مالکیت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده‌است که با توجه به آن‌ها می‌توان چنین گفت:مالکیت رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.

در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می‌گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط».[۱] در کتاب البیع نیز آمده‌است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال».[۲]

نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت[ویرایش]

ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می‌کنیم:

آیة الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می‌شود.»[۳]

نیز عده‌ای گفته‌اند که منشأ مالکیت در طول تاریخ زور بوده‌است، یعنی عده‌ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده‌اند.[۴] چنین تحلیل و استدلالی به‌طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که می‌گویند عده‌ای زور گفته و مال دیگران را گرفته‌اند، یعنی دیگرانی بوده‌اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطهٔ تصرف آنان بوده و زورگویان آن‌ها را غصب کرده‌اند.

نیز برخی گفته‌اند[۵] می‌توان این مفهوم را از این آیهٔ قرآن کریم هم استنباط کرد: «ان الذین یأکلون اموال الیتامی».[۶] در این آیه اضافهٔ واژهٔ «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده‌است، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می‌باشد.

در رابطه با تجزیه و تحلیل این تعاریف، چند نکته را باید یادآور شد:[۷]

اعتباری بودن مالکیت[ویرایش]

رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطهٔ اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آن‌ها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همین‌طور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنان‌که بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.

اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساختهٔ ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.

بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته‌است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطهٔ مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود

اعتبار بر اساس واقعیت‌ها[ویرایش]

اینکه گفته می‌شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند منظور این نیست که اینها پوچ و بیهوده می‌باشند بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسی‌ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت‌های جامعه و احتیاجات جمعی دارد.

توضیح آنکه: انسان موجودی است اجتماعی که می‌بایست در کنار دیگران زندگی کند ولی حس خودخواهی و خوددوستی، هر فردی را وامی‌دارد که از هر کس و هر چیز در مسیر منافع خود بهره‌گیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند. با توجه به همگانی بودن این حالت انسان‌ها به‌طور طبیعی بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده می‌شوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آن‌ها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.

بنابراین، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی است اما بشر آن‌ها را بر اساس واقعیت‌های زندگی پذیرفته‌است و لذا از ارکان جامعه قلمداد می‌شود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمهٔ جعل و وضع آن بوده‌است؛ زیرا در یک نمونهٔ ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزم‌هایی را از بیابان جمع‌آوری می‌نماید یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد می‌کند یا کلبه‌ای برای خویش می‌سازد، جامعه این واقعیت را دریافته‌است که: همان‌طور که بین این شخص و زمین آباد شده یا او و هیزم‌ها، یک رابطهٔ تکوینی پدید آمده، می‌بایست از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزم‌هایی که جمع شده یا زمینی که احیا گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید یا به دیگران ببخشد و… و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هر کس قادر باشد دست روی محصول کار وی گذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون می‌گردد.

این است که گفته می‌شود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی بر اساس واقعیت‌ها، اعتبار و وضع می‌گردد.

اعتبار مردم و امضای مکتب[ویرایش]

با توجه به این که در شریعت اسلام تنها قراردادهایی دارای ارزش است که بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به‌طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند - با این قید که مکتب آن‌ها را امضا کرده باشد - از ارزش برخوردار می‌باشد.

اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امور می‌باشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا کرده‌است؛ و با توجه به این جهت می‌توان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد.

البته روشن است که امضای شارع و امضا نکردن آن نیز بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیت‌ها و رعایت مصالح برخی از امور را رد کرده یا با محدودیت‌هایی بپذیرد.

انواع مالکیت[ویرایش]

در تعریف مالکیّت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهندهٔ تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.[۸]

مالکیت خصوصی[ویرایش]

مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد؛ بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

 1. «مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
 2. «مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به‌طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید؛ و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به‌شمار می‌آید.
 3. «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

مالکیت عمومی[ویرایش]

مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:

 1. مالکیت امام یا دولت اسلامی
 2. مالکیت عموم مردم
 3. مالکیت عناوین عامهٔ دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

نکتهٔ مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسلهٔ ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همهٔ موارد آن خالی از اشکال و نقد یا مسامحه نیست.

توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنان‌که برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحة عنوة» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.

چنان‌که همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده‌است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همین‌طور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد.

ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده‌است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.

بنابراین همان‌طور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همهٔ مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. حاشیۀ مکاسب، ج 1، ص 53
 2. کتاب البیع، ج 1، ص 25
 3. همان، ج 1، صص 25-11
 4. اقتصادنا، سید محمدباقر صدر، ج 2، ص 433
 5. درآمدی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 93
 6. Quran، An-Nisa، آیهٔ 10
 7. مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمود عبداللهی، دفتر انتشارات اسلامی، ص 14
 8. همان مأخذ، ص 17

Ownership is the state or fact of exclusive rights and control over property, which may be an object, land or real estate, or intellectual property. Ownership involves multiple rights, collectively referred to as title, which may be separated and held by different parties.

