پرش به محتوا

الگو:راسته آب‌بازسانان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

'آب‌بازسانان' (Cetacea) راسته‌ای از پستانداران هستند که شامل نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خویشاوندان آنها می‌شوند.

برابرها:

 • آب‌بازسانان بی‌دندان، Mysticeti
 • آب‌بازسانان دندان‌دار، Odontoceti
 • اورینوکوئیان Iniidae
 • بزرگ‌باله‌ها Megaptera
 • به‌جاماندگان Lipotidae
 • به‌جامانده‌ها Lipotes
 • بی‌باله‌ها Neophocaena
 • پخ‌باله‌ها Orcaella
 • پهلوسفیدکچه‌ماهی‌ها Lagenodelphis
 • پهلوسفیدها Lagenorhynchus
 • پوزه‌باریک‌ها Steno
 • پوزه‌بطریان، معنی لغوی نام: کام‌دندانان Hyperoodon
 • پوزه‌بطری‌ها Tursiops
 • تک‌دندان Monodon
 • تک‌دندانان Monodontidae
 • توکوشی‌ها Tucuxi یا Sotalia
 • تیغ‌باله‌ها Balaenoptera
 • خاکستری‌ها Eschrichtius
 • خربزه‌سرها Peponocephala
 • خوب‌والان Eubalaena
 • دریاکنارها Pontoporia
 • دلفین اورینوکو Inia
 • دلفین ایراوادی Irrawaddy Dolphin
 • دلفین بورونان Burrunan Dolphin
 • دلفین پخ‌باله استرالیایی Australian Snubfin Dolphin
 • دلفین پهلوسفید اطلس Atlantic White-sided Dolphin
 • دلفین پهلوسفید آرام Pacific White-sided Dolphin
 • دلفین پوزه‌بطری گرمسیری Indo-Pacific Bottlenose Dolphin
 • دلفین جنوب آفریقا Haviside's dolphin یا Heaviside's Dolphin
 • دلفین چانه‌سیاه Peale's Dolphin
 • دلفین چرخان Spinner Dolphin
 • دلفین چرخان پوزه‌کوتاه Clymene Dolphin
 • دلفین خال‌دار اطلس Atlantic Spotted Dolphin
 • دلفین خال‌دار گرمسیری Pantropical Spotted Dolphin
 • دلفین راسو Commerson's Dolphin
 • دلفین رودخانه‌ای آمازون Amazon River Dolphin
 • دلفین رودخانه‌ای بولیوی Bolivian river dolphin
 • دلفین رودخانه‌ای چین Baiji
 • دلفین رودخانه‌ای گنگ و ایندوس Ganges and Indus River Dolphin
 • دلفین ساعت شنی Hourglass Dolphin
 • دلفین سخت‌دندان Rough-toothed Dolphin
 • دلفین سربی Dusky Dolphin
 • دلفین شیلی Chilean Dolphin
 • دلفین صاف Right whale dolphin یا Lissodelphis
 • دلفین صاف جنوبی Southern Right Whale Dolphin
 • دلفین صاف شمال Northern Right Whale Dolphin
 • دلفین فریزر Fraser's Dolphin
 • دلفین گوژپشت Humpback Dolphin
 • دلفین لاپلاتا La Plata Dolphin
 • دلفین معمولی Common dolphin
 • دلفین معمولی درازنوک Long-beaked Common Dolphin
 • دلفین معمولی کوتاه‌نوک Short-beaked Common Dolphin
 • دلفین نواری Striped Dolphin
 • دلفین نوک‌سفید White-beaked Dolphin
 • دلفین هکتور Hector's Dolphin
 • دلفین یونس، دلفین شامی، دلفین گِردسَر Risso's Dolphin
 • دلفینان دریاکنار Pontoporiidae
 • دلفین‌سانان Oceanic dolphin یا Delphinidae
 • دلفین‌های رودخانه Platanistidae
 • دندان‌کلفت‌ها Pseudorca
 • روددلفین‌واران Platanistoidea
 • سَرکَمانی‌ها Balaena
 • سیاه‌دلفین‌ها Berardius
 • سیاه‌سفیدها Cephalorhynchus
 • نهنگیان، شکارنهنگان Balaenidae
 • نهنگ‌بزرگ‌باله‌ایان، شیارنهنگان، رورکوآل‌ها Balaenopteridae، rorquals
 • صاف‌‌دلفین‌ها Lissodelphis
 • عنبرنهنگیان Physeteroidea
 • عنبری‌ها Physeter
 • غازمنقارها Ziphius
 • قناری‌های دریا Delphinapterus
 • کچه‌ماهی‌ها Delphinus
 • کشنده‌های کوچک Feresa
 • کهن‌آب‌بازسانان (Archaeoceti) (منقرض)
 • کوتوله‌نهنگ‌ها Caperea
 • کوسترو Costero
 • کوچک‌عنبریان Kogiidae
 • کوچک‌عنبری‌ها Kogia
 • کوردلفین‌ها Platanista
 • گرازماهی بندر Harbor Porpoise
