فرستنده‌های دیجیتال صدا و سیما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پخش دیجیتال شبکه ‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB)، با استفاده از فرستنده‌های دیجیتال با فرمت DVB-T و DVB-T2 انجام می‌گیرد.

شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما در پخش دیجیتال، از طریق پنج بسته دیجیتال زمینی پخش میگردد که اکثر شبکه های SD از طریق فرستنده های اول و دوم، شبکه های HD از طریق فرستنده های سوم و چهارم و همچنین شبکه 4K از طریق فرستنده پنجم پخش میگردد.

همچنین فرستنده های اول و دوم با فرمت فشرده سازی H.264 و سایر فرستنده ها با فرمت HEVC پخش میگردد.

جدول فرکانس فرستنده ها[ویرایش]

استان شهر ایستگاه فرکانس فرستنده اول (TS1) فرکانس فرستنده دوم (TS2) فرکانس فرستنده سوم (TS3) فرکانس فرستنده چهارم (TS4) فرکانس فرستنده پنجم (TS5) فرکانس فرستنده ششم (TS6)
H.264

DVB-T

H.264

DVB-T

HEVC

DVB-T2

HEVC

DVB-T2

HEVC

DVB-T2

H.264

DVB-T

آذربایجان شرقی تبریز شبلی ۴۸۲ ۵۳۰ ۵۷۸ ۵۰۶ -
تبریز عینالی ۶۲۶ ۶۷۴ ۷۲۲ ۷۷۸ ۸۴۲
میانه قافلان‌کوه ۴۹۰ ۵۳۸ ۵۸۶ - -
آذربایجان غربی ارومیه شهید امینی ۵۸۶ ۶۳۴ ۵۳۸ ۴۹۰ -
خوی قزلچه ۵۸۶ ۵۴۶ ۵۷۸ ۶۴۲ ۶۹۰
نقده کوه نقره ۵۰۶ ۵۵۴ ۶۰۲ - -
مهاباد دوشان مجید ۵۲۲ ۵۷۰ ۵۶۸ - -
اردبیل اردبیل کوه سنگر ۶۱۰ ۵۱۴ ۵۶۲ - -
اردبیل اردبیل - - - ۶۸۲ ۷۰۶
اصفهان[۱] اصفهان مارشینان ۶۱۸ ۶۶۶ ۴۷۴ ۵۲۲ ۸۲۶
اصفهان کوه‌پنجه ۶۵۰ ۶۹۸ ۶۰۲ ۵۰۶ -
اصفهان صفه ۴۹۰ ۵۳۸ ۵۸۶ ۶۳۴ -
کاشان کاشان ۷۷۸ ۸۲۶ ۶۱۸ - -
داران داران ۶۹۸ ۷۴۶ - - -
چادگان چادگان ۸۱۰ ۸۴۲ - - -
نطنز نطنز ۵۳۸ ۵۸۶ - - -
فریدونشهر فریدونشهر ۶۳۴ ۶۸۲ - - -
البرز کرج کوه پشت ۵۳۸ ۵۸۶ ۴۹۰ ۶۳۴ ۶۸۲
ایلام ایلام جام‌جم ۵۹۴ ۶۷۴ ۵۴۶ ۷۲۲ ۸۳۴
ایلام نخجیر ۴۹۰ ۵۱۴ - - -
ایلام مانشت ۷۱۴ ۷۶۲ - - -
آبدانان شهیدتسلیمی ۴۹۸ ۵۲۲ ۵۷۰ - -
بوشهر بوشهر کوه مند ۵۷۰ ۷۵۴ ۶۲۶ - -
بوشهر سایت مرکز ۵۸۶ ۶۹۸ ۶۳۴ ۷۳۰ -
تهران تهران جماران ۶۰۲ ۵۷۸ ۵۵۴ ۶۲۶ ۷۳۸
تهران چیتگر ۵۷۰ ۶۱۸ ۶۶۶ ۷۱۴ -
تهران پارچین ۵۱۴ ۵۶۲ ۶۱۰ - -
دماوند دماوند ۶۴۲ ۶۹۰ ۷۳۸ - -
فیروزکوه فیروزکوه ۶۴۲ ۶۹۰ ۸۰۲ - -
چهارمحال و بختیاری شهرکرد ولی‌عصر ۶۴۲ ۶۹۰ ۵۹۴ ۷۳۸ -
شهرکرد نورالشهدا ۵۷۰ ۶۱۸ ۶۶۶ - -
خراسان جنوبی بیرجند تقی قنبر ۴۹۸ ۵۹۴ ۵۴۶ ۶۴۲ ۸۳۴
طبس طبس ۶۲۶ ۶۵۰ - - -
فردوس،بشرویه کوه سیاه ۵۲۲ ۵۷۰ - - -
فردوس،سرایان برجک ۵۱۴ ۵۶۲ - - -
قاین قاین ۵۰۶ ۵۵۴ - - -
نهبندان نهبندان ۵۱۴ ۵۶۲ - - -
خراسان رضوی[۲] مشهد ثامن‌الائمه ۴۸۲ ۵۳۰ ۵۷۸ ۵۱۴ -
مشهد خلج ۴۹۸ ۵۴۶ ۵۹۴ - ۸۳۴
نیشابور نیشابور ۶۷۴ و ۵۰۶ ۷۲۲ و ۵۵۴ ۶۰۲ - -
سبزوار سبزوار ۴۸۲ ۵۳۰ - - -
تایباد تایباد ۵۶۲ ۶۱۰ - - -
تربت حیدریه تربت حیدریه ۴۹۰ ۵۳۸ - - -
گناباد،بجستان جوادالائمه ۵۲۲ ۵۷۰ - - -
خراسان شمالی بجنورد آخرداغ ۴۸۲ ۶۱۰ ۵۱۴ ۶۵۸ ۸۰۲
بجنورد بجنورد ۴۷۴ ۵۲۲ - - -
گرمه گرمه ۵۸۶ ۵۳۸ - - -
اسفراین اسفراین ۴۸۲ ۵۳۰ ۵۷۸ - -
خوزستان آبادان خسروآباد ۵۹۴ ۵۳۰ ۶۴۲ ۴۸۲ ۸۰۲
اهواز شهیدرهبر ۴۹۰ ۵۱۴ ۵۶۲ ۷۰۶ ۸۳۴
دزفول رادیودزفول ۵۷۸ ۶۲۶ - - -
شوشتر پیامبراعظم ۵۳۸ ۵۸۶ ۶۳۴ - -
مسجد سلیمان نمره یک ۷۰۶ ۷۵۴ - - -
زنجان زنجان بایندر ۵۴۶ ۶۲۶ ۵۷۸ ۵۳۰ ۷۹۴
صائین‌قلعه صائین‌قلعه ۶۶۶ ۷۱۴ ۴۹۸ - -
سمنان سمنان ریون کوه ۴۷۴ ۵۲۲ ۵۷۰ ۵۰۶ ۸۲۶
سمنان سایت مرکز ۵۹۴ ۶۱۸ - - -
شاهرود شاهرود ۶۲۶ ۶۷۴ - - -
سیستان و بلوچستان زاهدان زاهدان ۵۵۴ ۵۷۰ ۴۷۴ ۶۱۸ ۸۱۰
زابل نیاتک ۵۳۸ ۵۸۶ ۴۹۰ - -
فارس سروستان مهارلو ۴۷۴ ۵۲۲ ۵۷۰ ۶۱۸ -
شیراز میانرود ۶۹۸ ۷۴۶ ۶۵۰ ۷۹۴ ۸۴۲
شیراز سعدی ۴۹۸ ۵۴۶ ۵۹۴ - -
شیراز گلستان ۸۰۲ ۸۵۰ ۷۰۶ - -
شیراز زیباشهر ۵۳۸ ۵۸۶ ۶۳۴ - -
شیراز دروازه‌قرآن ۵۴۶ ۶۴۲ ۶۹۰ - -
شیراز شهرصدرا ۵۳۰ ۶۷۴ ۷۲۲ - -
کازرون کازرون ۶۶۶ ۷۱۴ ۵۷۰ ۶۱۸ -
بیضا کوشک‌هزار ۶۸۲ ۷۳۰ - - -
قزوین قزوین مراد تپه ۵۰۶ ۵۵۴ ۵۷۰ ۶۰۲ ۸۳۴
الموت اکبر آباد ۷۴۶ ۸۵۰ - - -
الموت ازگنین سفلی ۷۳۰ ۷۳۰ - - -
الموت زناسوج ۵۰۶ ۵۰۶ - - -
آوج آوج ۴۸۲ ۵۳۰ - - -
قم[۳] قم کمرکوه ۵۹۴ ۶۴۲

۵۴۶

۴۹۸ ۷۳۸ ۸۲۶
کردستان سنندج آبیدر ۴۹۸ ۶۹۰ - - -
بانه بانه ۶۹۰ ۷۱۴ - - -
کرمان کرمان،بردسیر کرمان جدید ۴۷۴ ۵۷۰ ۵۲۲ ۶۱۸ -
کرمان،ماهان قلعه اردشیر ۴۹۰ ۵۳۸ ۵۸۶ - ۸۲۶
زرند پابدانا ۴۹۸ ۵۴۶ ۵۹۴ - -
بم بم ۵۲۲ ۵۷۰ - - -
سیرجان،رفسنجان لاشکار ۵۰۶ ۵۵۴ ۶۰۲ - -
چترود چترود ۷۷۸ ۸۲۶ - - -
کوهبنان کوهبنان ۶۹۸ ۷۴۶ - - -
کرمانشاه کرمانشاه تپه کرمانشاه ۴۹۰ ۵۳۸ ۵۸۶ ۶۳۴ ۸۲۶
دالاهو کوه نوح ۴۸۲ ۵۳۰ ۵۰۶ - -
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج تپه یاسوج ۴۸۲ ۵۳۰ ۵۵۴ ۷۲۲ ۸۱۸
دهدشت کوه سیاه ۵۱۴ ۵۶۲ - - -
گلستان گرگان جام جم ۴۹۰ ۵۳۸ ۵۸۶ ۸۵۰ -
درازنو شهیدرجایی ۶۱۸ ۴۷۴ ۵۲۲ ۵۷۰ -
گیلان رشت زیباکنار ۴۸۲ ۵۳۰ ۵۷۸ - -
رشت آزادگان ۶۲۶ ۶۷۴ ۷۲۲ ۷۷۰ ۸۲۶
لاهیجان عطاکوه ۷۳۸ ۷۸۶ - - -
لرستان خرم‌آباد خضر ۴۹۸ ۵۴۶ ۵۹۴ ۶۴۲ ۸۳۴
خرم‌آباد کمرسیاه ۴۷۴ ۵۱۴ ۵۶۲ ۷۵۴ ۸۰۲
مازندران نور سوردار ۶۴۲ ۴۹۸ ۵۴۶ ۵۹۴ ۸۳۴
چالوس نمک آبرود ۵۰۶ ۶۰۲ ۶۹۸ - -
نوشهر نوشهر تپه ۷۲۲ ۷۷۰ ۶۷۴ - -
مرکزی اراک کوه مستوفی ۵۹۴ ۶۴۲ ۴۹۸ ۵۴۶ ۸۳۴
تفرش کوه پناه ۶۲۶ ۶۷۴ ۵۱۴ ۵۶۲ -
هرمزگان بندرعباس گنو ۶۱۸ ۶۵۸ ۵۶۲ ۵۱۴ ۸۰۲
کیش کیش ۵۷۸ ۶۸۲ ۷۰۶ ۷۳۰ ۷۵۴
ابوموسی ابوموسی ۷۷۰ ۸۱۰ - - -
تنب بزرگ تنب بزرگ ۸۳۴ ۸۵۰ - - -
جاسک جاسک ۵۶۲ ۶۲۶ - - -
همدان همدان بارابند ۵۷۰ ۶۱۸ ۶۶۶ ۵۲۲ -
همدان جام‌جم ۵۰۶ ۵۵۴ ۶۵۰ - ۸۱۸
ملایر دم سیاه - ۵۶۲ ۶۱۰ - -
یزد یزد یزد ۵۷۸ ۶۲۶ ۵۳۰ ۴۸۲ ۸۴۲
تفت تفت ۶۷۴ ۷۲۲ - - -
اردکان اردکان ۴۹۰ ۵۳۸ ۵۸۶ - -

محتوای هر فرستنده[ویرایش]

پخش در شبکه‌های تلویزیونی (TS1) شبکه‌های تلویزیونی (TS2) شبکه‌های تلویزیونی (TS3) شبکه‌های تلویزیونی (TS4) شبکه‌های تلویزیون (TS5) شبکه‌های رادیویی (TS1) شبکه‌های رادیویی (TS2) شبکه‌های رادیویی (TS3) شبکه‌های رادیویی (TS4)
فرمت H.264 DVB-T H.264 DVB-T HEVC DVB-T2 HEVC DVB-T2 HEVC DVB-T2
پخش در تهران یک
دو
سه
چهار
پنج
خبر
آموزش
قرآن
مستند
امید
نمایش
افق
آی‌فیلم
تماشا
ورزش
کودک
سلامت
نسیم
العالم
یکHD
دوHD
سهHD
ورزشHD
آی‌فیلمHD
خبرHD
نسیمHD
کودکHD
مستندHD
افقHD
تماشاHD
نمایشHD
قرآنHD
الکوثر
پرس‌تی‌وی
فراتر4K --- ایران
پیام
جوان
معارف
قرآن
فرهنگ
سلامت
ورزش
اقتصاد
تهران
آوا
نمایش
صبا
انگلیسی
عربی
مناسبتی
تلاوت
گفتگو
ترتیل
برون‌مرزی
دری
رادیونماایران
رادیونماآوا
رادیونماجوان
رادیونماپیام
رادیونماورزش
رادیونمامعارف
رادیونماقرآن
رادیونمافرهنگ
رادیونماسلامت
رادیونمااقتصاد
رادیونماگفتگو
رادیونمانمایش
رادیونماتهران
رادیونماصبا
رادیونمامناسبتی
رادیونماتلاوت
رادیونمازیارت
رادیونمابرون‌مرزی
رادیونماترتیل
پخش در استانها یک
دو
سه
چهار
پنج
خبر
آموزش
قرآن
مستند
امید
نمایش
افق
آی‌فیلم
تماشا
ورزش
کودک
سلامت
نسیم
استانی
یکHD
دوHD
سهHD
ورزشHD
آی‌فیلمHD
خبرHD
نسیمHD
کودکHD
مستندHD
افقHD
تماشاHD
نمایشHD
قرآنHD
استانیHD
الکوثر
پرس‌تی‌وی
فراتر4K --- ایران
پیام
جوان
معارف
قرآن
فرهنگ
سلامت
ورزش
اقتصاد
تهران
آوا
نمایش
صبا
انگلیسی
عربی
مناسبتی
تلاوت
گفتگو
ترتیل
برون‌مرزی
دری
استانی
رادیونما استانی
رادیونماایران
رادیونماآوا
رادیونماجوان
رادیونماپیام
رادیونماورزش
رادیونمامعارف
رادیونماقرآن
رادیونمافرهنگ
رادیونماسلامت
رادیونمااقتصاد
رادیونماگفتگو
رادیونمانمایش
رادیونماتهران
رادیونماصبا
رادیونمامناسبتی
رادیونماتلاوت
رادیونمازیارت
رادیونمابرون‌مرزی
رادیونماترتیل

جستار های وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «تلویزیون - صدا و سیمای اصفهان». isfahan.irib.ir. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۲۲.
  2. «تلویزیون پایتخت معنوی ایران - صدا و سیمای خراسان رضوی». mashhad.irib.ir. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۲۲.
  3. «فرکانس های پخش سیما». دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۲۲.