سرود ملی مالت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرود مالتی (به مالتی: L-Innu Malti) سرود ملی کشور مالت است. این سرود در سال ۱۹۴۵ رسمیت یافت. این سرود به شکلی همانند دعا به خداوند توسط دان کارم سایلا نوشته و به دست رابرت ساموت سروده شده است

متن[ویرایش]

متن مالتی برگردان فارسی
Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.
Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.
این سرزمین شیرین را، مادری که نامش را به ما بخشید
پاس بدار، ای ایزد، آنسان که همیشه پاس داشته‌ای
به آن بیندیش که او را چه زیبا ساخته‌ای
آن را که فرمان می‌راند، ای خداوند بزرگ، فرزانگی بخش
به مهتران مهربانی بخش و به کارورزان تندرستی
پیوند و آشتی را میان مالتیان استوار ساز

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی.