داوود احمدی‌نژاد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

[داوود ۱]ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ . ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﺩﺍﺷﺖ . ﻭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﻮﺩ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻧﺎﺟﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﻩ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﯾﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻧﺎﺟﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺍﺷﺖ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻮﺩ . ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﺒﺎﻏﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩ، ﺧﺒﺮﺳﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ، ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ‏« ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽﺍﺵ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ، ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﺪ . ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ‏» .

زندگینامه و تحصیلات[ویرایش]

داوود احمدی‌نژاد دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی و کارشناسی ارشد دافوس است. وی پیش از آنکه به عنوان رئیس بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری توسط محمود احمدی‌نژاد منصوب شود، مسئولیت مخابرات و ارتباطات ناجا را بر عهده داشته‌است. وی در زمان وزارتخانه سپاه، یکی از مدیران این وزارتخانه بوده‌است که پس از انحلال این وزارتخانه در ستاد فرماندهی کل قوا، مسئولیت‌هایی در بنیاد تعاون ناجا و وزارت دفاع داشته‌است. علاوه بر این، وی از مسئولین اطلاعات بسیج بوده‌است. نام خانوادگی وی پیش از انقلاب صباغیان بود و در پی انقلاب و اجازه تغییر به افراد به احمدی‌نژاد تغییر پیدا کرد.[۱]

نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲[ویرایش]

داوود احمدی‌نژاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ خورشیدی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، به عنوان یک نامزد مستقل ثبت نام کرد.[۲] اما در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ خورشیدی از ادامه رقابت‌ها کناره‌گیری کرد و به حمایت از سعید جلیلی پرداخت.[۳] در ادامه این رویدادها، او چند روز بعد و در هنگام تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، اعلام کرد سعید جلیلی و علی‌اکبر ولایتی به ولایت نزدیک‌تر هستند، اما از ولایتی که پخته‌تر است حمایت می‌کند. او سپس در پاسخ به این سؤال که اگر نظر جامعتین با شخص دیگری باشد، شما از چه کاندیدایی حمایت می‌کنید؟ پاسخ داد: اگر نظر ائتلاف و جامعتین با شخص دیگری باشد، از او حمایت می‌کنم.[۴]

درگذشت[ویرایش]

داوود احمدی‌نژاد، در صبح چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ به علت بیماری قلبی در سن ۶۷ سالگی در بیمارستان ولی عصر درگذشت. او از ۲۴ دی سال ۱۳۹۵ در بیمارستان بستری بود.[۵][۶][۷]

پانویس[ویرایش]

  1. «نام فامیلی احمدی‌نژاد قبل از انقلاب چه بود؟». وبگاه الف. ۲۵ دی ۱۳۹۵. دریافت‌شده در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۷.
  2. «همه آنهایی که برای ریاست‌جمهوری آمدند». وبگاه تابناک. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶.
  3. «داوود احمدی‌نژاد از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد». وبگاه خبرآنلاین. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶.
  4. «از ولایتی حمایت می‌کنم». پایگاه خبری تحلیلی اعتدال. ۵ خرداد ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶.
  5. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام :0 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  6. «داوود احمدی‌نژاد درگذشت». [روزنامه ایران]، ۱۳ مهر ۱۳۹۶. 
  7. «برادر محمود احمدی‌نژاد درگذشت». [ایران آنلاین]. ۱۲ مهر ۱۳۹۶.

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «داوود» وجود دارد، اما برچسب <references group="داوود"/> متناظر پیدا نشد. ().