فهرست نخست‌وزیران بریتانیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
painting of Robert Walpole
photograph of Margaret Thatcher

نخست‌وزیر بریتانیا رئیس دولت بریتانیا و رئیس کابینهٔ بریتانیا است. تاریخ مشخصی برای اولین باری که سمت نخست‌وزیر گماشته شد وجود ندارد، زیرا این نقش ایجاد نشده بلکه طی یک دورهٔ زمانی از طریق ادغام وظایف تکامل یافته‌است.[۱] با این حال، تا دههٔ ۱۷۳۰ دیگر این واژه به‌طور منظم ولو به‌طور غیررسمی در اشاره به والپول استفاده می‌شد.[۲] از اوایل سال ۱۸۰۵ این عبارت در مجلس عوام استفاده می‌شد[۳] و مطمئناً در دههٔ ۱۸۸۰ در مجلس استفاده می‌شد. در سال ۱۹۰۵ پست نخست‌وزیری در ترتیب تقدم رسماً به رسمیت شناخته شد.[۴] مورخان مدرن معمولاً سر رابرت والپول را که از سال ۱۷۲۱ بیش از بیست سال دولت بریتانیا را رهبری می‌کرد، به عنوان اولین نخست‌وزیر می‌دانند. والپول همچنین با این تعریف طولانی‌ترین نخست‌وزیر بریتانیا است.[۵] با این حال، سر هنری کمبل بنرنمن اولین و مارگارت تاچر دیرپاترین نخست‌وزیر بود که در ترتیب تقدم رسماً با این عنوان نامیده می‌شد. اولین کسی که از این عنوان در یک اقدام رسمی استفاده کرد بنیامین دیزرائیلی بود که در سال ۱۸۷۸ پیمان برلین را به عنوان «نخست‌وزیر علیاحضرت بریتانیا» امضا کرد.[۶]

از سال ۱۷۲۱[ویرایش]

محتوا بر پایهٔ قرن
قرن هجدهم قرن نوزدهم قرن بیستم قرن بیست و یکم
  ویگ (۱۶)   توری (۱۰)   محافظه کار (۲۰)   لیبرال (۷)   کارگر (۶)   کارگر ملی (۱) پادشاهی بریتانیا منبع
پرتره عنوان
نخست‌وزیر
دورهٔ تصدی
(ولادت-درگذشت)
طول دورهٔ تصدی و وظیفه
مدت به سال و روز
مناصب وزارتی
به عنوان نخست وزیر
حزب دولت
painting رابرت والپول
(۱۶۷۶–۱۷۴۵)
۳ آوریل
۱۷۲۱
۱۱ فوریهٔ
۱۷۴۲
1722 ویگ Walpole–Townshend جرج یکم

۱۷۱۴–۱۷۲۷

[۷]
1727 جرج دوم

۱۷۲۷–۱۷۶۰

1734 Walpole
1741
۲۰ سال و ۳۱۵ روز
painting اسپنسر کامپتون ویلمینگتون
(1673–1743)
16 فوریه
۱۷۴۲
2 July
۱۷۴۳
ویگ Carteret [۸]
۱ سال و ۱۳۷ روز[†]
painting هنری پلهام
(1694–1754)
27 August
۱۷۴۳
6 March
۱۷۵۴
ویگ [۹]
Broad Bottom I
1747 Broad Bottom II
۱۰ سال و ۱۹۲ روز[†]
painting توماس پلهام-هالز نیوکاسل
(1693–1768)
16 March
۱۷۵۴
11 November
۱۷۵۶
1754 ویگ Newcastle I [۱۰]
۲ سال و ۲۴۱ روز
painting ویلیام کاوندیش دوونشر
(1720–1764)
16 November
۱۷۵۶
29 ژوئن
۱۷۵۷
ویگ Pitt–Devonshire [۱۱]
1757 Caretaker
۲۲۶ روز
painting توماس پلهام-هالز نیوکاسل
(1693–1768)
29 ژوئن
۱۷۵۷
26 May
۱۷۶۲
۱۷۶۱ ویگ Pitt–Newcastle جرج سوم

۱۷۶۰–۱۸۲۰

[۱۲]
Bute–Newcastle
(Toryویگ)
۴ سال و ۳۳۲ روز
painting جان استوارت بوت
(1713–1792)
26 May
۱۷۶۲
8 آوریل
۱۷۶۳
Tory Bute [۱۳]
۳۱۸ روز
painting جورج گرینویل
(1712–1770)
16 آوریل
۱۷۶۳
10 July
۱۷۶۵
ویگ
(Grenvillite)
Grenville
(mainly ویگ)
[۱۴]
۲ سال و ۸۶ روز
painting چارلز واتسون-ونتورث راکینگهام
(1730–1782)
13 July
۱۷۶۵
30 July
۱۷۶۶
ویگ
(Rockinghamite
)
Rockingham I [۱۵]
۱ سال و ۱۸ روز
painting ویلیام کاوندیش بنتینک پورتلند
(1708–1778)
30 July
۱۷۶۶
14 October
۱۷۶۸
1768 ویگ
(Chathamite
)
Chatham [۱۶]
۲ سال و ۷۷ روز
painting اگوستوس فیتزروی گرافتون
(1735–1811)
14 October
۱۷۶۸
28 January
۱۷۷۰
ویگ
(Chathamite
)
Grafton [۱۷]
۱ سال و ۱۰۷ روز
painting فردریک نورث
(1732–1792)
28 January
۱۷۷۰
27 March
۱۷۸۲
1774 Tory
(Northite
)
North [۱۸]
1780
۱۲ سال و ۵۹ روز
painting چارلز واتسون-ونتورث راکینگهام
(1730–1782)
27 March
۱۷۸۲
1 July
۱۷۸۲
ویگ
(Rockinghamite
)
Rockingham II [۱۵]
۹۷ روز[†]
painting ویلیام پتی شلبورن
(1737–1805)
4 July
۱۷۸۲
26 March
۱۷۸۳
ویگ
(Chathamite
)
Shelburne [۱۹]
۲۶۶ روز
painting ویلیام چاتهام
(1738–1809)
2 آوریل
۱۷۸۳
18 December
۱۷۸۳
ویگ Fox–North [۲۰]
۲۶۱ روز
painting ویلیام پیت جوان‌تر
(1759–1806)
19 December
۱۷۸۳
14 March
۱۸۰۱
1784 Tory
(Pittite
)
Pitt I [۲۱]
1790
1796
۱۷ سال و ۸۶ روز
painting هنری ادینگتون
(1757–1844)
17 March
۱۸۰۱
10 May
۱۸۰۴
1801 Tory
(Addingtonian
)
Addington [۲۲]
1802
۳ سال و ۵۵ روز
painting ویلیام پیت جوان‌تر
(1759–1806)
10 May
۱۸۰۴
23 January
۱۸۰۶
Tory
(Pittite
)
Pitt II [۲۳]
۱ سال و ۲۵۹ روز[†]
painting ویلیام گرنویل
(1759–1834)
11 فوریه
۱۸۰۶
25 March
۱۸۰۷
1806 ویگ All the Talents
(ویگTory)
[۲۴]
۱ سال و ۴۳ روز
painting ویلیام چاتهام
(1738–1809)
31 March
۱۸۰۷
4 October
۱۸۰۹
1807 Tory
(Pittite
)
Portland II [۲۵]
۲ سال و ۱۸۸ روز
painting اسپنسر پرسوال
(1762–1812)
4 October
۱۸۰۹
11 May
۱۸۱۲
Tory
(Pittite
)
Perceval [۲۶]
۲ سال و ۲۲۱ روز[†]
painting رابرت جنکینسون
(1770–1828)
8 ژوئن
۱۸۱۲
9 آوریل
۱۸۲۷
1812 Tory
(Pittite
)
Liverpool [۲۷]
1818
1820 جرج چهارم

