عنوان انتخابی پس از انتخابات مانند «رییس‌مجلس» برای مجلس شورای اسلامی، «رییس‌جمهور» برای ریاست‌جمهوری، «نخست‌وزیر» برای برخی نظام‌های مجلس‌محور و ...
حزب بعدی after_party حزبی که پس از انتخابات حاکم شد.

توضیحات

[ویرایش]

الگو می‌تواند تا ۹ نامزد یا حزب یا ... را نشان دهد، در هر ردیف سه تا.اگر خواهید در مثلا در هر ردیف ۲ تا را نشان دهد باید دو تای اول را از ردیف نخست و دو تای بعدی را از ردیف دوم استفاده کنید و به همین ترتیب؛ اگر مثلا ۴ حزب یا نامزد دارید، برای این که منظم در هر ردیف ۲ تا را نشان دهد، در بخش‌هایی که شماره دارد از عددهای پسوندی ۱ و ۲، ۴ و ۵ استفاده کنید.

برخی عنوان‌ها برای انتخابات رییس‌جمهوری و مقننه با هم فرق می‌کند.

اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشید برخی پارامترها برای «دو» نامزد کار می‌کند.

دور دوم

[ویرایش]

اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشیده‌است این پارامتر را «آری» کنید و داده‌های مربوطه را پر کنید. این پارامتر تا وقتی که برگزارشوندگی دور نخست «آری» نباشد کار نمی‌کند.

رنگ

[ویرایش]

پیوند

[ویرایش]

تابعی هست که رنگ و برخی داده‌ها را خودکار پیوند می‌دهد.

مال رنگ در فعلا ویکی‌پدیای فارسی خیلی کاربردی نیست و بهتر است دست نزنید، ولی می‌توانید برای خاموش کردن پیوند در رنگ‌ها این کار را بکنید:

فارسی:
| رنگ حزب      = نه
| نام حزب      = نه
| نام اتحاد     = نه
انگلیسی: 
| party_colour   = no
| party_name    = no
| alliance_name   = no

کاربرد

[ویرایش]

برای نمایش رنگ حزب می‌توانید کدش را این‌جوری دستی بنویسید:

فارسی:
| رنگ۱        = [کد مبنای شانزده رنگ بدون #]
انگلیسی: 
| colour1      = [کد مبنای شانزده رنگ بدون #]

قابلیت‌های دیگر

[ویرایش]

نیز می‌توانید چهار نقشه را وارد کنید. قابلیب تعریف برچسب‌های جدید نیز هست که بالاتر توضیح داده‌ایم.

نمونه‌ها

[ویرایش]

فارسی

[ویرایش]

ریاست‌جمهوری

[ویرایش]
انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران
ایران
→ ۱۳۸۴
اعضا
۲۲ خرداد ۱۳۸۸
دولت دهم
۱۳۹۲ ←
اعضا

مشارکت ۳۹٫۳۷۱٫۲۱۴ (۴۲۰٬۱۷۱ باطله)، ۸۴٫۸۳٪
 
نامزد محمود احمدی‌نژاد میرحسین موسوی خامنه
تشکل مستقل مستقل
جناح اصولگرا اصلاح‌طلب
رأی‌های مردمی ۲۴٬۵۹۲٬۷۹۳ ۱۳٬۳۳۸٬۱۲۱
درصد رأی ۶۲٫۴۶٪ ۳۳٫۸۸٪
درصد واجدان ۵۲٫۹۹٪ ۲۸٫۷۴٪
نوسان واجدان افزایش ۱۶٫۰۵٪ واجدان -

 
نامزد محسن رضایی میرقائد مهدی کروبی
تشکل مستقل اعتماد ملی
جناح اصولگرا اصلاح‌طلب
رأی‌های مردمی ۶۸۱٬۸۵۱ ۳۳۸٬۲۷۸
درصد رأی ۱٫۷۳٪ ۰٫۸۶٪
درصد واجدان ۱٫۴۷٪ ۳۲٪
نوسان واجدان - کاهش ۱۰٫۱۱٪

نتیجهٔ انتخابات براساس نامزدان برنده به تفکیک استان‌های ایران

نتیجهٔ انتخابات براساس حدود درصد نامزدان برنده به تفکیک شهرستان‌های ایران

رای‌های احمدی‌نژاد با حدود درصد در استان‌ها

رای‌های موسوی با حدود درصد در استان‌ها

رییس‌جمهوری پیش از انتخابات

محمود احمدی‌نژاد
اصولگرایان

رییس‌جمهوری برگزیده

محمود احمدی‌نژاد
اصولگرایان

{{جعبه اطلاعات انتخابات/فارسی
| نام انتخابات    = انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران
| کشور        = ایران
| سال پرچم      = 
| تصویر پرچم     = 
| گونه        = ریاست‌جمهوری
| گونه رای      = مردمی
| برگزارشوندگی    = 
| رنگ حزب      = 
| عنوان تشکل     = تشکل
| عنوان اتحاد    = جناح
| انتخابات پیش    = انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۴)
| سال پیش      = ۱۳۸۴
| اعضای پیش     = دولت نهم جمهوری اسلامی ایران
| تاریخ برگزاری   = {{جلالی حروف|۲۲|۳|۱۳۸۸}}
| اعضای برگزیده   = [[دولت دهم جمهوری اسلامی ایران|دولت دهم]]
| انتخابات پس    = انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۹۲)
| سال پس       = ۱۳۹۲
| اعضای پس      = دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران
| نظرسنجی‌ها     = 
| مشارکت       = ۳۹٫۳۷۱٫۲۱۴ (۴۲۰٬۱۷۱ باطله)، ۸۴٫۸۳٪
| ۱برچسب       = درصد واجدان
| ۲برچسب       = نوسان واجدان
<!--    شخص ۱    -->
| تصویر۱       = [[پرونده:Mahmoud Ahmadinejad 2010.jpg|148پیکسل]]
| رنگ۱        = ff7070
| نامزد۱       = [[محمود احمدی‌نژاد]]
| حزب۱        = مستقل
| اتحاد۱       = [[اصولگرایان ایران|اصولگرا]]
| رای‌های مردمی۱   = ۲۴٬۵۹۲٬۷۹۳
| درصد۱       = ۶۲٫۴۶٪
| ۱داده۱       = ۵۲٫۹۹٪
| ۲داده۱       = {{صعود}} ۱۶٫۰۵٪ واجدان
<!--    شخص ۲    -->
| تصویر۲       =
| رنگ۲        = 28c0a6
| نامزد۲       = [[میرحسین موسوی خامنه]]
| حزب۲        = [[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]{{سخ}}مستقل
| اتحاد۲       = 
| رای‌های مردمی۲   = ۱۳٬۳۳۸٬۱۲۱
| درصد۲       = ۳۳٫۸۸٪ 
| ۱داده۲       = ۲۸٫۷۴٪
| ۲داده۲       = -
<!--    شخص ۴    -->
| تصویر۴       = [[پرونده:محسن رضایی.jpg|125پیکسل]]
| رنگ۴        = 00BFFF
| نامزد۴       = [[محسن رضایی میرقائد]]
| حزب۴        = مستقل
| اتحاد۴       = [[اصولگرایان ایران|اصولگرا]]
| رای‌های مردمی۴   = ۶۸۱٬۸۵۱
| درصد۴       = ۱٫۷۳٪
| ۱داده۴       = ۱٫۴۷٪
| ۲داده۴       = -
<!--    شخص ۵    -->
| تصویر۵       = [[پرونده:Karubi_in_zanjan.jpg|115پیکسل]]
| رنگ۵        = FFFFFF
| نامزد۵       = [[مهدی کروبی]]
| حزب۵        = [[حزب اعتماد ملی|اعتماد ملی]]
| اتحاد۵       = [[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]
| رای‌های مردمی۵   = ۳۳۸٬۲۷۸
| درصد۵       = ۰٫۸۶٪
| ۱داده۵       = ۳۲٪
| ۲داده۵       = {{نزول}} ۱۰٫۱۱٪
<!-- نقشه -->
<!-- نقشه۱ -->
| تصویر نقشه     = ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸).png
| اندازه نقشه    = 300پیکسل
| توضیح دیگر نقشه  = 
| نقشه        = 
| توضیح نقشه     = نتیجهٔ انتخابات براساس نامزدان برنده به تفکیک [[استان‌های ایران]]
<!-- نقشه۲ -->
| تصویر نقشه۲     = رای‌های ریاست جمهوری دهم ایران به تفکیک نامزد برنده در شهرستان‌ها.png
| اندازه نقشه۲    = 400پیکسل
| توضیح دیگر نقشه۲  = 
| نقشه۲        = 
| توضیح نقشه۲     = نتیجهٔ انتخابات براساس حدود درصد نامزدان برنده به تفکیک [[شهرستان‌های ایران]]
<!-- نقشه۳ -->
| تصویر نقشه۳     = Mahmoud Ahmadinejad votes by province, 2009.png
| اندازه نقشه۳    = 300پیکسل
| توضیح دیگر نقشه۳  = 
| نقشه۳        = 
| توضیح نقشه۳     = رای‌های [[محمود احمدی‌نژاد|احمدی‌نژاد]] با حدود درصد در [[استان‌های ایران|استان‌ها]]
<!-- نقشه۴ -->
| تصویر نقشه۴     = Mir-Hossein Mousavi votes by province.png
| اندازه نقشه۴    = 300پیکسل
| توضیح دیگر نقشه۴  = 
| نقشه۴        = 
| توضیح نقشه۴     = رای‌های [[میرحسین موسوی|موسوی]] با حدود درصد در [[استان‌های ایران|استان‌ها]]
<!-- زیرآمد -->
| عنوان       = [[رئیس‌جمهور ایران|رییس‌جمهوری]]
| پیش از انتخابات  = محمود احمدی‌نژاد
| حزب قبلی      = [[اصولگرایان]]
| پس‌عنوان      = 
| پس از انتخابات   = محمود احمدی‌نژاد
| حزب بعدی      = [[اصولگرایان]]
}}