 • گرازماهی بورمایستر Burmeister's Porpoise
 • گرازماهی بی‌باله Finless Porpoise
 • گرازماهی پهلوسفید Dall's Porpoise
 • گرازماهی عینکی Spectacled Porpoise
 • گرازماهی کالیفرنیا Vaquita
 • گرازماهیان Phocoenidae
 • گرازماهی‌ها Phocoena
 • گرازماهی‌وارها Phocoenoides
 • گردسرها Grampus
 • گرگ‌های دریا Orcinus
 • گوژدلفین‌ها Sousa
 • گوی‌سرها Globicephala
 • لاغردلفین‌ها Stenella
 • ناروال Narwhal
 • نهنگ آبی‌رنگ Blue Whale
 • نهنگ اومورا Balaenoptera omurai
 • نهنگ بروده Bryde's Whale
 • نهنگ بیل‌دندان Spade-toothed Whale
 • نهنگ پوزه‌بطری Bottlenose whale
 • نهنگ پوزه‌بطری گرمسیری Longman's Beaked Whale
 • نهنگ تاسمان Shepherd's Beaked Whale
 • نهنگ تیغ‌باله Fin Whale
 • نهنگ خاکستری Gray Whale
 • نهنگ خلبان Pilot whales
 • نهنگ خلبان باله‌بلند Long-finned Pilot Whale
 • نهنگ خلبان باله‌کوتاه Short-finned Pilot Whale
 • نهنگ دندان‌کلفت False Killer Whale
 • نهنگ سئی Sei Whale
 • نهنگ سفید Beluga (whale)
 • نهنگ شکار آرام شمالی North Pacific Right Whale
 • نهنگ شکار اطلس شمالیNorth Atlantic Right Whale
 • نهنگ شکار جنوبی Southern Right Whale
 • نهنگ شکار کوتوله Pygmy Right Whale
 • نهنگ شکارRight whale
 • نهنگ عنبر Sperm Whale
 • نهنگ عنبر ریزقد Pygmy sperm whale
 • نهنگ عنبر کوتوله Dwarf sperm whale
 • نهنگ غازنوک Cuvier's Beaked Whale
 • نهنگ قاتل Orca
 • نهنگ قاتل کوتوله Pygmy Killer Whale
 • نهنگ قطبی، نهنگ سرکمانی Bowhead Whale
 • نهنگ کله‌خربزه‌ای Melon-headed Whale
 • نهنگ گوژپشت، نهنگ کوهان‌دار Humpback Whale
 • نهنگ میان‌دندان Mesoplodont whale
 • نهنگ نیزه‌ای جنوبگانی Antarctic Minke Whale
 • نهنگ نیزه‌ای معمولی Common Minke Whale
 • نهنگان خاکستری Eschrichtiidae
 • نهنگان عنبر Physeteridae، sperm whales
 • نهنگ‌های تاسمان Tasmacetus
 • نوک‌نهنگ آنتیل Gervais' Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ برینگ Stejneger's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ بزرگ Giant beaked whale
 • نوک‌نهنگ بلنویل، * نوک‌نهنگ درشت‌منقار Blainville's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ بیرد Baird's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ پرین Perrin's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ پهن‌دندان Andrews' Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ ترو True's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ ژینکودندان Ginkgo-toothed Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ ساوربی Sowerby's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ کوتوله Pygmy Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ گری Gray's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ لایارد Layard's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ هابز Hubbs' Beaked Whale
 • نوک‌نهنگ هکتور Hector's Beaked Whale
 • نوک‌نهنگان، نهنگان منقاردار Ziphiidae
 • نونهنگیان Neobalaenidae
 • هندوآرام‌ها Indopacetus

زنجیرهٔ الگوهای مربوط به گونه‌های پستانداران[ویرایش]

در هر الگو کوشیده شده تا تمامی گونه‌های زنده در هر راسته (بر اساس MSW3) به تفکیک فرورده دسته‌بندی شود.


}}

منابع[ویرایش]

آب‌بازسانان ایران

 • واژه‌نامه علوم زیستی، دکتر مرتضی عطری
 • کچه‌ماهی در قدیم نام فارسی دلفین بوده‌است. (لعت‌نامهٔ دهخدأ سرواژهٔ دلفین).