۱۸۲۰–۱۸۳۰

1826
۱۴ سال و ۳۰۶ روز
painting جورج کنینگ
(1770–1827)
12 آوریل
۱۸۲۷
8 August
۱۸۲۷
Tory
(Canningite)
Canning
(Canningiteویگ)
[۲۸]
۱۱۹ روز[†]
painting اف.جی. رابینسون
(1782–1859)
31 August
۱۸۲۷
8 January
۱۸۲۸
Tory
(Canningite)
Goderich [۲۹]
۱۳۱ روز
painting آرتور ولزلی (اولین دوک ولینگتون)
(1769–1852)
22 January
۱۸۲۸
16 November
۱۸۳۰
1830 Tory Wellington–Peel ویلیام چهارم

۱۸۳۰–۱۸۳۷

[۳۰]
۲ سال و ۲۹۹ روز
painting چارلز گری (نخست‌وزیر)
(1764–1845)
22 November
۱۸۳۰
9 July
۱۸۳۴
1831 ویگ Grey [۳۱]
1832
۳ سال و ۲۳۰ روز
painting ویلیام لمب وایکنت ملبورن
(1779–1848)
16 July
۱۸۳۴
14 November
۱۸۳۴
ویگ Melbourne I [۳۲]
۱۲۲ روز
painting آرتور ولزلی (اولین دوک ولینگتون)
(1769–1852)
17 November
۱۸۳۴
9 December
۱۸۳۴
Tory Wellington Caretaker [۳۳]
۲۳ روز
painting رابرت پیل
(1788–1850)
10 December
۱۸۳۴
8 آوریل
۱۸۳۵
حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Peel I [۳۴]
۱۲۰ روز
painting ویلیام لمب وایکنت ملبورن
(1779–1848)
18 آوریل
۱۸۳۵
30 August
۱۸۴۱
1835 ویگ Melbourne II [۳۵]
1837 ملکه ویکتوریا

۱۸۳۷–۱۹۰۱

۶ سال و ۱۳۵ روز
painting رابرت پیل
(1788–1850)
30 August
۱۸۴۱
29 ژوئن
۱۸۴۶
1841 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Peel II [۳۴]
۴ سال و ۳۰۴ روز
photograph جان راسل (نخست‌وزیر)
(1792–1878)
30 ژوئن
۱۸۴۶
21 فوریه
۱۸۵۲
1847 ویگ Russell I [۳۶]
۵ سال و ۲۳۷ روز
engraving ادوارد اسمیت دربی
(1799–1869)
23 فوریه
۱۸۵۲
17 December
۱۸۵۲
1852 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Who? Who? [۳۷]
۲۹۹ روز
engraving جورج همیلتون-گوردون
(1784–1860)
19 December
۱۸۵۲
30 January
۱۸۵۵
حزب محافظه‌کار (بریتانیا)
(Peelite)
Aberdeen
(Peeliteویگ–et al.)
[۳۸]
۲ سال و ۴۳ روز
photograph هنری جان تمپل
(1784–1865)
6 فوریه
۱۸۵۵
19 فوریه
۱۸۵۸
1857 ویگ Palmerston I [۳۹]
۳ سال و ۱۴ روز
engraving ادوارد اسمیت دربی
(1799–1869)
20 فوریه
۱۸۵۸
11 ژوئن
۱۸۵۹
حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Derby–Disraeli II [۴۰]
۱ سال و ۱۱۲ روز
photograph هنری جان تمپل
(1784–1865)
12 ژوئن
۱۸۵۹
18 October
۱۸۶۵
1859 حزب لیبرال بریتانیا Palmerston II [۴۱]
1865
۶ سال و ۱۲۹ روز[†]