ریاست‌جمهوری دور دوم

[ویرایش]
انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران
ایران
→ ۱۳۸۰
اعضا
۳ تیر ۱۳۸۴
هیئت دولت
۱۳۸۸ ←
اعضا

دور دوم
مشارکت ۲۷٬۹۵۸٬۹۳۱ رای، ۵۹٫۷۶٪
 
نامزد محمود احمدی‌نژاد اکبر هاشمی بهرمانی
تشکل و گرایش آبادگران
اصولگرا
کارگزاران
جناح راست
حامیان اصولگرایان اصلاح‌طلبان
رأی‌های مردمی ۱۷٬۲۸۴٬۷۸۲
۳۶٬۹۴٪ واجدان
۱۰٬۰۴۶٬۷۰۱
۲۱٫۴۷٪ واجدان
درصد رأی ۶۱٫۸۲٪ ۳۵٫۹۳٪

دور نخست
۲۷ خرداد ۱۳۸۴
مشارکت ۲۹٫۴۰۰٫۸۵۷ رای، ۶۲٫۸۴٪
 
نامزد اکبر هاشمی بهرمانی محمود احمدی‌نژاد مهدی کروبی
تشکل و گرایش کارگزاران
جناح راست
آبادگران
اصولگرا
روحانیون مبارز
اصلاح‌طلب
رأی‌های مردمی ۶٬۲۱۱٬۹۳۷
۱۳٫۲۸٪ واجدان
۵٬۷۱۱٬۶۹۶
۱۲٫۲۱٪ واجدان
۵٫۰۷۰٫۱۲۴
۱۰٫۸۴٪ واجدان
درصد رأی ۲۱٫۱۳٪ ۱۹٫۴۳٪ ۱۷٫۲۴٪

 
نامزد محمدباقر قالیباف مصطفی معین علی اردشیر لاریجانی
تشکل و گرایش مستقل
اصولگرا
مشارکت
اصلاح‌طلب
مستقل
اصولگرا
رأی‌های مردمی ۴٬۰۹۵٬۸۲۷
۸٫۷۵٪ واجدان
۴٬۰۸۳٬۹۵۱
۸٫۷۲٪ واجدان
۱٬۷۱۳٬۸۱۰
۳٫۶۶٪ واجدان
درصد رأی ۱۳٫۹۳٪ ۱۳٫۸۹٪ ۴٫۳۸٪

 
نامزد محسن مهرعلیزاده
تشکل و گرایش مستقل
اصلاح‌طلب
رأی‌های مردمی ۱٬۲۸۸٬۶۴۰
۲٫۷۵٪ واجدان
درصد رأی ۲٫۷۵٪

پراکندگی صدرنشینی نامزدان در استان‌های ایران در دور نخست

صدرنشینی دو نامزد در استان‌های ایران در دور دوم

رییس‌جمهور پیش از انتخابات

سید محمد خاتمی
اصلاح‌طلبان

رییس‌جمهور برگزیده

محمود احمدی‌نژاد
اصولگرایان

{{جعبه اطلاعات انتخابات
| نام انتخابات    = انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران
| کشور        = ایران
| سال پرچم      = 
| تصویر پرچم     = 
| گونه        = ریاست‌جمهوری
| گونه رای      = مردمی
| برگزارشوندگی    = 
| رنگ حزب      = 
| نام حزب      = 
| عنوان تشکل     = تشکل و گرایش
| عنوان اتحاد    = حامیان
| انتخابات پیش    = انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۰)
| سال پیش      = ۱۳۸۰
| اعضای پیش     = دولت هشتم جمهوری اسلامی ایران
| تاریخ برگزاری   = {{جلالی حروف|۲۷|۳|۱۳۸۴}}
| اعضای برگزیده   = [[دولت نهم جمهوری اسلامی ایران|هیئت دولت]]
| انتخابات پس    = انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)
| سال پس       = ۱۳۸۸
| اعضای پس      = دولت دهم جمهوری اسلامی ایران
| نظرسنجی‌ها     = 
| مشارکت       = ۲۹٫۴۰۰٫۸۵۷ رای، ۶۲٫۸۴٪
<!--    دور دوم    -->
| دوردوم       = آری
| تاریخ برگزاری۲   = {{جلالی حروف|۳|۴|۱۳۸۴}}
| مشارکت۲      = ۲۷٬۹۵۸٬۹۳۱ رای، ۵۹٫۷۶٪
| ۲تصویر۱      = [[پرونده:Mahmoud_Ahmadinejad.jpg|150پیکسل]]
| 2colour1      = ff7070
| ۲نامزد۱      = '''[[محمود احمدی‌نژاد]]'''
| ۲حزب۱       = [[آبادگران]]{{سخ}}[[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]]
| ۲اتحاد۱      = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]]
| ۲رای‌های مردمی۱   = '''۱۷٬۲۸۴٬۷۸۲'''{{سخ}}۳۶٬۹۴٪ واجدان
| ۲درصد۱       = '''۶۱٫۸۲٪'''
| ۲تصویر۲      = [[پرونده:Hashemi.jpg|135پیکسل]]
| 2colour2      = d2ff78
| ۲نامزد۲      = [[اکبر هاشمی بهرمانی]]
| ۲حزب۲       = [[حزب کارگزاران|کارگزاران]]{{سخ}}[[جناح راست جمهوری اسلامی ایران|جناح راست]]
| ۲اتحاد۲      = [[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلبان]]
| ۲رای‌های مردمی۲   = ۱۰٬۰۴۶٬۷۰۱{{سخ}}۲۱٫۴۷٪ واجدان
| ۲درصد۲       = ۳۵٫۹۳٪
<!--    شخص ۱    -->
| تصویر۱       = [[پرونده:Hashemi.jpg|115پیکسل]]
| colour1      = d2ff78
| نامزد۱       = '''[[اکبر هاشمی بهرمانی]]'''
| حزب۱        = [[حزب کارگزاران|کارگزاران]]{{سخ}}[[جناح راست جمهوری اسلامی ایران|جناح راست]]
| اتحاد۱       = 
| رای‌های مردمی۱   = '''۶٬۲۱۱٬۹۳۷'''{{سخ}}۱۳٫۲۸٪ واجدان
| درصد۱       = '''۲۱٫۱۳٪'''
<!--    شخص ۲    -->
| تصویر۲       = [[پرونده:Mahmoud_Ahmadinejad_2009.jpg|146پیکسل]]
| colour2      = ff7070
| نامزد۲       = '''[[محمود احمدی‌نژاد]]'''
| حزب۲        = [[آبادگران]]{{سخ}}[[اصولگرایان ایران|اصولگرا]]
| اتحاد۲       = 
| رای‌های مردمی۲   = '''۵٬۷۱۱٬۶۹۶'''{{سخ}}۱۲٫۲۱٪ واجدان
| درصد۲       = '''۱۹٫۴۳٪'''
<!--    شخص ۳    -->
| تصویر۳       = [[پرونده:Karubi_in_zanjan.jpg|115پیکسل]]
| colour3      = 28c0a6
| نامزد۳       = [[مهدی کروبی]]
| حزب۳        = [[مجمع روحانیون مبارز|روحانیون مبارز]]{{سخ}}[[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]
| اتحاد۳       = 
| رای‌های مردمی۳   = ۵٫۰۷۰٫۱۲۴{{سخ}}۱۰٫۸۴٪ واجدان
| درصد۳       = ۱۷٫۲۴٪
<!--    شخص ۴    -->
| تصویر۴       = 
| colour4      = 00b7ef
| نامزد۴       = [[محمدباقر قالیباف]]
| حزب۴        = مستقل{{سخ}}[[اصولگرایان ایران|اصولگرا]]
| اتحاد۴       = 
| رای‌های مردمی۴   = ۴٬۰۹۵٬۸۲۷{{سخ}}۸٫۷۵٪ واجدان
| درصد۴       = ۱۳٫۹۳٪
<!--    شخص ۵    -->
| تصویر۵       = [[پرونده:Mostafa_moeen.jpg|107پیکسل]]
| colour5      = 8B8989
| نامزد۵       = [[مصطفی معین]]
| حزب۵        = [[جبهه مشارکت اسلامی ایران|مشارکت]]{{سخ}}[[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]
| اتحاد۵       = 
| رای‌های مردمی۵   = ۴٬۰۸۳٬۹۵۱{{سخ}}۸٫۷۲٪ واجدان
| درصد۵       = ۱۳٫۸۹٪
<!--    شخص ۶    -->
| تصویر۶       = [[پرونده:Msc_2009-Friday,_16.00_-_19.00_Uhr-Dett_007_Larijani.jpg|115پیکسل]]
| colour6      = FF00FF
| نامزد۶       = [[علی اردشیر لاریجانی]]
| حزب۶        = مستقل{{سخ}}[[اصولگرایان ایران|اصولگرا]]
| اتحاد۶       = 
| رای‌های مردمی۶   = ۱٬۷۱۳٬۸۱۰{{سخ}}۳٫۶۶٪ واجدان
| درصد۶       = ۴٫۳۸٪
<!--    شخص ۷    -->
| تصویر۷       = [[پرونده:Replace image male FA.jpg|125پیکسل]]
| colour7      = 6f3198
| نامزد۷       = [[محسن مهرعلیزاده]]
| نامزد۷       = مستقل{{سخ}}[[اصلاح‌طلبان ایران|اصلاح‌طلب]]
| اتحاد۷       = 
| رای‌های مردمی۷   = ۱٬۲۸۸٬۶۴۰{{سخ}}۲٫۷۵٪ واجدان
| درصد۷       = ۲٫۷۵٪
<!-- نقشه -->
| تصویر نقشه     = 2005 Votes.png
| اندازه نقشه    = 300پیکسل
| map_alt      = 
| نقشه        = 
| توضیح نقشه     = پراکندگی صدرنشینی نامزدان در استان‌های ایران در دور نخست
| تصویر نقشه۲     = دور دوم ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۴).png
| اندازه نقشه۲    = 300پیکسل
| map2_alt      = 
| نقشه۲        = 
| توضیح نقشه۲     = صدرنشینی دو نامزد در [[استان‌های ایران]] در دور دوم
<!-- زیرآمد -->
| عنوان       = [[رئیس‌جمهور ایران|رییس‌جمهور]]
| پیش از انتخابات  = [[سید محمد خاتمی]]
| حزب قبلی      = [[اصلاح‌طلبان]]
| پس از انتخابات   = [[محمود احمدی‌نژاد]]
| حزب بعدی      = [[اصولگرایان]]
}}

