پرش به محتوا

دستورالعمل بر ثانیه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
راندمان پردازش رایانه، به‌صورت تعداد وات مورد نیاز در هر میلیون دستورالعمل در ثانیه (وات در هر MIPS) اندازه‌گیری می‌شود.

دستورالعمل بر ثانیه (IPS) مقیاسی برای اندازه‌گیری سرعت پردازندهٔ کامپیوتر است. برای رایانه‌های مجموعه دستورات پیچیده (CISC)، دستورالعمل‌های مختلف زمان‌های متفاوتی می‌برند، بنابراین مقدار اندازه‌گیری‌شده به ترکیب دستورالعمل‌ها بستگی دارد. حتی برای مقایسهٔ پردازنده‌های یک خانواده، اندازه‌گیری IPS می‌تواند مشکل‌ساز باشد. سلسله مراتب حافظه نیز بر عملکرد پردازنده تأثیر می‌گذارد، مسئله‌ای که به سختی در محاسبات IPS در نظر گرفته می‌شود. به دلیل این مشکلات، معیارهای مصنوعی مانند Dhrystone در حال حاضر به‌طور کلی برای برآورد عملکرد رایانه در برنامه‌های کاربردی معمول استفاده می‌شود و IPS خام از بین رفته‌است.

این اصطلاح معمولاً همراه با پیشوند متریک (k, M، G, T، P، یا E) برای تعیین هزار دستورالعمل بر ثانیه (kIPSمیلیون دستورالعمل بر ثانیه (MIPS) و میلیارد دستورالعمل بر ثانیه (GIPS) استفاده می‌شود.

محاسبه[ویرایش]

دستورالعمل بر ثانیه را می‌توان با استفاده از این معادله محاسبه کرد:[۱]

جدول مقایسه‌ای دستورالعمل بر ثانیه[ویرایش]

پردازنده / سیستم Dhrystone MIPS or MIPS, and frequency D instructions per clock cycle D instructions per clock cycle per core سال منبع
UNIVAC I 0.002 MIPS at 2.25 MHz ۰٫۰۰۰۸ ۰٫۰۰۰۸ ۱۹۵۱
IBM 7030 ("Stretch") 1.200 MIPS at 3.30 MHz ۰٫۳۶۴ ۰٫۳۶۴ ۱۹۶۱ [۲]
CDC 6600 10.00 MIPS at 10.00 MHz ۱ ۱ ۱۹۶۵ [۳][۴]
Intel 4004 0.092 MIPS at 0.740 MHz

(Not Dhrystone)
۰٫۱۲۴ ۰٫۱۲۴ ۱۹۷۱ [۵]
IBM System/370 Model 158 0.640 MIPS at 8.696 MHz ۰٫۰۷۳۶ ۰٫۰۷۳۶ ۱۹۷۲ [۶]
Intel 8080 0.290 MIPS at 2.000 MHz

(Not Dhrystone)
۰٫۱۴۵ ۰٫۱۴۵ ۱۹۷۴ [۷]
Cray 1 160.0 MIPS at 80.00 MHz ۲ ۲ ۱۹۷۵ [۸]
MOS Technology 6502 0.430 MIPS at 1.000 MHz ۰٫۴۳ ۰٫۴۳ ۱۹۷۵ [۹]
Intel 8080A 0.435 MIPS at 3.000 MHz

(Not Dhrystone)
۰٫۱۴۵ ۰٫۱۴۵ ۱۹۷۶ [۷]
Zilog Z80 0.580 MIPS at 4.000 MHz

(Not Dhrystone)
۰٫۱۴۵ ۰٫۱۴۵ ۱۹۷۶ [۹]
Motorola 6802 0.500 MIPS at 1.000 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۷۷
IBM System/370 Model 158-3 0.730 MIPS at 8.696 MHz ۰٫۰۸۳۹ ۰٫۰۸۳۹ ۱۹۷۷ [۶]
VAX-11/780 1.000 MIPS at 5.000 MHz ۰٫۲ ۰٫۲ ۱۹۷۷ [۶]
Motorola 6809 0.420 MIPS at 1.000 MHz ۰٫۴۲ ۰٫۴۲ ۱۹۷۸ [۹]
Intel 8086 0.330 MIPS at 5.000 MHz ۰٫۰۶۶ ۰٫۰۶۶ ۱۹۷۸ [۷]
Fujitsu MB8843 2.000 MIPS at 2.000 MHz

(Not Dhrystone)
۱ ۱ ۱۹۷۸
Intel 8088 0.750 MIPS at 10.00 MHz ۰٫۰۷۵ ۰٫۰۷۵ ۱۹۷۹ [۷]
Motorola 68000 1.400 MIPS at 8.000 MHz ۰٫۱۷۵ ۰٫۱۷۵ ۱۹۷۹ [۹]
Zilog Z8001/Z8002 1.5 MIPS at 6 MHz ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۱۹۷۹
Intel 8035/8039/8048 6 MIPS at 6 MHz

