الگو:فلسفه ذهن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

فهرست برابرهای فارسی:

Metaphysics: متافیزیک، مابعدالطبیعه

Philosophy of perception: فلسفه ادراک

Philosophy of information: فلسفه اطلاعات

Philosophy of artificial intelligence: فلسفه هوش مصنوعی

Philosophy of self: فلسفه نفس

Abstract object: شی انتزاعی

Concept and object: مفهوم و شی

Concept: مفاهیم

Artificial intelligence: هوش مصنوعی

Cognition: شناخت، معرفت

Chinese room: اتاق چینی

Idea: ایده

Identity: این‌همانی

Introspection: درون‌گرایی، درون‌بینی

Intentionality: نیت‌مندی، قصدمندی، حیث التفاتی

Intelligence: هوش

Intuition: شهود

Mental event: رویداد ذهنی

Consciousness: خودآگاهی

Language of thought: زبان اندیشه

Materialism: ماده‌گرایی

Mental image: تصویر ذهنی

Mental process: فرایند ذهنی

Mental property: ویژگی ذهنی

Mind: ذهن

Mental representation: بازنمایی ذهنی

Mind-body dichotomy: دوگانگی ذهن-بدن

pain: درد

Ingenuity: نبوغ

Qualia: کیفیات ذهنی، کوالیا

Understanding: فهم

Propositional attitude: گرایش‌های گزاره‌ای

Tabula rasa: لوح سفید

Problem of other minds: مسئلهٔ ذهن‌های دیگر

Theories of mind: نظریه‌های ذهن

Behaviorism: رفتارگرایی

Biological naturalism: طبیعت‌گرایی زیست‌شناختی

Eliminative materialism: ماده‌گرایی حذف‌گرا

Phenomenology: پدیدارشناسی

Materialism: ماده‌گرایی

Pragmatism: عمل‌گرایی

Mind-body problem: مسئله ذهن-بدن

Neutral monism: یگانه‌انگاری خنثی

Phenomenalism: پدیدارگرایی

Monism: یگانه‌انگاری، یکتاگرایی

Identity theory: نظریه این‌همانی

Interactionism: برهم‌کنش‌گرایی، اندرکنش‌گرایی، کنش متقابل گرایی

Representational theory of mind: نظریه بازنمایانه ذهن

Emergent materialism: ماده‌گرایی نوپدید (emergentism = اصالت ظهور دفعی، نوپدیدانگاری)

direct realism: واقع‌گرایی مستقیم (common sense realism: واقع‌گرایی عرفی)

Existential phenomenology: پدیدارشناسی وجودی، پدیدارشناسی اگزیستانسیال

Physicalism: فیزیکی‌انگاری

Substance dualism: دوگانه‌انگاری مادی

Solipsism: نفس‌گرایی

Epiphenomenalism: فراپدیدارگرایی


استفاده[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]