قطع فیلم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مقایسه اندازه قطع فیلم‌های کوچک، متوسط و بزرگ

قطع فیلم مجموعه‌ای از ویژگی‌های استاندارد در مورد اندازه فیلم عکاسی است که برای ضبط تصویر استفاده می‌شود.

قطع فیلم[ویرایش]

فهرست فیلم‌های عکاسی

جدول اندازه فیلم‌ها

عنوان (A) نوع تولید توقف تولید اندازه تصویر نوردهی توضیحات
۱۰۱ فیلم رول ۱۸۹۵ ۱۹۵۶ ۳½" × ۳½"
۱۰۲ فیلم رول ۱۸۹۶ ۱۹۳۳ ۱½" × ۲" پرفراژ یک طرفه
۱۰۳ فیلم رول ۱۸۹۶ ۱۹۴۹ ۳¾" × ۴¾"
۱۰۴ فیلم رول ۱۸۹۷ ۱۹۴۹ ۴¾" × ۳¾"
۱۰۵ فیلم رول ۱۸۹۷ ۱۹۴۹ ۲¼" × ۳¼" شبیه فیلم ۱۲۰ با لبه ۱۶۰
۱۰۶ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۳½" × ۳½" فیلم رول برای پشتی که سطح حساس آن به طرف بیرون پیچیده شده است.
۱۰۷ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۳¼" × ۴¼"
۱۰۸ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۹ ۴¼" × ۳¼"
۱۰۹ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۴" × ۵"
۱۱۰
(early roll film)
برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۹ ۵" × ۴" No relation to the later 110 cartridge format for "pocket" cameras.
۱۱۰
("Pocket Instamatic")
کاست ۱۹۷۲ موجود (لوموگرافی) ۱۳ × 17 mm طراحی شده برای کداک بسته‌های آناستیکمات
۱۱۱ برای پشتی رول ۱۸۹۸ Unknown ۶½" × ۴¾"
۱۱۲ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۷" × ۵"
۱۱۳ برای پشتی رول ۱۸۹۸ Unknown ۹ × 12 cm
۱۱۴ برای پشتی رول ۱۸۹۸ Unknown ۱۲ × 9 cm
۱۱۵ فیلم رول ۱۸۹۸ ۱۹۴۹ ۶¾" × ۴¾"
۱۱۶ فیلم رول ۱۸۹۹ ۱۹۸۴ ۲½" × ۴¼" شبیه فیلم ۶۱۶ با لبه عریض‌تر
۱۱۷ فیلم رول ۱۹۰۰ ۱۹۴۹ ۲¼" × ۲¼" ۱۲ Like 620 spool with 120 keyslot
۱۱۸ فیلم رول ۱۹۰۰ ۱۹۶۱ ۳¼" × ۴¼" ۳٫۴۷۴" قرقره
۱۱۹ فیلم رول ۱۹۰۰ ۱۹۴۰ ۴¼" × ۳¼"
۱۲۰ فیلم رول ۱۹۰۱ موجود ۲¼" × ۳¼"
6 cm × 7 cm
۲¼" × ۲¼"
۲¼" × ۱⅝"
۸
۱۰
۱۲
۱۶
۱۲۱ فیلم رول ۱۹۰۲ ۱۹۴۱ ۱⅝" × ۲½"
۱۲۲ فیلم رول ۱۹۰۳ ۱۹۷۱ ۳¼" × ۵½" 6 or ۱۰ قطع کارت‌پستال
۱۲۳ فیلم رول ۱۹۰۴ ۱۹۴۹ ۴" × ۵"
۱۲۴ فیلم رول ۱۹۰۵ ۱۹۶۱ ۳¼" × ۴¼" 3.716" spool - در سایزی شبیه فیلم ۱۱۸ با قرقره طویل‌تر
۱۲۵ فیلم رول ۱۹۰۵ ۱۹۴۹ ۳¼" × ۲½" x 2 for stereo pairs
۱۲۶
(early roll film)
فیلم رول ۱۹۰۶ ۱۹۴۹ ۴¼" × ۶½" No relation to the 126 cartridge format introduced in 1963.
۱۲۶
("Instamatic")
کارتریج ۱۹۶۳ ۲۰۰۸ ۲۶٫۵ × 26.5 mm 12, 20 (later 24) Introduced with first "Instamatic" cameras under the name "Kodapak"
۱۲۷ فیلم رول ۱۹۱۲ موجود ۴ × 6 cm
۴ × 4 cm
۴ × 3 cm
۸
۱۲
۱۶
"Vest Pocket"
۱۲۸ فیلم رول ۱۹۱۲ ۱۹۴۱ ۱½" × ۲¼" for Houghton Ensignette #E1
۱۲۹ فیلم رول ۱۹۱۲ ۱۹۵۱ ۱⅞" × ۳" for Houghton Ensignette #E2
۱۳۰ فیلم رول ۱۹۱۶ ۱۹۶۱ ۲⅞" × ۴⅞"
۱۳۵ کارتریج ۱۹۳۴ Present ۲۴ × 36 mm 24 or ۳۶ formerly available in 12, 20, or 72 exposures
۲۲۰ فیلم رول ۱۹۶۵ موجود varies 8, 10, 12 or ۱۶ Twice as long as 120, no backing paper
۲۳۵ loading spool ۱۹۳۴ Unknown ۲۴ × 36 mm در اندازه فیلم ۱۳۵ با قرقره لود در نور روز
240 / APS کارتریج ۱۹۹۶ موجود (corrected) ۳۰٫۲ × 16.7 mm 15, 25, or ۴۰ نور روز، اسلاید، سیاه و سفید (Chromogenic 400CN)
۳۳۵ stereo pairs ۱۹۵۲ Unknown ۲۴ × 24 mm For stereo pairs
۴۳۵ loading spool ۱۹۳۴ Unknown ۲۴ × 36 mm در اندازه فیلم ۱۳۵ با قرقره لود در نور روز
۵۰۰ پشتی فیلم ۱¼" × ۲⅜" ۱۲
۵۱۵ پشتی فیلم ۵" × ۷" ۱۲
۵۱۶ پشتی فیلم ۲½" × ۴¼" ۱۲
۵۱۸ پشتی فیلم ۳¼" × ۴¼" ۱۲ برگی
۵۲۰ پشتی فیلم ۲¼" × ۳¼" ۱۶ برگی
۵۲۲ پشتی فیلم ۳¼" × ۵½" ۱۲ برگی 3A postcard
۵۲۳ پشتی فیلم ۴" × ۵" ۱۲ برگی
۵۴۱ پشتی فیلم 9 cm × 12 cm ۱۲
۵۴۳ پشتی فیلم 10 cm × 15 cm ۱۲
۶۱۶ فیلم رول ۱۹۳۱ ۱۹۸۴ ۲½" × ۴¼" or 2½" × ۲⅛" 6, later ۸ شبیه فیلم ۱۱۶ بدون قرقره پلاستیکی
۶۲۰ فیلم رول ۱۹۳۲ ۱۹۹۵ شبیه فیلم ۱۲۰ بدون قرقره پلاستیکی
۸۲۸ فیلم رول ۱۹۳۵ ۱۹۸۵ ۲۸ × 40 mm, ۸ ۳۵ میلیمتری با یک پرفراژ برای هر کادر Bantam
۳۵ فیلم رول ۱۹۱۶ ۱۹۳۳ ۱¼" × ۱¾" 35 mm unperforated
00 UniveX فیلم رول ۱۹۳۳ ۱½" × ۱⅛" ۶ ساخته شده Gevaert
Hit (a.k.a. Mycro) فیلم رول ۱۹۳۷ unknown ۱۴ × 14 mm ۱۰ 17.5 mm; used in imported miniature toy cameras
Disc کاست ۱۹۸۲ ۱۹۹۸ ۸ × 11 mm
نصف کادر cartridge قبل از ۱۹۳۴ Present ۱۸ × 24 mm 48 or ۷۲ فیلم ۱۳۵ in "half-frame" cameras
مینوکس کارتریج ۱۹۳۸ موجود ۸ × 11 mm 15, 36 or ۵۰ nominally 9.5 mm wide (in reality 9.2-9.3 mm)
Karat کارتریج ۱۹۳۶ ۱۹۶۳ Early AGFA cartridge for 35 mm film
Rapid کارتریج ۱۹۶۴ 1990 s ۱۲ AGFA cartridge for 35 mm film (replaced Karat, same system)
SL کارتریج ۱۹۵۸ ۱۹۹۰ 24x36 mm
24x24 mm
18x24 mm
۱۲
۱۶
۲۴
Orwo Schnell-Lade Kassette for 35 mm film
Kassette 16 کارتریج ۱۹۷۸ 1990 s 13 x 17 mm ۲۰ Orwo, 16 mm wide, central perforation (holes between frames)
Introduced exclusively for the Pentacon k16 camera

