سلنینیک اسید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ساختار شیمیایی متان‌سلنینیک اسید

سلنینیک اسید یک ترکیب آلی سلنیم و یک اکسی‌اسید با فرمول کلی RSeO2H است که در آن R ≠ H است. این ماده عضو خانوادهٔ اکسی‌اسیدهای ترکیب‌های آلی سلنیم است. در این خانواده، سلنونیک اسید و سلننیک اسید به ترتیب با فرمول‌های RSeO3H و RSeOH نیز جای دارند. عضو مادر این خانواده ترکیب متان‌سلنینیک اسید با فرمول شیمیایی CH3SeO2H است که به آن متیل‌سلنینیک اسید یا MSA هم گفته می‌شود.

واکنش

سلنینیک اسیدها به ویژه آرن‌سلنینیک اسیدها کاتالیست‌هایی کاربردی در اپوکساید کردن هیدروژن پراکسید، اکسایش بایر–ویلیگر و اکسایش تیواتر است.[۱][۲][۳]

منابع

  1. ten Brink, G. -J. ; Fernandes, B. C. M. ; van Vliet, M. C. A. ; Arends, I. W. C. E. ; Sheldon, R. A. "Selenium catalyzed oxidations with aqueous hydrogen peroxide. Part I. Epoxidation reactions in homogeneous solution." J. Chem. Soc. , Perkin Trans., 1 2001, 224–228. doi: 10.1039/b008198l
  2. ten Brink, G. -J. ; Vis, J. -M. ; Arends, I. W. C. E. ; Sheldon, R. A. "Selenium-Catalyzed Oxidations with Aqueous Hydrogen Peroxide. 2. Baeyer-Villiger Reactions in Homogeneous Solution." J. Org. Chem. 2001, 66, 2429–2433. doi: 10.1021/jo0057710
  3. Mercier, E. A. ; Smith, C. D. ; Parvez, M. ; Back, T. G. "Cyclic Seleninate Esters as Catalysts for the Oxidation of Sulfides to Sulfoxides, Epoxidation of Alkenes, and Conversion of Enamines to α-Hydroxyketones." J. Org. Chem 2012, 77, 3508–3517. doi: 10.1021/jo300313v