ریاست‌جمهوری دردست برگزاری

[ویرایش]
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان ۱۳۹۳
افغانستان
→ ۱۳۸۸
۱۶ فروردین (حمل) ۱۳۹۳
۱۳۹۸ ←

 
نامزد عبدالله عبدالله اشرف غنی احمدزی
حزب ائتلاف ملی افغانستان مستقل
جفت انتخابی محمد خان
محمد محقق
عبدالرشید دوستم
سرور دانش
نظرسنجی‌ها
میزان ۱۳۹۲[۱] ۲۱٪ ۱۳٫۶٪
قوس ۱۳۹۲[۲] ۲۷٪ ۱۹٪
قوس ۱۳۹۲[۳] ۳۱٪ ۲۵٪

  پرونده:-
نامزد عبدالقیوم کرزی رسول سیاف
حزب مستقل مستقل
جفت انتخابی وحیدالله شهرانی
ابراهیم قاسمی
اسماعیل خان
عبدالوهاب عرفان
نظرسنجی‌ها
میزان ۱۳۹۲[۴] ۵٫۷٪ ۳٫۴٪
قوس ۱۳۹۲[۵] ۴٪ چهارم
قوس ۱۳۹۲[۶] ۱۳٪ ؟

رییس‌جمهور کنونی

حامد کرزی
مستقل

{{جعبه اطلاعات انتخابات
| نام انتخابات    = انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان ۱۳۹۳
| کشور        = افغانستان
| سال پرچم      = 
| تصویر پرچم     = 
| گونه        = ریاست‌جمهوری
| گونه رای      = مردمی <!-- پیش‌فرض -->
| برگذارشوندگی    = آری
| رنگ حزب      = آری
| نام حزب      = آری
| نام اتحاد     = <!-- آری/نه -->
| انتخابات پیش    = انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۸۸)
| سال پیش      = ۱۳۸۸
| اعضای پیش     = 
| تاریخ برگذاری   = [[۱۶ فروردین]] (حمل) [[۱۳۹۳ (خورشیدی)|۱۳۹۳]]
| اعضای برگزیده   = 
| انتخابات پس    = انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۹۸)
| سال پس       = ۱۳۹۸
| اعضای پس      = 
| نظرسنجی‌ها     = 
| مشارکت       = 
<!--    شخص ۱    -->
| تصویر۱       = [[پرونده:Abdullah Abdullah in October 2009.jpg|150x150px]]
| رنگ۱        = 
| نامزد۱       = [[عبدالله عبدالله]]
| حزب۱        = [[ائتلاف ملی افغانستان]]
| اتحاد۱       = 
| ایالت خانگی۱    = 
| جفت انتخابی۱    = [[محمد خان]]{{سخ}}[[محمد محقق]]
| رای‌های مردمی۱   = 
| درصد۱       = 
<!--    شخص ۲    -->
| تصویر۲       = [[پرونده:Ashraf Ghani Ahmadzai in July 2011-cropped.jpg|150x150px]]
| رنگ۲        = 
| نامزد۲       = [[اشرف غنی احمدزی]]
| حزب۲        = مستقل
| اتحاد۲       = 
| جفت انتخابی۲    = [[عبدالرشید دوستم]]{{سخ}}[[سرور دانش]]
| رای‌های مردمی۲   = 
| درصد۲       = 
<!--    شخص ۴    -->
| تصویر۴       = -
| رنگ۴        = 
| نامزد۴       = [[عبدالقیوم کرزی]]
| حزب۴        = مستقل
| اتحاد۴       = 
| جفت انتخابی۴    = [[وحیدالله شهرانی]]{{سخ}}[[ابراهیم قاسمی]]
| رای‌های مردمی۴   = 
| درصد۴       = 
<!--    شخص ۵    -->
| تصویر۵       = [[پرونده:Sayaf.gif|150x150px]]
| رنگ۵        = 
| نامزد۵       = [[رسول سیاف]]
| حزب۵        = مستقل
| اتحاد۵       = 
| جفت انتخابی۵    = [[اسماعیل خان]]{{سخ}}[[عبدالوهاب عرفان]]
| رای‌های مردمی۵   = 
| درصد۵       = 
<!-- نظرسنجی‌ها -->
| نظرسنجی۱ تاریخ   = میزان ۱۳۹۲
| نظرسنجی۱ منبع   = http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12270-initial-afghan-election-polling-reveals-three-favorites
| نظرسنجی۱ نامزد۱  = ۲۱٪
| نظرسنجی۱ نامزد۲  = ۱۳٫۶٪
| نظرسنجی۱ نامزد۴  = ۵٫۷٪
| نظرسنجی۱ نامزد۵  = ۳٫۴٪
| نظرسنجی۲ تاریخ   = قوس ۱۳۹۲
| نظرسنجی۲ منبع   = http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13181-survey-emroz
| نظرسنجی۲ نامزد۱  = ۲۷٪
| نظرسنجی۲ نامزد۲  = ۱۹٪
| نظرسنجی۲ نامزد۴  = ۴٪
| نظرسنجی۲ نامزد۵  = چهارم
| نظرسنجی۳ تاریخ   = قوس ۱۳۹۲
| نظرسنجی۳ منبع   = http://www.wahdatnews.com/farsi/?p=17174
| نظرسنجی۳ نامزد۱  = ۳۱٪
| نظرسنجی۳ نامزد۲  = ۲۵٪
| نظرسنجی۳ نامزد۴  = ۱۳٪
| نظرسنجی۳ نامزد۵  = ؟
<!-- ردیف‌های آزاد کمکی برای شما -->
| ۱برچسب       = 
| ۱داده۱       = 
| ۱داده۲       = 
| ۲برچسب       = 
| ۲داده۱       = 
| ۲داده۲       = 
<!-- نقشه -->
| تصویر نقشه     = 
| اندازه نقشه    = 
| توضیح دیگر نقشه  = 
| نقشه        = 
| توضیح نقشه     = 
<!-- زیرآمد -->
| عنوان       = [[رئیس‌جمهور افغانستان|رییس‌جمهور]]
| پیش از انتخابات  = [[حامد کرزی]]
| حزب قبلی      = مستقل
| پس از انتخابات   = 
| حزب بعدی      = 
}}

ریاست‌جمهوری دور دوم دردست برگزاری

[ویرایش]
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان ۱۳۹۳
افغانستان
→ ۱۳۸۸
۲۴ خرداد (جوزای) ۱۳۹۳
۱۳۹۸ ←

دور دوم
 
نامزد عبدالله عبدالله اشرف غنی احمدزی
حزب جمعیت اسلامی افغانستان مستقل
جفت انتخابی محمد خان
محمد محقق
عبدالرشید دوستم
غلام سرور دانش

