الگو:پستانداران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
برابرها
 • آب‌بازسانان Cetacea
 • آب‌پرده‌داران، مشیمه‌داران Amniota
 • بال‌دستان، خفاشان، شبکورسانان Chiroptera
 • برگ‌خواران Folivora
 • پس‌ددان Metatheria
 • پولک‌پوستان Pholidota، پانگولین، مورچه‌خوار پولک‌دار Pangolin
 • پوست‌گسترسانان، سمورهای پرنده، لمورهای پرنده Dermoptera (با پوست‌بالان یعنی Dermaptera اشتباه نشود).
 • تک‌سوراخ‌سانان، مرغ‌سانان Monotremata
 • تک‌سم‌سانان Perissodactyla
 • تنبلان قدیم Megalonychidae
 • جفت‌داران، هودَدان Eutheria
 • جفت‌سمان Even-toed ungulate ،Artiodactyla
 • جنوب‌گُوِه‌ایان Australosphenida
 • جونده Rodent
 • حشره‌خوار موشی Hyracoidea
 • حشره‌خواران آفریقایی Afrosoricida
 • حشره‌خواران درختی Scandentia
 • حشره‌خوارسانان Soricomorpha
 • خارپشت‌سانان Erinaceomorpha
 • خرگوش‌سانان Lagomorpha
 • ددان theria
 • درازپایان Macropodidae
 • درشت‌ساقان Macroscelidea، حشره‌خور جهنده Elephant shrew
 • دریاگاویان Sirenia
 • دوزهدانی‌سانان Didelphimorphia
 • ستبرپایان Dasypodidae
 • ستبردم‌سانان Dasyuromorphia
 • سرآمدسمان Condylarthra
 • شگفت‌بندان Xenarthra
 • صاریغ‌های موشی Paucituberculata، shrew opossum
 • فیل‌سانان، خرطوم‌داران Proboscidea
 • کرک‌داران Pilosa
 • کم‌برآمدگی‌داران، کم‌تکمیزه‌ایان Paucituberculata
 • کمربندداران Cingulata
 • کندپایان Bradypodidae
 • کورموشان کیسه‌دار marsupial mole، Notoryctemorphia
 • کیسه‌داران علف‌خوار Diprotodontia
 • کیسه‌داران همه‌چیزخوار Peramelemorphia
 • گرگ‌های کیسه‌دار Thylacinidae
 • گوشت‌خوران Carnivora
 • لوله‌دندان‌سانان، خوکان خاکی Tubulidentata
 • میمونک‌سانان، کولوکولوسانان Microbiotheria
 • نخستی‌ها Primates


 • موش کیسه‌دار پاکوچک: Dunnart
 • میمونک کوهی: Monito del Monte
 • کوئول: Quoll
 • راسوی کیسه‌دار: Phascogale
منابع برابرها