الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کروناویروس/موارد پزشکی چین (تاییدشده)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
موارد کووید ۱۹ در سرزمین اصلی چین  ()
     درگذشت        بهبودی        تست‌شده        تشخیص بالینی        تست‌شده یا بالینی

دسامبر دسامبر ژانویه ژانویه فوریه فوریه مارس مارس ۱۵ روز گذشته ۱۵ روز گذشته

تاریخ
# موارد
(به استثنای بالینی)
# موارد
(شامل بالینی)
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
۲۷(—)
۲۷(=)
۳ ژانویه ۲۰۲۰
۴۴(+٪۶۳)
۴ ژانویه ۲۰۲۰
۴۴(=)
۵ ژانویه ۲۰۲۰
۵۹(+٪۳۴)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۰
۴۱(—)
۴۱(=)
۱۶ ژانویه ۲۰۲۰
۴۵(+٪۹٫۷)
۱۷ ژانویه ۲۰۲۰
۶۲(+٪۳۸)
۱۸ ژانویه ۲۰۲۰
۱۲۱(+٪۹۵)
۱۹ ژانویه ۲۰۲۰
۱۹۸(+٪۶۴)
۲۰ ژانویه ۲۰۲۰
۲۹۱(+٪۴۷)
۲۱ ژانویه ۲۰۲۰
۴۴۰(+٪۵۱)
۲۲ ژانویه ۲۰۲۰
۵۷۱(+٪۳۰)
۲۳ ژانویه ۲۰۲۰
۸۳۰(+٪۴۵)
۲۴ ژانویه ۲۰۲۰
۱,۲۸۷(+٪۵۵)
۲۵ ژانویه ۲۰۲۰
۱,۹۷۵(+٪۵۳)
۲۶ ژانویه ۲۰۲۰
۲,۷۴۴(+٪۳۹)
۲۷ ژانویه ۲۰۲۰
۴,۵۱۵(+٪۶۴)
۲۸ ژانویه ۲۰۲۰
۵,۹۷۴(+٪۳۲)
۲۹ ژانویه ۲۰۲۰
۷,۷۱۱(+٪۲۹)
۳۰ ژانویه ۲۰۲۰
۹,۶۹۲(+٪۲۶)
۳۱ ژانویه ۲۰۲۰
۱۱,۷۹۱(+٪۲۲)
۱ فوریه ۲۰۲۰
۱۴,۳۸۰(+٪۲۲)
۲ فوریه ۲۰۲۰
۱۷,۲۰۵(+٪۲۰)
۳ فوریه ۲۰۲۰
۲۰,۴۳۸(+٪۱۹)
۴ فوریه ۲۰۲۰
۲۴,۳۲۴(+٪۱۹)
۵ فوریه ۲۰۲۰
۲۸,۰۱۸(+٪۱۵)
۶ فوریه ۲۰۲۰
۳۱,۱۶۱(+٪۱۱)
۷ فوریه ۲۰۲۰
۳۴,۵۴۶(+٪۱۱)
۸ فوریه ۲۰۲۰
۳۷,۱۹۸(+٪۷٫۷)
۹ فوریه ۲۰۲۰
۴۰,۱۷۱(+٪۸٫۰)
۱۰ فوریه ۲۰۲۰
۴۲,۶۳۸(+٪۶٫۱) ۴۸,۳۱۵(—)
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۴۴,۶۵۳(+٪۴٫۷) ۵۵,۲۲۰(+٪۱۴)
۱۲ فوریه ۲۰۲۰
۴۶,۴۷۲(+٪۴٫۱) ۵۸,۷۶۱(+٪۶٫۴)
۱۳ فوریه ۲۰۲۰
۴۸,۴۶۷(+٪۴٫۳) ۶۳,۸۵۱(+٪۸٫۷)
۱۴ فوریه ۲۰۲۰
۴۹,۹۷۰(+٪۳٫۱) ۶۶,۴۹۲(+٪۴٫۱)
۱۵ فوریه ۲۰۲۰
۵۱,۰۹۱(+٪۲٫۲) ۶۸,۵۰۰(+٪۳٫۰)
۱۶ فوریه ۲۰۲۰
۷۰,۵۴۸(+٪۳٫۰)
۱۷ فوریه ۲۰۲۰
۷۲,۴۳۶(+٪۲٫۷)
۱۸ فوریه ۲۰۲۰
۷۴,۱۸۵(+٪۲٫۴)
۱۹ فوریه ۲۰۲۰
۷۵,۰۰۲(+٪۱٫۱)
۲۰ فوریه ۲۰۲۰
۷۵,۸۹۱(+٪۱٫۲)
۲۱ فوریه ۲۰۲۰
۷۶,۲۸۸(+٪۰٫۵۲)
۲۲ فوریه ۲۰۲۰
۷۶,۹۳۶(+٪۰٫۸۵)
۲۳ فوریه ۲۰۲۰
۷۷,۱۵۰(+٪۰٫۲۸)
۲۴ فوریه ۲۰۲۰
۷۷,۶۵۸(+٪۰٫۶۶)
۲۵ فوریه ۲۰۲۰
۷۸,۰۶۴(+٪۰٫۵۲)
۲۶ فوریه ۲۰۲۰
۷۸,۴۹۷(+٪۰٫۵۵)
۲۷ فوریه ۲۰۲۰
۷۸,۸۲۴(+٪۰٫۴۲)
۲۸ فوریه ۲۰۲۰
۷۹,۲۵۱(+٪۰٫۵۴)
۲۹ فوریه ۲۰۲۰
۷۹,۸۲۴(+٪۰٫۷۲)
۱ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۰۲۶(+٪۰٫۲۵)
۲ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۱۵۱(+٪۰٫۱۶)
۳ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۲۷۰(+٪۰٫۱۵)
۴ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۴۰۹(+٪۰٫۱۷)
۵ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۵۵۲(+٪۰٫۱۸)
۶ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۶۵۱(+٪۰٫۱۲)
۷ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۶۹۵(+٪۰٫۰۵)
۸ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۳۵(+٪۰٫۰۵)
۹ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۵۴(+٪۰٫۰۲)
۱۰ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۷۸(+٪۰٫۰۳)
۱۱ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۹۳(+٪۰٫۰۲)
۱۲ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۱۳(+٪۰٫۰۲)
۱۳ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۲۴(+٪۰٫۰۱)
۱۴ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۴۴(+٪۰٫۰۲)
۱۵ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۶۰(+٪۰٫۰۲)
۱۶ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۸۱(+٪۰٫۰۲)
۱۷ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۹۴(+٪۰٫۰۲)
۱۸ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۹۲۸(+٪۰٫۰۴)
۱۹ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۹۶۷(+٪۰٫۰۵)
۲۰ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۰۰۸(+٪۰٫۰۵)
۲۱ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۰۵۴(+٪۰٫۰۶)
۲۲ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۰۹۳(+٪۰٫۰۵)
۲۳ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۱۷۱(+٪۰٫۱۰)
۲۴ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۲۱۸(+٪۰٫۰۶)
۲۵ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۲۸۵(+٪۰٫۰۸)
۲۶ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۳۴۰(+٪۰٫۰۷)
۲۷ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۳۹۴(+٪۰٫۰۶)

منابع