(Not Dhrystone)
۱ ۱ ۱۹۸۰ [۱۰]
Fujitsu MB8843/MB8844 6 MIPS at 6 MHz

(Not Dhrystone)
۱ ۱ ۱۹۸۰
Zilog Z80/Z80H 1.16 MIPS at 8 MHz

(Not Dhrystone)
۰٫۱۴۵ ۰٫۱۴۵ ۱۹۸۱ [۹][۱۱]
Motorola 6802 1.79 MIPS at 3.58 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۱ [۱۲]
Zilog Z8001/Z8002B 2.5 MIPS at 10 MHz ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۱۹۸۱
MOS Technology 6502 2.522 MIPS at 5.865 MHz ۰٫۴۳ ۰٫۴۳ ۱۹۸۱ [۹][۱۲]
Intel 80286 1.28 MIPS at 12 MHz ۰٫۱۰۷ ۰٫۱۰۷ ۱۹۸۲ [۶]
Motorola 68000 2.188 MIPS at 12.5 MHz ۰٫۱۷۵ ۰٫۱۷۵ ۱۹۸۲ [۹]
Motorola 68010 2.407 MIPS at 12.5 MHz ۰٫۱۹۳ ۰٫۱۹۳ ۱۹۸۲
NEC V20 4 MIPS at 8 MHz

(Not Dhrystone)
۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۲
LINKS-1 Computer Graphics System (257-processor) 642.5 MIPS at 10 MHz ۲٫۵ ۰٫۲۵ ۱۹۸۲ [۱۳]
Texas Instruments TMS32010 5 MIPS at 20 MHz ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۱۹۸۳ [۱۴]
NEC V30 5 MIPS at 10 MHz