photograph جان راسل (نخست‌وزیر)
(1792–1878)
29 October
۱۸۶۵
26 ژوئن
۱۸۶۶
حزب لیبرال بریتانیا Russell II [۳۶]
۲۴۱ روز
engraving ادوارد اسمیت دربی
(1799–1869)
28 ژوئن
۱۸۶۶
25 فوریه
۱۸۶۸
حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Derby–Disraeli III [۴۲]
۱ سال و ۲۴۳ روز
photograph بنجامین دیزرائیلی
(1804–1881)
See also § Main articles:1 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) [۴۳]
27 فوریه
۱۸۶۸
1 December
۱۸۶۸
۲۷۹ روز
photograph ویلیام یوئرت گلدستون
(1809–1898)
See also § Main articles:2 حزب لیبرال بریتانیا Gladstone I [۴۴]
3 December
۱۸۶۸
17 فوریه
۱۸۷۴
1868
۵ سال و ۷۷ روز
photograph بنجامین دیزرائیلی
(1804–1881)
See also § Main articles:1 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Disraeli II [۴۵]
20 فوریه
۱۸۷۴
21 آوریل
۱۸۸۰
1874
۶ سال و ۶۲ روز
photograph ویلیام یوئرت گلدستون
(1809–1898)
See also § Main articles:2 حزب لیبرال بریتانیا Gladstone II [۴۶]
23 آوریل
۱۸۸۰
9 ژوئن
۱۸۸۵
1880
۵ سال و ۴۸ روز
photograph رابرت گاسکوین-سسیل
(1830–1903)
23 ژوئن
۱۸۸۵
28 January
۱۸۸۶
حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Salisbury I [۴۷]
۲۲۰ روز
photograph ویلیام یوئرت گلدستون
(1809–1898)
See also § Main articles:2 حزب لیبرال بریتانیا Gladstone III [۴۶]
1 فوریه
۱۸۸۶
20 July
۱۸۸۶
1885
۱۷۰ روز
photograph رابرت گاسکوین-سسیل
(1830–1903)
25 July
۱۸۸۶
11 August
۱۸۹۲
1886 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Salisbury II [۴۸]
۶ سال و ۱۸ روز
photograph ویلیام یوئرت گلدستون
(1809–1898)
See also § Main articles:2 حزب لیبرال بریتانیا Gladstone IV [۴۶]
15 August
۱۸۹۲
2 March
۱۸۹۴
1892
۱ سال و ۲۰۰ روز
photograph آرچیبالد پریمروز
(1847–1929)
5 March
۱۸۹۴
22 ژوئن
۱۸۹۵
حزب لیبرال بریتانیا Rosebery [۴۹]
۱ سال و ۱۱۰ روز
photograph رابرت گاسکوین-سسیل
(1830–1903)
25 ژوئن
۱۸۹۵
11 July
۱۹۰۲
1895 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Salisbury III
(حزب محافظه‌کار (بریتانیا)Lib.U.)
[۵۰]
1900 Salisbury IV
۷ سال و ۱۷ روز
photograph آرتور بالفور
(1848–1930)
12 July
۱۹۰۲
4 December
۱۹۰۵
حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Balfour ادوارد هفتم