دور نخست
۱۶ فروردین (حمل) ۱۳۹۳
 
نامزد عبدالله عبدالله اشرف غنی احمدزی
حزب جمعیت اسلامی افغانستان مستقل
جفت انتخابی محمد خان
محمد محقق
عبدالرشید دوستم
غلام سرور دانش
رأی‌های مردمی ۲٬۹۷۲٬۱۴۱ ۲٬۰۸۴٬۵۴۷
درصد رأی ۴۵٫۰۰٪ ۳۱٫۵۶٪

 
نامزد زلمی رسول رسول سیاف
حزب مستقل مستقل
جفت انتخابی احمدضیاء مسعود
حبیبه سرابی
اسماعیل خان
عبدالوهاب عرفان
رأی‌های مردمی ۷۵۰٬۹۹۹ ۴۶۵٬۲۰۷
درصد رأی ۱۱٫۳۷٪ ۷٫۰۴٪

رییس‌جمهور کنونی

حامد کرزی
مستقل

{{جعبه اطلاعات انتخابات
| نام انتخابات    = انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان ۱۳۹۳
| کشور        = افغانستان
| سال پرچم      = 
| تصویر پرچم     = 
| گونه        = ریاست‌جمهوری
| گونه رای      = مردمی <!-- پیش‌فرض -->
| برگذارشوندگی    = نه
| رنگ حزب      = آری
| نام حزب      = آری
| نام اتحاد     = <!-- آری/نه -->
| انتخابات پیش    = انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۸۸)
| سال پیش      = ۱۳۸۸
| اعضای پیش     = 
| تاریخ برگذاری   = [[۱۶ فروردین]] (حمل) [[۱۳۹۳ (خورشیدی)|۱۳۹۳]]
| اعضای برگزیده   = 
| انتخابات پس    = انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۹۸)
| سال پس       = ۱۳۹۸
| اعضای پس      = 
| نظرسنجی‌ها     = 
| مشارکت       = 
<!--    دور دوم (اگر به دور دوم کشیده، فقط ریاست‌جمهوری نه مجلس)    -->
| دوردوم       = آری
| برگزارشوندگی۲   = آری
| تاریخ برگزاری۲   = [[۲۴ خرداد]] (جوزای) ۱۳۹۳
| نظرسنجی‌ها۲     = 
| مشارکت۲      = 
<!--    نامزد ۱ دور دوم     -->
| ۲تصویر۱      = [[پرونده:Abdullah Abdullah in October 2009.jpg|150x150px]]
| ۲رنگ۱       = 034F97
| ۲نامزد۱      = [[عبدالله عبدالله]]
| ۲حزب۱       = [[جمعیت اسلامی افغانستان]]
| ۲اتحاد۱      = 
| ۲جفت انتخابی۱   = [[محمد خان (سیاستمدار افغان)|محمد خان]]{{سخ}}[[محمد محقق]]
| ۲رای‌های مردمی۱   = 
| ۲درصد۱       = 
<!--    نامزد ۲ دور دوم     -->
| ۲تصویر۲      = [[پرونده:Ashraf Ghani Ahmadzai in July 2011-cropped.jpg|150x150px]]
| ۲رنگ۲       = DDDDDD
| ۲نامزد۲      = [[اشرف غنی احمدزی]]
| ۲حزب۲       = مستقل
| ۲اتحاد۲      = 
| ۲جفت انتخابی۲   = [[عبدالرشید دوستم]]{{سخ}}[[غلام سرور دانش]]
| ۲رای‌های مردمی۲   = 
| ۲درصد۲       = 
<!--    شخص ۱    -->
| تصویر۱       = [[پرونده:Abdullah Abdullah in October 2009.jpg|150x150px]]
| رنگ۱        = 034F97
| نامزد۱       = '''[[عبدالله عبدالله]]'''
| حزب۱        = [[جمعیت اسلامی افغانستان]]
| اتحاد۱       = 
| ایالت خانگی۱    = 
| جفت انتخابی۱    = '''[[محمد خان (سیاستمدار افغان)|محمد خان]]'''{{سخ}}'''[[محمد محقق]]'''
| رای‌های مردمی۱   = '''۲٬۹۷۲٬۱۴۱'''
| درصد۱       = '''۴۵٫۰۰٪'''
<!--    شخص ۲    -->
| تصویر۲       = [[پرونده:Ashraf Ghani Ahmadzai in July 2011-cropped.jpg|150x150px]]
| رنگ۲        = DDDDDD
| نامزد۲       = '''[[اشرف غنی احمدزی]]'''
| حزب۲        = مستقل
| اتحاد۲       = 
| جفت انتخابی۲    = '''[[عبدالرشید دوستم]]'''{{سخ}}'''[[غلام سرور دانش]]'''
| رای‌های مردمی۲   = '''۲٬۰۸۴٬۵۴۷'''
| درصد۲       = '''۳۱٫۵۶٪'''
<!--    شخص ۴    -->
| تصویر۴       = [[پرونده:Afghan Minister of Foreign Affairs Dr. Zalmai Rassoul crop.jpg|150x150px]]
| رنگ۴        = DDDDDD
| نامزد۴       = [[زلمی رسول]]
| حزب۴        = مستقل
| اتحاد۴       = 
| جفت انتخابی۴    = [[احمدضیاء مسعود]]{{سخ}}[[حبیبه سرابی]]
| رای‌های مردمی۴   = ۷۵۰٬۹۹۹
| درصد۴       = ۱۱٫۳۷٪ 
<!--    شخص ۵    -->
| تصویر۵       =
| رنگ۵        = DDDDDD
| نامزد۵       = [[رسول سیاف]]
| حزب۵        = مستقل
| اتحاد۵       = 
| جفت انتخابی۵    = [[اسماعیل خان]]{{سخ}}[[عبدالوهاب عرفان]]
| رای‌های مردمی۵   = ۴۶۵٬۲۰۷
| درصد۵       = ۷٫۰۴٪
<!-- نظرسنجی‌ها -->
| نظرسنجی۱ تاریخ   = میزان ۱۳۹۲
| نظرسنجی۱ منبع   = http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12270-initial-afghan-election-polling-reveals-three-favorites
| نظرسنجی۱ نامزد۱  = ۲۱٪
| نظرسنجی۱ نامزد۲  = ۱۳٫۶٪
| نظرسنجی۱ نامزد۴  = ۰٫۹٪
| نظرسنجی۱ نامزد۵  = ۳٫۴٪
| نظرسنجی۲ تاریخ   = قوس ۱۳۹۲
| نظرسنجی۲ منبع   = http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13181-survey-emroz
| نظرسنجی۲ نامزد۱  = ۲۷٪
| نظرسنجی۲ نامزد۲  = ۱۹٪
| نظرسنجی۲ نامزد۴  =؟
| نظرسنجی۲ نامزد۵  = چهارم
| نظرسنجی۳ تاریخ   = قوس ۱۳۹۲
| نظرسنجی۳ منبع   = http://www.wahdatnews.com/farsi/?p=17174
| نظرسنجی۳ نامزد۱  = ۳۱٪
| نظرسنجی۳ نامزد۲  = ۲۵٪
| نظرسنجی۳ نامزد۴  =؟
| نظرسنجی۳ نامزد۵  =؟
| نظرسنجی۴ تاریخ   = جدی ۱۳۹۲
| نظرسنجی۴ منبع   = http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921009000117
| نظرسنجی۴ نامزد۱  = ۲۴٪
| نظرسنجی۴ نامزد۲  = ۲۹٪
| نظرسنجی۴ نامزد۴  = ششم به پایین
| نظرسنجی۴ نامزد۵  = ۶٪
<!-- ردیف‌های آزاد کمکی برای شما -->
| ۱برچسب       = 
| ۱داده۱       = 
| ۱داده۲       = 
| ۲برچسب       = 
| ۲داده۱       = 
| ۲داده۲       = 
<!-- نقشه -->
| تصویر نقشه     = 
| اندازه نقشه    = 
| توضیح دیگر نقشه  = 
| نقشه        = 
| توضیح نقشه     = 
<!-- زیرآمد -->
| عنوان       = [[رئیس‌جمهور افغانستان|رییس‌جمهور]]
| پیش از انتخابات  = [[حامد کرزی]]
| حزب قبلی      = مستقل
| پس از انتخابات   = 
| حزب بعدی      = 
}}

مجلس شورای اسلامی، مجلس، مجلس نمایندگان

[ویرایش]
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
ایران
→ ۱۳۸۶-۸۷
اعضا
۱۲ اسفند ۱۳۹۰ و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
نمایندگان
۱۳۹۴-۹۵ ←
اعضا

۲۸۶ از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی
۴ کرسی باطل‌شده در انتخابات میان‌دوره‌ای

۱۴۶ کرسی موردنیاز اکثریت
مشارکت ۳۰٬۹۰۵٬۶۰۵ رای ۶۴٪
  تشکل‌ها نخست تشکل‌ها دوم تشکل‌ها سوم
 