The process and mechanics of ownership are fairly complex: one can gain, transfer, and lose ownership of property in a number of ways. To acquire property one can purchase it with money, trade it for other property, win it in a bet, receive it as a gift, inherit it, find it, receive it as damages, earn it by doing work or performing services, make it, or homestead it. One can transfer or lose ownership of property by selling it for money, exchanging it for other property, giving it as a gift, misplacing it, or having it stripped from one's ownership through legal means such as eviction, foreclosure, seizure, or taking. Ownership is self-propagating in that the owner of any property will also own the economic benefits of that property.

History

Over the millennia and across cultures, notions regarding what constitutes "property" and how it is treated culturally have varied widely. Ownership is the basis for many other concepts that form the foundations of ancient and modern societies such as money, trade, debt, bankruptcy, the criminality of theft, and private vs. public property. Ownership is the key building block in the development of the capitalist socio-economic system.[citation needed] Adam Smith stated that one of the sacred laws of justice was to guard a person's property and possessions.[1]

Types of owners

In person

Individuals may own property directly. In some societies only adult men may own property;[citation needed] in other societies (such as the Haudenosaunee), property is matrilinear and passed on from mother to the offspring.[citation needed] In most societies both men and women can own property with no restrictions and limitations at all.[citation needed]

Structured ownership entities

Throughout history, nations (or governments) and religious organizations have owned property. These entities exist primarily for other purposes than to own or operate property; hence, they may have no clear rules regarding the disposition of their property.

To own and operate property, structures (often known today as legal entities) have been created in many societies throughout history. The differences in how they deal with members' rights is a key factor in determining their type. Each type has advantages and disadvantages derived from their means of recognizing or disregarding (rewarding or not) contributions of financial capital or personal effort.

Cooperatives, corporations, trusts, partnerships, and condominium associations are only some of the many varied types of structured ownership; each type has many subtypes. Legal advantages or restrictions on various types of structured ownership have existed in many societies past and present. To govern how assets are to be used, shared, or treated, rules and regulations may be legally imposed or internally adopted or decreed.

Liability for the group or for others in the group

Ownership by definition does not necessarily imply a responsibility to others for actions regarding the property. A "legal shield" is said to exist if the entity's legal liabilities do not get redistributed among the entity's owners or members. An application of this, to limit ownership risks, is to form a new entity to purchase, own and operate each property. Since the entity is separate and distinct from others, if a problem occurs which leads to a massive liability, the individual is protected from losing more than the value of that one property. Many other properties are protected, when owned by other distinct entities.

In the loosest sense of group ownership, a lack of legal framework, rules and regulations may mean that group ownership of property places every member in a position of responsibility (liability) for the actions of each other member. A structured group duly constituted as an entity under law may still not protect members from being personally liable for each other's actions. Court decisions against the entity itself may give rise to unlimited personal liability for each and every member. An example of this situation is a professional partnership (e.g. law practice) in some jurisdictions. Thus, being a partner or owner in a group may give little advantage in terms of share ownership while producing a lot of risk to the partner, owner or participant.

Sharing gains

At the end of each financial year, accounting rules determine a surplus or profit, which may be retained inside the entity or distributed among owners according to the initial setup intent when the entity was created. For public corporations, common shareholders have no right to receive any of the profit.

Entities with a member focus will give financial surplus back to members according to the volume of financial activity that the participating member generated for the entity. Examples of this are producer cooperatives, buyer cooperatives and participating whole life policyholders in both mutual and share-capital insurance companies.

Entities with share voting rights that depend on financial capital distribute surplus among shareholders without regard to any other contribution to the entity. Depending on internal rules and regulations, certain classes of shares have the right to receive increases in financial "dividends" while other classes do not. After many years the increase over time is substantial if the business is profitable. Examples of this are common shares and preferred shares in private or publicly listed share capital corporations.

Entities with a focus on providing service in perpetuam do not distribute financial surplus; they must retain it. It will then serve as a cushion against losses or as a means to finance growth activities. Examples of this are not-for-profit entities: they are allowed to make profits, but are not permitted to give any of it back to members except by way of discounts in the future on new transactions.

