تبارنامه تیموریان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از شجره‌نامه تیموریان)

تبارنامه دودمان تیمور عنوان شجره‌نامه‌ای از نسل تیمور لنگ است که شامل شاهان امپراتوری تیموری و امپراتوری تیموری هند می‌باشد.

1.
تیمور لنگ
(b. 1336–d. 1405)
امیر امپراتوری تیموری
1370–1405
شاهزاده
جهانگیر
شاهزاده
عمر شیخ میرزا
شاهزاده
جلال‌الدین میران‌شاه تیموری
(b. 1366–d. 1408)
3.
شاهرخ
(b. 1377–d. 1447)
امیر امپراتوری تیموری
1407–1447
گوهرشادبیگم
(b. 1378–d. 1457)
.2
پیرمحمد جهانگیر
(b. 1374–d. 1407)
امیر امپراتوری تیموری
1405–1407
شاهزاده
بایقرا
شاهزاده
سلطان محمد
شاهزاده
سلطان ابراهیم
شاهزاده
بایسنقر پسر شاهرخ
(b. 1399–d. 1437)
1.
خلیل سلطان
(b. 1384–d. 1411)
والی سمرقند
1405–1409
4.
الغ‌بیگ
(b. 1393–d. 1449)
امیر امپراتوری تیموری
1447–1449
شاهزاده
سلطان محمد
شاهزاده
امیر منصور
5.
سلطان ابوسعید
(b. 1424–d. 1469)
والی سمرقند
1451–1469
والی هرات
1459–1569
2.
عبدالله
(b. 1410–d. 1451)
والی سمرقند
1450–1451
7.
سلطان حسین بایقرا
(b. 1438–d. 1506)
والی هرات
1470–1506
3.
عبداللطیف میرزا
(b. 1420–d. 1450)
والی سمرقند
1449–1450
6.
یادگار محمد میرزا
(d. 1470)
والی هرات
1469–1470
6.
سلطان احمد میرزا
والی سمرقند
1469–1494
امیر
عمر شیخ میرزای دوم
2.
میرزا ابوالقاسم بابر
(b. 1427–d. 1457)
والی هرات
1451–1457
8.
بدیع‌الزمان میرزا
(d. 1517)
والی هرات
1506–1507
9.
مظفر حسین
والی هرات
1507
بابر
موسس امپراتوری تیموری هند در هندوستان
1.
سلطان محمد بدخشان
(d. 1451)
والی هرات
1447–1451
شاهزاده
رکن‌الدین
علاءالدوله
3.
محمود
(d. 1457)
والی هرات
1457
4.
ابراهیم
(d. 1459)
والی هرات
1457–1459

After the end of the امپراتوری تیموری in 1507, the امپراتوری تیموری هند was established in 1526 in آسیای جنوبی by بابر, a descendant of Timur through his father and possibly a descendant of چنگیز خان through his mother. The dynasty he established is commonly known as the Mughal dynasty (see فهرست پادشاهان گورکانی هند). By the 17th century the Mughal Empire ruled most of the شبه‌قاره هند, but declined during the 18th century. The Timurid dynasty came to an end in 1857 after the Mughal Empire was dissolved by the امپراتوری بریتانیا, and بهادرشاه دوم was exiled to میانمار.

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی

الگو:Family trees