اسید آمینه پروتئین‌زا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اسید آمینه‌های پروتئین‌زا یا اسید آمینه‌های استاندارد، اسید آمینه‌هایی هستند که در ساختار پروتئین‌ها بکار می‌روند و تعداد آنها ۲۰ عدد می‌باشد. علاوه بر این اسید آمینه‌ها، اسید آمینه‌های غیر استاندارد نیز وجود دارند.

ساختارها[ویرایش]

ساختار و نماد ۲۰ اسید آمینه

آمینه‌های غیر استاندارد[ویرایش]

خواص شیمیایی[ویرایش]

خواص شیمیایی کلی[ویرایش]

Amino Acid Short Abbrev. Avg. Mass (Da) pI pK1
(α-COOH)
pK2
(α-+NH3)
آلانین A Ala 89.09404 6.01 2.35 9.87
سیستئین C Cys 121.15404 5.05 1.92 10.70
اسید آسپارتیک D Asp 133.10384 2.85 1.99 9.90
اسید گلوتامیک E Glu 147.13074 3.15 2.10 9.47
فنیل‌آلانین F Phe 165.19184 5.49 2.20 9.31
گلیسین G Gly 75.06714 6.06 2.35 9.78
هیستیدین H His 155.15634 7.60 1.80 9.33
ایزولوسین I Ile 131.17464 6.05 2.32 9.76
لیزین K Lys 146.18934 9.60 2.16 9.06
لوسین L Leu 131.17464 6.01 2.33 9.74
متیونین M Met 149.20784 5.74 2.13 9.28
آسپاراژین N Asn 132.11904 5.41 2.14 8.72
پیرولیزین O Pyl
پرولین P Pro 115.13194 6.30 1.95 10.64
گلوتامین Q Gln 146.14594 5.65 2.17 9.13
آرژینین R Arg 174.20274 10.76 1.82 8.99
سرین (اسید آمینه) S Ser 105.09344 5.68 2.19 9.21
ترئونین T Thr 119.12034 5.60 2.09 9.10
سلنوسیستئین U Sec 168.053
والین V Val 117.14784 6.00 2.39 9.74
تریپتوفان W Trp 204.22844 5.89 2.46 9.41
تیروزین Y Tyr 181.19124 5.64 2.20 9.21

خواص زنجیر جانبی[ویرایش]

Amino Acid Short Abbrev. Side chain Hydro-
phobic
pKa Polar pH Small Tiny Aromatic
or ترکیبات آلیفاتیک
van der Waals
volume
آلانین A Ala -CH3 X - - - X X - 67
سیستئین C Cys -CH2SH - 8.18 - acidic X - - 86
اسید آسپارتیک D Asp -CH2COOH - 3.90 X acidic X - - 91
اسید گلوتامیک E Glu -CH2CH2COOH - 4.07 X acidic - - - 109
فنیل‌آلانین F Phe -CH2C6H5 X - - - - - Aromatic 135
گلیسین G Gly -H X - - - X X - 48
هیستیدین H His -CH2-C3H3N2 - 6.04 X weak basic - - Aromatic 118
ایزولوسین I Ile -CH(CH3)CH2CH3 X - - - - - Aliphatic 124
لیزین K Lys -(CH2)4NH2 - 10.54 X basic - - - 135
لوسین L Leu -CH2CH(CH3)2 X - - - - - Aliphatic 124
متیونین M Met -CH2CH2SCH3 X - - - - - - 124
آسپاراژین N Asn -CH2CONH2 - - X - X - - 96
پیرولیزین O Pyl
پرولین P Pro -CH2CH2CH2- X - - - X - - 90
گلوتامین Q Gln -CH2CH2CONH2 - - X - - - - 114
آرژینین R Arg -(CH2)3NH-C(NH)NH2 - 12.48 X strongly basic - - - 148
سرین (اسید آمینه) S Ser -CH2OH - - X - X X - 73
ترئونین T Thr -CH(OH)CH3 - - X weak acidic X - - 93
سلنوسیستئین U Sec -CH2SeH X 5.73 - - X - -
والین V Val -CH(CH3)2 X - - - X - Aliphatic 105
تریپتوفان W Trp -CH2C8H6N X - - - - - Aromatic 163
تیروزین Y Tyr -CH2-C6H4OH - 10.46 X - - - Aromatic 141

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Proteinogenic amino acid». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۹ اکتبر ۲۰۰۸.