رهبر غلامعلی حدادعادل
علی لاریجانی
مرتضی آقاتهرانی محسن رضایی
تشکل‌ها جامعه روحانیت مبارز
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جبهه پایداری انقلاب اسلامی
فهرست جبهه متحد اصولگرایان جبههٔ پایداری جبههٔ ایستادگی
رهبر از ۱۳۸۳
۱۳۸۷
۶ مرداد ۱۳۹۰ ۱۳۹۰
حوزهٔ انتخابات رهبر تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات
قم
تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات -
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۶۶ ویژه
۵۹ مشترک با پایداری
۲۳ ویژه ۲۸
گرایش اصولگرایان اصولگرایان اصولگرایان میانه
درصد کرسی ۲۲٫۷۸٪ ویژه
۲۰٫۳۴٪ مشترک
۷٫۹۳٪ ویژه ۹٫۶۶٪
کرسی کل ۱۲۵ ۸۲ ۷۲
درصد کل ۴۳٫۱۰٪ ۲۸٫۲۸٪ ۲۴٫۸۳٪

  تشکل‌ها چهارم تشکل‌ها پنجم تشکل‌ها ششم
 
رهبر مصطفی کواکبیان سید شهاب‌الدین صدر محمد زارع فومنی
تشکل‌ها حزب مردم‌سالاری
فهرست جبههٔ مردم‌سالاری جبهه بصیرت و بیداری اسلامی جبههٔ مردمی اصلاحات
رهبر از ۱۳۷۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰
حوزهٔ انتخابات رهبر سمنان و مهدیشهر تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات -
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۱۳ ۸ ۴
گرایش اصلاح‌طلبان اصولگرایان اصلاح‌طلبان میانه‌رو
درصد کرسی ۴٫۴۸٪ ۲٫۷۶٪ ۱٫۳۸٪
کرسی کل ۲۱ ۶۴ ۲۶
درصد کل ۷٫۲۴٪ ۲۲٫۰۷٪ ۸٫۹۷٪

  تشکل‌ها هفتم تشکل‌ها هشتم تشکل‌ها نهم
 
رهبر علی مطهری بهمن شریف‌زاده علیرضا محجوب
تشکل‌ها منتقدان دولت حامیان گفتمان انقلاب اسلامی خانه کارگر
فهرست جبهه صدای ملت جبههٔ توحید و عدالت خانه کارگر
رهبر از ۱۳۹۰ ۱۳۹۰
حوزهٔ انتخابات رهبر تهران، ری، اسلامشهر شمیرانات - تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۲
گرایش اصولگرایان اصلاح‌طلب اصولگرایان حامی دولت اصلاح‌طلبان
درصد کرسی ۰٫۶۹٪
کرسی کل ۷
درصد کل ۲٫۴۱٪