۱۹۰۱–۱۹۱۰

[۵۱]
۳ سال و ۱۴۶ روز
photograph هنری کمپل-بانرمن
(1836–1908)
5 December
۱۹۰۵
3 آوریل
۱۹۰۸
1906 حزب لیبرال بریتانیا Campbell-Bannerman [۵۲]
۲ سال و ۱۲۱ روز
photograph هربرت هنری اسکویت
(1852–1928)
8 آوریل
۱۹۰۸
5 December
۱۹۱۶
حزب لیبرال بریتانیا Asquith I [۵۳]
Jan.1910 Asquith II
Dec.1910 Asquith III جرج پنجم

۱۹۱۰–۱۹۳۶

Asquith Coalition
(حزب لیبرال بریتانیاحزب محافظه‌کار (بریتانیا)–et al.)
۸ سال و ۲۴۳ روز
photograph دیوید لوید جرج
(1863–1945)
6 December
۱۹۱۶
19 October
۱۹۲۲
حزب لیبرال بریتانیا Lloyd George War [۵۴]
1918 Lloyd George II
(حزب لیبرال بریتانیاحزب محافظه‌کار (بریتانیا))
۵ سال و ۳۱۸ روز
photograph اندرو بونار لاو
(1858–1923)
23 October
۱۹۲۲
20 May
۱۹۲۳
1922 حزب محافظه‌کار (بریتانیا)
(Scot.U.)
Law [۵۵]
۲۱۰ روز
photograph استنلی بالدوین
(1867–1947)
22 May
۱۹۲۳
22 January
۱۹۲۴
حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Baldwin I [۵۶]
۲۴۶ روز
photograph رمزی مک‌دونالد
(1866–1937)
22 January
۱۹۲۴
4 November
۱۹۲۴
انتخابات سراسری بریتانیا (۱۹۲۳) حزب کارگر (بریتانیا) MacDonald I [۵۷]
۲۸۸ روز
photograph استنلی بالدوین
(1867–1947)
4 November
۱۹۲۴
4 ژوئن
۱۹۲۹
1924 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) Baldwin II [۵۸]
۴ سال و ۲۱۳ روز
photograph رمزی مک‌دونالد
(1866–1937)
5 ژوئن
۱۹۲۹
7 ژوئن
۱۹۳۵
1929 حزب کارگر (بریتانیا) MacDonald II [۵۹]
rowspan="3" الگو:Party shading/National Labour| National Labour National I
(N.Lab.حزب محافظه‌کار (بریتانیا)–et al.)
1931 National II
۶ سال و ۳ روز
photograph استنلی بالدوین
(1867–1947)
7 ژوئن
۱۹۳۵
28 May
۱۹۳۷
1935 حزب محافظه‌کار (بریتانیا) National III [۶۰]
۱ سال و ۳۵۶ روز ادوارد هشتم

