الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کروناویروس/نمودار موارد پزشکی ایتالیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کووید ۱۹ موارد در ایتالیا  ()
     درگذشتگان        بهبودی‌ها        موارد فعال

ژانویه ژانویه فوریه فوریه مارس مارس آوریل آوریل مه مه ژوئن ژوئن ژوئیه ژوئیه ۱۵ روز گذشته ۱۵ روز گذشته

تاریخ
# موارد
# درگذشتگان
2020-01-31 ۲(n.a.)
۲(=)
2020-02-06 ۳(+۵۰%)
۳(=)
2020-02-21
۲۰(+۵۶۷%) ۱(n.a.)
2020-02-22
۷۹(+۲۹۵%) ۲(+۱۰۰%)
2020-02-23
۱۵۰(+۹۰%) ۳(+۵۰%)
2020-02-24
۲۲۹(+۵۳%) ۶(+۱۰۰%)
2020-02-25
۳۲۲(+۴۱%) ۱۰(+۶۷%)
2020-02-26
۴۴۵(+۳۸%) ۱۲(+۲۰%)
2020-02-27
۶۵۰(+۴۶%) ۱۷(+۴۲%)
2020-02-28
۸۸۸(+۳۷%) ۲۱(+۲۴%)
2020-02-29
۱٬۱۲۸(+۲۷%) ۲۹(+۳۸%)
2020-03-01
۱٬۶۹۴(+۵۰%) ۳۴(+۱۷%)
2020-03-02
۲٬۰۳۶(+۲۰%) ۵۲(+۵۳%)
2020-03-03
۲٬۵۰۲(+۲۳%) ۷۹(+۵۲%)
2020-03-04
۳٬۰۸۹(+۲۳%) ۱۰۷(+۳۵%)
2020-03-05
۳٬۸۵۸(+۲۵%) ۱۴۸(+۳۸%)
2020-03-06
۴٬۶۳۶(+۲۰%) ۱۹۷(+۳۳%)
2020-03-07
۵٬۸۸۳(+۲۷%) ۲۳۳(+۱۸%)
2020-03-08
۷٬۳۷۵(+۲۵%) ۳۶۶(+۵۷%)
2020-03-09
۹٬۱۷۲(+۲۴%) ۴۶۳(+۲۷%)
2020-03-10
10,149(+11%[i]) 631(+36%)
2020-03-11
12,462(+23%[ii]) 827(+31%)
2020-03-12
۱۵٬۱۱۳(+۲۱%) ۱٬۰۱۶(+۲۳%)
2020-03-13
۱۷٬۶۶۰(+۱۷%) ۱٬۲۶۶(+۲۵%)
2020-03-14
۲۱٬۱۵۷(+۲۰%) ۱٬۴۴۱(+۱۴%)
2020-03-15
۲۴٬۷۴۷(+۱۷%) ۱٬۸۰۹(+۲۶%)
2020-03-16
27,980(+13%[iii]) 2,158(+19%)
2020-03-17
31,506(+13%[iv]) 2,503(+16%)
2020-03-18
35,713(+13%[v]) 2,978(+19%)
2020-03-19
۴۱٬۰۳۵(+۱۵%) ۳٬۴۰۵(+۱۴%)
2020-03-20
۴۷٬۰۲۱(+۱۵%) ۴٬۰۳۲(+۱۸%)
2020-03-21
۵۳٬۵۷۸(+۱۴%) ۴٬۸۲۵(+۲۰%)
2020-03-22
۵۹٬۱۳۸(+۱۰%) ۵٬۴۷۶(+۱۳%)
2020-03-23
۶۳٬۹۲۷(+۸٫۱%) ۶٬۰۷۷(+۱۱%)
2020-03-24
۶۹٬۱۷۶(+۸٫۲%) ۶٬۸۲۰(+۱۲%)
2020-03-25
۷۴٬۳۸۶(+۷٫۵%) ۷٬۵۰۳(+۱۰%)
2020-03-26
80,539(+8.3%[vi]) 8,215(+9.5%)
2020-03-27
۸۶٬۴۹۸(+۷٫۴%) ۹٬۱۳۴(+۱۱%)
2020-03-28
۹۲٬۴۷۲(+۶٫۹%) ۱۰٬۰۲۳(+۹٫۷%)
2020-03-29
۹۷٬۶۸۹(+۵٫۶%) ۱۰٬۷۷۹(+۷٫۵%)
2020-03-30
۱۰۱٬۷۳۹(+۴٫۱%) ۱۱٬۵۹۱(+۷٫۵%)
2020-03-31
۱۰۵٬۷۹۲(+۴%) ۱۲٬۴۲۸(+۷٫۲%)
2020-04-01
۱۱۰٬۵۷۴(+۴٫۵%) ۱۳٬۱۵۵(+۵٫۸%)
2020-04-02
۱۱۵٬۲۴۲(+۴٫۲%) ۱۳٬۹۱۵(+۵٫۸%)
2020-04-03
۱۱۹٬۸۲۷(+۴%) ۱۴٬۶۸۱(+۵٫۵%)
2020-04-04
۱۲۴٬۶۳۲(+۴%) ۱۵٬۳۶۲(+۴٫۶%)
2020-04-05
۱۲۸٬۹۴۸(+۳٫۵%) ۱۵٬۸۸۷(+۳٫۴%)
2020-04-06
۱۳۲٬۵۴۷(+۲٫۸%) ۱۶٬۵۲۳(+۴%)
2020-04-07
۱۳۵٬۵۸۶(+۲٫۳%) ۱۷٬۱۲۷(+۳٫۷%)
2020-04-08
۱۳۹٬۴۲۲(+۲٫۸%) ۱۷٬۶۶۹(+۳٫۲%)
2020-04-09
۱۴۳٬۶۲۶(+۳%) ۱۸٬۲۷۹(+۳٫۵%)
2020-04-10
۱۴۷٬۵۷۷(+۲٫۸%) ۱۸٬۸۴۹(+۳٫۱%)
2020-04-11
۱۵۲٬۲۷۱(+۳٫۲%) ۱۹٬۴۶۸(+۳٫۳%)
2020-04-12
۱۵۶٬۳۶۳(+۲٫۷%) ۱۹٬۸۹۹(+۲٫۲%)
2020-04-13
۱۵۹٬۵۱۶(+۲%) ۲۰٬۴۶۵(+۲٫۸%)
2020-04-14
۱۶۲٬۴۸۸(+۱٫۹%) ۲۱٬۰۶۷(+۲٫۹%)
2020-04-15
۱۶۵٬۱۵۵(+۱٫۶%) ۲۱٬۶۴۵(+۲٫۷%)
2020-04-16
۱۶۸٬۹۴۱(+۲٫۳%) ۲۲٬۱۷۰(+۲٫۴%)
2020-04-17
۱۷۲٬۴۳۴(+۲٫۱%) ۲۲٬۷۴۵(+۲٫۶%)
2020-04-18
۱۷۵٬۹۲۵(+۲%) ۲۳٬۲۲۷(+۲٫۱%)
2020-04-19
۱۷۸٬۹۷۲(+۱٫۷%) ۲۳٬۶۶۰(+۱٫۹%)
2020-04-20
۱۸۱٬۲۲۸(+۱٫۳%) ۲۴٬۱۱۴(+۱٫۹%)
2020-04-21
۱۸۳٬۹۵۷(+۱٫۵%) ۲۴٬۶۴۸(+۲٫۲%)
2020-04-22
۱۸۷٬۳۲۷(+۱٫۸%) ۲۵٬۰۸۵(+۱٫۸%)
2020-04-23
۱۸۹٬۹۷۳(+۱٫۴%) ۲۵٬۵۴۹(+۱٫۸%)