فیلم تخت[ویرایش]

اندازه (به اینچ) نوع
۱⅝×۲⅛ "sixteenth-plate" tintypes
۲×۲½ "ninth-plate" tintypes
۲×۳ فیلم تخت
۲½×۳½ "sixth-plate" tintypes
۳×۴ فیلم تخت
۳⅛×۴⅛ "quarter-plate" tintypes
۳¼×۴¼ "quarter-plate" glass plates
۳¼×۵½ postcard or 3A
۴×۵ glass plate, فیلم تخت
۴¾×۶½ "half-plate" glass plates, فیلم تخت
۴½×۵½ "half-plate" tintypes
۴×۱۰ فیلم تخت
۵×۷ فیلم تخت
۷×۱۷ فیلم تخت
۸×۱۰ glass plates, فیلم تخت
۸×۲۰ فیلم تخت
۸½×۶½ "whole-plate" glass plates, فیلم تخت، tintypes
۱۱×۱۴ فیلم تخت
۱۲×۲۰ فیلم تخت
۱۴×۱۷ فیلم تخت
۱۶×۲۰ فیلم تخت
۲۰×۲۴ فیلم تخت
اندازه (به سانتیمتر) نوع
۶٫۵ × ۹ فیلم تخت
۹ × ۱۲ glass plate, فیلم تخت
۱۰ × ۱۵ فیلم تخت
۱۳ × ۱۸ فیلم تخت
۱۸ × ۲۴ فیلم تخت
۲۴ × ۳۰ فیلم تخت

قطع حسگرها[ویرایش]

منابع[ویرایش]