سرود ملی واتیکان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نسخه ایتالیایی، نوشته آلگرا (۱۹۴۹)[ویرایش]

متن ایتالیایی برگردان فارسی
Roma immortale di Martiri e di Santi,
Roma immortale accogli i nostri canti:
Gloria nei cieli a Dio nostro Signore,
Pace ai Fedeli, di Cristo nell'amore.
 
A Te veniamo, Angelico Pastore,
In Te vediamo il mite Redentore,
Erede Santo di vera e santa Fede;
Conforto e vanto a chi combatte e crede,
 
Non prevarranno la forza ed il terrore,
Ma regneranno la Verità, l'Amore.
رُم، ای شهر پایندهٔ شهیدان و قدیسان
ای رم جاویدان، سرودمان را بپذیر
شکوهمند است در آسمان‌ها، خداوند، ایزد ما
و آشتی از آن مؤمنان باد که دوستدار مسیح‌اند!
 
نزد تو می‌آییم، ای شبان ملکوتی
و در تو می‌بینیم، منجی اصیل را
ای میراثدار مقدس ایمان پاک و راست
پناه و آسایش پیکارگران و باورمندان.
 
پیروز نخواهد بود جبر و هراس‌افکنی
و حکمفرمایی از آن مهر و از آن راستی خواهد بود.

متن لاتین لاوانیا (۱۹۹۱)[ویرایش]

متن لاتین برگردان فارسی
O felix Roma – o Roma nobilis:
Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,
Petri cui claves datae sunt regni caelorum.
Pontifex, Tu successor es Petri;
Pontifex, Tu magister es tuos confirmans fratres;
Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei,
hominumque piscator, pastor es gregis,
ligans caelum et terram.
Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.
Tu Pontifex, firma es petra, et super petram
hanc aedificata est Ecclesia Dei.
Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,
rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;
Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,
vigil libertatis defensor; in Te potestas.
O felix Roma – O Roma nobilis.
ای رُم مسرور - ای رم شریف
تو جایگاه پطرسی، که در رم خونش ریخته شد
پطرس، که کلیدهای پادشاهی آسمان به او داده شد
ای پاپ، تو جانشین پطرسی
ای پاپ، تو آموزگاری، تو مؤید برادرانت هستی
ای پاپ، تویی که خادم خادمان خدایی،
و ماهیگیر آدمیان، و شبان رمه‌ها،
پیونددهنده آسمان و زمین.
ای پاپ، تو نایب مسیح بر زمینی
صخره‌ای در میان موج‌ها، فانوسی در تاریکی‌ها.
تو آشتی را نگاهبان، و یگانگی را نگاهداری
ای پاسدار بیدار آزادی؛ اقتدار از آن توست
ای پاپ، تو آن سنگ استواری که ما
کلیسای خدا را بر آن سنگ می‌سازیم.
ای پاپ، تو برای مسیح نایبی بر زمینی
صخره‌ای در میان موج‌ها، فانوسی در تاریکی‌ها.
تو آشتی را نگاهبان، و یگانگی را نگاهداری
ای پاسدار بیدار آزادی؛ اقتدار از آن توست
ای رُم مسرور - ای رم شریف.

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Pontifical Anthem," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontifical_Anthem&oldid=474403096 (accessed February 1, 2012).