  مشترک اصولگرایان و پایداری

  مستقلان و دیگران

  میان‌دوره‌ای


  مستقلان و دیگران

  میان‌دوره‌ای

رییس‌مجلس پیش از انتخابات

علی لاریجانی
اصولگرایان

رییس‌مجلس برگزیده

علی لاریجانی
جبهه متحد

{{جعبه اطلاعات انتخابات/فارسی
| نام انتخابات    = انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
| کشور        = ایران
| سال پرچم      = 
| تصویر پرچم     = 
| گونه        = مجلس شورای اسلامی
| گونه رای      = مردمی
| برگزارشوندگی    = 
| رنگ حزب      = 
| نام حزب      = 
| عنوان تشکل     = تشکل‌ها
| عنوان اتحاد    = فهرست
| انتخابات پیش    = انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی
| سال پیش      = ۱۳۸۶-۸۷
| اعضای پیش     = فهرست نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی
| تاریخ برگزاری   = {{جلالی حروف|۱۲|۱۲|۱۳۹۰}} و {{جلالی حروف|۱۵|۲|۱۳۹۱}}
| اعضای برگزیده   = [[فهرست نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی|نمایندگان]]
| انتخابات پس    = انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
| سال پس       = ۱۳۹۴-۹۵
| اعضای پس      = فهرست نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی
| کرسی‌های موردرای‌گیری= ۲۸۶ از ۲۹۰ کرسی [[مجلس شورای اسلامی]]{{سخ}}۴ کرسی باطل‌شده در انتخابات میان‌دوره‌ای
| کرسی‌های اکثریت   = ۱۴۶
| نظرسنجی‌ها     = 
| مشارکت       = ۳۰٬۹۰۵٬۶۰۵ رای ۶۴٪
<!--    شخص ۱    -->
| تصویر۱       = <!--این تصویر غیر آزاد فقط در فضای اصلی استفاده می‌شود. [[ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه]] را ببینید.:Sinotruk.png
-->
| colour1      = ffc040
| رهبر۱       = [[غلامعلی حدادعادل]]{{سخ}}[[علی لاریجانی]]
| حزب۱        =[[جامعه روحانیت مبارز]]{{سخ}}[[جبهه پیروان خط امام و رهبری]]{{سخ}}[[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]]
| ۱داده۱       = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]]
| اتحاد۱       = [[جبهه متحد اصولگرایان]]
| رهبر از۱      = [[۱۳۸۳]]{{سخ}}[[۱۳۸۷]]
| حوزه انتخاباتی۱  = [[شهرستان تهران|تهران]]، [[شهرستان ری|ری]]، [[شهرستان اسلامشهر|اسلامشهر]]، [[شهرستان شمیرانات|شمیرانات]]{{سخ}}[[شهرستان قم|قم]]
| انتخابات قبل۱   = 
| کرسی‌ها پیش از۱   = 
| کرسی‌های موردنیاز۱ = 
| کرسی۱       = '''۶۶ ویژه'''{{سخ}}'''۵۹ مشترک با پایداری'''
| کرسی‌ها پس از۱   = 
| تغییر کرسی‌ها۱   = 
| رای‌های مردمی۱   = 
| درصد۱       = 
| نوسان۱       = 
| ۲داده۱       = '''۲۲٫۷۸٪ ویژه'''{{سخ}}'''۲۰٫۳۴٪ مشترک'''
| ۳داده۱       = ۱۲۵
| ۴داده۱       = ۴۳٫۱۰٪
<!--    شخص ۲    -->
| تصویر۲       = 
| colour2      = 0066CC
| رهبر۲       = [[مرتضی آقاتهرانی]]
| حزب۲        = [[جبهه پایداری انقلاب اسلامی]]
| ۱داده۲       = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]]
| اتحاد۲       = جبههٔ پایداری
| رهبر از۲      = [[۶ مرداد]] [[۱۳۹۰ (خورشیدی)|۱۳۹۰]]
| حوزه انتخاباتی۲  = [[شهرستان تهران|تهران]]، [[شهرستان ری|ری]]، [[شهرستان اسلامشهر|اسلامشهر]]، [[شهرستان شمیرانات|شمیرانات]]
| انتخابات قبل۲   = 
| کرسی‌ها پیش از۲   = 
| کرسی‌های موردنیاز۲ = 
| کرسی۲       = '''۲۳ ویژه'''
| کرسی‌ها پس از۲   = 
| تغییر کرسی‌ها۲   = 
| رای‌های مردمی۲   = 
| درصد۲       = 
| نوسان۲       = 
| ۲داده۲       = '''۷٫۹۳٪ ویژه'''
| ۳داده۲       = ۸۲
| ۴داده۲       = ۲۸٫۲۸٪
<!--    شخص ۴    -->
| تصویر۴       = <!--این تصویر غیر آزاد فقط در فضای اصلی استفاده می‌شود. [[ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه]] را ببینید.:Sinotruk.png
-->
| رنگ۴        = 28c0a6
| رهبر۴       = [[مصطفی کواکبیان]]
| حزب۴        = [[حزب مردم‌سالاری]]
| ۱داده۴       = [[اصلاح‌طلبان]]
| اتحاد۴       = جبههٔ مردم‌سالاری
| رهبر از۴      = [[۱۳۷۹]]
| حوزه انتخاباتی۴  = [[شهرستان سمنان|سمنان]] و [[شهرستان مهدیشهر|مهدیشهر]]
| انتخابات قبل۴   = 
| کرسی‌ها پیش از۴   = 
| کرسی‌های موردنیاز۴ = 
| کرسی۴       = '''۱۳'''
| کرسی‌ها پس از۴   = 
| تغییر کرسی‌ها۴   = 
| رای‌های مردمی۴   = 
| درصد۴       = 
| نوسان۴       = 
| ۲داده۴       = '''۴٫۴۸٪'''
| ۳داده۴       = ۲۱
| ۴داده۴       = ۷٫۲۴٪
<!--    شخص ۳    -->
| تصویر۳       = <!--این تصویر غیر آزاد فقط در فضای اصلی استفاده می‌شود. [[ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه]] را ببینید.:Sinotruk.png
-->
| رنگ۳        = 33CCFF
| رهبر۳       = [[محسن رضایی]]
| حزب۳        = 
| ۱داده۳       = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]] میانه
| اتحاد۳       = جبههٔ ایستادگی
| رهبر از۳      = [[۱۳۹۰ (خورشیدی)|۱۳۹۰]]
| حوزه انتخاباتی۳  = -
| انتخابات قبل۳   = 
| کرسی‌ها پیش از۳   = 
| کرسی‌های موردنیاز۳ = 
| کرسی۳       = '''۲۸'''
| کرسی‌ها پس از۳   = 
| تغییر کرسی‌ها۳   = 
| رای‌های مردمی۳   = 
| درصد۳       = 
| نوسان۳       = 
| ۲داده۳       = '''۹٫۶۶٪'''
| ۳داده۳       = ۷۲
| ۴داده۳       = ۲۴٫۸۳٪
<!--    شخص ۷    -->
| تصویر۷       = <!--این تصویر غیر آزاد فقط در فضای اصلی استفاده می‌شود. [[ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه]] را ببینید.:Sinotruk.png
-->
| رنگ۷      = FFFF00
| رهبر۷       = [[علی مطهری]]
| حزب۷        = منتقدان دولت
| ۱داده۷       = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]] [[اصلاح‌طلبان|اصلاح‌طلب]]
| اتحاد۷       = [[جبهه صدای ملت]]
| رهبر از۷      = [[۱۳۹۰ (خورشیدی)|۱۳۹۰]]
| حوزه انتخاباتی۷  = [[شهرستان تهران|تهران]]، [[شهرستان ری|ری]]، [[شهرستان اسلامشهر|اسلامشهر]] [[شهرستان شمیرانات|شمیرانات]]
| انتخابات قبل۷   = 
| کرسی‌ها پیش از۷   = 
| کرسی‌های موردنیاز۷ = 
| کرسی۷       = '''۲'''
| کرسی‌ها پس از۷   = 
| تغییر کرسی‌ها۷   = 
| رای‌های مردمی۷   = 
| درصد۷       = 
| نوسان۷       = 
| ۲داده۷       = '''۰٫۶۹٪'''
| ۳داده۷       = ۷
| ۴داده۷       = ۲٫۴۱٪
<!--    شخص ۹    -->
| تصویر۹       = <!--این تصویر غیر آزاد فقط در فضای اصلی استفاده می‌شود. [[ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه]] را ببینید.:Bfweek09.jpg
-->
| رنگ۹        = 000000
| رهبر۹       = [[علیرضا محجوب]]
| حزب۹        = [[خانه کارگر]]
| ۱داده۹       = [[اصلاح‌طلبان]]
| اتحاد۹       = خانه کارگر
| رهبر از۹      = [[۱۳۹۰ (خورشیدی)|۱۳۹۰]]
| حوزه انتخاباتی۹  = [[شهرستان تهران|تهران]]، [[شهرستان ری|ری]]، [[شهرستان اسلامشهر|اسلامشهر]]، [[شهرستان شمیرانات|شمیرانات]]
| انتخابات قبل۹   = 
| کرسی‌ها پیش از۹   = 
| کرسی‌های موردنیاز۹ = 
| کرسی۹       = 
| کرسی‌ها پس از۹   = 
| تغییر کرسی‌ها۹   = 
| رای‌های مردمی۹   = 
| درصد۹       = 
| نوسان۹       = 
<!--    شخص ۸    -->
| تصویر۸       = [[پرونده:Flag of Iran.svg|135px]]
| رنگ۸        = ff7070
| رهبر۸       = [[بهمن شریف‌زاده]]
| حزب۸        = حامیان گفتمان انقلاب اسلامی
| اتحاد۸       = جبههٔ توحید و عدالت
| ۱داده۸       = [[اصولگرایان ایران|اصولگرایان]] حامی دولت
| رهبر از۸      = 
| حوزه انتخاباتی۸  = -
| انتخابات قبل۸   = 
| کرسی‌ها پیش از۸   = 
| کرسی‌های موردنیاز۸ = 
| کرسی۸       = 
| کرسی‌ها پس از۸   = 
| تغییر کرسی‌ها۸   = 
| رای‌های مردمی۸   = 
| درصد۸       = 
| نوسان۸       = 
<!--    شخص ۶    -->
| تصویر۶       = 
| رنگ۶        = 008000
| رهبر۶       = [[محمد زارع فومنی]]
| حزب۶        = 
| ۱داده۶       = [[اصلاح‌طلبان]] میانه‌رو
| اتحاد۶       = جبههٔ مردمی اصلاحات
| رهبر از۶      = [[۱۳۹۰ (خورشیدی)|۱۳۹۰]]
| حوزه انتخاباتی۶  = -
| انتخابات قبل۶   = 
| کرسی‌ها پیش از۶   = 
| کرسی‌های موردنیاز۶ = 
| کرسی۶       = '''۴'''
| کرسی‌ها پس از۶   = 
| تغییر کرسی‌ها۶   = 
| رای‌های مردمی۶   = 
| درصد۶       = 
| نوسان۶       = 
| ۲داده۶       = '''۱٫۳۸٪'''
| ۳داده۶       = ۲۶
| ۴داده۶       = ۸٫۹۷٪
| تصویر۵       = <!--این تصویر غیر آزاد فقط در فضای اصلی استفاده می‌شود. [[ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه]] را ببینید.:Sinotruk.png
-->
| رنگ۵        = 000000
| رهبر۵       = [[سید شهاب‌الدین صدر]]
| حزب۵        = 
| ۱داده۵       = اصولگرایان
| اتحاد۵       = [[جبهه بصیرت و بیداری اسلامی]]
| رهبر از۵      = [[۱۳۹۰ (خورشیدی)|۱۳۹۰]]
| حوزه انتخاباتی۵  = [[شهرستان تهران|تهران]]، [[شهرستان ری|ری]]، [[شهرستان اسلامشهر|اسلامشهر]]، [[شهرستان شمیرانات|شمیرانات]]
| انتخابات قبل۵   = 
| کرسی‌ها پیش از۵   = 
| کرسی‌های موردنیاز۵ = 
| کرسی۵       = '''۸'''
| کرسی‌ها پس از۵   = 
| تغییر کرسی‌ها۵   = 
| رای‌های مردمی۵   = 
| درصد۵       = 
| نوسان۵       = 
| ۲داده۵       = '''۲٫۷۶٪'''
| ۳داده۵       = ۶۴
| ۴داده۵       = ۲۲٫۰۷٪
<!-- نظرسنجی‌ها -->
| نظرسنجی۱ تاریخ   = 
| نظرسنجی۱ منبع   = 
| نظرسنجی۱ نامزد۱  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۱ حزب۱   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| نظرسنجی۱ نامزد۲  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۱ حزب۲   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| نظرسنجی۲ تاریخ   = 
| نظرسنجی۲ منبع   = 
| نظرسنجی۲ نامزد۱  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۲ حزب۱   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
| نظرسنجی۲ نامزد۲  = <!-- فقط ریاست‌جمهوری -->
| نظرسنجی۲ حزب۲   = <!-- تنها مجلس یا مقننه-->
<!-- ردیف‌های کمکی -->
| ۱برچسب       = گرایش
| ۲برچسب       = درصد کرسی
| ۳برچسب       = کرسی کل
| ۴برچسب       = درصد کل
<!-- نقشه -->
| تصویر نقشه     = کرسی‌های مجلس نهم بر پایهٔ حزب‌های سیاسی.png
| اندازه نقشه    = 400پیکسل
| توضیح دیگر نقشه  = 
| نقشه        = 
| توضیح نقشه     = {{زیرنویس نقشه|#ffc040|[[جبهه متحد اصولگرایان]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#d70000|مشترک اصولگرایان و پایداری}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#36c|[[جبهه پایداری انقلاب اسلامی]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#33ccff|[[جبهه ایستادگی ایران اسلامی]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#000000|[[جبهه بصیرت و بیداری اسلامی]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#ffff00|[[جبهه صدای ملت|صدای ملت]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#b0e0e6|[[آبادگران جهادی]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#28c0a6|[[حزب مردم‌سالاری|جبههٔ مردم‌سالاری]] و [[خانه کارگر]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#008000|[[جبهه مردمی اصلاحات]] و [[اصلاح‌طلبان معتدل]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#991a81|[[اقلیت‌های مذهبی در ایران|کلیمیان و ارمنیان و آشوریان و زرتشتیان]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#a4a4a4|مستقلان و دیگران}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#ffffff|میان‌دوره‌ای}}
| تصویر نقشه۲     = کرسی‌های مجلس نهم بر پایهٔ گرایش سیاسی.png
| اندازه نقشه۲    = 400پیکسل
| توضیح دیگر نقشه۲  = 
| نقشه۲        = 
| توضیح نقشه۲     = {{زیرنویس نقشه|#d33|[[اصولگرایان]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#ffff00|[[جبهه صدای ملت|صدای ملت]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#b0e0e6|[[آبادگران جهادی]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#28c0a6|[[اصلاح‌طلبان]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#991a81|[[اقلیت‌های مذهبی در ایران|کلیمیان و ارمنیان و آشوریان و زرتشتیان]]}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#a4a4a4|مستقلان و دیگران}}{{سخ}}{{زیرنویس نقشه|#ffffff|میان‌دوره‌ای}}
<!-- زیرآمد -->
| عنوان       = رییس‌مجلس
| پیش از انتخابات  = [[علی لاریجانی]]
| حزب قبلی      = [[اصولگرایان]]
| پس‌عنوان      = 
| پس از انتخابات   = [[علی لاریجانی]]
| حزب بعدی      = [[جبهه متحد اصولگرایان|جبهه متحد]]
}}

مجلس شورای اسلامی، مجلس، مجلس نمایندگان دردست برگزاری

[ویرایش]

انگلیسی

[ویرایش]