2020-04-24
۱۹۲٬۹۹۴(+۱٫۶%) ۲۵٬۹۶۹(+۱٫۶%)
2020-04-25
۱۹۵٬۳۵۱(+۱٫۲%) ۲۶٬۳۸۴(+۱٫۶%)
2020-04-26
۱۹۷٬۶۷۵(+۱٫۲%) ۲۶٬۶۴۴(+۰٫۹۹%)
2020-04-27
۱۹۹٬۴۱۴(+۰٫۸۸%) ۲۶٬۹۷۷(+۱٫۲%)
2020-04-28
۲۰۱٬۵۰۵(+۱%) ۲۷٬۳۵۹(+۱٫۴%)
2020-04-29
۲۰۳٬۵۹۱(+۱%) ۲۷٬۶۸۲(+۱٫۲%)
2020-04-30
۲۰۵٬۴۶۳(+۰٫۹۲%) ۲۷٬۹۶۷(+۱%)
2020-05-01
۲۰۷٬۴۲۸(+۰٫۹۶%) ۲۸٬۲۳۶(+۰٫۹۶%)
2020-05-02
۲۰۹٬۳۲۸(+۰٫۹۲%) ۲۸٬۷۱۰(+۱٫۷%)
2020-05-03
۲۱۰٬۷۱۷(+۰٫۶۶%) ۲۸٬۸۸۴(+۰٫۶۱%)
2020-05-04
۲۱۱٬۹۳۸(+۰٫۵۸%) ۲۹٬۰۷۹(+۰٫۶۸%)
2020-05-05
۲۱۳٬۰۱۳(+۰٫۵۱%) ۲۹٬۳۱۵(+۰٫۸۱%)
2020-05-06
۲۱۴٬۴۵۷(+۰٫۶۸%) ۲۹٬۶۸۴(+۱٫۳%)
2020-05-07
۲۱۵٬۸۵۸(+۰٫۶۵%) ۲۹٬۹۵۸(+۰٫۹۲%)
2020-05-08
۲۱۷٬۱۸۵(+۰٫۶۱%) ۳۰٬۲۰۱(+۰٫۸۱%)
2020-05-09
۲۱۸٬۲۶۸(+۰٫۵%) ۳۰٬۳۹۵(+۰٫۶۴%)
2020-05-10
۲۱۹٬۰۷۰(+۰٫۳۷%) ۳۰٬۵۶۰(+۰٫۵۴%)
2020-05-11
۲۱۹٬۸۱۴(+۰٫۳۴%) ۳۰٬۷۳۹(+۰٫۵۹%)
2020-05-12
۲۲۱٬۲۱۶(+۰٫۶۴%) ۳۰٬۹۱۱(+۰٫۵۶%)
2020-05-13
۲۲۲٬۱۰۴(+۰٫۴%) ۳۱٬۱۰۶(+۰٫۶۳%)
2020-05-14
۲۲۳٬۰۹۶(+۰٫۴۵%) ۳۱٬۳۶۸(+۰٫۸۴%)
2020-05-15
۲۲۳٬۸۸۵(+۰٫۳۵%) ۳۱٬۶۱۰(+۰٫۷۷%)
2020-05-16
۲۲۴٬۷۶۰(+۰٫۳۹%) ۳۱٬۷۶۳(+۰٫۴۸%)
2020-05-17
۲۲۵٬۴۳۵(+۰٫۳%) ۳۱٬۹۰۸(+۰٫۴۶%)
2020-05-18
۲۲۵٬۸۸۶(+۰٫۲%) ۳۲٬۰۰۷(+۰٫۳۱%)
2020-05-19
۲۲۶٬۶۹۹(+۰٫۳۶%) ۳۲٬۱۶۹(+۰٫۵۱%)
2020-05-20
۲۲۷٬۳۶۴(+۰٫۲۹%) ۳۲٬۳۳۰(+۰٫۵%)
2020-05-21
۲۲۸٬۰۰۶(+۰٫۲۸%) ۳۲٬۴۸۶(+۰٫۴۸%)
2020-05-22
۲۲۸٬۶۵۸(+۰٫۲۹%) ۳۲٬۶۱۶(+۰٫۴%)
2020-05-23
۲۲۹٬۳۲۷(+۰٫۲۹%) ۳۲٬۷۳۵(+۰٫۳۶%)
2020-05-24
۲۲۹٬۸۵۸(+۰٫۲۳%) ۳۲٬۷۸۵(+۰٫۱۵%)
2020-05-25
۲۳۰٬۱۵۸(+۰٫۱۳%) ۳۲٬۸۷۷(+۰٫۲۸%)
2020-05-26
۲۳۰٬۵۵۵(+۰٫۱۷%) ۳۲٬۹۵۵(+۰٫۲۴%)
2020-05-27
۲۳۱٬۱۳۹(+۰٫۲۵%) ۳۳٬۰۷۲(+۰٫۳۶%)
2020-05-28
۲۳۱٬۷۳۲(+۰٫۲۶%) ۳۳٬۱۴۲(+۰٫۲۱%)
2020-05-29
۲۳۲٬۲۴۸(+۰٫۲۲%) ۳۳٬۲۲۹(+۰٫۲۶%)
2020-05-30
۲۳۲٬۶۶۴(+۰٫۱۸%) ۳۳٬۳۴۰(+۰٫۳۳%)
2020-05-31
۲۳۲٬۹۹۷(+۰٫۱۴%) ۳۳٬۴۱۵(+۰٫۲۲%)
2020-06-01
۲۳۳٬۱۹۷(+۰٫۰۹%) ۳۳٬۴۷۵(+۰٫۱۸%)
2020-06-02
۲۳۳٬۵۱۵(+۰٫۱۴%) ۳۳٬۵۳۰(+۰٫۱۶%)
2020-06-03
۲۳۳٬۸۳۶(+۰٫۱۴%) ۳۳٬۶۰۱(+۰٫۲۱%)
2020-06-04
۲۳۴٬۰۱۳(+۰٫۰۸%) ۳۳٬۶۸۹(+۰٫۲۶%)
2020-06-05
۲۳۴٬۵۳۱(+۰٫۲۲%) ۳۳٬۷۷۴(+۰٫۲۵%)
2020-06-06
۲۳۴٬۸۰۱(+۰٫۱۲%) ۳۳٬۸۴۶(+۰٫۲۱%)
2020-06-07
۲۳۴٬۹۹۸(+۰٫۰۸%) ۳۳٬۸۹۹(+۰٫۱۶%)
2020-06-08
۲۳۵٬۲۷۸(+۰٫۱۲%) ۳۳٬۹۶۴(+۰٫۱۹%)
2020-06-09
۲۳۵٬۵۶۱(+۰٫۱۲%) ۳۴٬۰۴۳(+۰٫۲۳%)
2020-06-10
۲۳۵٬۷۶۳(+۰٫۰۹%) ۳۴٬۱۱۴(+۰٫۲۱%)
2020-06-11
۲۳۶٬۱۴۲(+۰٫۱۶%) ۳۴٬۱۶۷(+۰٫۱۶%)
2020-06-12
۲۳۶٬۳۰۵(+۰٫۰۷%) ۳۴٬۲۲۳(+۰٫۱۶%)
2020-06-13
۲۳۶٬۶۵۱(+۰٫۱۵%) ۳۴٬۳۰۱(+۰٫۲۳%)
2020-06-14
۲۳۶٬۹۸۹(+۰٫۱۴%) ۳۴٬۳۴۵(+۰٫۱۳%)
2020-06-15
۲۳۷٬۲۹۰(+۰٫۱۳%) ۳۴٬۳۷۱(+۰٫۰۸%)
2020-06-16
۲۳۷٬۵۰۰(+۰٫۰۹%) ۳۴٬۴۰۵(+۰٫۱%)
2020-06-17
۲۳۷٬۸۲۸(+۰٫۱۴%) ۳۴٬۴۴۸(+۰٫۱۲%)
2020-06-18
۲۳۸٬۱۵۹(+۰٫۱۴%) ۳۴٬۵۱۴(+۰٫۱۹%)
2020-06-19
۲۳۸٬۰۱۱(−۰٫۰۶%) ۳۴٬۵۶۱(+۰٫۱۴%)
2020-06-20
۲۳۸٬۲۷۵(+۰٫۱۱%) ۳۴٬۶۱۰(+۰٫۱۴%)
2020-06-21
۲۳۸٬۴۹۹(+۰٫۰۹%) ۳۴٬۶۴۳(+۰٫۱%)
2020-06-22
۲۳۸٬۷۲۰(+۰٫۰۹%) ۳۴٬۶۵۷(+۰٫۰۴%)
2020-06-23
۲۳۸٬۸۳۳(+۰٫۰۵%) ۳۴٬۶۷۵(+۰٫۰۵%)
2020-06-24
۲۳۹٬۴۱۰(+۰٫۲۴%) ۳۴٬۶۴۴(−۰٫۰۹%)
2020-06-25
۲۳۹٬۷۰۶(+۰٫۱۲%) ۳۴٬۶۷۸(+۰٫۱%)
2020-06-26
۲۳۹٬۹۶۱(+۰٫۱۱%) ۳۴٬۷۰۸(+۰٫۰۹%)
2020-06-27