Depending on the charter at the foundation of the entity, and depending on the legal framework under which the entity was created, the form of ownership is determined once and for all time. To change it requires significant work in terms of communicating with stakeholders (member-owners, governments, etc.) and acquiring their approval. Whatever structural constraints or disadvantages exist at the creation thus remain an integral part of the entity. Common in for instance New York City, Hamburg and Berlin in Germany is a form of real estate ownership known as a cooperative (also co-operative or co-op, in German Wohnungsgenossenschaft - apartment co-operative, also "Wohnbaugenossenschaft" or simply "Baugenossenschaft") which relies heavily on internal rules of operation instead of the legal framework governing condominium associations. These "co-ops", owning the building for the mutual benefit of its members, can ultimately perform most of the functions of a legally constituted condominium, i.e. restricting use appropriately and containing financial liabilities to within tolerable levels. To change their structure now that they are up and operating would require significant effort to achieve acceptance among members and various levels of government.

Sharing use

The owning entity makes rules governing use of property; each property may comprise areas that are made available to any and every member of the group to use. When the group is the entire nation, the same principle is in effect whether the property is small (e.g. picnic rest stops along highways) or large such as national parks, highways, ports, and publicly owned buildings. Smaller examples of shared use include common areas such as lobbies, entrance hallways and passages to adjacent buildings.

One disadvantage of communal ownership, known as the Tragedy of the Commons, occurs where unlimited unrestricted and unregulated access to a resource (e.g. pasture land) destroys the resource because of over-exploitation. The benefits of exploitation accrue to individuals immediately, while the costs of policing or enforcing appropriate use, and the losses dues to over exploitation, are distributed among many, and are only visible to these gradually.

In a communist nation the means of production of goods would be owned communally by all people of that nation; the original thinkers did not specify rules and regulations.

Ownership models

Types of property

Personal property

Personal property is a type of property. In the common law systems personal property may also be called chattels. It is distinguished from real property, or real estate. In the civil law systems personal property is often called movable property or movables - any property that can be moved from one location or another. This term is used to distinguish property that different from immovable property or immovables, such as land and buildings. This also means the direct owner of the item(s) is in full control of them/it until either stolen, confiscated by law enforcement, or destroyed.

Personal property may be classified in a variety of ways, such as goods, money, negotiable instruments, securities, and intangible assets including choses in action.

Land ownership

Real estate or immovable property is a legal term (in some jurisdictions) that encompasses land along with anything permanently affixed to the land, such as buildings. Real estate (immovable property) is often considered synonymous with real property, in contrast from personal property (also sometimes called chattel or personalty). However, for technical purposes, some people prefer to distinguish real estate, referring to the land and fixtures themselves, from real property, referring to ownership rights over real estate. The terms real estate and real property are used primarily in common law, while civil law jurisdictions refer instead to immovable property.

In law, the word real means relating to a thing (from Latin reālis, ultimately from rēs, 'matter' or 'thing'), as distinguished from a person. Thus the law broadly distinguishes between real property (land and anything affixed to it) and personal property (everything else, e.g., clothing, furniture, money). The conceptual difference is between immovable property, which would transfer title along with the land, and movable property, which a person would retain title to. Incidentally, the word real in real estate is not derived from the notion of land having historically been "royal" property. The word royal—and its Spanish cognate, real—come from the unrelated Latin word rēgālis 'kingly,' which is a derivative of rēx, meaning 'king'.[citation needed]

With the development of private property ownership, real estate has become a major area of business.

Corporations and legal entities

An individual or group of individuals can own shares in corporations and other legal entities, but do not necessarily own the entities themselves. A legal entity is a legal construct through which the law allows a group of natural persons to act as if it were an individual for certain purposes.

Some duly incorporated entities may not be owned by individuals nor by other entities; they exist without being owned once they are created. Not being owned, they cannot be bought and sold. Mutual life insurance companies, credit unions, foundations and cooperatives, not for profit organizations, and public corporations are examples of this. No person can purchase the company, as their ownership is not legally available for sale, neither as shares nor as a single whole.

Intellectual property

Intellectual property (IP) refers to a legal entitlement which sometimes attaches to the expressed form of an idea, or to some other intangible subject matter. This legal entitlement generally enables its holder to exercise exclusive rights of use in relation to the subject matter of the IP. The term intellectual property reflects the idea that this subject matter is the product of the mind or the intellect, and that IP rights may be protected at law in the same way as any other form of property.

Intellectual property laws confer a bundle of exclusive rights in relation to the particular form or manner in which ideas or information are expressed or manifested, and not in relation to the ideas or concepts themselves (see idea-expression divide). It is therefore important to note that the term "intellectual property" denotes the specific legal rights which authors, inventors and other IP holders may hold and exercise, and not the intellectual work itself.

Intellectual property laws are designed to protect different forms of intangible subject matter, although in some cases there is a degree of overlap.