Presidential/ریاست جمهوری

[ویرایش]
United States presidential election, 2004
ایالات متحده آمریکا
→ ۲۰۰۰
۲ نوامبر ۲۰۰۴ (۲۰۰۴-۱۱-۰۲)
۲۰۰۸ ←

 
نامزد جورج دبلیو بوش جان کری
حزب Republican Democratic
ایالت خانگی تگزاس ماساچوست
جفت انتخابی Richard B. Cheney John Edwards
رأی‌های گزینندگان ۲۸۶ ۲۵۱
ایالت‌های رأی‌آورده ۳۱ ۱۹ + DC
رأی‌های مردمی ۶۲٬۰۴۰٬۶۱۰ ۵۹٬۰۲۸٬۴۴۴
درصد رأی ۵۰٫۷% ۴۸٫۳%

Presidential election results map

President پیش از انتخابات

جورج دبلیو بوش
Republican

President برگزیده

جورج دبلیو بوش
Republican

{{Infobox election
| election_name   = United States presidential election, 2004
| country      = United States
| type       = presidential
| previous_election = United States presidential election, 2000
| previous_year   = ۲۰۰۰
| election_date   = {{Start date|۲۰۰۴|۱۱|۰۲}}
| next_election   = United States presidential election, 2008
| next_year     = ۲۰۰۸
<!-- George W. Bush -->
| image1      = [[پرونده:George-W-Bush.jpeg|160x150px]]
| nominee1     = [[جورج دبلیو بوش]]
| party1      = Republican Party (United States)
| home_state1    = [[تگزاس]]
| running_mate1   = [[Dick Cheney|Richard B. Cheney]]
| elec
Party (United States)
| home_state2    = [[ماساچوست]]
| running_mate2   = [[John Edwards]]
| electoral_vote2  = ۲۵۱
| states_carried2  = ۱۹ + [[واشینگتن دی.سی.|DC]]
| popular_vote2   = ۵۹٬۰۲۸٬۴۴۴
| percentage2    = ۴۸٫۳%
<!-- map -->
| map_image     = ElectoralCollege2004.svg
| map_size     = 270px
| map_caption    = Presidential election results map
<!-- bottom -->
| title       = President
| before_election  = [[جورج دبلیو بوش]]
| before_party   = Republican Party (United States)
| after_election  = [[جورج دبلیو بوش]]
| after_party    = Republican Party (United States)
}}

Ongoing presidential/ریاست جمهوری دردست برگزاری

[ویرایش]
United States presidential election, 2008
ایالات متحده آمریکا
→ ۲۰۰۴
۴ نوامبر ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-۱۱-۰۴)
۲۰۱۲ ←

 
نامزد Hillary Clinton باراک اوباما John Edwards
حزب Democratic Democratic Democratic
ایالت خانگی نیویورک (ایالت) ایلی‌نوی کارولینای شمالی
نظرسنجی‌ها
۲۰۰۷-۰۸-۰۳[۷] ۴۵% ۲۲% ۹%
۲۰۰۷-۰۸-۰۱[۸] ۴۶% ۲۳% ۱۲%
۲۰۰۷-۰۸-۰۱[۹] ۴۴% ۲۳% ۱۴%
۲۰۰۷-۰۷-۳۰[۱۰] ۴۳% ۲۲% ۱۳%

 
نامزد Rudy Giuliani Fred Thompson جان مک‌کین
حزب Republican Republican Republican
ایالت خانگی نیویورک (ایالت) تنسی آریزونا
نظرسنجی‌ها
۲۰۰۷-۰۸-۰۳[۱۱] ۲۶% ۲۱% ۱۱%
۲۰۰۷-۰۸-۰۱[۱۲] ۳۲% ۲۰% ۱۳%
۲۰۰۷-۰۸-۰۱[۱۳] ۳۳% ۲۰% ۱۷%
۲۰۰۷-۰۷-۳۰[۱۴] ۳۰% ۲۲% ۱۳%

Presidential electoral votes by state.

President کنونی

جورج دبلیو بوش
Republican

{{Infobox election
| election_name   = United States presidential election, 2008
| country      = United States
| type       = presidential
| ongoing      = yes
| previous_election = United States presidential election, 2004
| previous_year   = ۲۰۰۴
| election_date   = {{Start date|۲۰۰۸|۱۱|۰۴}}
| next_election   = United States presidential election, 2012
| next_year     = ۲۰۱۲
<!-- Hillary Clinton -->
| image1      = [[پرونده:Hillary Clinton official Secretary of State portrait crop.jpg|160x150px]]
| candidate1    = [[هیلاری کلینتون|Hillary Clinton]]
| party1      = Democratic Party (United States)
| home_state1    = [[نیویورک (ایالت)]]
| running_mate1   = 
| electoral_vote1  = 
| states_carried1  = 
| popular_vote1   = 
| percentage1    = 
<!-- Barack Obama -->
| image2      = [[پرونده:Official portrait of Barack Obama.jpg|160x150px]]
| candidate2    = [[باراک اوباما]]
| party2      = Democratic Party (United States)
| home_state2    = [[ایلی‌نوی]]
| running_mate2   = 
| electoral_vote2  = 
| states_carried2  = 
| popular_vote2   = 
| percentage2    = 
<!-- John Edwards -->
| image3      = [[پرونده:John Edwards, official Senate photo portrait.jpg|160x150px]]
| candidate3    = [[John Edwards]]
| party3      = Democratic Party (United States)
| home_state3    = [[کارولینای شمالی]]
| running_mate3   = 
| electoral_vote3  = 
| states_carried3  = 
| popular_vote3   = 
| percentage3    = 
<!-- Rudy Giuliani -->
| image4      = [[پرونده:Rudy Giuliani.jpg|160x150px]]
| candidate4    = [[Rudy Giuliani]]
| party4      = Republican Party (United States)
| home_state4    = [[نیویورک (ایالت)]]
| running_mate4   = 
| electoral_vote4  = 
| states_carried4  = 
| popular_vote4   = 
| percentage4    = 
<!-- Fred Thompson -->
| image5      = [[پرونده:Fred Thompson.jpg|160x150px]]
| candidate5    = [[Fred Thompson]]
| party5      = Republican Party (United States)
| home_state5    = [[تنسی]]
| running_mate5   = 
| electoral_vote5  = 
| states_carried5  = 
| popular_vote5   = 
| percentage5    = 
<!-- John McCain -->
| image6      = [[پرونده:John McCain official portrait 2009.jpg|160x150px]]
| candidate6    = [[جان مک‌کین]]
| party6      = Republican Party (United States)
| home_state6    = [[آریزونا]]
| running_mate6   = 
| electoral_vote6  = 
| states_carried6  = 
| popular_vote6   = 
| percentage6    = 
<!-- polls -->
| poll1_date    = ۲۰۰۷-۰۸-۰۳
| poll1_source   = http://www.example.edu/poll/070803
| poll1_candidate1 = '''۴۵%'''
| poll1_candidate2 = ۲۲%
| poll1_candidate3 = ۹%
| poll1_candidate4 = '''۲۶%'''
| poll1_candidate5 = ۲۱%
| poll1_candidate6 = ۱۱%

| poll2_date    = ۲۰۰۷-۰۸-۰۱
| poll2_source   = http://www.example.edu/poll/070801
| poll2_candidate1 = '''۴۶%'''
| poll2_candidate2 = ۲۳%
| poll2_candidate3 = ۱۲%
| poll2_candidate4 = '''۳۲%'''
| poll2_candidate5 = ۲۰%
| poll2_candidate6 = ۱۳%

| poll3_date    = ۲۰۰۷-۰۸-۰۱
| poll3_source   = http://www.example.com/news/070801
| poll3_candidate1 = '''۴۴%'''
| poll3_candidate2 = ۲۳%
| poll3_candidate3 = ۱۴%
| poll3_candidate4 = '''۳۳%'''
| poll3_candidate5 = ۲۰%
| poll3_candidate6 = ۱۷%

| poll4_date    = ۲۰۰۷-۰۷-۳۰
| poll4_source   = http://www.example.com/news/070730
| poll4_candidate1 = '''۴۳%'''
| poll4_candidate2 = ۲۲%
| poll4_candidate3 = ۱۳%
| poll4_candidate4 = '''۳۰%'''
| poll4_candidate5 = ۲۲%
| poll4_candidate6 = ۱۳%
<!-- map -->
| map_image     = Electoral map.svg
| map_size     = 350px
| map_caption    = Presidential electoral votes by state.
<!-- bottom -->
| title       = President
| before_election  = [[جورج دبلیو بوش]]
| before_party   = Republican Party (United States)
| after_election  = 
| after_party    = 
}}

Legislative or parliamentary/مجلس، مجلس نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، مقننه

[ویرایش]
United Kingdom general election, 2005
بریتانیا
→ ۲۰۰۱
۵ مه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-۰۵-۰۵)
members
۲۰۱۰ ←

All 646 seats to the House of Commons
۳۲۴ کرسی موردنیاز اکثریت
نظرسنجی‌ها
مشارکت ۶۱٫۴%
  حزب نخست حزب دوم حزب سوم
 