(Not Dhrystone)
۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۳
Motorola 68010 3.209 MIPS at 16.67 MHz ۰٫۱۹۳ ۰٫۱۹۳ ۱۹۸۴
Motorola 68020 4.848 MIPS at 16 MHz ۰٫۳۰۳ ۰٫۳۰۳ ۱۹۸۴ [۱۵]
Hitachi HD63705 2 MIPS at 2 MHz ۱ ۱ ۱۹۸۵ [۱۶][۱۷]
Intel i386DX 2.15 MIPS at 16 MHz ۰٫۱۳۴ ۰٫۱۳۴ ۱۹۸۵ [۶]
Hitachi-Motorola 68HC000 3.5 MIPS at 20 MHz ۰٫۱۷۵ ۰٫۱۷۵ ۱۹۸۵ [۹]
Intel 8751 1 MIPS at 12 MHz ۰٫۰۸۳ ۰٫۰۸۳ ۱۹۸۵
Sega System 16 (4-processor) 16.33 MIPS at 10 MHz ۴٫۰۸۳ ۱٫۰۲۰ ۱۹۸۵ [۱۸]
ARM2 4 MIPS at 8 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۶ [۱۹]
Texas Instruments TMS34010 6 MIPS at 50 MHz ۰٫۱۲ ۰٫۱۲ ۱۹۸۶ [۲۰]
NEC V70 6.6 MIPS at 20 MHz ۰٫۳۳ ۰٫۳۳ ۱۹۸۷ [۲۱]
Motorola 68030 9 MIPS at 25 MHz ۰٫۳۶ ۰٫۳۶ ۱۹۸۷ [۲۲][۲۳]
Gmicro/200 10 MIPS at 20 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۷ [۲۴]
Texas Instruments TMS320C20 12.5 MIPS at 25 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۷ [۲۵]
Analog Devices ADSP-2100 12.5 MIPS at 12.5 MHz ۱ ۱ ۱۹۸۷ [۲۶]
Texas Instruments TMS320C25 25 MIPS at 50 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۷ [۲۵]
Motorola 68020 10 MIPS at 33 MHz ۰٫۳۰۳ ۰٫۳۰۳ ۱۹۸۸ [۱۵]
Motorola 68030 18 MIPS at 50 MHz ۰٫۳۶ ۰٫۳۶ ۱۹۸۸ [۲۳]
Namco System 21 (10-processor) 73.927 MIPS at 25 MHz ۲٫۹۵۷ ۰٫۲۹۶ ۱۹۸۸
Intel i386DX 4.3 MIPS at 33 MHz ۰٫۱۳ ۰٫۱۳ ۱۹۸۹ [۶]
Intel i486DX 8.7 MIPS at 25 MHz ۰٫۳۴۸ ۰٫۳۴۸ ۱۹۸۹ [۶]
NEC V80 16.5 MIPS at 33 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۹ [۲۱]
Intel i860 25 MIPS at 25 MHz ۱ ۱ ۱۹۸۹ [۲۷]
Atari Hard Drivin' (7-processor) 33.573 MIPS at 50 MHz ۰٫۶۷۱ ۰٫۰۹۵۹ ۱۹۸۹ [۲۸]
NEC SX-3 (4-processor) 680 MIPS at 400 MHz ۱٫۷ ۰٫۴۲۵ ۱۹۸۹ [۲۹]
ARM3 12 MIPS at 25 MHz ۰٫۵ ۰٫۵ ۱۹۸۹ [۳۰]
Motorola 68040 44 MIPS at 40 MHz ۱٫۱ ۱٫۱ ۱۹۹۰ [۳۱]
Namco System 21 (Galaxian³) (96-processor) 1,660.386 MIPS at 40 MHz ۴۱٫۵۱ ۰٫۴۳۲ ۱۹۹۰
AMD Am386 9 MIPS at 40 MHz ۰٫۲۲۵ ۰٫۲۲۵ ۱۹۹۱ [۳۲]
Intel i486DX 11.1 MIPS at 33 MHz ۰٫۳۳۶ ۰٫۳۳۶ ۱۹۹۱ [۶]
Intel i860 50 MIPS at 50 MHz ۱ ۱ ۱۹۹۱ [۲۷]
Intel i486DX2 25.6 MIPS at 66 MHz ۰٫۳۸۸ ۰٫۳۸۸ ۱۹۹۲ [۶]
Alpha 21064 (EV4) 86 MIPS at 150 MHz ۰٫۵۷۳ ۰٫۵۷۳ ۱۹۹۲ [۶]
Alpha 21064 (EV4S/EV45) 135 MIPS at 200 MHz ۰٫۶۷۵ ۰٫۶۷۵ ۱۹۹۳ [۶]
MIPS R4400 85 MIPS at 150 MHz ۰٫۵۶۷ ۰٫۵۶۷ ۱۹۹۳ [۳۳]
Gmicro/500 132 MIPS at 66 MHz ۲ ۲ ۱۹۹۳ [۳۴]
IBM-Motorola PowerPC 601 157.7 MIPS at 80 MHz ۱٫۹۷۱ ۱٫۹۷۱ ۱۹۹۳ [۳۵]
SGI Onyx RealityEngine<sup id="mwA_Y">2</sup> (36-processor) 2,640 MIPS at 150 MHz ۱۷٫۶ ۰٫۴۸۹ ۱۹۹۳ [۳۶]
Namco Magic Edge Hornet Simulator (36-processor) 2,880 MIPS at 150 MHz ۱۹٫۲ ۰٫۵۳۳ ۱۹۹۳ [۳۳]
ARM7 40 MIPS at 45 MHz ۰٫۸۸۹ ۰٫۸۸۹ ۱۹۹۴ [۳۷]
Intel DX4 70 MIPS at 100 MHz ۰٫۷ ۰٫۷ ۱۹۹۴ [۷]
Motorola 68060 110 MIPS at 75 MHz ۱٫۳۳ ۱٫۳۳ ۱۹۹۴
Intel Pentium 188 MIPS at 100 MHz ۱٫۸۸ ۱٫۸۸ ۱۹۹۴ [۳۸]
Microchip PIC16F 5 MIPS at 20 MHz ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۱۹۹۵ [۳۹]
IBM-Motorola PowerPC 603e 188 MIPS at 133 MHz ۱٫۴۱۴ ۱٫۴۱۴ ۱۹۹۵ [۴۰]
ARM 7500FE 35.9 MIPS at 40 MHz ۰٫۹ ۰٫۹ ۱۹۹۶
IBM-Motorola PowerPC 603ev 423 MIPS at 300 MHz ۱٫۴۱ ۱٫۴۱ ۱۹۹۶ [۴۰]
Intel Pentium Pro 541 MIPS at 200 MHz ۲٫۷ ۲٫۷ ۱۹۹۶ [۴۱]
Hitachi SH-4 360 MIPS at 200 MHz ۱٫۸ ۱٫۸ ۱۹۹۷ [۴۲][۴۳]
IBM-Motorola PowerPC 750 525 MIPS at 233 MHz ۲٫۳ ۲٫۳ ۱۹۹۷
Zilog eZ80 80 MIPS at 50 MHz ۱٫۶ ۱٫۶ ۱۹۹۹ [۴۴]
Intel Pentium III 2,054 MIPS at 600 MHz ۳٫۴ ۳٫۴ ۱۹۹۹ [۳۸]
Sega Naomi Multiboard (32-processor) 6,400 MIPS at 200 MHz ۳۲ ۱ ۱۹۹۹
Freescale MPC8272 760 MIPS at 400 MHz ۱٫۹ ۱٫۹ ۲۰۰۰ [۴۵]
AMD Athlon 3,561 MIPS at 1.2 GHz ۳٫۰ ۳٫۰ ۲۰۰۰
Silicon Recognition ZISC 78 8,600 MIPS at 33 MHz ۲۶۰٫۶ ۲۶۰٫۶ ۲۰۰۰ [۴۶]
ARM11 515 MIPS at 412 MHz ۱٫۲۵ ۱٫۲۵ ۲۰۰۲ [۴۷]
AMD Athlon XP 2500+ 7,527 MIPS at 1.83 GHz ۴٫۱ ۴٫۱ ۲۰۰۳ [۳۸]
Pentium 4 Extreme Edition 9,726 MIPS at 3.2 GHz ۳٫۰ ۳٫۰ ۲۰۰۳
Microchip PIC10F 1 MIPS at 4 MHz ۰٫۲۵ ۰٫۲۵ ۲۰۰۴ [۴۸][۴۹]
ARM Cortex-M3 125 MIPS at 100 MHz ۱٫۲۵ ۱٫۲۵ ۲۰۰۴ [۵۰]
Nios II 190 MIPS at 165 MHz ۱٫۱۳ ۱٫۱۳ ۲۰۰۴ [۵۱]
MIPS32 4KEc 356 MIPS at 233 MHz ۱٫۵ ۱٫۵ ۲۰۰۴ [۵۲]