۱۹۳۶

photograph نویل چمبرلین
(1869–1940)
28 May
۱۹۳۷
10 May
۱۹۴۰
حزب محافظه‌کار (بریتانیا) National IV جرج ششم

۱۹۳۶–۱۹۵۲

[۶۱]
Chamberlain War
۲ سال و ۳۴۹ روز
photograph
وینستون چرچیل[۶۲]
MP for Epping
(۱۸۷۴–۱۹۶۵)
10 May
۱۹۴۰
26 July
۱۹۴۵
۵ سال، ۷۸ روز Churchill War
photograph کلمنت اتلی[۶۳]
MP for Limehouse
(۱۸۸۳–۱۹۶۷)
26 July
۱۹۴۵
26 October
۱۹۵۱
۶ سال، ۹۳ روز 1945 Labour Attlee I
1950 Attlee II
photograph وینستون چرچیل[۶۴]
MP for Woodford
(۱۸۷۴–۱۹۶۵)
26 October
۱۹۵۱
5 April
۱۹۵۵
۳ سال، ۱۶۲ روز 1951 Conservative Churchill III
الیزابت دوم
Elizabeth II
۱۹۵۲–۲۰۲۲
photograph آنتونی ایدن[۶۵]
MP for Warwick and Leamington
(۱۸۹۷–۱۹۷۷)
6 April
۱۹۵۵
9 January
۱۹۵۷
۱ سال، ۲۷۹ روز 1955 Eden
photograph هارولد مک‌میلان[۶۶]
MP for Bromley
(۱۸۹۴–۱۹۸۶)
10 January
۱۹۵۷
18 October
۱۹۶۳
۶ سال، ۲۸۲ روز Macmillan I
1959 Macmillan II
photograph آلک داگلاس-هیوم[۶۷][الف]
MP for Kinross and Western Perthshire
(۱۹۰۳–۱۹۹۵)
18 October
۱۹۶۳
16 October
۱۹۶۴
۳۶۵ روز Conservative
(Scot.U.)
Douglas-Home
photograph هارولد ویلسون[۶۸]
MP for Huyton
(۱۹۱۶–۱۹۹۵)
16 October
۱۹۶۴
19 June
۱۹۷۰
۵ سال، ۲۴۷ روز 1964 Labour Wilson I
1966 Wilson II
photograph ادوارد هیت[۶۹]
MP for Bexley
(۱۹۱۶–۲۰۰۵)
19 June
۱۹۷۰
4 March
۱۹۷۴
۳ سال، ۲۵۹ روز 1970 Conservative Heath
photograph هارولد ویلسون[۶۸]
MP for Huyton
(۱۹۱۶–۱۹۹۵)
4 March
۱۹۷۴
5 April
۱۹۷۶
۲ سال، ۳۳ روز (Feb.1974) Labour Wilson III
Oct.1974 Wilson IV
P.M. Callaghan جیمز کالاهان[۷۰]
MP for Cardiff South East
(۱۹۱۲–۲۰۰۵)
5 April
۱۹۷۶
4 May
۱۹۷۹
۳ سال، ۳۰ روز Callaghan
مارگارت تاچر[۷۱]
MP for Finchley
(۱۹۲۵–۲۰۱۳)
Premiership
4 May
۱۹۷۹
28 November
۱۹۹۰
۱۱ سال، ۲۰۹ روز 1979 Conservative Thatcher I
1983 Thatcher II
1987 Thatcher III
جان میجر[۷۲]
MP for Huntingdon
(born 1943)
Premiership
28 November
۱۹۹۰
2 May
۱۹۹۷
۶ سال، ۱۵۶ روز Major I
1992 Major II
photograph تونی بلر[۷۳]
MP for Sedgefield
(born 1953)
Premiership
2 May
۱۹۹۷
27 June
۲۰۰۷
۱۰ سال، ۵۷ روز 1997 Labour Blair I
2001 Blair II
2005 Blair III
photograph گوردون براون[۷۴]
MP for Kirkcaldy and Cowdenbeath
(born 1951)
Premiership
27 June
۲۰۰۷
11 May
۲۰۱۰
۲ سال، ۳۱۹ روز Brown
photograph دیوید کامرون[۷۵]
MP for Witney
(born 1966)
Premiership
11 May
۲۰۱۰
13 July
۲۰۱۶
۶ سال، ۶۴ روز (2010) Conservative Cameron–Clegg
(ConLib.Dem)
2015 Cameron II
photograph ترزا می[۷۶]
MP for Maidenhead
(born 1956)
Premiership
13 July
۲۰۱۶
24 July
۲۰۱۹
۳ سال، ۱۲ روز May I
(2017) May II
photograph بوریس جانسون[۷۷]
MP for Uxbridge and South Ruislip
(born 1964)
Premiership
24 July
۲۰۱۹
6 September
۲۰۲۲
۳ سال، ۴۵ روز (—) Johnson I
2019 Johnson II
photograph لیز تراس[۷۸]
MP for South West Norfolk
(born 1975)
Premiership
6 September
۲۰۲۲
25 October
۲۰۲۲
۵۰ روز Truss
چارلز سوم