۲۴۰٬۱۳۶(+۰٫۰۷%) ۳۴٬۷۱۶(+۰٫۰۲%)
2020-06-28
۲۴۰٬۳۱۰(+۰٫۰۷%) ۳۴٬۷۳۸(+۰٫۰۶%)
2020-06-29
۲۴۰٬۴۳۶(+۰٫۰۵%) ۳۴٬۷۴۴(+۰٫۰۲%)
2020-06-30
۲۴۰٬۵۷۸(+۰٫۰۶%) ۳۴٬۷۶۷(+۰٫۰۷%)
2020-07-01
۲۴۰٬۷۶۰(+۰٫۰۸%) ۳۴٬۷۸۸(+۰٫۰۶%)
2020-07-02
۲۴۰٬۹۶۱(+۰٫۰۸%) ۳۴٬۸۱۸(+۰٫۰۹%)
2020-07-03
۲۴۱٬۱۸۴(+۰٫۰۹%) ۳۴٬۸۳۳(+۰٫۰۴%)
2020-07-04
۲۴۱٬۴۱۹(+۰٫۱%) ۳۴٬۸۵۴(+۰٫۰۶%)
2020-07-05
۲۴۱٬۶۱۱(+۰٫۰۸%) ۳۴٬۸۶۱(+۰٫۰۲%)
2020-07-06
۲۴۱٬۸۱۹(+۰٫۰۹%) ۳۴٬۸۶۹(+۰٫۰۲%)
2020-07-07
۲۴۱٬۹۵۶(+۰٫۰۶%) ۳۴٬۸۹۹(+۰٫۰۹%)
2020-07-08
۲۴۲٬۱۴۹(+۰٫۰۸%) ۳۴٬۹۱۴(+۰٫۰۴%)
2020-07-09
۲۴۲٬۳۶۳(+۰٫۰۹%) ۳۴٬۹۲۶(+۰٫۰۳%)
منابع:

یادداشت‌ها:

  1. The data on 2020-03-10 does not include cases from the Lombardy region (approx. 600 cases). This brings the geometric average growth for 2020-03-10 and 2020-03-11 to +17%.
  2. The data on 2020-03-11 does not include cases from Abruzzo.
  3. The data on 2020-03-16 does not include cases from Apulia and the autonomous province of Trento (approx. 150 cases).
  4. The data on 2020-03-17 does not include cases from the province of Rimini.
  5. The data on 2020-03-18 does not include cases from Campania and the province of Parma.
  6. The data on 2020-03-26 on the number of deaths in Piedmont was transcribed with a typo, and afterwards corrected by Piedmont authorities.[۱]
  1. "Coronavirus: gli aggiornamenti dalla Regione Piemonte". Regione Piemonte (به ایتالیایی). Retrieved 29 March 2020.