VIA C7 1,799 MIPS at 1.3 GHz ۱٫۴ ۱٫۴ ۲۰۰۵ [۵۳]
ARM Cortex-A8 2,000 MIPS at 1.0 GHz ۲٫۰ ۲٫۰ ۲۰۰۵ [۵۴]
AMD Athlon FX-57 12,000 MIPS at 2.8 GHz ۴٫۳ ۴٫۳ ۲۰۰۵
AMD Athlon 64 3800+ X2 (2-core) 14,564 MIPS at 2.0 GHz ۷٫۳ ۳٫۶ ۲۰۰۵ [۵۵]
PowerPC G4 MPC7448 3,910 MIPS at 1.7 GHz ۲٫۳ ۲٫۳ ۲۰۰۵ [۵۶]
ARM Cortex-R4 450 MIPS at 270 MHz ۱٫۶۶ ۱٫۶۶ ۲۰۰۶ [۵۷]
MIPS32 24K 604 MIPS at 400 MHz ۱٫۵۱ ۱٫۵۱ ۲۰۰۶ [۵۸]
PS3 Cell BE (PPE only) 10,240 MIPS at 3.2 GHz ۳٫۲ ۳٫۲ ۲۰۰۶
IBM Xenon CPU (3-core) 19,200 MIPS at 3.2 GHz ۶٫۰ ۲٫۰ ۲۰۰۵
AMD Athlon FX-60 (2-core) 18,938 MIPS at 2.6 GHz ۷٫۳ ۳٫۶ ۲۰۰۶ [۵۵]
Intel Core 2 Extreme X6800 (2-core) 27,079 MIPS at 2.93 GHz ۹٫۲ ۴٫۶ ۲۰۰۶ [۵۵]
Intel Core 2 Extreme QX6700 (4-core) 49,161 MIPS at 2.66 GHz ۱۸٫۴ ۴٫۶ ۲۰۰۶ [۵۹]
MIPS64 20Kc 1,370 MIPS at 600 MHz ۲٫۳ ۲٫۳ ۲۰۰۷ [۶۰]
P.A. Semi PA6T-1682M 8,800 MIPS at 1.8 GHz ۴٫۴ ۴٫۴ ۲۰۰۷ [۶۱]
Qualcomm Scorpion (Cortex A8-like) 2,100 MIPS at 1 GHz ۲٫۱ ۲٫۱ ۲۰۰۸ [۴۷]
Intel Atom N270 3,846 MIPS at 1.6 GHz ۲٫۴ ۲٫۴ ۲۰۰۸ [۶۲]
Intel Core 2 Extreme QX9770 (4-core) 59,455 MIPS at 3.2 GHz ۱۸٫۶ ۴٫۶ ۲۰۰۸ [۵۹]
Intel Core i7 920 (4-core) 82,300 MIPS at 2.93 GHz ۲۸٫۰۸۹ ۷٫۰۲۲ ۲۰۰۸ [۶۳]
ARM Cortex-M0 45 MIPS at 50 MHz ۰٫۹ ۰٫۹ ۲۰۰۹ [۶۴]
ARM Cortex-A9 (2-core) 7,500 MIPS at 1.5 GHz ۵٫۰ ۲٫۵ ۲۰۰۹ [۶۵]
AMD Phenom II X4 940 Black Edition 42,820 MIPS at 3.0 GHz ۱۴٫۳ ۳٫۵ ۲۰۰۹ [۶۶]
AMD Phenom II X6 1100T 78,440 MIPS at 3.3 GHz ۲۳٫۷ ۳٫۹ ۲۰۱۰ [۶۳]
Intel Core i7 Extreme Edition 980X (6-core) 147,600 MIPS at 3.33 GHz ۴۴٫۷ ۷٫۴۶ ۲۰۱۰ [۶۷]
ARM Cortex A5 1,256 MIPS at 800 MHz ۱٫۵۷ ۱٫۵۷ ۲۰۱۱ [۵۴]
ARM Cortex A7 2,850 MIPS at 1.5 GHz ۱٫۹ ۱٫۹ ۲۰۱۱ [۴۷]
Qualcomm Krait (Cortex A15-like, 2-core) 9,900 MIPS at 1.5 GHz ۶٫۶ ۳٫۳ ۲۰۱۱ [۴۷]
AMD E-350 (2-core) 10,000 MIPS at 1.6 GHz ۶٫۲۵ ۳٫۱۲۵ ۲۰۱۱ [۶۸]
Nvidia Tegra 3 (Quad core Cortex-A9) 13,800 MIPS at 1.5 GHz ۹٫۲ ۲٫۵ ۲۰۱۱
Samsung Exynos 5250 (Cortex-A15-like 2-core) 14,000 MIPS at 2.0 GHz ۷٫۰ ۳٫۵ ۲۰۱۱ [۶۹]