۲۰۲۲–اکنون
photograph ریشی سوناک[۷۹]
MP for Richmond (Yorks)
(born 1980)
Premiership
25 اکتبر
۲۰۲۲
متصدی ۱ سال، ۱۲۵ روز Sunak

منابع[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. Hennessy 2001.
 2. Stephen Taylor ODNB
 3. Castlereagh 1805.
 4. Marriott 1923.
 5. BBC News 1998.
 6. Bogdanor 1997.
 7. Eccleshall و Walker 2002، pp. 1, 5; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 1–5; Pryde و دیگران 1996، pp. ۴۵–۴۶.
 8. Cook و Stevenson 1988، p. 41; Eccleshall و Walker 2002، p. 14; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 7–10; Jones و Jones 1986، p. ۲۲۲.
 9. Cook و Stevenson 1988، pp. 41–42; Eccleshall و Walker 2002، p. 17; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۱–۱۵.
 10. Eccleshall و Walker 2002، p. 28; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۶–۲۱.
 11. Cook و Stevenson 1988، p. 44; Courthope 1838، p. 19; Eccleshall و Walker 2002، p. 34; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 23–26; Schumann و Schweizer 2012، p. ۱۴۳.
 12. Cook و Stevenson 1980، p. 11; Eccleshall و Walker 2002، p. 28; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 16–21; Pryde و دیگران 1996، p. 46; Tout 1910، p. ۷۴۰.
 13. Eccleshall و Walker 2002، p. 36; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 28–31; Jones و Jones 1986، p. 223; Tout 1910، p. ۷۴۰.
 14. Eccleshall و Walker 2002، p. 42; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 33–35; Tout 1910، p. ۷۴۰.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ The British Magazine and Review 1782، p. 79; Eccleshall و Walker 2002، pp. 46, 50; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۳۹–۴۳.
 16. Eccleshall و Walker 2002، p. 54; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 45–50; Kebbel 1864، p. 143; Venning 2005، p. ۹۳.
 17. Courthope 1838، p. 9; Eccleshall و Walker 2002، p. 61; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 52–56; Venning 2005، p. 93; Vincitorio 1968، p. ۱۵۶.
 18. Eccleshall و Walker 2002، p. 64; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 58–62; Whiteley 1996، p. ۲۴.
 19. Eccleshall و Walker 2002، p. 73; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 64–68; Venning 2005، p. ۹۳.
 20. Cook و Stevenson 1980، p. 11; Courthope 1838، p. 25; Eccleshall و Walker 2002، p. 77; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 69–74; Venning 2005، p. ۹۳.
 21. Eccleshall و Walker 2002، p. 85; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 75–78; Evans 2008، p. ۴.
 22. Eccleshall و Walker 2002، p. 94; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 83–85; Styles 1829، p. ۲۶۶.
 23. Eccleshall و Walker 2002، p. 85; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 75–77; Evans 2008، p. ۴.
 24. Eccleshall و Walker 2002، p. 98; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 90–92; Tout 1910، p. ۷۴۰.
 25. Courthope 1838، p. 25; Eccleshall و Walker 2002، p. 77; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 69–74; Evans 2008، p. ۴.
 26. Eccleshall و Walker 2002، p. 101; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 98–101; Evans 2008، p. ۴.
 27. Eccleshall و Walker 2002، p. 106; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 104–108; Evans 2008، p. 4; Pryde و دیگران 1996، p. ۴۷.
 28. Eccleshall و Walker 2002، pp. 116, 133; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۱۰–۱۱۵.
 29. Eccleshall و Walker 2002، pp. 120, 133; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۱۸–۱۲۰.
 30. Courthope 1838، p. 33; Eccleshall و Walker 2002، p. 123; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 124–130; Pryde و دیگران 1996، p. 47; Shaw 1906، p. 447; Tout 1910، p. ۷۴۰.
 31. Eccleshall و Walker 2002، p. 128; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۳۳–۱۳۹.
 32. Eccleshall و Walker 2002، p. 136; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۴۱–۱۴۳.
 33. Courthope 1838، p. 33; Eccleshall و Walker 2002، p. 123; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 124–130; Evans 2001، p. 471; Mahon و Cardwell 1856، p. 17; Shaw 1906، p. ۴۴۷.
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ Eccleshall و Walker 2002، p. 142; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۴۸–۱۵۳.
 35. Eccleshall و Walker 2002، p. 136; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 141–145; Pryde و دیگران 1996، p. ۴۷.
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ Eccleshall و Walker 2002، p. 151; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۵۵–۱۶۰.
 37. Eccleshall و Walker 2002، p. 161; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۶۲–۱۶۴.
 38. Eccleshall و Walker 2002، pp. 159, 167; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 169–174; Royal Society of Edinburgh 2006، p. 375; Tout 1910، p. ۷۴۱.
 39. Disraeli 1855; Eccleshall و Walker 2002، p. 174; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 177–184; Royal Society 2007، p. ۳۴۹.
 40. Eccleshall و Walker 2002، p. 161; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 162–164; Tout 1910، p. ۷۴۱.