رهبر Tony Blair Michael Howard Charles Kennedy
حزب Labour Conservative Liberal Democrats (UK)
رهبر از 21 July 1994 6 November 2003 9 August 1999
حوزهٔ انتخابات رهبر Sedgefield Folkestone & Hythe Ross, Skye, & Lochaber
انتخابات پیش 413 seats, 40.7% 166 seats, 31.7% 52 seats, 18.3%
کرسی‌های پیش ۴۰۳ ۱۶۵ ۵۱
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۳۵۵ ۱۹۸ ۶۲
تغییر کرسی‌ها -۴۸ +۳۳ +۱۱
رأی‌های مردمی ۹٬۵۵۲٬۴۳۶ ۸٬۷۸۴٬۹۱۵ ۵٬۹۸۵٬۴۵۴
درصد رأی ۳۵٫۲% ۳۲٫۴% ۲۲٫۰%
نوسان -۵٫۵% +۰٫۷% +۳٫۷%

Map of United Kingdom showing constituencies won

Prime Minister پیش از انتخابات

Tony Blair
Labour

Prime Minister برگزیده

Tony Blair
Labour

{{Infobox election
| election_name   = United Kingdom general election, 2005
| country      = United Kingdom
| type       = parliamentary
| previous_election = United Kingdom general election, 2001
| previous_year   = ۲۰۰۱
| previous_mps   = List of MPs elected in the United Kingdom general election, 2001
| election_date   = {{Start date|۲۰۰۵|۰۵|۰۵}}
| elected_mps    = [[List of MPs elected in the United Kingdom general election, 2005|members]]
| next_election   = United Kingdom general election, 2010
| next_year     = ۲۰۱۰
| next_mps     = List of MPs elected in the United Kingdom general election, 2010
| seats_for_election= All [[List of United Kingdom Parliament constituencies 2005–2010|646 seats]] to the [[مجلس عوام بریتانیا|House of Commons]]
| majority_seats  = ۳۲۴
| opinion_polls   = #Opinion polls
| turnout      = ۶۱٫۴%
<!-- Labour -->
| image1      = [[پرونده:TonyBlairBasra.JPG|160x150px]]
| leader1      = [[Tony Blair]]
| party1      = Labour Party (UK)
| leader_since1   = 21 July 1994
| leaders_seat1   = [[Sedgefield (UK Parliament constituency)|Sedgefield]]
| last_election1  = 413 seats, 40.7%
| seats_before1   = ۴۰۳
| seats1      = ۳۵۵
| seat_change1   = -۴۸
| popular_vote1   = ۹٬۵۵۲٬۴۳۶
| percentage1    = ۳۵٫۲%
| swing1      = -۵٫۵%
<!-- Conservative -->
| image2      = [[پرونده:Michael Howard 1099 cropped.jpg|160x150px]]
| leader2      = [[Michael Howard]]
| party2      = Conservative Party (UK)
| leader_since2   = 6 November 2003
| leaders_seat2   = [[Folkestone and Hythe (UK Parliament constituency)|Folkestone & Hythe]]
| last_election2  = 166 seats, 31.7%
| seats_before2   = ۱۶۵
| seats2      = ۱۹۸
| seat_change2   = +۳۳
| popular_vote2   = ۸٬۷۸۴٬۹۱۵
| percentage2    = ۳۲٫۴%
| swing2      = +۰٫۷%
<!-- Liberal Democrats -->
| image3      = [[پرونده:Charles Kennedy.jpg|160x150px]]
| leader3      = [[Charles Kennedy]]
| party3      = Liberal Democrats (UK)
| leader_since3   = 9 August 1999
| leaders_seat3   = [[Ross, Skye and Lochaber (UK Parliament constituency)|Ross, Skye, & Lochaber]]
| last_election3  = 52 seats, 18.3%
| seats_before3   = ۵۱
| seats3      = ۶۲
| seat_change3   = +۱۱
| popular_vote3   = ۵٬۹۸۵٬۴۵۴
| percentage3    = ۲۲٫۰%
| swing3      = +۳٫۷%
<!-- map -->
| map_image     = 2005UKElectionMap.svg
| map_size     = 250px
| map_caption    = Map of United Kingdom showing constituencies won
<!-- bottom -->
| title       = Prime Minister
| before_election  = [[Tony Blair]]
| before_party   = Labour Party (UK)
| after_election  = [[Tony Blair]]
| after_party    = Labour Party (UK)
}}

Ongoing legislative or parliamentary/مجلس، مجلس نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، مقننه؛ دردست برگزاری

[ویرایش]
54th United Kingdom general election
بریتانیا
→ ۲۰۰۵
On or before ۳ ژوئن ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-۰۶-۰۳)

All 650 seats to the House of Commons
۳۲۶ کرسی موردنیاز اکثریت
نظرسنجی‌ها
 
رهبر Gordon Brown دیوید کامرون Nick Clegg
حزب Labour Conservative Liberal Democrat
رهبر از 24 June, 2007 6 December, 2005 18 December 2007
حوزهٔ انتخابات رهبر Kirkcaldy & Cowdenbeath Witney Sheffield Hallam
انتخابات پیش 355 seats, 35.2% 198 seats, 32.4% 62 seats, 22.0%
کرسی‌های کنونی ۳۴۵ ۱۹۳ ۶۳
کرسی‌های موردنیاز -۲۰ ۱۳۲ ۲۶۲

Prime Minister کنونی

Gordon Brown
Labour

{{Infobox election
| election_name   = 54th United Kingdom general election
| country      = United Kingdom
| type       = parliamentary
| ongoing      = yes
| previous_election = United Kingdom general election, 2005
| previous_year   = ۲۰۰۵
| previous_mps   = List of MPs elected in the United Kingdom general election, 2005
| election_date   = On or before {{Start date|۲۰۱۰|۰۶|۰۳}}
| elected_mps    = 
| next_election   = 
| next_year     = 
| next_mps     = 
| seats_for_election= All [[List of United Kingdom Parliament constituencies|650 seats]] to the [[مجلس عوام بریتانیا|House of Commons]]
| majority_seats  = ۳۲۶
| opinion_polls   = Opinion polling for the United Kingdom general election, 2010
| turnout      = 
<!-- Labour -->
| image1      = [[پرونده:GordonBrown1234_cropped.jpg|160x150px]]
| leader1      = [[Gordon Brown]]
| party1      = Labour Party (UK)
| leader_since1   = [[Labour Party (UK) leadership election, 2007|24 June, 2007]]
| leaders_seat1   = [[Kirkcaldy and Cowdenbeath (UK Parliament constituency)|Kirkcaldy & Cowdenbeath]]
| last_election1  = 355 seats, 35.2%
| seats_before1   = ۳۴۵
| seats_needed1   = -۲۰
| seats1      = 
| seat_change1   = 
| popular_vote1   = 
| percentage1    = 
| swing1      = 
<!-- Conservative -->
| image2      = [[پرونده:David Cameron - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2010.jpg|160x150px]]
| leader2      = [[دیوید کامرون]]
| party2      = Conservative Party (UK)
| leader_since2   = [[Conservative Party (UK) leadership election, 2005|6 December, 2005]]
| leaders_seat2   = [[Witney (UK Parliament constituency)|Witney]]
| last_election2  = 198 seats, 32.4%
| seats_before2   = ۱۹۳
| seats_needed2   = ۱۳۲
| seats2      = 
| seat_change2   = 
| popular_vote2   = 
| percentage2    = 
| swing2      = 
<!-- Liberal Democrat -->
| image3      = [[پرونده:Nick Clegg by the 2009 budget cropped.jpg|160x150px]]
| leader3      = [[Nick Clegg]]
| party3      = Liberal Democrats
| leader_since3   = [[Liberal Democrats leadership election, 2007|18 December 2007]]
| leaders_seat3   = [[Sheffield Hallam (UK Parliament constituency)|Sheffield Hallam]]
| last_election3  = 62 seats, 22.0%
| seats_before3   = ۶۳
| seats_needed3   = ۲۶۲
| seats3      = 
| seat_change3   = 
| popular_vote3   = 
| percentage3    = 
| swing3      = 
<!-- map -->
| map_image     = 
| map_size     = 
| map_caption    = 
<!-- bottom -->
| title       = Prime Minister
| before_election  = [[Gordon Brown]]
| before_party   = Labour Party (UK)
| after_election  = 
| after_party    = 
}}

ریزقالب

[ویرایش]
نشانه‌گذاری اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو شامل یک میکروفرمت اچ‌کلندر است که جزئیات رویداد را آمادهٔ تجزیه توسط برنامه‌های رایانه‌ای می‌کند. این به وظایفی نظیر فهرست‌نویسی مقاله‌ها و نگهداری از پایگاه‌های داده کمک می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از میکروفرمت‌ها در ویکی‌پدیا، ویکی‌پروژه میکروفرمت در ویکی‌پدیای انگلیسی را ببینید.
کلاس‌های مورد استفاده

کلاس‌ها اچ‌تی‌ام‌ای این میکروفرمت شامل موارد زیر است:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید
عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

توجه: اگر داده‌ای وارد نشود میکروفرمت نیز نشان داده نمی‌شود.

رده‌های ردیابی

[ویرایش]