Intel Core i5-2500K (4-core) 83,000 MIPS at 3.3 GHz ۲۵٫۱۵۲ ۶٫۲۸۸ ۲۰۱۱ [۷۰]
Intel Core i7 875K 92,100 MIPS at 2.93 GHz ۳۱٫۴ ۷٫۸۵ ۲۰۱۱ [۶۳]
AMD FX-8150 (8-core) 90,749 MIPS at 3.6 GHz ۲۵٫۲ ۳٫۱۵ ۲۰۱۱ [۷۱]
Intel Core i7 2600K (4-core) 117,160 MIPS at 3.4 GHz ۳۴٫۴۵ ۸٫۶۱ ۲۰۱۱ [۷۲]
Intel Core i7-3960X (6-core) 176,170 MIPS at 3.3 GHz ۵۳٫۳۸ ۸٫۸۹ ۲۰۱۱ [۷۳]
AMD FX-8350 (8-core) 97,125 MIPS at 4.2 GHz ۲۳٫۱ ۲٫۹ ۲۰۱۲ [۷۱][۷۴]
AMD FX-9590 (8-core) 115,625 MIPS at 5.0 GHz ۲۳٫۱ ۲٫۹ ۲۰۱۲ [۶۳]
Intel Core i7 3770K (4-core) 106,924 MIPS at 3.9 GHz ۲۷٫۴ ۶٫۹ ۲۰۱۲ [۷۱]
Intel Core i7 4770K (4-core) 133,740 MIPS at 3.9 GHz ۳۴٫۲۹ ۸٫۵۷ ۲۰۱۳ [۷۱][۷۴][۷۵]
Intel Core i7 5960X (8-core) 298,190 MIPS at 3.5 GHz ۸۵٫۲ ۱۰٫۶۵ ۲۰۱۴ [۷۶]
Raspberry Pi 2 (quad-core ARM Cortex A7) 4,744 MIPS at 1.0 GHz ۴٫۷۴۴ ۱٫۱۸۶ ۲۰۱۴ [۷۷]
Intel Core i7 6950X (10-core) 320,440 MIPS at 3.5 GHz ۹۱٫۵۵ ۹٫۱۶ ۲۰۱۶ [۷۸]
ARM Cortex A73 (4-core) 71,120 MIPS at 2.8 GHz ۲۵٫۴ ۶٫۳۵ ۲۰۱۶
ARM Cortex A75 ؟ ؟ ۸٫۲–۹٫۵ ۲۰۱۷ [۷۹]
ARM Cortex A76 ؟ ؟ ۱۰٫۷–۱۲٫۴ ۲۰۱۸ [۷۹]
ARM Cortex A53 2,300 MIPS at 1 GHz ۲٫۳ ۲٫۳ ۲۰۱۲ [۸۰]
ARM Cortex A35 2,100 MIPS at 1 GHz ۲٫۱ ۲٫۱ ۲۰۱۵ [۸۰]
ARM Cortex A72 15,750 to 18,375 at 2.5 GHz 6.3 to ۷٫۳۵ 6.3 to ۷٫۳۵ ۲۰۱۵ [۸۰]
ARM Cortex A57 10,250 to 11,750 at 2.5 GHz 4.1 to ۴٫۷ 4.1 to ۴٫۷ ۲۰۱۲ [۸۰]
Sitara AM64x ARM Cortex A53 (2-core) 5,992 MIPS at 1 GHz ۶ ۳ ۲۰۲۱ [۸۱]
AMD Ryzen 7 1800X (8-core) 304,510 MIPS at 3.7 GHz ۸۲٫۳ ۱۰٫۲۹ ۲۰۱۷ [۸۲]
Intel Core i7-8086K (6-core) 221,720 MIPS at 5.0 GHz ۴۴٫۳۴ ۷٫۳۹ ۲۰۱۸ [۸۳]
Intel Core i9-9900K (8-core) 412,090 MIPS at 4.7 GHz ۸۷٫۶۸ ۱۰٫۹۶ ۲۰۱۸ [۸۴]
AMD Ryzen 9 3950X (16-core) 749,070 MIPS at 4.6 GHz ۱۶۲٫۸۴ ۱۰٫۱۸ ۲۰۱۹ [۸۴]
AMD Ryzen Threadripper 3990X (64 core) 2,356,230 MIPS at 4.35 GHz ۵۴۱٫۶۶ ۸٫۴۶ ۲۰۲۰ [۸۵]
Intel Core i5-11600K (6-core) 346,350 MIPS at 4.92 GHz ۵۷٫۷۲ ۱۱٫۷۳ ۲۰۲۱ [۸۶]
پردازشگر / سیستم Dhrystone MIPS / MIPS D instructions per clock cycle D instructions per clock cycle per core سال منبع