 • Copyright may subsist in creative and artistic works (e.g. books, movies, music, paintings, photographs and software), giving a copyright holder the exclusive right to control reproduction or adaptation of such works for a certain period of time.
 • A patent may be granted in relation to an invention that is new, useful and not simply an obvious advancement over what existed when the application was filed. A patent gives the holder an exclusive right to commercially exploit the invention for a certain period of time (typically 20 years from the filing date of a patent application).
 • A trademark is a distinctive sign which is used to distinguish the products or services of one business from those of another business.
 • An industrial design right protects the form of appearance, style or design of an industrial object (e.g. spare parts, furniture or textiles).
 • A trade secret (also known as "confidential information") is an item of confidential information concerning the commercial practices or proprietary knowledge of a business.

Patents, trademarks and designs fall into a particular subset of intellectual property known as industrial property.

Like other forms of property, intellectual property (or rather the exclusive rights which subsist in the IP) can be transferred (with or without consideration) or licensed to third parties. In some jurisdictions it may also be possible to use intellectual property as security for a loan.

The basic public policy rationale for the protection of intellectual property is that IP laws facilitate and encourage disclosure of innovation into the public domain for the common good, by granting authors and inventors exclusive rights to exploit their works and invention for a limited period.

However, various schools of thought are critical of the very concept of intellectual property, and some characterise IP as intellectual protectionism. There is ongoing debate as to whether IP laws truly operate to confer the stated public benefits, and whether the protection they are said to provide is appropriate in the context of innovation derived from such things as traditional knowledge and folklore, and patents for software and business methods. Manifestations of this controversy can be seen in the way different jurisdictions decide whether to grant intellectual property protection in relation to subject matter of this kind, and the North-South divide on issues of the role and scope of intellectual property laws.

Chattel slavery

The living human body is, in most modern societies, considered something which cannot be the property of anyone but the person whose body it is. This is in contrast to chattel slavery. Chattel slavery is a type of slavery defined as the absolute legal ownership of a person or persons, including the legal right to buy and sell them. Persons who are enslaved do not have the freedom to direct their own actions, and their legal rights may be either severely limited or nonexistent. In most countries, chattel slaves were considered as movable property.[citation needed]

Slavery is currently illegal in every country around the world. However, up until the 19th century slavery and ownership of people had existed in one form or another in nearly every society on earth.[citation needed] Notwithstanding the illegality according to codes of law, slavery still exists in various forms today.[11]

Critical views

The question of ownership reaches back to the ancient philosophers, Plato and Aristotle, who held different opinions on the subject. Plato (428/427 BC – 348/347 BC) thought private property created divisive inequalities, while Aristotle (384 BC – 322 BC) thought private property enabled people to receive the full benefit of their labor. Private property can circumvent what is now referred to as the “tragedy of the commons” problem, where people tend to degrade common property more than they do private property. While Aristotle justified the existence of private ownership, he left open questions of (1) how to allocate property between what is private and common and (2) how to allocate the private property within society.[12]

Modern Western views

In modern Western politics, some people believe that exclusive ownership of property underlies much social injustice, and facilitates tyranny and oppression on an individual and societal scale. Others consider the striving to achieve greater ownership of wealth as the driving factor behind human technological advancement and increasing standards of living. Right-libertarians support the latter view, and in addition they also believe that ownership is necessary for liberty itself.

Ownership society

Ownership society was a political slogan used by United States President George W. Bush to promote a series of policies aimed to increase the control of individual citizens over health care and social security payments and policies. Critics have claimed that slogan hid an agenda that sought to implement tax cuts and curtail the government's role in health care and retirement saving.

See also

References

 1. ^ Theory of Moral Sentiments. Ed. A.L. Macfie and D.D. Raphael. Indianapolis: Liberty Press, 1982, II.ii.2.3
 2. ^ Ammer & Ammer 1986, p. 379.
 3. ^ Scruton, Roger (2007-02-07). The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought. ISBN 9780230625099.
 4. ^ McConnell, Campbell; Brue, Stanley; Flynn, Sean (2009). Economics. Boston: Twayne Publishers. p. G-22. ISBN 978-0-07-337569-4.
 5. ^ Ammer, Christine; Ammer, Dean S. (1986). Dictionary of Business and Economics. Simon and Schuster. p. 83. ISBN 978-0-02-901480-6.
 6. ^ Collin, Peter Hodgson (1998). Dictionary of Business. ISBN 9781579580773.
 7. ^ Mitchell Miller, J (2014-04-07). The Encyclopedia of Theoretical Criminology. ISBN 9780470658444.
 8. ^ "Personal property". Sir Robert Harry Inglis Palgrave. Dictionary of political economy, Volume 3. 1908. p. 96
 9. ^ Scruton, Roger (2007). The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought (3rd ed.). Palgrave Macmillan. pp. 644–645. ISBN 978-1-4039-8951-2.
 10. ^ Bornstein, Marc H (2018-01-15). The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development. ISBN 9781506353319.
 11. ^ "Slavery Today". BBC.
 12. ^ Politics 1263a8 15 as quoted in Mayhew 1995 p. 566