الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کروناویروس/موارد پزشکی ایران (تاییدشده)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
موارد کووید ۱۹ در ایران  ()
     درگذشت        بهبودی        موارد فعال

فوریه فوریه مارس مارس ۱۵ روز گذشته ۱۵ روز گذشته

تاریخ
# موارد
(تست شده)
# درگذشته
۱۹ فوریه ۲۰۲۰
۲(—) (—)
۲۰ فوریه ۲۰۲۰
۵(+۱۵۰%) ۲(۰)
۲۱ فوریه ۲۰۲۰
۱۸(+۲۶۰%) ۴(+۲)
۲۲ فوریه ۲۰۲۰
۲۸(+۶۱%) ۵(+۱)
۲۳ فوریه ۲۰۲۰
۴۳(+۴۸%) ۸(+۳)
۲۴ فوریه ۲۰۲۰
۶۴(+۴۹%) ۱۲(+۴)
۲۵ فوریه ۲۰۲۰
۹۵(+۴۸%) ۱۵(+۳)
۲۶ فوریه ۲۰۲۰
۱۳۹(+۴۶%) ۱۹(+۴)
۲۷ فوریه ۲۰۲۰
۲۴۵(+۷۶%) ۲۶(+۷)
۲۸ فوریه ۲۰۲۰
۳۸۸(+۵۸%) ۳۴(+۸)
۲۹ فوریه ۲۰۲۰
۵۹۳(+۵۳%) ۴۳(+۹)
۱ مارس ۲۰۲۰
۹۷۸(+۶۵%) ۵۴(+۱۱)
۲ مارس ۲۰۲۰
۱,۵۰۱(+۵۳%) ۶۶(+۱۲)
۳ مارس ۲۰۲۰
۲,۳۳۶(+۵۶%) ۷۷(+۱۱)
۴ مارس ۲۰۲۰
۲,۹۲۲(+۲۵%) ۹۲(+۱۵)
۵ مارس ۲۰۲۰
۳,۵۱۳(+۲۰%) ۱۰۷(+۱۵)
۶ مارس ۲۰۲۰
۴,۷۴۷(+۳۵%) ۱۲۴(+۱۷)
۷ مارس ۲۰۲۰
۵,۸۲۳(+۲۳%) ۱۴۵(+۲۱)
۸ مارس ۲۰۲۰
۶,۵۶۶(+۱۳%) ۱۹۴(+۴۹)
۹ مارس ۲۰۲۰
۷,۱۶۱(+۹٫۱%) ۲۳۷(+۴۳)
۱۰ مارس ۲۰۲۰
۸,۰۴۲(+۱۲%) ۲۹۱(+۵۴)
۱۱ مارس ۲۰۲۰
۹,۰۰۰(+۱۲%) ۳۵۴(+۶۳)
۱۲ مارس ۲۰۲۰
۱۰,۰۷۵(+۱۰%) ۴۲۹(+۷۵)
۱۳ مارس ۲۰۲۰
۱۱,۳۶۴(+۱۳%) ۵۱۴(+۸۵)
۱۴ مارس ۲۰۲۰
۱۲,۷۲۹(+۱۲%) ۶۱۱(+۹۷)
۱۵ مارس ۲۰۲۰
۱۳,۹۳۸(+۹٫۵%) ۷۲۴(+۱۱۳)
۱۶ مارس ۲۰۲۰
۱۴,۹۹۱(+۷٫۶%) ۸۵۳(+۱۲۹)
۱۷ مارس ۲۰۲۰
۱۶,۱۶۹(+۷٫۹%) ۹۸۸(+۱۳۵)
۱۸ مارس ۲۰۲۰
۱۷,۳۶۱(+۷٫۳%) ۱۱۳۵(+۱۴۷)
۱۹ مارس ۲۰۲۰
۱۸,۴۰۷(+۶٫۰%) ۱۲۸۴(+۱۴۹)
۲۰ مارس ۲۰۲۰
۱۹,۶۴۴(+۶٫۷%) ۱۴۳۳(+۱۴۹)
۲۱ مارس ۲۰۲۰
۲۰,۶۱۰(+۴٫۹%) ۱۵۵۶(+۱۲۳)
۲۲ مارس ۲۰۲۰
۲۱,۶۳۸(+۵٫۰%) ۱۶۸۵(+۱۲۹)
۲۳ مارس ۲۰۲۰
۲۳,۰۴۹(+۶٫۵%) ۱۸۱۲(+۱۲۷)
۲۴ مارس ۲۰۲۰
۲۴,۸۱۱(+۷٫۶%) ۱۹۳۴(+۱۲۲)
۲۵ مارس ۲۰۲۰
۲۷,۰۷۷(+۹٫۱%) ۲۰۷۷(+۱۴۳)
۲۶ مارس ۲۰۲۰
۲۹,۴۰۶(+۸٫۶%) ۲۲۳۴(+۱۵۷)
۲۷ مارس ۲۰۲۰
۳۲,۳۳۲(+۱۰%) ۲۳۷۸(+۱۴۴)
۲۸ مارس ۲۰۲۰
۳۵,۴۰۸(+۷٫۸%) ۲۵۱۷(+۱۳۹)
Sources: Ministry of Health and Medical Education