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. US, Dell. "Technical Resources migrated from TechCenter - Dell US". en.community.dell.com.
 2. Meagher, R.E. (May 9, 1961). "STRETCH Report" (PDF). Computer History.
 3. "Control Data Corporation, CDC-6600 & 7600". ed-thelen.org. Retrieved 2017-05-25.
 4. "Control Data 6600: The Supercomputer Arrives". Dr. Dobb's. Archived from the original on 2017-06-05. Retrieved 2017-05-25.
 5. "MCS4 > IntelP4004". www.cpushack.com. Retrieved 29 June 2023.
 6. ۶٫۰۰ ۶٫۰۱ ۶٫۰۲ ۶٫۰۳ ۶٫۰۴ ۶٫۰۵ ۶٫۰۶ ۶٫۰۷ ۶٫۰۸ ۶٫۰۹ ۶٫۱۰ "Cost of CPU Performance Through Time 1944-2003". Archived from the original on 2014-10-09.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ "Intel Processors". 24 April 2012. Archived from the original on 2012-04-24.
 8. "History of Computers and Computing, Birth of the modern computer, Electronic computer, Cray computers of Seymour Cray". history-computer.com. Archived from the original on 8 November 2016. Retrieved 2017-05-25.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ ۹٫۶ ۹٫۷ Drolez, Ludovic. "Lud's Open Source Corner".
 10. "intel :: dataSheets :: 8048 8035 HMOS Single Component 8-Bit Microcomputer DataSheet 1980". 1980.
 11. "Sega G80 Hardware Reference". 25 October 1997. Archived from the original on 2012-02-19.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ "System 16 - Irem M27 Hardware (Irem)". www.system16.com. Retrieved 29 June 2023.
 13. LINKS-1 Computer Graphics System: 257× Zilog Z8001 at 10 MHz (2.5 MIPS «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۹ ژوئن ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴.) each
 14. "TMS320C1x DIGITAL SIGNAL PROCESSORS" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-10-06.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ "32-Bit Microprocessor-NXP".
 16. "ZTAT (ZeroTurnAroundTime) Microcomputers" (PDF). Archived from the original (PDF) on October 6, 2014.
 17. "HD63705V0 … - Datasheet Search Engine Download" (PDF). www.datasheetarchive.com. Archived from the original (PDF) on 18 September 2014. Retrieved 13 January 2022.
 18. Sega System 16: Hitachi-Motorola 68000 @ 10 MHz (1.75 MIPS), NEC-Zilog Z80 @ 4 MHz (0.58 MIPS) , Intel 8751 @ 8 MHz (8 MIPS), Intel 8048 @ 6 MHz "Sega Pre-System 16 hardware notes". Archived from the original on 2016-01-25. Retrieved 2016-08-08. (6 MIPS)
 19. "ARM2 - Microarchitectures - Acorn". Wikichip.org. Retrieved 17 October 2018.
 20. "InfoWorld". InfoWorld Media Group, Inc. 23 January 1989.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ Yasuhiko Komoto; Tatsuya Saito; Kazumasa Mine. "情報学広場:情報処理学会電子図書館". Advanced Products Department Microcomputer Division NEC Corporation.
 22. "PC Mag". Ziff Davis, Inc. 24 November 1987.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ "Enhanced 32-Bit Processor-NXP".
 24. "TRON VLSI CPU Introduction". tronweb.super-nova.co.jp. Retrieved 29 June 2023.
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ "060 1987 Drivers Eyes + 1989 Winning Run" (PDF). The history of racing games. June 2007.
 26. "Analog Devices ADSP-2100KG datasheet pdf". www.datasheetcatalog.com. Retrieved 29 June 2023.
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ "Intel i860-based Bus Boards". Archived from the original on 2013-06-25.
 28. Atari Hard Drivin' hardware: Motorola 68000 @ 7 MHz (1.225 MIPS), Motorola 68010 @ 7 MHz (1.348 MIPS), 3× Texas Instruments TMS34010 @ 50 MHz (18 MIPS), Analog Devices ADSP-2100 @ 8 MHz (8 MIPS), Texas Instruments TMS32010 @ 20 MHz (5 MIPS "TMS320C1x Digital Signal Processors" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-10-06. Retrieved 2014-09-17.)
 29. "SUPERCOMPUTER". Pik - Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation. 13 (4). 1990. doi:10.1515/piko.1990.13.4.205. Archived from the original on 2014-11-09. Retrieved 2014-09-29.
 30. "ARM3 - Microarchitectures - Acorn". Wikichip.org. Retrieved 17 October 2018.
 31. "(Including EC, LC, and V)-NXP".
 32. Enterprise, I. D. G. (25 March 1991). "Computerworld". IDG Enterprise.
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ "System 16 - Namco Magic Edge Hornet Simulator Hardware (Namco)". www.system16.com. Retrieved 29 June 2023.
 34. Uchiyama, Kunio; Arakawa, Fumio; Narita, Susumu; Aoki, Hirokazu; Kawasaki, Ikuya; Matsui, Shigezumi; Yamamoto, Mitsuyoshi; Nakagawa, Norio; Kudo, Ikuo (1 September 1993). "The Gmicro/500 Superscalar Microprocessor with Branch Buffers". IEEE Micro. 13 (5): 12–22. doi:10.1109/40.237998.
 35. "dhrystone". www.netlib.org. Retrieved 29 June 2023.
 36. 24× MIPS R4400 (2040 MIPS), 12× Intel i860 (600 MIPS) "Intel i860-based Bus Boards". Archived from the original on 2013-06-25. Retrieved 2014-09-17.
 37. "DCTP - Saturn Specifications". Archived from the original on 2003-03-01.
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ ۳۸٫۲ "Charts, benchmarks CPU Charts 2004, Sandra - CPU Dhrystone". Archived from the original on 2013-02-05.
 39. "PIC16F84A - 8-bit PIC Microcontrollers". Retrieved 29 June 2023.
 40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ "MOTOROLA P OWER PC 603 E ™ MICROPROCESSOR" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-09-18. Retrieved 2014-09-17.
 41. "SiSoftware – Windows, Android, GPGPU, CUDA, OpenCL, analysers, diagnostic and benchmarking apps". 23 April 2023. Retrieved 29 June 2023.
 42. "DCTP - Hitachi's 200 MHz SH-4". Archived from the original on 2014-12-11. Retrieved 2014-09-18.
 43. "DCTP - January 1998 News Archives". Archived from the original on 2016-03-05.
 44. "Zilog Sees New Lease of Life for Z80 in Internet Appliances". Computergram International. 1999. Archived from the original on 2012-05-25.
 45. "Freescale Semiconductor - MPC8272 PowerQUICC II Processor Family" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-02-18. Retrieved 2008-05-13.
 46. "ZISC78 datasheet & application notes - Datasheet Archive". www.datasheetarchive.com. Retrieved 29 June 2023.
 47. ۴۷٫۰ ۴۷٫۱ ۴۷٫۲ ۴۷٫۳ Shimpi, Anand Lal. "ARM's Cortex A7: Bringing Cheaper Dual-Core & More Power Efficient High-End Devices".
 48. "PIC10F200 - 8-bit PIC Microcontrollers". Retrieved 29 June 2023.
 49. "Microchip Redirect". Archived from the original on 2014-10-06.
 50. "Cortex-M3". developer.arm.com. Retrieved 29 June 2023.
 51. "FPGA Documentation Index". Intel. Retrieved 29 June 2023.
 52. "MIPS Architecture Enabling Growing List of Mobile Application Processors". Design And Reuse. Retrieved 29 June 2023.
 53. "mini-itx.com - epia px 10000 review". www.mini-itx.com. Retrieved 29 June 2023.
 54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ Ltd, Arm. "Microprocessor Cores and Processor Technology – Arm®". Arm | The Architecture for the Digital World. Retrieved 29 June 2023.
 55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ ۵۵٫۲ "Charts, benchmarks CPU Charts 2007, Synthetic SiSoft Sandra XI CPU". Archived from the original on 2013-02-04.
 56. "RISC Microprocessor". www.nxp.com. Retrieved 29 June 2023.
 57. "Cortex-R4". developer.arm.com. Retrieved 29 June 2023.
 58. "24K". Archived from the original on 14 May 2011. Retrieved 29 June 2023.
 59. ۵۹٫۰ ۵۹٫۱ "All content Archive | June 2023". Tom's Hardware. Retrieved 29 June 2023.
 60. "Semiconductor IP Cores Companies". www.design-reuse.com. Retrieved 29 June 2023.
 61. Merritt, Rick (5 February 2007). "Startup takes PowerPC to 25 W". EE Times. UBM Tech. Archived from the original on 21 January 2013. Retrieved 20 November 2012.
 62. "Benchmarks of ECS 945GCT-D with Intel Atom 1.6GHz". www.ocworkbench.com. Retrieved 29 June 2023.
 63. ۶۳٫۰ ۶۳٫۱ ۶۳٫۲ ۶۳٫۳ "Charts, benchmarks Desktop CPU Charts 2010, ALU Performance: SiSoftware Sandra 2010 Pro (ALU)". Archived from the original on 2013-02-04.
 64. "Cortex-M0". developer.arm.com. Retrieved 29 June 2023.
 65. "EEE Journal: ARM11 vs Cortex A8 vs Cortex A9 - Netbooks processors EEE PC, MSI Wind, HP, Acer Aspire, ARM Cortex vs Intel Atom". Archived from the original on 2011-07-19.
 66. "The Phenom II List of Overclocks - Page 21". Archived from the original on 2009-04-04. Retrieved 2009-01-15.
 67. "OC3D :: Review :: Intel 980x Gulftown :: Synthetic Benchmarks". 12 March 2010. Archived from the original on 20 July 2011. Retrieved 22 February 2024.
 68. "Benchmark Results: Sandra 2011 - ASRock's E350M1: AMD's Brazos Platform Hits The Desktop First". 14 January 2011.
 69. "Samsung Semiconductor Global Official Website".
 70. "Core i5 2500K and Core i7 2600K review". Guru3D.com. Archived from the original on 29 June 2023. Retrieved 29 June 2023.
 71. ۷۱٫۰ ۷۱٫۱ ۷۱٫۲ ۷۱٫۳ "Test: Sandra Dhrystone (MIPS) for i7-4770K, i7-3770K, FX-8350, FX-8150". www.cpu-world.com. Retrieved 29 June 2023.
 72. "Benchmark Results: SiSoftware Sandra 2011 - The Intel Core i7-990X Extreme Edition Processor Review". 25 February 2011.
 73. "HardOCP - Synthetic Benchmarks". Archived from the original on 2011-11-16. Retrieved 2011-11-14.
 74. ۷۴٫۰ ۷۴٫۱ "AMD FX-8350 Black Edition vs Intel Core i7-4770K: What is the difference?". VERSUS. Retrieved 29 June 2023.
 75. "Intel Core i7-4770K Desktop Processor". Notebookcheck. Retrieved 29 June 2023.
 76. Rob Williams (August 29, 2014). "Core i7-5960X Extreme Edition Review: Intel's Overdue Desktop 8-Core Is Here". Techgage.
 77. By (2015-02-05). "Benchmarking The Raspberry Pi 2". hackaday.com.
 78. ccokeman (May 30, 2016). "Intel Core I7 6950X Extreme Edition Broadwell-E CPU Review".
 79. ۷۹٫۰ ۷۹٫۱ Dezső Sima (November 2018). "ARM's processor lines" (PDF). uni-obuda.hu. Retrieved 29 June 2023.
 80. ۸۰٫۰ ۸۰٫۱ ۸۰٫۲ ۸۰٫۳ "Overview of ARM's Cortex-A series" (PDF). elearning.unicampania.it. Retrieved 29 June 2023.
 81. "Application note. Sitara™AM64x /AM243x Benchmarks" (PDF). ti.com. Retrieved 29 June 2023.
 82. Chiappetta, Marco (2017-03-02). "AMD Ryzen 7 1800X, 1700X, And 1700 Review And Benchmarks: Zen Brings The Fight Back To Intel". HotHardware. Archived from the original on 2017-03-05. Retrieved 2017-03-05.
 83. "Details for Component Intel Core i7-8086K". SiSoftware Official Live Ranker.
 84. ۸۴٫۰ ۸۴٫۱ Marco Chiappetta (14 November 2019). "AMD Ryzen 9 3950X Review: A 16-Core Zen 2 Powerhouse". HotHardware. Archived from the original on 6 March 2020. Retrieved 22 March 2020.
 85. Marco Chiappetta (7 February 2020). "AMD Threadripper 3990X Review: A 64-Core Multithreaded Beast Unleashed". HotHardware. Archived from the original on 18 March 2020. Retrieved 22 March 2020.
 86. Chiappetta, Marco (2021-03-30). "Intel Core i9-11900K And i5-11600K Review: Rocket Lake-S Liftoff". HotHardware.