سرود ملی بلاروس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

«ما بلاروسی‌ها» نام سرود ملی کشور بلاروس است.

متن رسمی

بلاروسی تلفظ برگردان فارسی
Мы, беларусы– мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.

Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
(تکرار دو جمله آخر)

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Прыпеў

Дружба народаў– сіла народаў —
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны– радасці сцяг!

Прыпеў

My, biełarusy– mirnyja ludzi,

Sercam addanyja rodnaj ziamli.
Ščyra siabrujem, siły hartujem
My ŭ pracavitaj, volnaj siamji.

Prypieŭ:
Słaŭsia ziamli naša śvietłaje imia,
Słaŭsia, narodaŭ braterski sajuz!
Naša lubimaja maci-Radzima,
Viečna žyvi i kvitniej, Biełaruś!
(تکرار دو جمله آخر)

Razam z bratami mužna viakami
My baranili rodny paroh,
Ŭ bitvach za volu, bitvach za dolu
Svoj zdabyvali ściah pieramoh!

Prypieŭ

Družba narodaŭ– siła narodaŭ —
Naš zapavietny, soniečny šlach.
Horda ž uźvisia ŭ jasnyja vysi,
Ściah pieramožny– radaści ściah!

Prypieŭ

ما بلاروسی‌ها مردمی آشتی‌خواه هستیم

دل خود را یکدله به میهنمان سپرده‌ایم
دوستانی وفاداریم که
در خانواده‌ای پرکار و مستقل رشد و نمو می‌کنیم.

ترجیع‌بند:

درود بر نام خجسته میهن ما!
درود بر یک‌پارچگی برادرانه مردمان!
ای مام میهن گرامی ما
دیر زی و شکوفا زی، ای بلاروس
(تکرار دو جمله آخر)

همراه برادرانمان، سده‌های پیاپی
دلاورانه از آستانه مرز و بوم‌مان دفاع کردیم
در نبردهای آزادی، نبردهای سرنوشت،
درفش و پیروزی خود را به‌دست آورده‌ایم

ترجیع‌بند

دوستی مردمان، نیرومندی مردمان است
و این، راه مقدس خورشیدنشان ما است
ای پرچم آفتاب، پرچم پیروزی،
سرفرازانه در آبی صاف آسمان‌ها به اهتزاز درآی!

ترجیع‌بند

نگارخانه

منابع

Wikipedia contributors, "My Belarusy," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=My_Belarusy&oldid=420306585 (accessed March 25, 2011).