 41. Balfour 1910; Eccleshall و Walker 2002، p. 174; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 177–184; Royal Society 2007، p. ۳۴۹.
 42. Eccleshall و Walker 2002، p. 161; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 162–167; Tout 1910، p. ۷۴۱.
 43. Disraeli 1868; Eccleshall و Walker 2002، p. 183; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 187–189; Tout 1910، p. ۷۴۱.
 44. Eccleshall و Walker 2002، p. 196; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 195–198; Royal Statistical Society 1892، p. ۹.
 45. Chamberlain 1884; Eccleshall و Walker 2002، p. 183; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۱۸۷–۱۹۲.
 46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ ۴۶٫۲ Eccleshall و Walker 2002، p. 196; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 195–202; Royal Statistical Society 1892، p. ۹.
 47. Eccleshall و Walker 2002، p. 213; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 205–210; Mosley 2003، p. 3505.
 48. Eccleshall و Walker 2002، p. 213; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 205–210; Locker-Lampson 1907، p. 497; Mosley 2003، p. 3505; Sandys 1910، p. ۲۸۷.
 49. Eccleshall و Walker 2002، p. 222; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۱۲–۲۱۵.
 50. Eccleshall و Walker 2002، pp. 213, 221; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 205–210; Mosley 2003، p. 3505; Pryde و دیگران 1996، p. 47; Sandys 1910، p. ۲۸۷.
 51. Eccleshall و Walker 2002، p. 231; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 217–221; Mosley 1999، p. 173; Tout 1910، p. ۷۴۱.
 52. Eccleshall و Walker 2002، p. 239; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۲۳–۲۲۷.
 53. Butler و Butler 2010، p. 5; Eccleshall و Walker 2002، p. 244; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 229–235; Pryde و دیگران 1996، p. ۴۸.
 54. Butler و Butler 2010، pp. 6–9; The Constitutional Yearbook 1919، p. 42; Eccleshall و Walker 2002، p. 252; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۳۷–۲۴۳.
 55. Eccleshall و Walker 2002، p. 262; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 246–248; Scully ۲۰۱۸.
 56. Eccleshall و Walker 2002، p. 273; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 253–255; Mosley 1999، p. ۱۷۲.
 57. Eccleshall و Walker 2002، p. 281; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۶۲–۲۶۴.
 58. Eccleshall و Walker 2002، p. 273; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 253–259; Mosley 1999، p. ۱۷۲.
 59. Butler و Butler 2010، p. 13; Eccleshall و Walker 2002، p. 281; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۶۲–۲۶۸.
 60. Eccleshall و Walker 2002، p. 273; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 253–259; Mosley 1999، p. 172; Pryde و دیگران 1996، p. ۴۸.
 61. The Annual Register 1941، p. 11; Eccleshall و Walker 2002، p. 289; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۷۰–۲۷۴.
 62. The Annual Register 1946، p. 11; Butler و Butler 2010، pp. 17–21, 77; Eccleshall و Walker 2002، p. 295; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 276–282; The London Gazette ۱۹۲۴.
 63. Eccleshall و Walker 2002، p. 305; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۸۴–۲۸۹.
 64. BBC On This Day 2005; Eccleshall و Walker 2002، p. 295; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 276–282; The London Gazette 1924; Mosley 1999، p. 1868; Pryde و دیگران 1996، p. ۴۸.
 65. Eccleshall و Walker 2002، p. 315; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۹۱–۲۹۵.
 66. Eccleshall و Walker 2002، p. 320; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۲۹۷–۳۰۳.
 67. Eccleshall و Walker 2002، p. 329; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 306–310; Scully 2018.
 68. ۶۸٫۰ ۶۸٫۱ Eccleshall و Walker 2002، p. 333; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۳۱۳–۳۲۰.
 69. Eccleshall و Walker 2002، p. 343; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 322–328; UK Parliament 2005a.
 70. Eccleshall و Walker 2002، p. 350; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 331–333; UK Parliament 2005b.
 71. Eccleshall و Walker 2002، p. 358; Englefield، Seaton و White 1995، pp. 340–347; UK Parliament ۲۰۱۳.
 72. Butler و Butler 2010، p. 61; Eccleshall و Walker 2002، p. 384; Englefield، Seaton و White 1995، pp. ۳۵۰–۳۵۲.
 73. Butler و Butler 2010، pp. 61, 270; Eccleshall و Walker 2002، p. 392; Seldon 2007، pp. 77, 371, 647; UK Parliament 2017b.
 74. Butler و Butler 2010، pp. 61, 86; UK Parliament ۲۰۱۲.
 75. Butler و Butler 2010، pp. 61, 65; Lee و Beech 2011; Royal Communications 2016; Wheeler ۲۰۱۶.
 76. BBC News 2017; Stamp 2016; UK Parliament 2017a.
 77. BBC News 2019; Kuenssberg 2019; UK Parliament ۲۰۲۲.
 78. Wingate, Sophie (6 September 2022). "Liz Truss to become UK's third female prime minister". independent.co.uk. Independent. Retrieved 25 October 2022.
 79. Nevett, Joshua (25 October 2022). "Rishi Sunak warns of difficult decisions ahead in first speech as PM". bbc.com. Archived from the original on 25 October 2022.

منابع[ویرایش]

چاپی[ویرایش]

آنلاین[ویرایش]


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().