سرود ملی مالت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
این اهنگ در سال 1942 به سرود ملی مالت تبدیل شد .

سرود مالتی (به مالتی: L-Innu Malti) سرود ملی کشور مالت است. این سرودبه طور رسمی در سال 1964 پس از استقلال از بریتانیا به تصویب رسید، آن را رابرت ساموت آهنگسازی کرد و اشعار آن توسط دان کارم پسایلا سروده شد.

متن[ویرایش]

متن مالتی برگردان فارسی
Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.
Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.
این سرزمین شیرین را، مادری که نامش را به ما بخشید
پاس بدار، ای ایزد، آنسان که همیشه پاس داشته‌ای
به آن بیندیش که او را چه زیبا ساخته‌ای
آن را که فرمان می‌راند، ای خداوند بزرگ، فرزانگی بخش
به مهتران مهربانی بخش و به کارورزان تندرستی
پیوند و آشتی را میان مالتیان استوار ساز

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی.